Канон святому пророку Аввакуму kanon svjatomu proroku avvakumu 12ca415
Канони

Канон святому пророку Аввакуму

Канон святому пророку Аввакуму

Минея, 2 Декабря, Кано́н проро́ка

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой,/ я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския,/ покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу. 

Припев: Святы́й про́роче Бóжий Аввакýме, моли́ Бо́га о нас.

Умудри́ мя, Го́споди Бо́же мой,/ Твоего́ проро́ка Авваку́ма пе́ти Боже́ственнаго/ и благода́тию Твое́ю просвети́, Бла́же, се́рдце мое́. 

Припев: Святы́й про́роче Бóжий Аввакýме, моли́ Бо́га о нас.

Доко́ле, Го́споди, проро́к глаго́лет, возопию́ к Тебе́, и не услы́шиши?/ Веку́ю же ми показа́л еси́ суде́й нече́стие? 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Честну́ю па́мять твою́, проро́че, соверша́ющим благоче́стно/ твои́ми мольба́ми от бед изба́ви/ и лю́тых обстоя́ний. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бог Святы́й яви́ся, внегда́ прибли́житися вре́мени,/ из Тебе́, Богоро́дице, быв Челове́к,/ да спасе́т челове́ка. 

Песнь 3

Ирмос: Лук си́льных изнемо́же,/ и не́мощетву́ющии препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́. 

Припев: Святы́й про́роче Бóжий Аввакýме, моли́ Бо́га о нас.

Воззре́нием к Бо́гу возвыша́емь/ и светодая́нии от него́ просвеща́емь,/ бу́дущих предзре́л еси́, Богоявле́ние, проображе́ние. 

Припев: Святы́й про́роче Бóжий Аввакýме, моли́ Бо́га о нас.

Вся́ку доброде́тель содержа́л еси́,/ вся́ку же зло́бу от ума́ возненави́дел еси́/ и пра́ведно беззако́ннующих возгнуша́лся еси́, всеблаже́нне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Рече́нием Свята́го ду́ха ты, я́ко чист, вве́рился еси́,/ ясне́йше проро́чествуя бу́дущих сбытия́, досточу́дне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Гора, доброде́тельми приосене́нная,/ из нея́же Влады́ка рабо́лепно прии́де рабо́ты свободи́ти челове́ки,/ яви́лася еси́, Всечи́стая. 

Седален, глас 4

На Боже́ственней стра́жи стал еси́, блаже́нне,/ и уразуме́л еси́ Бо́жие прише́ствие проро́ческими очесы́, Богодохнове́нне;/ те́мже и возопи́л еси́, Авваку́ме, со стра́хом:/ Го́споди, услы́шах стра́шное прише́ствие Твое́ и воспева́ю Тя,/ плоть бре́нную от Де́вы понести́ восхоте́вшаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: На Боже́ственней стра́жи стал еси́, блаже́нне,/ и уразуме́л еси́ Бо́жие прише́ствие проро́ческими очесы́, Богодохнове́нне;/ те́мже и возопи́л еси́, Авваку́ме, со стра́хом:/ Го́споди, услы́шах стра́шное прише́ствие Твое́ и воспева́ю Тя,/ плоть бре́нную от Де́вы понести́ восхоте́вшаго.

Песнь 4

Ирмос: Твоего́ на земли́ явле́ния, Христе́ Бо́же,/ пропове́дая проро́к прише́ствие,/ с весе́лием вопия́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Святы́й про́роче Бóжий Аввакýме, моли́ Бо́га о нас.

Светови́ден доброде́телию яви́лся, Богодохнове́нне,/ и Све́т Невече́рний возвести́л еси́,/ ему́же ны́не ве́рою зове́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Святы́й про́роче Бóжий Аввакýме, моли́ Бо́га о нас.

Всесве́тлая благода́ть ду́ха, оби́льно все́льшися в тя, всему́дре,/ проро́ка соверши́, всем Спа́са возвеща́юща. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Слу́хом огласи́вся Вседержи́теля,/ благогове́йно убоя́лся еси́, о чу́дне!/ Разуме́в же дела́ сего́, во у́жасе был еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Киво́т свиде́ния Тя, Де́во, пи́шет,/ Хле́б и́стинно Жи́зни прие́мшую, Чи́стая,/ Сло́во, Отцу́ Соприсносу́щное. 

Песнь 5

Ирмос: Возсия́вый Све́т,/ и просвети́вый у́тро,/ и показа́вый день,/ сла́ва Тебе́, сла́ва Тебе́,/ Иису́се, Сы́не Бо́жий. 

Припев: Святы́й про́роче Бóжий Аввакýме, моли́ Бо́га о нас.

Ны́не возви́жена ви́дит честна́я Це́рковь Со́лнца на Дре́ве,/ я́коже проре́кл еси́, Авваку́ме свяще́ннейше. 

Припев: Святы́й про́роче Бóжий Аввакýме, моли́ Бо́га о нас.

Впери́в ум, на стра́жи твое́й стал еси́, пребога́те,/ и усмотри́л еси́ Госпо́дне прише́ствие. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Велегла́сно, му́дре, о Бо́зе Спа́се возра́дуюся, – возопи́л еси́, –/ и возвеселю́ся, Авваку́ме всеблаже́нне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отягче́н плени́цами мно́гих мои́х прегреше́ний, к Тебе́ прибега́ю,/ спаси́ мя, Влады́чице Богоро́дице,/ ве́рных похвало́. 

