...
Молитва

Молитва після читання Євангелія

Церковнослов'янськоюТранслітераціяУкраїнською

Мlтва по чтeніи с™aгw є3ђліа

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй рабA твоего2 и3м>къ, словaми б9eственнагw є3ђліа, чт0мыми њ сп7сeніи рабA твоего2. Попали2, гDи, тeрніе всёхъ є3гw2 согрэшeній, и3 да всели1тсz въ него2 бlгодaть твоS, њпалsющаz, њчищaющаz, њсщ7aющаz всего2 человёка, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.

Спаси, Господи и помилуй рабов Твоих (имена) словами Божественного Евангелия, читаемыми во спасение. Попали, Господи, терние всех наших согрешений, и да вселится в нас благодать Твоя очищающая, освящающая всего человека, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Спаси, Господи, і помилуй рабів Твоїх (імена) слова Божественного Євангелія, які читаються на спасіння. Попали, Господи, терня усіх наших гріхів, і хай оселиться в нас благодать Твоя, що очищує і освячує усю людину, в ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

*Молитва святителя Ігнатія (Брянчанінова)