...
Молитва

Молитва на прийняття просфори і святої води

Церковнослов'янськоюТранслітераціяУкраїнською

Мlтва при вкушeніи просфоры2 и3 с™hz воды2

ГDи б9е м0й, да бyдетъ дaръ тв0й с™hй и3 с™az водA во њставлeніе грэхHвъ мои1хъ, въ просвэщeніе ўмA моегw2, во ўкрэплeніе душeвныхъ и3 тэлeсныхъ мои1хъ си1лъ, во здрaвіе души2 и3 тёла моегw2, въ покорeніе страстeй и3 нeмощей мои1хъ: по беспредёльному млcрдію твоемY, мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ. Ґми1нь.

Го́с­по­ди Бо́­же мой, да бу́дет дар Твой свя­ты́й: просфора́ и свя­та́я Твоя́ вода́ во ос­тав­ле́­ние гре­хо́в мои́х, в про­све­ще́­ние ума́ мо­его́, во укреп­ле́­ние ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных сил мои́х, во здра́­вие ду­ши́ и те́­ла мо­его́, в покоре́ние страс­те́й и не́мощей мои́х по безпреде́льному милосе́рдию Тво­ему́, мо­ли́т­ва­ми Пречи́стыя Твоея́ Ма́­те­ри и всех свя­ты́х Тво­и́х. Ами́нь.

Господи Боже мій, нехай буде дар Твій святий: просфора і Свята Твоя вода, на прощення гріхів моїх, на просвітлення розуму мого, на здоров’я душі і тіла мого, на приборкання моєї пристрасті і моєї немічності, безмежним милосердям Твоїм, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь.

Знайшли помилку