Служебник

Відпусти на кожний день усього тижня

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

1

Tпyсты днeвніи
во всю2 седми1цу, по nбhчаю
с™ы6z вост0чныz цRкве.

Въ суббHту вeчера:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, моли1твами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: (и3 с™aгw, є3гHже є4сть хрaмъ, и3 с™aгw, є3гHже є4сть дeнь:) с™hхъ првdныхъ бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ.

Въ недёлю на ќтрени:

Воскресhй и3з8 мeртвыхъ хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, моли1твами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: и3 прHчаz, ћкоже вhше пи1сано.

Во с™ёй літургjи tпyстъ т0йже, ћкоже и3 на ќтрени, приглашaетъ же и3 с™aго, є3гw2 бывaетъ літургjа, златоyстагw, и3 васjліа вели1кагw.

Въ недёлю вeчера,
и3 въ понедёльникъ на ќтрени:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, предстaтельствы честнhхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ: с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ, (и3 с™hхъ хрaма, и3 днE:) и3 с™hхъ прaведныхъ бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ.

Въ понедёльникъ вeчера,
и3 во вт0рникъ на ќтрени:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, моли1твами пречи1стыz своеS м™ре, честнaгw слaвнагw прор0ка, предтeчи и3 крести1телz їwaнна, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґп0стwлъ: и3 прHчаz.

Во вт0рникъ вeчера,
и3 въ срeду на ќтрени:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, моли1твами пречи1стыz своеS м™ре, си1лою честнaгw и3 животворsщагw кrтA, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґп0стwлъ: и3 прHчаz.

Въ срeду вeчера,
и3 въ четверт0къ на ќтрени:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, моли1твами пречи1стыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґп0стwлъ, и4же во свzтhхъ nц7A нaшегw ніколaа ґрхіепjскопа, мmрлmкjйскагw чудотв0рца: и3 прHчаz.

Въ четверт0къ вeчера,
и3 въ пzт0къ на ќтрени:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, моли1твами пречи1стыz своеS м™ре, си1лою честнaгw и3 животворsщагw кrтA, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґп0стwлъ: и3 прHчаz.

Въ пzт0къ вeчера,
и3 въ суббHту на ќтрени:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, моли1твами пречи1стыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґп0стwлъ, с™hхъ слaвныхъ и3 добропобёдныхъ мyченикwвъ, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, [и3 с™aгw хрaма и3 днE,] с™hхъ прaведныхъ бGоoц7ъ їwакjма и3 ѓнны, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ.

Ґ во всю2 седми1цу на с™ёй літургjи бывaютъ tпyсты, ћкоже предписaсz, на вечeрни и3 на ќтрени по днeхъ: т0чію прилагaетсz и3 с™aгw и4мz, є3гHже є4сть літургjа, си1це:

И$же во с™hхъ nц7A нaшегw їwaнна, ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда, златоyстагw и3ли2 вели1кагw васjліа, и3ли2 григ0ріа двоесл0ва, пaпы ри1мскагw.

Ґ въ повечeріи, и3 въ полyнощницэ, и3 въ часёхъ, мaлый tпyстъ бывaетъ во всeй седми1цэ, си1це:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, препод0бныхъ и3 бGон0сныхъ nц7ъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 спасeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 человэколю1бецъ.

Т0чію въ недёлю на полyнощницэ и3 въ часёхъ прилагaетсz въ начaлэ: Воскресhй и3з8 мeртвыхъ:

Въ пzт0къ вeчера, и3 въ суббHту на ќтрени, и3 на літургjи, не подобaетъ возглашaти на tпyстэ: Си1лою честнaгw и3 животворsщагw кrтA: занE въ т0й дeнь кrтY слyжбы никакjz нёсть. Въ кот0рый бо дeнь воспоминaніе и3 слyжба честнaгw кrтA бывaетъ, тогдA и3 п0стъ є4сть: ћкоже въ средЁ и3 въ пzтцЁ, и3 въ воздви1женіе честнaгw кrтA, под0бнэ и3 въ недёлю во tпyстэ, кrтA не воспоминaетсz, занE не п0стный дeнь є4сть: си1це держи1тъ чи1нъ и3 nбhчай с™az вост0чнаz цRковь, во всёхъ патріархjахъ, и3 с™hхъ nби1телехъ, и3 повсю1ду. Вёдомо бyди и3 њ сeмъ: ћкw и3дёже є4сть хрaмъ сп7са хrтA, ржcтво2, и3ли2 бGоzвлeніе, и3ли2 вознесeніе, и3 прHчаz, въ седми1чномъ tпyстэ не возглашaютсz никогдA прaздничныz tпyсты, т0чію возглашaетсz прaздничный tпyстъ въ дeнь прaздника, и3 до tдaніz: ґ во вeсь г0дъ т0кмw, Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ: и3 прHчаz по дню2.

