...
Требник

Глава 45. Чи́н благослове́ния но́ваго киво́та, или́ ина́го ко́его сосу́да, или́ ко́его ли́бо храни́лища крестообра́зно или́ и́нако к хране́нию моще́й святы́х сооруже́ннаго

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Чи́н благослове́ния но́ваго киво́та, или́ ина́го ко́его сосу́да, или́ ко́его ли́бо храни́лища крестообра́зно или́ и́нако к хране́нию моще́й святы́х сооруже́ннаго

Наче́ншу иере́ю, по трисвято́м, и по Прииди́те, поклони́мся: А́ще мо́щи су́ть не му́ченическия, но ина́го ко́его от святы́х, чте́т псало́м 111:

Блаже́н му́ж боя́йся Го́спода, в за́поведех его́ восхо́щет зело́: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. ро́д пра́вых благослови́тся. Сла́ва и бога́тство в дому́ его́, и пра́вда его́ пребыва́ет в ве́к ве́ка. Возсия́ во тьме́ све́т пра́вым: ми́лостив и ще́др и пра́веден. Бла́г му́ж ще́дря и дая́: устро́ит словеса́ своя́ на суде́, я́ко в ве́к не подви́жится. В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник: От слу́ха зла́ не убои́тся. Гото́во се́рдце его́ упова́ти на Го́спода: утверди́ся се́рдце его́, не убои́тся, до́ндеже воззри́т на враги́ своя́. Расточи́, даде́ уБо́гим, пра́вда его́ пребыва́ет во ве́к ве́ка: ро́г его́ вознесе́тся в сла́ве. Гре́шник у́зрит и прогне́вается, зубы́ свои́ми поскреже́щет и раста́ет: жела́ние гре́шника поги́бнет.

А́ще же му́ченическия су́ть мо́щи, чте́т псало́м 78:

Бо́же, приидо́ша язы́цы в достоя́ние твое́, оскверни́ша хра́м святы́й тво́й. Положи́ша иерусали́м я́ко ово́щное храни́лище, положи́ша тру́пия ра́б Твои́х бра́шно пти́цам небе́сным, пло́ти преподо́бных твои́х звере́м земны́м: Пролия́ша кро́вь и́х я́ко во́ду о́крест иерусали́ма, и не бе́ погреба́яй. Бы́хом поноше́ние сосе́дом на́шым, подражне́ние и поруга́ние су́щым о́крест на́с. Доко́ле Го́споди, прогне́ваешися до конца́, разжже́тся я́ко о́гнь рве́ние твое́? Проле́й гне́в тво́й на язы́ки незна́ющыя тебе́, и на ца́рствия, я́же и́мене Твоего́ не призва́ша: Я́ко поядо́ша Иа́кова, и ме́сто его́ опустоши́ша. Не помяни́ на́ших беззако́ний пе́рвых: ско́ро да предваря́т ны́ щедро́ты Твоя́ Го́споди, я́ко обнища́хом зело́. Помози́ на́м Бо́же спаси́телю на́ш, сла́вы ра́ди и́мене Твоего́ Го́споди изба́ви ны́, и очи́сти грехи́ на́шя, и́мене ра́ди твоего́. да не когда́ реку́т язы́цы: где́ е́сть Бо́г и́х? и да уве́стся во язы́цех пред очи́ма на́шима отмще́ние кро́ве ра́б Твои́х пролиты́я. Да вни́дет пред тя́ воздыха́ние окова́нных: по вели́чию мы́шцы твоея́, снабди́ сы́ны умерщвле́нных. Возда́ждь сосе́дом на́шым седмери́цею в не́дро и́х поноше́ние и́х, и́мже поноси́ша тя́ Го́споди. Мы́ же лю́дие Твои́, и о́вцы па́жити твоея́, испове́мыся тебе́ Бо́же во ве́к, в ро́д и ро́д возвести́м хвалу́ Твою́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, три́жды.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй.

