Біблія українською мовою

Старий Завітпереклад Івана Огієнка
       Новий Завітпереклад Волинської єпархії Української Православної Церкви

Книга Числа

← попередній розділнаступний розділ →
Розділ 26
1: Після цього ураження сказав Господь Мойсеєві та Єлеазару, сину Аарона, священикові, говорячи;
2: порахуйте всю громаду синів Ізраїлевих від двадцяти років і вище, за сімействами їх, усіх придатних для війни у Ізраїля.
3: І сказав їм Мойсей і Єлеазар священик на рівнинах моавитських біля Йордану, навпроти Єрихона, говорячи:
4: порахуйте всіх від двадцяти років і вище, як повелів Господь Мойсеєві і синам Ізраїлевим, які вийшли з землі Єгипетської:
5: Рувим, первісток Ізраїля. Сини Рувима: від Ханоха покоління Ханохове, від Фаллу покоління Фаллуєве,
6: від Хецрона покоління Хецронове, від Харми покоління Хармиєве;
7: ось покоління Рувимові; і пораховано їх сорок три тисячі сімсот тридцять.
8: І сини Фаллуя: Елиав.
9: Сини Елиава: Немуїл, Дафан і Авирон. Це ті Дафан і Авирон, що були покликані в зібрання, які вчинили підбурення проти Мойсея й Аарона разом зі спільниками Корея, коли ці підбурювали проти Господа;
10: і розверзла земля уста свої, і поглинула їх і Корея; разом з ними померли і спільники їхні, коли вогонь пожер двісті п’ятдесят чоловік, і стали вони в знамення;
11: але сини Кореєві не померли.
12: Сини Симеона за поколіннями їх: від Немуїла покоління Немуїлове, від Ямина покоління Яминове, від Яхина покоління Яхинове,
13: від Зари покоління Зарине, від Саула покоління Саулове;
14: Ось покоління Симеонові [при підрахуванні їх]: двадцять дві тисячі двісті.
15: Сини Гада за поколіннями їх: від Цефона покоління Цефонове, від Хаггія покоління Хаггієве, від Шунія покоління Шунієве,
16: від Ознія покоління Ознієве, від Ерія покоління Ерієве,
17: від Арода покоління Ародове, від Арелія покоління Арелієве;
18: від покоління синів Гадових, після підрахування їх: сорок тисяч п’ятсот.
19: Сини Іуди: Ір і Онан, [Шела, Фарес і Зара]; але Ір і Онан померли в землі Ханаанській;
20: і були сини Іуди за поколіннями їх: від Шели покоління Шелине, від Фареса покоління Фаресове, від Зари покоління Зарине;
21: і були сини Фаресові: від Есрома покоління Есромове, від Хамула покоління Хамулове;
22: ось покоління Іудині, після підрахування їх: сімдесят шість тисяч п’ятсот.
23: Сини Іссахарові за поколіннями їх: від Фоли покоління Фолине, від Фуви покоління Фувине,
24: від Іашува покоління Іашувове, від Шимрона покоління Шимронове;
25: ось покоління Іссахарові, після підрахування їх: шістдесят чотири тисячі триста.
26: Сини Завулонові за поколіннями їх: від Середа покоління Середове, від Елона покоління Елонове, від Іахлеїла покоління Іахлеїлове;
27: ось покоління Завулонові, після підрахування їх: шістдесят тисяч п’ятсот.
28: Сини Йосифа за поколіннями їх: Манассія і Єфрем.
29: Сини Манассіїні: від Махира покоління Махирове; від Махира народився Галаад, від Галаада покоління Галаадове.
30: Ось сини Галаадові: від Ієзера покоління Ієзерове, від Хелека покоління Хелекове,
31: від Асриїла покоління Асриїлове, від Шехема покоління Шехемове,
32: від Шемиди покоління Шемидине, від Хефера покоління Хеферове.
33: У Салпаада, сина Хеферового, не було синів, а тільки дочки; ім’я дочок Салпаадових: Махла, Ноа, Хогла, Милка і Фирца.
34: Ось покоління Манассіїні; а підраховано їх п’ятдесят дві тисячі сімсот.