Песнь 6

Ирмос: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя, Иису́се, Царю́ сил. 

Припев: Святы́й про́роче Бóжий Аввакýме, моли́ Бо́га о нас.

От ю́га Бог, вопло́щся, прии́де, я́ко проре́кл еси́,/ от него́ све́тло просвеща́емь, Авваку́ме треблаже́нне,/ и мир све́том уясни́. 

Припев: Святы́й про́роче Бóжий Аввакýме, моли́ Бо́га о нас.

Озари́, Бо́же, ду́ши пою́щих Тя/ моли́твами Авваку́ма честна́го и Богому́драго,/ и́же вдохнове́нием Боже́ственным просвеще́й того́ помышле́ние. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Веща́ние Твое́ и глаго́л Боже́ственных си́ла, Богоглаго́ливе,/ про́йде вся концы́,/ Сло́ва Боже́ственное прише́ствие нам проро́чествуя. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Су́щаго Отцу́ Сы́на Единосу́щна/ и безнача́льно ро́ждшему я́ве сразуме́ваемаго,/ в после́док плоть бы́вша,/ Де́во, родила́ еси́. 

Кондак, глас 8

Возгласи́вый вселе́нней от ю́га прише́ствие Бо́жие от Де́вы, Авваку́ме Богоглаго́ливе,/ и на Боже́ственней стра́жи предстоя́нием/ слы́шания от светоно́сна А́нгела/ Христо́во Воскресе́ние возвести́л еси́ ми́ру,/ сего́ ра́ди ве́село зове́м ти:/ ра́дуйся, проро́ков све́тлая добро́то.

Песнь 7

Ирмос: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы/ пе́щный пла́мень попра́ша,/ пе́сньми взыва́юще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Святы́й про́роче Бóжий Аввакýме, моли́ Бо́га о нас.

Науча́емь, блаже́нне, па́че сло́ва зна́нию/ и проро́чествуя Многосве́тлую Свещу́, взыва́еши ны́не:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Сия́ния Трисве́тлаго и Невече́рния Сла́вы прича́стия тебе́ даде́ Христо́с,/ его́же просла́вил еси́, вопия́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В ро́дех родо́в Ма́ти Де́ва яви́лася еси́, Благослове́нная,/ па́че ума́ Сло́во ро́ждши воплоще́нное,/ те́мже, Чи́стая, воспева́ем Тя. 

Песнь 8

Ирмос: Вся дела́ Бо́жия и вся тварь,/ благослови́те Го́спода,/ преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем, по́йте его́/ и превозно́си́те во вся ве́ки. 

Припев: Святы́й про́роче Бóжий Аввакýме, моли́ Бо́га о нас.

Просвеще́н Све́том Трисо́лнечным,/ сподо́бился еси́, всеизря́дне, Боже́ственных и преесте́ственных виде́ний, зовы́й:/ превозно́си́те Бо́га во ве́ки вся. 

Припев: Святы́й про́роче Бóжий Аввакýме, моли́ Бо́га о нас.

Пия́ от пото́ка сла́дости и невеще́ственнаго виде́ния исполня́емь,/ сла́вы же проро́ческия и председа́тельства причаща́яся,/ ра́дуяся, воспева́еши Бо́га во ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

О, Боже́ственныя и честны́я проро́ка Авваку́ма красоты́!/ сей бо, со А́нгельскими лику́я си́лами,/ ра́дуяся, Христа́ воспева́ет во ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́ти яви́лася еси́ и́стинно пре́жде век из Отца́ Возсия́вшаго,/ еди́на бо святе́йши всех была́ еси́,/ Тя превозно́си́м, Чи́стую, во ве́ки. 

Песнь 9

Ирмос: Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся:/ Бог из боку́ Твое́ю про́йде,/ я́ко Плотоно́сец яви́ся на земли́/ и с челове́ки поживе́./ Тя, Богоро́дице, тем вси велича́ем. 

Припев: Святы́й про́роче Бóжий Аввакýме, моли́ Бо́га о нас.

Блиста́ет па́мять твоя́, проро́че,/ све́тлу испуща́ющи зарю́ твоего́ Богоглаго́лания/ и твоего́ та́иноуче́ния и проро́чества/ тя чту́щим, Авваку́ме блаже́ннейше. 

Припев: Святы́й про́роче Бóжий Аввакýме, моли́ Бо́га о нас.

Пропове́дав Го́спода Сла́вы и Сего́ проре́к прише́ствие,/ от Святы́я Де́вы проявле́нно бы́вшее, и показа́нное ви́дя,/ весели́ся, Авваку́ме Богоблаже́нне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ра́дуются вси проро́цы,/ в ра́достный твой день веселя́щеся, Богому́дре,/ ра́дости твоея́ причаща́ющеся и Боже́ственныя сла́вы,/ с ни́миже моля́ся, пою́щия тя спаса́й. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кроплением, Чи́стая, щедро́т Твои́х/ души́ моея́ омы́й скве́рну/ и то́ки слез источа́ти мне непреста́нно сотвори́, Отрокови́це,/ страсте́й мои́х пото́ки уставля́ющи. 

Знайшли помилку