...

Канон молебний до Пресвятої Богородиці

Церковнослов'янськоюТранслітераціяУкраїнською

КанHнъ молeбный ко прес™ёй бцdэ

поeмый во всsкой ск0рби душeвнэй, и3 њбстоsніи

Тропaрь бцdэ, глaсъ д7:

Къ бцdэ прилёжнw нhнэ притецeмъ грёшніи и3 смирeнніи, и3 припадeмъ въ покаsніи зовyще и3з8 глубины2 души2: вLчце, помози2, на ны2 млcрдовавши, потщи1сz, погибaемъ t мн0жества прегрэшeній, не tврати2 тво‰ рабы6 тщы2, тs бо и3 є3ди1ну надeжду и4мамы. [Двaжды]

Тропaрь Богородице, глас 4‑й

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны́ милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи́, Тя́ бо и еди́ну наде́жду и́мамы. (Дважды)

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен

Пісн. 1

Ірмос: Воду пройшовши, як сушу, і з єгипетського лиха визволившись, Ізраїль взивав: «Визволителеві й Богові нашому заспіваймо».

Приспів: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Багатьма напастями охоплений, до Тебе вдаюся, спасіння шукаючи, о Мати Слова і Діво, від страшних і лютих бід спаси мене.