Молитва

Молитва преподобного Єфрема Сиріна

Церковнослов'янськоюТранслітераціяУкраїнською

Мlтва с™aгw є3фрeма сЂріна

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ вели1кій.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ вели1кій.

Е$й, гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Покл0нъ вели1кій.

Тaже мaлыхъ в7i, глаг0лz на кjйждо покл0нъ:

Б9е, њчи1сти мS грёшнаго.

И# пaки послэди2мlтву всю2:

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Е$й, гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. И# покл0нъ є3ди1нъ вели1кій.

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Доземний поклін)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Доземний поклін))

Ей, Го́споди, Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Доземний поклін)

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго. (12 разів, з поясними поклонами)

І знову молитву повністю:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди, Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Доземний поклін)

Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, безнадійности, владо­любства і пустомовства не дай мені. (Доземний поклін)

Духа ж чистоти, смиренномудрости, терпеливости і любові дай мені, рабові Твоєму. (Доземний поклін)

Так, Господи Царю! Дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний на віки віків. Амінь. (Доземний поклін)

Боже, очисти мене грішного! (12 разів, з поясними поклонами)

І знову молитву повністю:

Господи і Владико життя мого! Духа лінивства, безнадійності, владо­любства і пустомовства не дай мені. Духа ж чистоти, смиренномудрості, терпеливості і любові дай мені, рабові Твоєму. Так, Господи Царю! Дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний на віки віків. Амінь. (Доземний поклін)

Знайшли помилку