...
Требник

Глава 10. После́дование венча́ния

ГражданскийЦерковнослов’янськоюУкраїнською

После́дование венча́ния

А́ще у́бо хотя́т в то́жде вре́мя венча́тися, вхо́дят во хра́м со свеща́ми возжже́нными, предъиду́щу свяще́ннику с кади́льницею, и пою́щу псало́м 127, си́це: Лю́дие же на ки́йждо сти́х глаго́лют:

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, Сла́ва Тебе́.

Блаже́ни вси́ боя́щиися Го́спода.

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, Сла́ва Тебе́.

Ходя́щии в путе́х его́.

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, Сла́ва Тебе́.

Труды́ плодо́в твои́х сне́си.

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, Сла́ва Тебе́.

Блаже́н еси́, и добро́ тебе́ бу́дет.

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, Сла́ва Тебе́.

Жена́ твоя́ я́ко лоза́ плодови́та, во страна́х до́му твоего́.

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, Сла́ва Тебе́.

Сы́нове твои́ я́ко новосажде́ния ма́слична, о́крест трапе́зы твоея́.

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, Сла́ва Тебе́.

Се́ та́ко благослови́тся челове́к боя́йся Го́спода.

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, Сла́ва Тебе́.

Благослови́т тя́ Госпо́дь от сио́на, и у́зриши Блага́я иерусали́ма вся́ дни́ живота́ твоего́.

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, Сла́ва Тебе́.

И у́зриши сы́ны сыно́в твои́х: ми́р на изра́иля.

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, Сла́ва Тебе́.

Посе́м глаго́лет иере́й поучи́тельное сло́во, сказу́я и́м, что́ е́сть супру́жества та́йна: и ка́ко в супру́жестве богоуго́дно и че́стно жи́тельствовати и́мут.

По сконча́нии же сло́ва, вопроша́ет иере́й жениха́ глаго́ля:

И́маши ли, и́мярек произволе́ние благо́е и непринужде́нное, и кре́пкую мы́сль, поя́ти себе́ в жену́ сию́, и́мярек, ю́же зде́ пред Тобо́ю ви́диши?

И отвеща́ет жени́х, глаго́ля:

И́мам, честны́й о́тче.

Иере́й па́ки:

Не обеща́лся ли еси́ ино́й неве́сте?

Жени́х: Не обеща́хся, честны́й о́тче.

И а́бие иере́й, зря́ к неве́сте, вопроша́ет ю́, глаго́ля:

И́маши ли произволе́ние благо́е и непринужде́нное, и тве́рдую мы́сль, поя́ти себе́ в му́жа сего́ и́мярек, его́же пред Тобо́ю зде́ ви́диши?

И отвеща́ет неве́ста, глаго́лющи:

И́мам, честны́й о́тче.

Иере́й па́ки:

Не обеща́лася ли еси́ ино́му му́жу:

И отвеща́ет неве́ста:

Не обеща́хся, честны́й о́тче.

Та́же глаго́лет диа́кон:

Благослови́ влады́ко.

Свяще́нник: Благослове́но Ца́рство:

Ли́к: Ами́нь.

Диа́кон ектению́:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

О свы́шнем ми́ре:

О ми́ре всего́ ми́ра:

О святе́м хра́ме се́м:

О святе́йшем прави́тельствующем сино́де:

О благочести́вейшем:

О рабе́х Бо́жиих, и́мярек, и́мярек, ны́не сочетава́ющихся дру́г дру́гу в бра́ка обще́ние, и о спасе́нии и́х, Го́споду помо́лимся.

О е́же благослови́тися бра́ку сему́, я́коже в ка́не галиле́йстей, Го́споду помо́лимся.

О е́же пода́тися и́м целому́дрию, и плоду́ чре́ва на по́льзу, Го́споду помо́лимся.

О е́же возвесели́тися и́м виде́нием сыно́в и дще́рей, Го́споду помо́лимся.