Иере́й чте́т моли́тву сию́:

Бо́же бого́м и Го́споди господе́м, Тво́рче и Созда́телю всея́ ви́димыя и неви́димыя тва́ри: и́же рабу́ Твоему́ моисе́ю повеле́л еси́, по о́бразу пока́занному ему́ на горе́, киво́т от древе́с негнию́щих соста́вити, и зла́том чи́стым обложи́ти, в не́мже ста́мну злату́ю, небе́сную в себе́ иму́щую ма́нну, и скрижа́ли заве́та пе́рстом твои́м Боже́ственным напи́санныя, во свиде́тельство бу́дущему ро́ду сохрани́ти: я́же вся́ о́браз бы́вше ны́нешним, воплоще́нием Сы́на твоего́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ испо́лнишася, егда́ те́ло его́, де́йством Свята́го Ду́ха от Пречи́стыя Де́вы зача́тое и одушевле́нное, исполне́нием Божества́ всего́ испо́лнил еси́. Тебе́ смире́нно мо́лим Вседержи́телю Бо́же, о́тче Го́спода на́шего Иису́са Христа́, из него́же вся́кое оте́чество на небеси́ и на земли́ имену́ется, я́ко да се́й киво́т [или́ киво́ты], или́ сосу́д [или́ сосу́ды], к хране́нию моще́й святы́х Твои́х сооруже́нный [или́ сооруже́нныя], моли́твами и предста́тельством те́хже святы́х Твои́х, небе́сным твои́м благослове́нием благослови́ши, и освяти́ши, во е́же все́х в не́м [или́ в ни́х] мо́щи святы́я храня́щым и сия́ че́стно чту́щих, и святы́х [и́хже бу́дут мо́щи] призыва́ющих, моли́твами и предста́тельством и́х, от все́х сопроти́вных обстоя́ний належа́щих свободи́ши, и от преходя́щих ну́жд и бе́д изба́виши: вся́ же враго́в ви́димых и неви́димых наве́тования, наше́ствия и нападе́ния от ни́х си́лою Твое́ю отжене́ши: и бу́деши и́м стена́ тверда́ от лица́ вра́жия. И сохрани́ и́х невреди́мых от все́х чарова́ний, обая́ний же и злохи́трий злы́х и лука́вых челове́к, гра́д же и оби́тель, село́ и страну́, в ни́хже мо́щи святы́х Твои́х в сосу́де се́м [или́ в сосу́дех си́х] че́стно храни́мы бу́дут, изба́ви, соблюди́ и невре́дны сохрани́ от поврежде́ния мо́лнии, злорастворе́ний возду́хов, от гра́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нник, и междоусо́бныя бра́ни, и вся́кия смертоно́сныя ра́ны, от звере́й же злы́х, и гадо́в ядови́тых, и по́лзающих разли́чных черве́й, и от вся́каго зла́го обстоя́ния. И бу́ди и́м по́мощь, защище́ние и покро́в, избавля́я и́х от вся́каго зла́: да́руя же и́м в благослове́нии твое́м благорастворе́ния возду́хов, умноже́ния плодо́в земны́х, времена́ ми́рна и вся́кое оби́лие, моли́твами Пречи́стыя твоея́ ма́тере и все́х святы́х Твои́х, в ни́хже хвали́мь и сла́вимь еси́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и пресвяты́м, и благи́м и животворя́щим твои́м ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й: Ми́р все́м.

Ли́к: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́шя Го́сподеви приклони́те.

Ли́к: Тебе́ Го́споди.

Иере́й чте́т та́йно моли́тву сию́:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, и́же при моисе́и уго́днице твое́м ропта́ние лю́дем утоля́я, свяще́нство же ааро́ново благоуго́дное тебе́ бы́ти утвержда́я, же́зл его́ сухи́й прозя́бнути, и цве́т плодоно́сный произвести́ сотвори́л еси́, и се́й в киво́те заве́та в зна́мение твоея́ си́лы и чудотворе́ния вложи́ти повеле́л еси́: и́же и на́м образова́ние бы́сть Христа́ Твоего́, его́же на кре́стном же́ртвеннице сме́ртию изсуше́ние, и тридне́вным воскресе́нием процвете́ние, це́ркви же сме́ртию его́ прозябе́ние, и но́щию и дне́м плодоно́сное процвете́ние си́м прообрази́л еси́. Тебе́ всеми́лостиваго строи́теля и промы́сленника челове́ческаго ро́да приле́жно мо́лим, при́зри на сосу́ды сия́, к хране́нию моще́й святы́х уго́дников твои́х сооруже́нныя и благода́тию Твое́ю всеосвяща́ющею, в окропле́нии воды́ сея́ свяще́нныя благослови́ и освяти́, и иде́же а́ще сия́ отнесе́ни и храни́ми бу́дут, моли́твами и предста́тельствы святы́х Твои́х, и́хже мо́щи в ни́х сокры́ются, отту́ду вся́кое сопроти́вное обстоя́ние отжени́, вся́ же поле́зная и Блага́я та́мо умно́жи и сохрани́: я́ко да ве́рнии лю́дие Твои́, бога́тыя ми́лости и щедро́ты и благодея́ния твоя́ в ма́лой ча́сти моще́й святы́х Твои́х, я́коже в це́лом и́х те́ле получи́вше, благодаре́ние тебе́ до́лжное воздаю́т, и жития́ и́х подража́тельми бы́ти потща́тися хода́тайством и́х, и с ни́ми и насле́дники Ца́рствия Твоего́ бы́ти да сподо́бятся.

