...
Требник

Глава 45. Чи́н благослове́ния но́ваго киво́та, или́ ина́го ко́его сосу́да, или́ ко́его ли́бо храни́лища крестообра́зно или́ и́нако к хране́нию моще́й святы́х сооруже́ннаго

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

Чи́н благослове́ния но́ваго киво́та, или́ ина́го ко́его сосу́да, или́ ко́его ли́бо храни́лища крестообра́зно или́ и́нако к хране́нию моще́й святы́х сооруже́ннаго

Наче́ншу иере́ю, по трисвято́м, и по Прииди́те, поклони́мся: А́ще мо́щи су́ть не му́ченическия, но ина́го ко́его от святы́х, чте́т псало́м 111:

Блаже́н му́ж боя́йся Го́спода, в за́поведех его́ восхо́щет зело́: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. ро́д пра́вых благослови́тся. Сла́ва и бога́тство в дому́ его́, и пра́вда его́ пребыва́ет в ве́к ве́ка. Возсия́ во тьме́ све́т пра́вым: ми́лостив и ще́др и пра́веден. Бла́г му́ж ще́дря и дая́: устро́ит словеса́ своя́ на суде́, я́ко в ве́к не подви́жится. В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник: От слу́ха зла́ не убои́тся. Гото́во се́рдце его́ упова́ти на Го́спода: утверди́ся се́рдце его́, не убои́тся, до́ндеже воззри́т на враги́ своя́. Расточи́, даде́ уБо́гим, пра́вда его́ пребыва́ет во ве́к ве́ка: ро́г его́ вознесе́тся в сла́ве. Гре́шник у́зрит и прогне́вается, зубы́ свои́ми поскреже́щет и раста́ет: жела́ние гре́шника поги́бнет.

А́ще же му́ченическия су́ть мо́щи, чте́т псало́м 78:

Бо́же, приидо́ша язы́цы в достоя́ние твое́, оскверни́ша хра́м святы́й тво́й. Положи́ша иерусали́м я́ко ово́щное храни́лище, положи́ша тру́пия ра́б Твои́х бра́шно пти́цам небе́сным, пло́ти преподо́бных твои́х звере́м земны́м: Пролия́ша кро́вь и́х я́ко во́ду о́крест иерусали́ма, и не бе́ погреба́яй. Бы́хом поноше́ние сосе́дом на́шым, подражне́ние и поруга́ние су́щым о́крест на́с. Доко́ле Го́споди, прогне́ваешися до конца́, разжже́тся я́ко о́гнь рве́ние твое́? Проле́й гне́в тво́й на язы́ки незна́ющыя тебе́, и на ца́рствия, я́же и́мене Твоего́ не призва́ша: Я́ко поядо́ша Иа́кова, и ме́сто его́ опустоши́ша. Не помяни́ на́ших беззако́ний пе́рвых: ско́ро да предваря́т ны́ щедро́ты Твоя́ Го́споди, я́ко обнища́хом зело́. Помози́ на́м Бо́же спаси́телю на́ш, сла́вы ра́ди и́мене Твоего́ Го́споди изба́ви ны́, и очи́сти грехи́ на́шя, и́мене ра́ди твоего́. да не когда́ реку́т язы́цы: где́ е́сть Бо́г и́х? и да уве́стся во язы́цех пред очи́ма на́шима отмще́ние кро́ве ра́б Твои́х пролиты́я. Да вни́дет пред тя́ воздыха́ние окова́нных: по вели́чию мы́шцы твоея́, снабди́ сы́ны умерщвле́нных. Возда́ждь сосе́дом на́шым седмери́цею в не́дро и́х поноше́ние и́х, и́мже поноси́ша тя́ Го́споди. Мы́ же лю́дие Твои́, и о́вцы па́жити твоея́, испове́мыся тебе́ Бо́же во ве́к, в ро́д и ро́д возвести́м хвалу́ Твою́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, три́жды.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй.

