Святе Письмо

Книга Числа

← попередній розділнаступний розділ →
Розділ 26
1: І сталося по поразці, і сказав Господь до Мойсея й до Елеазара, сина священика Аарона, говорячи:
2: Перелічіть усю громаду Ізраїлевих синів від віку двадцяти літ і вище за домами їхніх батьків, кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі.
3: І говорив до них Мойсей та священик Елеазар у моавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи:
4: Перелічіть від віку двадцяти літ і вище, як наказав був Господь Мойсеєві і Ізраїлевим синам, що виходили з єгипетського краю.
5: Рувим, перворідний Ізраїлів. Рувимові сини: Ханох рід Ханохів, від Паллу рід Паллуїв,
6: від Хецрона рід Хецронів, від Кармі рід Карміїв.
7: Оце Рувимові роди. І були їхні перелічені: сорок і три тисячі й сімсот і тридцять.
8: А сини Паллуєві: Еліяв.
9: А сини Еліявові: Немуїл, і Датан, і Авірон. Це той Датан та Авірон, покликані громади, що підбурювали проти Мойсея та проти Аарона в Кореєвій громаді, коли вони підбурювали на Господа.
10: І відкрила земля свої уста, та й поглинула їх та Корея при смерті тієї громади, коли огонь пожер був двісті і п'ятдесят люда, і стали вони за ознаку.
11: А Кореєві сини не померли.
12: Сини Симеонові за їхніми родами: від Немуїла рід Немуїлів, від Яміна рід Ямінів, від Яхіна рід Яхінів,
13: від Зераха рід Зерахів, від Саула рід Саулів.
14: Оце Симеонові роди, двадцять і дві тисячі й двісті.
15: Сини Ґадові за їхніми родами: від Цефона рід Цефонів, від Хаґґі рід Хаґґіїв, від Шуні рід Шуніїв,
16: від Озні рід Озніїв, від Ері рід Еріїв,
17: від Арода рід Ародів, від Ар'елі рід Ар'еліїв.
18: Оце роди Ґадових синів, за їхнім переліченням: сорок тисяч і п'ятсот.
19: Сини Юдині: Ер та Онан; і помер Ер та Онан у ханаанськім Краї.
20: І були Юдині сини за їхніми родами: від Шели рід Шелин, від Переца рід Переців, від Зераха рід Зерахів.
21: А Перецеві сини були: від Хецрона рід Хецронів, від Хамула рід Хамулів.
22: Оце Юдини роди за їхнім переліченням: сімдесят і шість тисяч і п'ятсот.
23: Сини Іссахарові за їхніми родами: Тола рід Толин, від Цувви рід Цуввин,
24: від Яшува рід Яшувів, від Шімрона рід Шімронів.
25: Оце Іссахарові роди за їхнім переліченням: шістдесят і чотири тисячі й триста.
26: Сини Завулонові за їхніми родами: від Середа рід Середів, від Елона рід Елонів, від Яхлеїла рід Яхлеїлів.
27: Оце Завулонові роди за їхнім переліченням: шістдесят тисяч і п'ятсот.
28: Сини Йосипа за їхніми родами: Манасія та Єфрем.
29: Сини Манасіїні: від Махіра рід Махірів, а Махір породив Ґілеада, від Ґілеада рід Ґілеадів.
30: Оце Ґілеадові сини: Єзер рід Єзерів, від Хелека рід Хелеків,
31: і Асріїл рід Асріїлів, і Шехем рід Шехемів,
32: і Шеміда рід Шемідин, і Хефер рід Хеферів.
33: А Целофхад, син Хеферів, не мав синів, а тільки дочок. А ймення дочок: Махла й Ноа, Хоґла, Мілка й Тірца.
34: Оце роди Манасіїні, а їхні перелічені: п'ятдесят і дві тисячі й сімсот.
35: Оце Єфремові сини за їхніми родами: від Шутелаха рід Шутелахів, від Бехера рід Бехерів, від Тахана рід Таханів.
36: А оце Шутелахові сини: від Ерана рід Еранів.
37: Оце роди Єфремових синів за їхнім переліченням: тридцять і дві тисячі і п'ятсот. Оце Йосипові сини за їхніми родами.
38: Сини Веніяминові за їхніми родами: від Бели рід Белин, від Ашбела рід Ашбелів, від Ахірама рід Ахірамів,
39: від Шефуфама рід Шефуфамів, від Хуфама рід Хуфамів.
40: А сини Белині були: Ард, і Нааман, від Арда рід Ардів, від Наамана рід Нааманів.
41: Оце Веніяминові сини за їхніми родами, а перелічені їхні: сорок і п'ять тисяч і шістсот.
42: Оце Данові сини за їхніми родами: від Шухама рід Шухамів. Оце Данові роди за їхніми родами.
43: Всі Шухамові роди за їхнім переліченням: шістдесят і чотири тисячі і чотириста.
44: Асирові сини за їхніми родами: від Їмни рід Їмнин, від Їшві рід Їшвіїв, від Берії рід Беріїв.
45: Сини Берії: від Хевера рід Хеверів, від Малкіїла рід Малкіїлів,
46: а ймення Асирової дочки Сарах.
47: Оце роди Асирових синів за їхнім переліченням: п'ятдесят і три тисячі й чотириста.
48: Сини Нефталимові за їхніми родами: від Яхцеїла рід Яхцеїлів, від Ґуні рід Ґуніїв,
49: від Єцера рід Єцерів, від Шіллема рід Шіллемів.
50: Оце роди Нефталимові за їхніми родами й за їхнім переліченням: сорок і п'ять тисяч і чотириста.
51: Оце перелічені Ізраїлевих синів: шістсот тисяч і тисяча й сімсот і тридцять.
52: І промовив Господь до Мойсея, говорячи:
53: Для цих буде поділений Край у спадок за числом імен.
54: Численному примножиш спадщину його, а малому зменшиш спадок його, кожному за переліченням його буде дана спадщина його.
55: Тільки жеребком поділиться землю, вони будуть володіти за іменами племен їхніх батьків.
56: За жеребком буде поділена спадщина його поміж численним та малим.
57: А оце перелічені Левити за їхніми родами: від Ґершона рід Ґершонів, від Кегата рід Кегатів, від Мерарі рід Мераріїв.
58: Оце роди Левієві: рід Левіїв, рід Хевроніїв, рід Махліїв, рід Мушіїв, рід Кореїв, а Кегат породив Амрама.
59: А ймення Амрамової жінки Йохевед, дочка Левієва, що вродила її Левієві жінка його в Єгипті, а вона вродила Амрамові Аарона, і Мойсея, і сестру їх Маріям.
60: І вродилися Ааронові Надав, й Авігу, й Елеазар, й Ітамар.
61: А Надав та Авігу померли, коли вони приносили чужий огонь перед Господнє лице.
62: І були їхні перелічені двадцять і три тисячі, кожен чоловічої статі від місячного віку й вище; бо вони не були перелічені серед Ізраїлевих синів, не дана бо їм спадщина серед Ізраїлевих синів.
63: Оце перелічені Мойсея та священика Елеазара, що перелічували Ізраїлевих синів у моавських степах над приєрихонським Йорданом.
64: А серед тих не було вже нікого з перелічених Мойсея та священика Аарона, що перелічували Ізраїлевих синів на Сінайській пустині,
65: бо Господь був сказав їм: Конче повмираєте ви на пустині. І не позостався з них ніхто, крім Калева, сина Єфуннеєвого, та Ісуса, сина Навинового.
← попередній розділнаступний розділ →