И возглаша́ет: Благода́тию и щедро́тами и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, с пресвяты́м и благи́м, и животворя́щим твои́м ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й же кропи́т водо́ю свяще́нною сосу́ды, глаго́ля:

Освяща́ются сосу́ды сия́ благода́тию Пресвята́го Ду́ха, окропле́нием воды́ сея́ свяще́нныя, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь. Три́жды.

А́ще же та́мо су́ть мо́щи святы́х влага́ет я́ в ня́, глаго́ля: Хвали́те Бо́га во святы́х его́, хвали́те его́ во утверже́нии си́лы его́. Я́ко восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве, и возра́дуются на ло́жах свои́х.

И чте́т тропа́рь и конда́к святы́х, и́хже су́ть мо́щи, и сотвори́в отпу́ст, с воспомина́нием святы́х, и́хже су́ть мо́щи, раздае́т я́ те́м, и́же к освяще́нию принесо́ша.

Чи1нъ бlгословeніz н0вагw ківHта, и3ли2 и3нaгw к0егw сосyда, и3ли2 к0егw ли1бо храни1лища кrтоwбрaзнw и3ли2 и4накw къ хранeнію мощeй с™hхъ соwружeннагw

Начeншу їерeю, по трис™0мъ, и3 по Пріиди1те, поклони1мсz: Ѓще мHщи сyть не м§нчєскіz, но и3нaгw к0егw t с™hхъ, чтeтъ pал0мъ р№i:

Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2. р0дъ прaвыхъ бlгослови1тсz. Слaва и3 богaтство въ домY є3гw2, и3 прaвда є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ вёка. ВозсіS во тьмЁ свётъ пр†вымъ: млcтивъ и3 щeдръ и3 прaведенъ. Бlгъ мyжъ щeдрz и3 даS: ўстр0итъ словесA сво‰ на судЁ, ћкw въ вёкъ не подви1житсz. Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ: T слyха ѕлA не ўбои1тсz. Гот0во сeрдце є3гw2 ўповaти на гDа: ўтверди1сz сeрдце є3гw2, не ўбои1тсz, д0ндеже воззри1тъ на враги2 сво‰. Расточи2, дадE ўбHгимъ, прaвда є3гw2 пребывaетъ во вёкъ вёка: р0гъ є3гw2 вознесeтсz въ слaвэ. Грёшникъ ќзритъ и3 прогнёваетсz, зубы2 свои1ми поскрежeщетъ и3 растaетъ: желaніе грёшника поги1бнетъ.

Ѓще же м§нчєскіz сyть мHщи, чтeтъ pал0мъ o7и:

