...
Часослов

Богородичні і іпакої

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропaрь, глaсъ №:

Кaмени запечaтану t їудє1й, и3 в0инwмъ стрегyщымъ пречcтое тёло твоE, воскрeслъ є3си2 триднeвный сп7се, дaруzй мjрови жи1знь. Сегw2 рaди си6лы нбcныz вопіsху ти2, жизнодaвче: слaва воскrнію твоемY хrтE, слaва цrтвію твоемY, слaва смотрeнію твоемY, є3ди1не чlвэколю1бче.

БGор0диченъ: Гавріи1лу вэщaвшу тебЁ дв7о, рaдуйсz! Со глaсомъ воплощaшесz всёхъ вLка, въ тебЁ с™ёмъ ківHтэ, ћкоже речE прaведный дв7дъ: kви1ласz є3си2 ши1ршаz нб7съ, поноси1вши зижди1телz твоего2. Слaва всeльшемусz въ тS, слaва прошeдшему и3з8 тебE, слaва свободи1вшему нaсъ ржcтв0мъ твои1мъ.

3

Знайшли помилку