Иере́й чте́т моли́тву сию́:

Бо́же бого́м и Го́споди господе́м, Тво́рче и Созда́телю всея́ ви́димыя и неви́димыя тва́ри: и́же рабу́ Твоему́ моисе́ю повеле́л еси́, по о́бразу пока́занному ему́ на горе́, киво́т от древе́с негнию́щих соста́вити, и зла́том чи́стым обложи́ти, в не́мже ста́мну злату́ю, небе́сную в себе́ иму́щую ма́нну, и скрижа́ли заве́та пе́рстом твои́м Боже́ственным напи́санныя, во свиде́тельство бу́дущему ро́ду сохрани́ти: я́же вся́ о́браз бы́вше ны́нешним, воплоще́нием Сы́на твоего́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ испо́лнишася, егда́ те́ло его́, де́йством Свята́го Ду́ха от Пречи́стыя Де́вы зача́тое и одушевле́нное, исполне́нием Божества́ всего́ испо́лнил еси́. Тебе́ смире́нно мо́лим Вседержи́телю Бо́же, о́тче Го́спода на́шего Иису́са Христа́, из него́же вся́кое оте́чество на небеси́ и на земли́ имену́ется, я́ко да се́й киво́т [или́ киво́ты], или́ сосу́д [или́ сосу́ды], к хране́нию моще́й святы́х Твои́х сооруже́нный [или́ сооруже́нныя], моли́твами и предста́тельством те́хже святы́х Твои́х, небе́сным твои́м благослове́нием благослови́ши, и освяти́ши, во е́же все́х в не́м [или́ в ни́х] мо́щи святы́я храня́щым и сия́ че́стно чту́щих, и святы́х [и́хже бу́дут мо́щи] призыва́ющих, моли́твами и предста́тельством и́х, от все́х сопроти́вных обстоя́ний належа́щих свободи́ши, и от преходя́щих ну́жд и бе́д изба́виши: вся́ же враго́в ви́димых и неви́димых наве́тования, наше́ствия и нападе́ния от ни́х си́лою Твое́ю отжене́ши: и бу́деши и́м стена́ тверда́ от лица́ вра́жия. И сохрани́ и́х невреди́мых от все́х чарова́ний, обая́ний же и злохи́трий злы́х и лука́вых челове́к, гра́д же и оби́тель, село́ и страну́, в ни́хже мо́щи святы́х Твои́х в сосу́де се́м [или́ в сосу́дех си́х] че́стно храни́мы бу́дут, изба́ви, соблюди́ и невре́дны сохрани́ от поврежде́ния мо́лнии, злорастворе́ний возду́хов, от гра́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нник, и междоусо́бныя бра́ни, и вся́кия смертоно́сныя ра́ны, от звере́й же злы́х, и гадо́в ядови́тых, и по́лзающих разли́чных черве́й, и от вся́каго зла́го обстоя́ния. И бу́ди и́м по́мощь, защище́ние и покро́в, избавля́я и́х от вся́каго зла́: да́руя же и́м в благослове́нии твое́м благорастворе́ния возду́хов, умноже́ния плодо́в земны́х, времена́ ми́рна и вся́кое оби́лие, моли́твами Пречи́стыя твоея́ ма́тере и все́х святы́х Твои́х, в ни́хже хвали́мь и сла́вимь еси́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и пресвяты́м, и благи́м и животворя́щим твои́м ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й: Ми́р все́м.

Ли́к: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: Главы́ ва́шя Го́сподеви приклони́те.

Ли́к: Тебе́ Го́споди.