Б9е, пріид0ша kзhцы въ достоsніе твоE, њскверни1ша хрaмъ с™hй тв0й. Положи1ша їеrли1мъ ћкw nв0щное храни1лище, положи1ша тр{піz р†бъ твои1хъ брaшно пти1цамъ нбcнымъ, плHти прпdбныхъ твои1хъ ѕвэрє1мъ земны6мъ: Проліsша кр0вь и4хъ ћкw в0ду џкрестъ їеrли1ма, и3 не бЁ погребazй. Бhхомъ поношeніе сосёдwмъ нaшымъ, подражнeніе и3 поругaніе сyщымъ џкрестъ нaсъ. Док0лэ гDи, прогнёваешисz до концA, разжжeтсz ћкw џгнь рвeніе твоE; Пролeй гнёвъ тв0й на kзhки незнaющыz тебE, и3 на ц†рствіz, ±же и4мене твоегw2 не призвaша: Ћкw поzд0ша їaкwва, и3 мёсто є3гw2 њпустоши1ша. Не помzни2 нaшихъ беззак0ній пeрвыхъ: ск0рw да предварsтъ ны2 щедрHты тво‰ гDи, ћкw њбнищaхомъ ѕэлw2. Помози2 нaмъ б9е сп7си1телю нaшъ, слaвы рaди и4мене твоегw2 гDи и3збaви ны2, и3 њчи1сти грэхи2 нaшz, и4мене рaди твоегw2. Да не когдA рекyтъ kзhцы: гдЁ є4сть бGъ и4хъ; и3 да ўвёстсz во kзhцэхъ пред8 nчи1ма нaшима tмщeніе кр0ве р†бъ твои1хъ пролитhz. Да вни1детъ пред8 тS воздыхaніе њковaнныхъ: по вели1чію мhшцы твоеS, снабди2 сhны ўмерщвлeнныхъ. Воздaждь сосёдwмъ нaшымъ седмери1цею въ нёдро и4хъ поношeніе и4хъ, и4мже поноси1ша тS гDи. Мh же лю1діе твои2, и3 џвцы пaжити твоеS, и3сповёмысz тебЁ б9е во вёкъ, въ р0дъ и3 р0дъ возвэсти1мъ хвалY твою2.

Слaва, и3 нhнэ: Ґллилyіа, три1жды.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Їерeй чтeтъ мlтву сію2:

Б9е богHмъ и3 гDи господє1мъ, тв0рче и3 создaтелю всеS ви1димыz и3 неви1димыz твaри: и4же рабY твоемY мwmсeю повелёлъ є3си2, по w4бразу покaзанному є3мY на горЁ, ківHтъ t древeсъ негнію1щихъ состaвити, и3 злaтомъ чи1стымъ њбложи1ти, въ нeмже стaмну златyю, нбcную въ себЁ и3мyщую мaнну, и3 скриж†ли завёта пeрстомъ твои1мъ б9eственнымъ напи6санныz, во свидётельство бyдущему р0ду сохрани1ти: ±же вс‰ w4бразъ бhвше ны6нэшнимъ, воплощeніемъ сн7а твоегw2 гDа нaшегw ї}са хrтA и3сп0лнишасz, є3гдA тёло є3гw2, дёйствомъ с™aгw д¦а t пречcтыz дв7ы зачaтое и3 њдушевлeнное, и3сполнeніемъ б9ествA всегw2 и3сп0лнилъ є3си2. ТебE смирeннw м0лимъ вседержи1телю б9е, џ§е гDа нaшегw ї}са хrтA, и3з8 негHже всsкое nтeчество на нб7си2 и3 на земли2 и3менyетсz, ћкw да сeй ківHтъ (и3ли2 ківHты), и3ли2 сосyдъ (и3ли2 сосyды), къ хранeнію мощeй с™hхъ твои1хъ соwружeнный (и3ли2 соwружє1нныz), мlтвами и3 предстaтельствомъ тёхже с™hхъ твои1хъ, нбcнымъ твои1мъ бlгословeніемъ бlгослови1ши, и3 њс™и1ши, во є4же всёхъ въ нeмъ (и3ли2 въ ни1хъ) мHщи с™ы6z хранsщымъ и3 сі‰ чeстнw чтyщихъ, и3 с™hхъ и4хже бyдутъ мHщи призывaющихъ, мlтвами и3 предстaтельствомъ и4хъ, t всёхъ сопроти1вныхъ њбстоsній належaщихъ свободи1ши, и3 t преходsщихъ нyждъ и3 бёдъ и3збaвиши: вс‰ же врагHвъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ навётwваніz, нашє1ствіz и3 нападє1ніz t ни1хъ си1лою твоeю tженeши: и3 бyдеши и5мъ стэнA твердA t лицA врaжіz. И# сохрани2 и5хъ невреди1мыхъ t всёхъ чаровaній, њбаsній же и3 ѕлохи1трій ѕлhхъ и3 лукaвыхъ человBкъ, грaдъ же и3 њби1тель, село2 и3 странY, въ ни1хже мHщи с™hхъ твои1хъ въ сосyдэ сeмъ (и3ли2 въ сосyдэхъ си1хъ) чcтнw храни1мы бyдутъ, и3збaви, соблюди2 и3 неврeдны сохрани2 t повреждeніz м0лніи, ѕлорастворeній воздyхwвъ, t грaда, губи1тельства, трyса, пот0па, nгнS, мечA, нашeствіz и3ноплемє1нникъ, и3 междоус0бныz брaни, и3 всsкіz смертон0сныz рaны, t ѕвэрeй же ѕлhхъ, и3 гадHвъ kдови1тыхъ, и3 п0лзающихъ разли1чныхъ червeй, и3 t всsкагw ѕлaгw њбстоsніz. И# бyди и5мъ п0мощь, защищeніе и3 покр0въ, и3збавлsz и5хъ t всsкагw ѕлA: дaруz же и5мъ въ бlгословeніи твоeмъ бlгорастворє1ніz воздyхwвъ, ўмножє1ніz плодHвъ земнhхъ, временA ми6рна и3 всsкое nби1ліе, мlтвами пречcтыz твоеS м™ре и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ, въ ни1хже хвали1мь и3 слaвимь є3си2 со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Главы6 вaшz гDеви приклони1те.

