...
Требник

Глава 46. Благослове́ние креста́ к ноше́нию на пе́рсех

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Благослове́ние креста́ к ноше́нию на пе́рсех

Полага́емь быва́ет сицевы́й кре́ст на Боже́ственной трапе́зе, и по соверше́нии Боже́ственныя литурги́и, или́ у́трени, или́ часо́в, или́ вече́рни, пре́жде отпу́ста чте́т иере́й:

Царю́ небе́сный: Трисвято́е. О́тче на́ш: И тропари́ сия́: Спаси́ Го́споди лю́ди твоя́: Сла́ва: Вознесы́йся на кре́ст во́лею: И ны́не: Предста́тельство Христиа́н: И по си́х ре́к, Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй.

Иере́й чте́т моли́тву сию́:

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, на дре́ве кре́стном во́лею спасе́ния на́шего ра́ди пригвозди́тися восхоте́вый, и пречестно́ю свое́ю кро́вию сие́ освяти́ти изво́ливый, и кресто́м свои́м от рабо́ты вра́жия ми́р искупи́вый, и дре́внее рукописа́ние врага́ на́шего диа́вола кресто́м растерза́вый, и ро́д челове́ческий от мучи́тельства его́ те́м свободи́вый, тебе́ смире́нно мо́лим: при́зри ми́лостивно на зна́мение сие́ кре́стное, и низпосли́ Боже́ственное твое́ благослове́ние и благода́ть, и пода́ждь ему́ си́лу и кре́пость, я́ко да вся́к, и́же в воспомина́ние. спаси́тельных твои́х страсте́й, и животво́рныя твоея́ сме́рти, и в сохране́ние и в защище́ние души́ и те́ла на себе́ носи́ти бу́дет, небе́сное благослове́ние и по́мощь в не́м прия́ти сподо́бится. И я́коже же́зл ааро́нов, к отраже́нию сопроти́вных неве́рствия, и испражне́нию волше́бных мечта́ний благослови́л еси́: си́це и сие́ зна́мение кре́стное благослови́, и сопроти́в все́м ко́знем диа́вольским твоего́ заступле́ния по́мощь в не́ вле́й, я́ко да вся́кому на себе́ нося́щему е́, защище́ние и соблюде́ние от вся́каго зла́ души́ и те́ла спаси́тельное, и в умноже́ние в не́м духо́вных твои́х дарова́ний, и Христиа́нских доброде́телей Твое́ю благода́тию бу́дет. Ты́ бо еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же на́ш, и тебе́ сла́ву, благодаре́ние и поклоне́ние возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й: Ми́р все́м.

Ли́к: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́шя Го́сподеви приклони́те.

Ли́к: Тебе́ Го́споди.

Иере́й же, прекло́нь главу́, чте́т та́йно моли́тву сию́:

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, в высо́ких живы́й, и на смире́нныя призира́яй, твои́ раби́ недосто́йнии своя́ тебе́ приклони́хом вы́я се́рдца на́шего и телесе́, и смире́нно мо́лим тя́, посли́ небе́сное твое́ благослове́ние на зна́мение сие́ кре́стное, и в окропле́нии свяще́нныя воды́ испо́лни е́ твоея́ си́лы и кре́пости, к прогна́нию и разоре́нию вся́кия диа́вольския ко́зни: вся́кому же нося́щему на себе́ сие́, ве́рному рабу́ Твоему́, да́ждь бы́ти защище́ние души́ и те́ла, от лица́ вра́г ви́димых и неви́димых и от вся́каго зла́, и в умноже́ние твоея́ благода́ти. Ты́ бо еси́ освяще́ние на́ше Христе́ Бо́же на́ш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й же взе́м свяще́нную во́ду, кропи́т е́ю кре́ст, глаго́ля:

Благословля́ется и освяща́ется зна́мение сие́ кре́стное окропле́нием воды́ сея́ свяще́нныя, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь. Три́жды.

И а́бие твори́т обы́чный отпу́ст, и отдае́т кре́ст тому́, его́же е́сть, в сла́ву Бо́жию.

Бlгословeніе кrтA къ ношeнію на пeрсехъ

Полагaемь бывaетъ сицевhй кrтъ на б9eственной трапeзэ, и3 по совершeніи б9eственныz літургjи, и3ли2 ќтрени, и3ли2 часHвъ, и3ли2 вечeрни, прeжде tпyста чтeтъ їерeй:

ЦRю2 нбcный: Трис™0е. Џ§е нaшъ:

И# тропари2 сі‰:

Очікується текст

Знайшли помилку