Молитва

Молитва після їжі

Церковнослов'янськоюТранслітераціяУкраїнською

Мlтва по вкушeніи пи1щи

Бlгодари1мъ тS хrтE б9е нaшъ, ћкw насhтилъ є3си2 нaсъ земнhхъ твои1хъ бл†гъ: не лиши2 нaсъ и3 нбcнагw твоегw2 цrтвіz: но ћкw посредЁ ўченикHвъ твои1хъ пришeлъ є3си2 сп7се, ми1ръ даS и5мъ, пріиди2 къ нaмъ, и3 сп7си2 нaсъ.

ост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, приснобlжeнную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

ГDи, поми1луй. Три1жды.

Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

* T пaсхи до вознесeніz вмёстw Дост0йно є4сть: глаг0лемъ задост0йникъ пaсхи, си1рэчь припёвъ и3 їрм0съ f7-z пёсни пасхaльнагw канHна:

ЃгGлъ вопіsше бlгодaтнэй: чcтаz дв7о рaдуйсz, и3 пaки рекY, рaдуйсz: тв0й сн7ъ воскRсе триднeвенъ t гр0ба, и3 мє1ртвыz воздви1гнувый: лю1діе весели1тесz.

Свэти1сz, свэти1сz, н0вый їеrли1ме: слaва бо гDнz на тебЁ возсіS. Ликyй нhнэ, и3 весели1сz сіHне. Тh же чcтаz красyйсz бцdе, њ востaніи ржcтвA твоегw2.

Благодари́м Тя́, Христе́ Бо́же на́ш, я́ко насы́тил еси́ на́с земны́х Твои́х бла́г; не лиши́ на́с и Небе́снаго Твоего́ Ца́рствия, но я́ко посреде́ ученико́в Твои́х прише́л еси́, Спа́се, ми́р дая́й и́м, прииди́ к на́м и спаси́ на́с.

[Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

Дякуємо Тобі, Христе Боже наш, що наситив нас земними Твоїми благами. Не позбав нас і Небесного Твого Царства, але як посеред учнів Своїх явився Ти, Спасителю, мир подавши їм, прийди і до нас, і спаси нас.

[Достойно є, і це воістину, блажити Тебе, Богородицю, Присноблаженну і Пренепорочну і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово народила, істинну Богородицю, Тебе величаємо.]

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Господи, помилуй (тричі).

Господи Іісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь.