...

Канон за спочилих

Церковнослов'янськоюТранслітераціяУкраїнською

КанHнъ ўс0пшымъ глaсъ в7, є3гHже краегранeсіе:

Ўмeршымъ втор0е соплетaю пёніе.

Пёснь №.

Їрм0съ: Непроходи1мое волнsщеесz м0ре, б9іимъ свои1мъ велёніемъ и3зсуши1вшему, и3 пэшешeствовати сквозЁ є5 ї}льтєскіz лю1ди настaвльшему, гDеви пои1мъ, слaвнw бо прослaвисz.

Кано́н. Гла́с 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Непроходи́мое волня́щееся мо́ре Бо́жиим Свои́м веле́нием изсуши́вшему и пешеше́ствовати сквозе́ е́ изра́ильтеския лю́ди наста́вльшему, Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припе́в: Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х, Бо́г Изра́илев

Пісня 1:

Ірмос: Непроходиме бурхливе море Бог Своїм повелінням висушив i настановив пройти по ньому Ізраїльських людей; Господові співаймо, бо Він прославився.

Приспів: Дивний Бог у святих Своїх, Бог Ізраїлів.

Смертю смерть подолав i споконвічне життя виточив; Його ж подай, Благий, душам спочилим, молитвами мучеників Твоїх, прощення гріхів даруючи.