35: Ось сини Єфремові за поколіннями їх: від Шутели покоління Шутелине, від Бехера покоління Бехерове, від Тахана покоління Таханове;
36: і ось сини Шутели: від Арана покоління Аранове;
37: ось покоління синів Єфремових, після підрахування їх: тридцять дві тисячі п’ятсот. Ось сини Йосифові за поколіннями їх.
38: Сини Веніамінові за поколіннями їх: від Бели покоління Белине, від Ашбела покоління Ашбелове, від Ахирама покоління Ахирамове,
39: від Шефуфама покоління Шефуфамове, від Хуфама покоління Хуфамове;
40: і були сини Бели: Ард і Нааман; [від Арда] покоління Ардове, від Наамана покоління Нааманове;
41: ось сини Веніамінові за поколіннями їх; а підраховано їх сорок п’ять тисяч шістсот.
42: Ось сини Данові за поколіннями їх: від Шухама покоління Шухамове; ось сімейства Данові за поколіннями їх.
43: І всіх поколінь Шухама, після підрахування їх: шістдесят чотири тисячі чотириста.
44: Сини Асирові за поколіннями їх: від Імни покоління Імнине, від Ішви покоління Ішвине, від Верії покоління Веріїне;
45: від синів Верії, від Хевера покоління Хеверове, від Малхиїла покоління Малхиїлове;
46: ім’я дочки Асирової Сара;
47: ось покоління синів Асирових, після підрахування їх: п’ятдесят три тисячі чотириста.
48: Сини Неффалима за поколіннями їх: від Іахцеїла покоління Іахцеїлове, від Гунія покоління Гунієве,
49: від Ієцера покоління Ієцерове, від Шиллема покоління Шиллемове;
50: ось покоління Неффалимові за поколіннями їх; підраховано ж їх сорок п’ять тисяч чотириста.
51: Ось число синів Ізраїлевих, що ввійшли у підрахунок: шістсот одна тисяча сімсот тридцять.
52: І сказав Господь Мойсеєві, говорячи:
53: цим у наділ слід розділити землю за числом імен;
54: хто численніший, тому дай наділ більший; а хто менш численний, тому дай наділ менший: кожному слід дати наділ відповідно до числа тих, що ввійшли до підрахунку;
55: за жеребом слід розділити землю, за іменами колін батьків їх повинні вони одержати наділи;
56: за жеребом слід розділити їм наділи їх, як численним, так і нечисленним.
57: Ці є левити, що ввійшли до підрахунку, за поколіннями їх: від Гирсона покоління Гирсонове, від Каафа покоління Каафове, від Мерарі покоління Мерарине.
58: Ось покоління Левіїні: покоління Ливнієве, покоління Хевронове, покоління Махлієве, покоління Мушієве, покоління Кореєве. Від Каафа народився Амрам.
59: Ім’я дружини Амрамової Іохаведа, дочка Левіїна, яку народила дружина Левіїна в Єгипті, а вона Амраму народила Аарона, Мойсея і Маріам, сестру їхню.
60: І народилися в Аарона Надав і Авиуд, Єлеазар та Іфамар;
61: але Надав і Авиуд померли, коли принесли чужий вогонь перед Господом [у пустелі Синайській].
62: І було підраховано двадцять три тисячі всіх чоловічої статі, від одного місяця і вище; бо вони не були пораховані разом із синами Ізраїлевими, тому що не дано їм наділу серед синів Ізраїлевих.
63: Ось підраховані Мойсеєм і Єлеазаром священиком, які рахували синів Ізраїлевих на рівнинах моавитських біля Йордану, навпроти Єрихона;
64: у числі їх не було жодної людини з перелічених Мойсеем і Аароном священиком, які рахували синів Ізраїлевих у пустелі Синайській;
65: бо Господь сказав їм, що помруть вони в пустелі,— і не залишилося з них нікого, крім Халева, сина Ієфонніїного, та Ісуса, сина Навина.
← попередній розділнаступний розділ →