Ли1къ: ТебЁ гDи.

Їерeй чтeтъ тaйнw мlтву сію2:

ВLко б9е џ§е вседержи1телю, и4же при мwmсeи ўг0дницэ твоeмъ роптaніе лю1демъ ўтолsz, сщ7eнство же ґарHново бlгоуг0дное тебЁ бhти ўтверждaz, жeзлъ є3гw2 сухjй прозsбнути, и3 цвётъ плодон0сный произвести2 сотвори1лъ є3си2, и3 сeй въ ківHтэ завёта въ знaменіе твоеS си1лы и3 чудотворeніz вложи1ти повелёлъ є3си2: и4же и3 нaмъ њбразовaніе бhсть хrтA твоегw2, є3гHже на кrтномъ жeртвенницэ смeртію и3зсушeніе, и3 триднeвнымъ воскrніемъ процвэтeніе, цRкви же смeртію є3гw2 прозzбeніе, и3 н0щію и3 днeмъ плодон0сное процвэтeніе си1мъ проwбрази1лъ є3си2. ТебE всемлcтиваго строи1телz и3 промhсленника человёческагw р0да прилёжнw м0лимъ, при1зри на сосyды сі‰, къ хранeнію мощeй с™hхъ ўг0дникwвъ твои1хъ соwружє1нныz и3 бlгодaтію твоeю всеwсщ7aющею, въ њкроплeніи воды2 сеS сщ7eнныz бlгослови2 и3 њс™и2, и3 и3дёже ѓще сі‰ tнесeни и3 храни1ми бyдутъ, мlтвами и3 предстaтельствы с™hхъ твои1хъ, и4хже мHщи въ ни1хъ сокрhютсz, tтyду всsкое сопроти1вное њбстоsніе tжени2, вс‰ же полє1знаz и3 бlг†z тaмw ўмн0жи и3 сохрани2: ћкw да вёрніи лю1діе твои2, бог†тыz млcти и3 щедрHты и3 бlгодэ‰ніz тво‰ въ мaлой чaсти мощeй с™hхъ твои1хъ, ћкоже въ цёломъ и4хъ тёлэ получи1вше, бlгодарeніе тебЁ д0лжное воздаю1тъ, и3 житіS и4хъ подражaтельми бhти потщaтисz ходaтайствомъ и4хъ, и3 съ ни1ми и3 наслёдники цrтвіz твоегw2 бhти да спод0бzтсz.

И# возглашaетъ: Бlгодaтію и3 щедр0тами и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw сн7а твоегw2, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, съ прес™hмъ и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй же кропи1тъ вод0ю сщ7eнною сосyды, глаг0лz:

Њсщ7aютсz сосyды сі‰ бlгодaтію прес™aгw д¦а, њкроплeніемъ воды2 сеS сщ7eнныz, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь. Три1жды.

Ѓще же тaмw сyть мHщи с™hхъ влагaетъ | въ нS, глаг0лz: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2. Ћкw восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ.

И# чтeтъ тропaрь и3 кондaкъ с™hхъ, и4хже сyть мHщи, и3 сотвори1въ tпyстъ, съ воспоминaніемъ с™hхъ, и4хже сyть мHщи, раздаeтъ | тBмъ, и5же къ њсщ7eнію принес0ша.

Очікується текст

Знайшли помилку