О е́же дарова́тися и́м благоча́дия восприя́тию, и незазо́рному пребыва́нию, Го́споду помо́лимся.

О е́же дарова́ти и́мже и на́м вся́ ко спасе́нию проше́ния, Го́споду помо́лимся.

О е́же изба́витися и́мже и на́м от вся́кия ско́рби:

Заступи́, спаси́, поми́луй:

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную:

Свяще́нник возгла́сно:

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва:

Ли́к: Ами́нь.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй.

Свяще́нник моли́тву сию́ велегла́сно:

Бо́же Пречи́стый, и всея́ тва́ри Соде́телю, ребро́ пра́отца Ада́ма за Твое́ человеколю́бие в жену́ преобрази́вый, и благослови́вый я́, и реки́й: расти́теся и мно́житеся и облада́йте земле́ю, и обою́ ею́ еди́н у́д показа́вый сопряже́нием: сего́ бо ра́ди оста́вит челове́к отца́ своего́ и ма́терь, и прилепи́тся жене́ свое́й, и бу́дета два́ в пло́ть еди́ну, и я́же Бо́г спряже́, челове́к да не разлуча́ет. И́же раба́ Твоего́ Авраа́ма благослови́вый и разве́рзый ложесна́ са́ррина, и отца́ мно́жества язы́ков сотвори́вый: и́же Исаа́ка реве́кце дарова́вый, и рождество́ ея́ благослови́вый: и́же Иа́кова рахи́ле сочета́вый, и из него́ двана́десять патриа́рхов показа́вый: и́же ио́сифа и асене́фу спряги́й, пло́д детотворе́ния и́м, ефре́ма и манасси́ю дарова́вый: и́же заха́рию и елисаве́т прие́мый, и предте́чу рожде́ние и́м показа́вый: и́же от ко́рене иессе́ова по пло́ти израсти́вый Присноде́ву, и из нея́ воплоти́выйся, и роди́выйся во спасе́ние ро́да челове́ческаго, и́же за неизрече́нный Тво́й да́р и мно́гую бла́гость, прише́дый в ка́ну галиле́йскую, и та́мошний бра́к благослови́вый: да яви́ши, я́ко Твоя́ во́ля е́сть зако́нное супру́жество, и е́же из него́ чадотворе́ние. Са́м Влады́ко пресвяты́й, приими́ моле́ние на́с рабо́в Твои́х, я́коже та́мо, и зде́ прише́д неви́димым Твои́м предста́тельством, благослови́ бра́к се́й, и пода́ждь рабо́м Твои́м си́м, и́мярек, и и́мярек, живо́т ми́рен, долгоде́нствие, целому́дрие, дру́г ко дру́гу любо́вь в сою́зе ми́ра, се́мя долгожи́зненное, о ча́дех благода́ть, неувяда́емый сла́вы вене́ц. сподо́би я́ ви́дети ча́да ча́дов, ло́же ею́ ненаве́тно соблюди́, и да́ждь и́ма от росы́ небе́сныя свы́ше, и от ту́ка земна́го: испо́лни до́мы и́х пшени́цы, вина́ и еле́а и вся́кия благосты́ни, да преподаю́т и тре́бующым, да́руя ку́пно и су́щым с ни́ма вся́ я́же ко спасе́нию проше́ния.

Я́ко Бо́г ми́лости, и щедро́т, и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй.

Свяще́нник, моли́тву сию́ велегла́сно:

Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же на́ш, и́же та́йнаго и чи́стаго бра́ка священнодействи́телю, и теле́снаго законоположи́телю, нетле́ния храни́телю, жите́йских благи́й строи́телю: Са́м и ны́не Влады́ко, в нача́ле созда́вый челове́ка, и положи́вый его́ я́ко царя́ тва́ри, и реки́й: не добро́ бы́ти челове́ку еди́ному на земли́, сотвори́м ему́ помо́щника по нему́: и взе́м еди́но от ре́бр его́, созда́л еси́ жену́, ю́же ви́дев Ада́м, рече́: сия́ ны́не ко́сть от косте́й мои́х, и пло́ть от пло́ти моея́: сия́ нарече́тся жена́, я́ко от му́жа своего́ взята́ бы́сть сия́. сего́ ра́ди оста́вит челове́к отца́ своего́ и ма́терь, и прилепи́тся жене́ свое́й, и бу́дета два́ в пло́ть еди́ну: и я́же Бо́г сопряже́, челове́к да не разлуча́ет. Са́м и ны́не Влады́ко Го́споди Бо́же на́ш, низпосли́ благода́ть Твою́ небе́сную на рабы́ Твоя́ сия́, и́мярек, и́мярек: и да́ждь рабе́ се́й во все́м повинова́тися му́жу, и рабу́ Твоему́ сему́ бы́ти во главу́ жены́, я́ко да поживу́т по во́ли Твое́й. Благослови́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже благослови́л еси́ Авраа́ма и са́рру: Благослови́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже благослови́л еси́ Исаа́ка и реве́кку: Благослови́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже благослови́л еси́ Иа́кова, и вся́ патриа́рхи: Благослови́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже благослови́л еси́ ио́сифа и асене́фу: Благослови́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже благослови́л еси́ моисе́а и сепфо́ру: Благослови́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже благослови́л еси́ иоаки́ма и а́нну: Благослови́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже благослови́л еси́ заха́рию и елисаве́т. Сохрани́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже сохрани́л еси́ но́я в ковче́зе: сохрани́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже сохрани́л еси́ ио́ну во чре́ве ки́тове. Сохрани́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже сохрани́л еси́ святы́я три́ о́троки от огня́, низпосла́вый и́м ро́су с небесе́: и да прии́дет на ня́ ра́дость о́ная, ю́же имя́ше блаже́нная еле́на, егда́ обре́те честны́й кре́ст. Помяни́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже помяну́л еси́ ено́ха, си́ма, илию́. Помяни́ я́ Го́споди Бо́же на́ш, я́коже помяну́л еси́ святы́я твоя́ четы́редесять му́ченики, низпосла́вый и́м с небесе́ венцы́. Помяни́ Бо́же и воспита́вшыя и́х роди́тели: зане́ моли́твы роди́телей утвержда́ют основа́ния домо́в. Помяни́ Го́споди Бо́же на́ш, рабы́ Твоя́ уневе́стившыяся, сше́дшыяся в ра́дость сию́. Помяни́ Го́споди Бо́же на́ш раба́ Твоего́, и́мярек, и рабу́ Твою́, и́мярек, и благослови́ я́. Да́ждь и́м пло́д чре́ва, доброча́дие, единомы́слие ду́ш и теле́с: возвы́си я́ я́ко ке́дры лива́нския, я́ко ло́зу благоро́згную. Да́руй и́м се́мя кла́сяно, да вся́кое самодово́льство иму́ще, изъоби́луют на вся́кое де́ло благо́е, и Тебе́ благоуго́дное: и да у́зрят сы́ны сыно́в свои́х, я́ко новосажде́ния ма́сличная о́крест трапе́зы и́х: и благоугоди́вше пред Тобо́ю, возсия́ют я́ко свети́ла на небеси́, в Тебе́ Го́споде на́шем. с Тобо́ю же сла́ва, держа́ва, че́сть и поклоне́ние, Безнача́льному Твоему́ Отцу́, и Животворя́щему Твоему́ Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй.

И па́ки свяще́нник моли́тву сию́ глаго́лет велегла́сно:

Бо́же святы́й, созда́вый от пе́рсти челове́ка, и от ребра́ его́ возсозда́вый жену́, и спряги́й ему́ помо́щника по нему́, за е́же та́ко го́дно бы́сть Твоему́ вели́честву, не еди́ному бы́ти челове́ку на земли́: Са́м и ны́не Влады́ко, низпосли́ ру́ку Твою́ от свята́го жили́ща Твоего́, и сочета́й раба́ Твоего́ сего́, и́мярек, и рабу́ Твою́ сию́, и́мярек, зане́ от Тебе́ сочетава́ется му́жу жена́. сопрязи́ я́ в единому́дрии, венча́й я́ в пло́ть еди́ну, да́руй и́ма пло́д чре́ва, благоча́дия восприя́тие.