Иере́й чте́т та́йно моли́тву сию́:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, и́же при моисе́и уго́днице твое́м ропта́ние лю́дем утоля́я, свяще́нство же ааро́ново благоуго́дное тебе́ бы́ти утвержда́я, же́зл его́ сухи́й прозя́бнути, и цве́т плодоно́сный произвести́ сотвори́л еси́, и се́й в киво́те заве́та в зна́мение твоея́ си́лы и чудотворе́ния вложи́ти повеле́л еси́: и́же и на́м образова́ние бы́сть Христа́ Твоего́, его́же на кре́стном же́ртвеннице сме́ртию изсуше́ние, и тридне́вным воскресе́нием процвете́ние, це́ркви же сме́ртию его́ прозябе́ние, и но́щию и дне́м плодоно́сное процвете́ние си́м прообрази́л еси́. Тебе́ всеми́лостиваго строи́теля и промы́сленника челове́ческаго ро́да приле́жно мо́лим, при́зри на сосу́ды сия́, к хране́нию моще́й святы́х уго́дников твои́х сооруже́нныя и благода́тию Твое́ю всеосвяща́ющею, в окропле́нии воды́ сея́ свяще́нныя благослови́ и освяти́, и иде́же а́ще сия́ отнесе́ни и храни́ми бу́дут, моли́твами и предста́тельствы святы́х Твои́х, и́хже мо́щи в ни́х сокры́ются, отту́ду вся́кое сопроти́вное обстоя́ние отжени́, вся́ же поле́зная и Блага́я та́мо умно́жи и сохрани́: я́ко да ве́рнии лю́дие Твои́, бога́тыя ми́лости и щедро́ты и благодея́ния твоя́ в ма́лой ча́сти моще́й святы́х Твои́х, я́коже в це́лом и́х те́ле получи́вше, благодаре́ние тебе́ до́лжное воздаю́т, и жития́ и́х подража́тельми бы́ти потща́тися хода́тайством и́х, и с ни́ми и насле́дники Ца́рствия Твоего́ бы́ти да сподо́бятся.

И возглаша́ет: Благода́тию и щедро́тами и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, с пресвяты́м и благи́м, и животворя́щим твои́м ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Иере́й же кропи́т водо́ю свяще́нною сосу́ды, глаго́ля:

Освяща́ются сосу́ды сия́ благода́тию Пресвята́го Ду́ха, окропле́нием воды́ сея́ свяще́нныя, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь. Три́жды.

А́ще же та́мо су́ть мо́щи святы́х влага́ет я́ в ня́, глаго́ля: Хвали́те Бо́га во святы́х его́, хвали́те его́ во утверже́нии си́лы его́. Я́ко восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве, и возра́дуются на ло́жах свои́х.

И чте́т тропа́рь и конда́к святы́х, и́хже су́ть мо́щи, и сотвори́в отпу́ст, с воспомина́нием святы́х, и́хже су́ть мо́щи, раздае́т я́ те́м, и́же к освяще́нию принесо́ша.

Чи1нъ бlгословeніz н0вагw ківHта, и3ли2 и3нaгw к0егw сосyда, и3ли2 к0егw ли1бо храни1лища кrтоwбрaзнw и3ли2 и4накw къ хранeнію мощeй с™hхъ соwружeннагw

Начeншу їерeю, по трис™0мъ, и3 по Пріиди1те, поклони1мсz: Ѓще мHщи сyть не м§нчєскіz, но и3нaгw к0егw t с™hхъ, чтeтъ pал0мъ р№i:

Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2. р0дъ прaвыхъ бlгослови1тсz. Слaва и3 богaтство въ домY є3гw2, и3 прaвда є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ вёка. ВозсіS во тьмЁ свётъ пр†вымъ: млcтивъ и3 щeдръ и3 прaведенъ. Бlгъ мyжъ щeдрz и3 даS: ўстр0итъ словесA сво‰ на судЁ, ћкw въ вёкъ не подви1житсz. Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ: T слyха ѕлA не ўбои1тсz. Гот0во сeрдце є3гw2 ўповaти на гDа: ўтверди1сz сeрдце є3гw2, не ўбои1тсz, д0ндеже воззри1тъ на враги2 сво‰. Расточи2, дадE ўбHгимъ, прaвда є3гw2 пребывaетъ во вёкъ вёка: р0гъ є3гw2 вознесeтсz въ слaвэ. Грёшникъ ќзритъ и3 прогнёваетсz, зубы2 свои1ми поскрежeщетъ и3 растaетъ: желaніе грёшника поги1бнетъ.

Ѓще же м§нчєскіz сyть мHщи, чтeтъ pал0мъ o7и:

Очікується текст