...
Молитва

Молитва за подорожніх, перед мандрівкою

Церковнослов'янськоюТранслітераціяУкраїнською

Њ путешeствующихъ

Тропaрь, глaсъ в7:

Пyть и3 и4стина сhй хrтE, спyтника ѓгGла твоего2 рабHмъ твои6мъ (и3ли2: рабY твоемY, рабЁ твоeй) нhнэ, ћкоже тwвjи и3ногдA, посли2 сохранsюща, и3 невреди1мыхъ (и3ли2: невреди1ма, невреди1му), къ слaвэ твоeй, t всsкагw ѕлA во всsкомъ бlгополyчіи соблюдaюща, мlтвами бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.

Кондaкъ, глaсъ т0йже:

ЛуцЁ и3 кле0пэ во є3ммаyсъ спутешeствовавый сп7се, сшeствуй и3 нhнэ рабHмъ твои6мъ (и3ли2: рабY твоемY, рабЁ твоeй), путешeствовати хотsщымъ (и3ли2: хотsщему, хотsщей), t всsкагw и3збавлsz и5хъ (и3ли2: є3го2, ю5) ѕлaгw њбстоsніz: вс‰ бо ты2 ћкw чlвэколю1бецъ, м0жеши хотsй.

Мlтва:

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, и4стинный и3 живhй путю2, сострaнствовати мни1мому твоемY nтцY їHсифу, и3 пречcтэй ти2 дв7э м™ри, во є3гЂпетъ и3зв0ливый, и3 луцЁ и3 кле0пэ во є3ммаyсъ спутешeствовавый: и3 нhнэ смирeннw м0лимъ тS, вLко прес™hй, и3 рабHмъ твои6мъ си6мъ (и3ли2: рабY твоемY семY, рабЁ твоeй сeй) твоeю бlгодaтію спутешeствуй. И# ћкоже рабY твоемY тwвjи, ѓгGла храни1телz и3 настaвника посли2, сохранsюща и3 и3збавлsюща и5хъ (и3ли2: є3го2, ю5) t всsкагw ѕлaгw њбстоsніz ви1димыхъ и3 неви1димыхъ врагHвъ, и3 ко и3сполнeнію зaповэдей твои1хъ наставлsюща, ми1рнw же и3 бlгополyчнw и3 здрaвw препровождaюща, и3 пaки цёлw и3 безмzтeжнw возвращaюща: и3 дaждь и5мъ (и3ли2: є3мY, є4й) всE бlг0е своE намёреніе ко бlгоугождeнію твоемY бlгополyчнw въ слaву твою2 и3сп0лнити. Твоe бо є4сть, є4же ми1ловати и3 сп7сaти нaсъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 со прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Тропар, глас 2

Путь и и́стина сый, Христе́, спу́тника А́нгела Твоего́ рабо́м Твои́м (рабу́ Твоему́, рабе́ Твое́й) ны́не, я́коже Тови́и иногда́, посли́, сохраня́юща и невреди́мых, к сла́ве Твое́й, от вся́кого зла во вся́ком благополу́чии соблюда́юща, моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2

Луце́ и Клео́пе во Еммау́с спутеше́ствовавый, Спа́се, сше́ствуй и ны́не рабо́м Твои́м, путеше́ствовати хотя́щим, от вся́каго избавля́я их зла́го обстоя́ния: вся бо Ты, я́ко Человеколю́бец, мо́жеши хотя́й.

Тропар, глас 2

Христе, Ти є Путь та Істина, зішли нині рабам Твоїм, як колись Товії, у супутники Твого ангела, охороняти та зберігати їх неушкодженими від усякого зла, у всякому благополуччі до слави Твоєї, по молитвах Богородиці, Єдиний Люблячий людей.

Кондак, глас 2