Я́ко твоя́ держа́ва, и твое́ е́сть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

И по ами́не, прие́м свяще́нник венцы́, венча́ет пе́рвее жениха́, глаго́ля:

Венча́ется ра́б Бо́жий, и́мярек рабе́ Бо́жией, и́мярек, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ами́нь.

Та́же венча́ет и неве́сту, глаго́ля:

Венча́ется раба́ Бо́жия, и́мярек, рабу́ Бо́жию, и́мярек, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха.

Та́же благословля́ет я́ три́жды, глаго́ля три́жды:

Го́споди Бо́же на́ш, сла́вою и че́стию венча́й я́.

Та́же проки́мен Апо́стола, гла́с 8:

Положи́л еси́ на глава́х и́х венцы́, от ка́меней честны́х, живота́ проси́ша у тебе́, и да́л еси́ и́м.

Сти́х: Я́ко да́си и́м благослове́ние в ве́к ве́ка, возвесели́ши я́ ра́достию с лице́м твои́м.

Апо́стол ко ефесе́ем, зача́ло 230.

Бра́тие благодаря́ще всегда́ о все́х, о и́мени Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Бо́гу и Отцу́: Повину́ющеся дру́г дру́гу в стра́се Бо́жии. Жены́ свои́м муже́м повину́йтеся, я́коже Го́споду: зане́ му́ж глава́ е́сть жены́, я́коже и Христо́с глава́ це́ркве, и то́й е́сть спаси́тель те́ла. Но я́коже це́рковь повину́ется Христу́, та́кожде и жены́ свои́м муже́м во все́м. Му́жие, люби́те своя́ жены́, я́коже и Христо́с возлюби́ це́рковь, и Себе́ предаде́ за ню́: Да освяти́т ю́, очи́стив ба́нею водно́ю в глаго́ле. Да предста́вит ю́ Себе́ сла́вну це́рковь, не иму́щу скве́рны, или́ поро́ка, или́ не́что от таковы́х: но да е́сть свята́ и непоро́чна. Та́ко до́лжни су́ть му́жие люби́ти своя́ жены́, я́ко своя́ телеса́: любя́й бо свою́ жену́, себе́ сама́го лю́бит. Никто́же бо когда́ свою́ пло́ть возненави́де, но пита́ет и гре́ет ю́, я́коже и Госпо́дь це́рковь: зане́ у́ди есмы́ Те́ла его́, от пло́ти Его́, и от косте́й Его́. Сего́ ра́ди оста́вит челове́к отца́ своего́ и ма́терь, и прилепи́тся к жене́ свое́й, и бу́дета два́ в пло́ть еди́ну: Та́йна сия́ вели́ка е́сть: а́з же глаго́лю во Христа́, и во це́рковь. Оба́че и вы́ по еди́ному, ки́йждо свою́ жену́ си́це да лю́бит, я́коже и себе́: а жена́ да бои́тся своего́ му́жа.

Аллилу́иа.

Сти́х: Ты́ Го́споди сохрани́ши ны́ и соблюде́ши ны́ от ро́да сего́, и во ве́к.

Диа́кон: Прему́дрость, про́сти услы́шим:

Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 6.