Неділя

У суботу на вечірні і у неділю на утрені

Христос, що воскрес із мертвих, Істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, … (і святого, що його храм, і святого, що його пам’ять у той день), святих і праведних богоотців Іоакима та Анни і всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Чоловіколюбець.

У неділю на Божественній Літургії

Христос, що воскрес із мертвих, Істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, і святого отця нашого Іоана, архиєпископа Царгородського, Золотоустого (або — святого отця нашого Василія Великого, архиєпископа Кесарії Каппадокійської), … (і святого, що його храм, і святого, що його пам’ять у той день) і всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Чоловіколюбець.

Понеділок

У неділю на вечірні та в понеділок на утрені

Христос, Істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, заступництвом чесних небесних сил безтілесних, святих, славних і всехвальних апостолів, … (і святого, що його храм, і святого, що його пам’ять у той день), святих і праведних богоотців Іоакима та Анни і всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Чоловіколюбець.

Вівторок

У понеділок на вечірні та у вівторок на утрені

Христос, Істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана, святих славних і всехвальних апостолів, … (і святого, що його храм, і святого, що його пам’ять у той день), святих і праведних богоотців Іоакима та Анни і всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Чоловіколюбець.

Середа

У вівторок на вечірні і в середу на утрені

Христос, Істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, силою Чесного і Животворчого Хреста, святих славних і всехвальних апостолів, … (і святого, що його храм, і святого, що його пам’ять у той день), святих і праведних богоотців Іоакима та Анни і всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Чоловіколюбець.

Четвер

У середу на вечірні і в четвер на утрені

Христос, Істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Миколая, архиєпископа Мир-Лікійського, чудотворця,… (і святого, що його храм, і святого, що його пам’ять у той день), святих і праведних богоотців Іоакима та Анни і всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Чоловіколюбець.

П’ятниця

У четвер на вечірні і в п’ятницю на утрені

Христос, Істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, силою Чесного і Животворчого Хреста, святих славних і всехвальних апостолів, … (і святого, що його храм, і святого, що його пам’ять у той день), святих і праведних богоотців Іоакима та Анни і всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Чоловіколюбець.

Субота

У п’ятницю на вечірні і в суботу на утрені

Христос, Істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих славних і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців наших,… (і святого, що його храм, і святого, що його пам’ять у той день), святих і праведних богоотців Іоакима та Анни і всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Чоловіколюбець.

На Божественній Літургії протягом цілого тижня бувають відпусти, як написано на вечірні та утрені, додається ж тільки ім’я святого, що його Службу Божу правимо, а саме: святого отця нашого Іоана, архиєпископа Царгородського, Золотоустого, або — святого отця нашого Василія Великого, архиєпископа Кесарії Каппадокійської, або — святого отця нашого Григорія Двоєслова, папи Римського.

Малий відпуст

Протягом цілого тижня на повечір’ї, полуношниці й на часах виголошується малий відпуст:

Христос, Істинний Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він Милосердний і Чоловіколюбець.

У неділю на полуношниці й на часах додається з початку:

Христос, що воскрес із мертвих…

У п’ятницю на вечірні і в суботу на утрені і на Божественній Літургії не належить виголошувати на відпусті: силою Чесного і Животворчого Хреста, тому що в той день ніякої служби Хрестові нема, бо в який день буває спомин і служба Чесного Хреста, тоді і піст є, яку середу і п’ятницю, і в день Воздвиження Чесного Хреста. Так само і в неділю в відпусті Хрест не згадується, бо це не є пісний день. Такого порядку і звичаю додержує Свята Східна Церква у всіх патріярхатах, в монастирях і всюди. Треба і це знати, що де є храм Спаса Христа, Різдва, Богоявлення, Вознесіння тощо, в тижневому відпусті не виголошується ніколи відпусту свята, а тільки в день свята і аж до віддання виголошується святочний відпуст. Протягом же цілого року тільки: Христос, Істинний Бог наш, та інше, залежно від дня.

Знайшли помилку