...
Молитва

Молитва про примноження любові та подолання ворожнечі і злоби

Церковнослов'янськоюТранслітераціяУкраїнською

Њ ўмножeніи любвE, и3 и3скоренeніи нeнависти и3 всsкіz ѕл0бы

Тропaрь, глaсъ д7:

Сою1зомъ любвE ґпcлы тво‰ свzзaвый хrтE, и3 нaсъ твои1хъ вёрныхъ рабHвъ къ себЁ тёмъ крёпкw свzзaвъ, твори1ти зaповэди тво‰, и3 дрyгъ дрyга люби1ти нелицемёрнw сотвори2, мlтвами бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.

Кондaкъ, глaсъ є7:

Плaменемъ любвE распали2 къ тебЁ сердцA н†ша, хrтE б9е, да т0ю разжизaеми, сeрдцемъ, мhслію же и3 душeю, и3 всeю крёпостію нaшею возлю1бимъ тS, и3 и4скреннzго своего2 ћкw себE, и3 повелBніz тво‰ хранsще слaвимъ тS, всёхъ бл†гъ дaтелz.

Тропар, глас 4

Сою́зом любве́ апо́столы Твоя́ связа́вый, Христе́, и нас Твои́х ве́рных рабо́в к Себе́ тем кре́пко связа́в, твори́ти за́поведи Твоя́ и друг дру́га люби́ти нелицеме́рно сотвори́, моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 5

Пла́менем любве́ распали́ к Тебе́ сердца́ на́ша, Христе́ Бо́же, да то́ю разжига́еми, се́рдцем, мы́слию же и душе́ю, и все́ю кре́постию на́шею возлю́бим Тя, и и́скренняго своего́ я́ко себе́, и повеле́ния Твоя́ храня́ще сла́вим Тя, всех благ Да́теля.

Тропар, глас 4:

Союзом любові апостолів Твоїх зв’язав Ти, Христе, і нас, Твоїх вірних рабів, до Тебе цим міцно при’єднав, виконувати заповіді Твої і один одного любити нелицемірно сотвори, молитвами Богородиці, єдиний Люблячий людей.

Кондак, глас 5:

Полум’ям любові розпали до Тебе серця наші, Христе Боже, щоб, нею розпалені, серцем, думкою, душею і всією силою нашою полюбили Тебе і ближнього свого як себе самих і, повеління Твої зберігаючи, славили Тебе, всіх благ Подателя.