Во вре́мя о́но, бра́к бы́сть в ка́не галиле́йстей, и бе́ Ма́ти Иису́сова ту́. Зва́н же бы́сть Иису́с и ученицы́ Его́ на бра́к. И не доста́вшу вину́, глаго́ла Ма́ти Иису́сова к нему́: вина́ не и́мут. Глаго́ла е́й Иису́с: что́ е́сть Мне́ и Тебе́, же́но? не у́ прии́де ча́с Мо́й. Глаго́ла Ма́ти Его́ слуга́м: е́же а́ще глаго́лет ва́м, сотвори́те. Бе́ху же ту́ водоно́сы ка́менни ше́сть, лежа́ще по очище́нию иуде́йску, вместя́щыя по двема́ или́ трие́м ме́рам. Глаго́ла и́м Иису́с: напо́лните водоно́сы воды́. и напо́лниша и́х до верха́. И глаго́ла и́м: почерпи́те ны́не, и принеси́те архитрикли́нови. и принесо́ша. Я́коже вкуси́ архитрикли́н вина́ бы́вшаго от воды́, [и не ве́дяше отку́ду е́сть: слуги́ же ве́дяху поче́рпшии во́ду: ] пригласи́ жениха́ архитрикли́н, И глаго́ла ему́: вся́к челове́к пре́жде до́брое вино́ полага́ет, и егда́ упию́тся, тогда́ ху́ждшее: ты́ же соблю́л еси́ до́брое вино́ досе́ле. Се́ сотвори́ нача́ток зна́мением Иису́с в ка́не галиле́йстей, и яви́ сла́ву Свою́, и ве́роваша в Него́ ученицы́ Его́.

Диа́кон: Рце́м вси́ от всея́ души́ и от всего́ помышле́ния на́шего рце́м.

Го́споди Вседержи́телю Бо́же:

Поми́луй на́с Бо́же:

Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии рабо́в Бо́жиих, и́мярек, и помина́ет и́хже хо́щет.

Возгла́с: Я́ко ми́лостив:

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй:

Свяще́нник моли́тву сию́:

Го́споди Бо́же на́ш, во спаси́тельном Твое́м смотре́нии, сподо́бивый в ка́не галиле́йстей, честны́й показа́ти бра́к Твои́м прише́ствием, Са́м ны́не рабы́ Твоя́, и́мярек, и и́мярек, я́же благоволи́л еси́ сочетава́тися дру́г дру́гу, в ми́ре и единомы́слии сохрани́: честны́й и́х бра́к покажи́, нескве́рное и́х ло́же соблюди́, непоро́чное и́х сожи́тельство пребыва́ти благоволи́, и сподо́би я́ в ста́рости масти́тей дости́гнути, чи́стым се́рдцем де́лающя за́поведи Твоя́.

Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, Бо́г е́же ми́ловати и спаса́ти, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ на́с Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Ли́к: Го́споди поми́луй.

Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та:

Ли́к: Пода́й Го́споди.

А́нгела ми́рна:

Проще́ния и оставле́ния грехо́в:

До́брых и поле́зных душа́м:

Про́чее вре́мя живота́ на́шего:

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего:

Соедине́ние ве́ры и прича́стие Свята́го Ду́ха:

Ли́к: Тебе́ Го́споди.

Свяще́нник возглаша́ет:

И сподо́би на́с Влады́ко, со дерзнове́нием неосужде́нно сме́ти призыва́ти Тебе́ Небе́снаго Бо́га Отца́, и глаго́лати:

И лю́дие: О́тче на́ш: ве́сь до конца́.

Свяще́нник возглаша́ет:

Я́ко Твое́ е́сть Ца́рство:

Ми́р все́м.

Главы́ ва́шя Го́сподеви приклони́те.

Та́же прино́сится о́бщая ча́ша, и благословля́ет ю́ свяще́нник, и глаго́лет моли́тву сию́:

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Бо́же, вся́ сотвори́вый кре́постию Твое́ю, и утверди́вый вселе́нную, и украси́вый вене́ц все́х сотворе́нных от Тебе́, и ча́шу о́бщую сию́ подава́яй сочетава́ющымся ко обще́нию бра́ка, благослови́ благослове́нием духо́вным.

Возгла́сно: Я́ко благослови́ся твое́ и́мя, и просла́вися твое́ Ца́рство:

Ли́к: Ами́нь.

Та́же взе́м свяще́нник в ру́ку о́бщую ча́шу, преподае́т и́м три́жды: пе́рвее му́жу, и пото́м жене́: И а́бие прие́м я́ свяще́нник, ку́му держа́щу созади́ венцы́, обраща́ет я́ко о́бразом кру́га.

И пое́т свяще́нник, или́ лю́дие настоя́щыя тропари́, во гла́с 5:

Иса́ие лику́й, Де́ва, име́ во чре́ве, и роди́ Сы́на емману́ила, Бо́га же и челове́ка, восто́к и́мя Ему́: Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

Ини́и, гла́с 7:

Святи́и му́ченицы, до́бре страда́льчествовавшии, и венча́вшиися, моли́теся ко Го́споду поми́ловатися душа́м на́шым.

Сла́ва Тебе́ Христе́ Бо́же, апо́столом похвало́, му́чеников ра́дование, и́хже про́поведь, Тро́ица Единосу́щная.

Та́же взе́м вене́ц жениха́, глаго́лет:

Возвели́чися женише́ я́коже Авраа́м, и благослови́ся я́коже Исаа́к, и умно́жися я́коже Иа́ков, ходя́й в ми́ре, и де́лаяй в пра́вде за́поведи Бо́жия.

И внегда́ взя́ти вене́ц неве́сты, глаго́лет:

И ты́ неве́сто, возвели́чися я́коже са́рра, и возвесели́ся я́коже реве́кка, и умно́жися я́коже рахи́ль. веселя́щися о свое́м му́же, храня́щи преде́лы зако́на, зане́ та́ко благоволи́ Бо́г.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Ли́к: Го́споди поми́луй.

Свяще́нник моли́тву:

Бо́же Бо́же на́ш, прише́дый в ка́ну галиле́йскую, и та́мошний бра́к благослови́вый, благослови́ и рабы́ Твоя́ сия́, Твои́м про́мыслом ко обще́нию бра́ка сочета́вшыяся: благослови́ и́х вхо́ды и исхо́ды, умно́жи во благи́х живо́т и́х: восприими́ венцы́ и́х в Ца́рствии Твое́м, нескве́рны, и непоро́чны, и ненаве́тны соблюда́яй, во ве́ки веко́в.

Ли́к: Ами́нь.

Свяще́нник: Ми́р все́м.

Главы́ ва́шя Го́сподеви приклони́те.

И мо́лится свяще́нник:

Оте́ц, Сы́н, и Святы́й Ду́х, Всесвята́я, и Единосу́щная, и Живонача́льная Тро́ица, еди́но Божество́ и Ца́рство, да благослови́т ва́с, и да пода́ст ва́м долгожи́тие, благоча́дие, преспе́яние живота́ и ве́ры, и да испо́лнит ва́с все́х су́щих на земли́ благи́х: да сподо́бит ва́с и обеща́нных бла́г восприя́тия, моли́твами святы́я Богоро́дицы, и все́х святы́х, ами́нь.

Та́же вхо́дят, и поздравля́ют и́х, и целова́ние дру́г дру́га, и быва́ет от свяще́нника соверше́нный отпу́ст.

Ре́кшу диа́кону: Прему́дрость.

Ли́к: Честне́йшую херуви́м:

Свяще́нник отпу́ст:

И́же в ка́не галиле́йстей прише́ствием свои́м че́стен бра́к показа́вый, Христо́с и́стинный Бо́г на́ш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х боговенча́нных царе́й и равноапо́столов, константи́на и еле́ны, свята́го великому́ченика проко́пиа, и все́х святы́х, поми́лует и спасе́т на́с, я́ко Бла́г и Человеколю́бец.

Послёдованіе вэнчaніz

Ѓще ќбw хотsтъ въ т0жде врeмz вэнчaтисz, вх0дzтъ во хрaмъ со свэщaми возжжeнными, пред8идyщу сщ7eннику съ кади1льницею, и3 пою1щу pал0мъ рк7з, си1це: Лю1діе же на кjйждо стjхъ глаг0лютъ:

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Бlжeни вси2 боsщіисz гDа.

Знайшли помилку