...

Біблія українською мовою

Старий Завітпереклад Івана Огієнка
       Новий Завітпереклад Волинської єпархії Української Православної Церкви

Книга Іісуса Навина

← попередній розділнаступний розділ →
Розділ 15
1: Жереб коліну синів Іудиних, за племенами їх, випав такий: у суміжності з Ідумеєю була пустеля Син, на південь, у кінці Фемана;
2: південною межею їх був край моря Солоного від затоки, що простягається на південь;
3: на півдні йде він до височини Акраввимської, проходить Цин і, піднімаючись з південного боку до Кадес-Варні, проходить Хецрон і, піднімаючись до Аддара, [йде по західній стороні Кадеса,] повертає до Каркаї,
4: потім проходить Ацмон, іде до потоку Єгипетського, так що кінцем цієї межі є море. Це буде південна ваша межа.
5: Межею же на схід [усе] море Солоне, до гирла Йордану; а межа з північного боку починається від затоки моря, від гирла Йордану;
6: звідси межа піднімається до Беф-Хогли і проходить з північної сторони до Беф-Арави, і йде межа вгору до каменя Богана, сина Рувимового;
7: потім піднімається межа до Давира від долини Ахор і на півночі повертає до Галгала, який навпроти узвишшя Адуммима, що лежить з південної сторони потоку; звідси межа проходить до вод Ен-Шемеша і закінчується біля Ен-Рогела;
8: звідси межа йде вгору до долини сина Енномового з південного боку Ієвуса, який є Єрусалим, і піднімається межа на вершину гори, що на заході навпроти долини Енномової, що на краю долини рефаїмів з півночі;
9: від вершини гори межа повертає до джерела вод Нефтоах і йде до міст гори Ефрона, і повертає межа до Ваала, який є Кириаф-Іарим;
10: потім повертає межа від Ваала до моря [і йде] до гори Сеїру, і йде північною стороною гори Ієарим, яка є Кесалон, і, сходячи до Вефсамиса, проходить через Фимну;
11: звідси межа йде північною стороною Екрона, і повертає межа до Шикарона, проходить через гору [землі] Ваал і доходить до Іавнеїла, і закінчується межа біля моря. Західна межа являє собою велике море.
12: Ось межа синів Іудиних із племенами їх з усіх боків.
13: І Халеву, синові Ієфонніїному, [Ісус] дав частину серед синів Іудиних, як повелів Господь Ісусові; [і дав йому Ісус] Кириаф-Арби, батька Єнакового, інакше Хеврон.
14: І вигнав звідти Халев [син Ієфонніїн] трьох синів Єнакових: Шешая, Ахимана і Фалмая, дітей Єнакових.
15: Звідси [Халев] пішов проти жителів Давира [ім’я Давиру раніше було Кириаф-Сефер].
16: І сказав Халев: хто вразить Кириаф-Сефер і візьме його, тому віддам Ахсу, дочку мою, за дружину.
17: І взяв його Гофониїл, [молодший] син Кеназа, брата Халевового, і віддав він за дружину йому Ахсу, дочку свою.
18: Коли належало їй іти, її навчили просити в батька її поле, і вона зійшла з осла. Халев сказав їй: що тобі?
19: Вона сказала: дай мені благословення; ти дав мені землю полуденну, дай мені і джерела вод. І дав він їй джерела верхні і джерела нижні.
20: Ось наділ коліна синів Іудиних, за племенами їх:
21: міста з краю коліна синів Іудиних у суміжності з Ідумеєю на півдні були: Кавцеїл, Едер та Іагур,
22: Кина, Димона, Адада,
23: Кедес, Асор та Іфнан,
24: Зиф, Телем і Валоф,
25: Гацор-Хадафа, Кириаф, Хецрон, інакше Гацор,
26: Амам, Шема і Молада,
27: Хацар-Гадда, Хешмон і Веф-Палет,
28: Хацар-Шуал, Вирсавія і Визиофея, [і села їх і передмістя їх,]
29: Ваала, Іїм і Ацем,
30: Елфолад, Кесил і Хорма,
31: Циклаг, Мадмана і Сансана,
32: Леваоф, Шелихим, Аїн і Риммон: усіх двадцять дев’ять міст із їх селами.
33: На низинних місцях: Ештаол, Цора й Ашна,
34: Заноах, Ен-Ганним, Таппуах і Гаенам,
35: Іармуф, Одоллам, [Немра,] Сохо й Азека,
36: Шаараїм, Адифаїм, Гедера або Гедерофаїм: чотирнадцять міст із їх селами.
37: Ценан, Хадаша, Мигдал-Гад,
38: Дилеан, Мицфе та Іокфеїл,
39: Лахис, Воцкаф і Еглон,
40: Хаббон, Лахмас і Хифлис,
41: Гедероф, Беф-Дагон, Наема і Макед: шістнадцять міст із їх селами.
42: Ливна, Ефер і Ашан,
43: Іффах, Ашна і Нецив,
44: Кеїла, Ахзив і Мареша [й Едом]: дев’ять міст із їх селами.
45: Екрон із залежними від нього містами і селами його,
46: і від Екрона до моря все, що знаходиться біля Азота, із селами їх,
47: Азот, залежні від нього міста і села його, Газа, залежні від неї міста і села її, до самого потоку Єгипетського і великого моря, яке є межа.
48: На горах: Шамир, Іаттир і Сохо,
49: Данна, Кириаф-Санна, інакше Давир,
50: Анаф, Ештемо й Аним,
51: Гошен, Холон і Гило: одинадцять міст із їх селами.
52: Арав, Дума й Ешан,
53: Іанум, Беф-Таппуах і Афека,
54: Хумта, Кириаф-Арби, інакше Хеврон, і Цигор: дев’ять міст із їх селами.
55: Маон, Кармил, Зиф і Юта,
56: Ізреель, Іокдам і Заноах,
57: Каїн, Гива і Фимна: десять міст із їх селами.
58: Халхул, Беф-Цур і Гедор,
59: Маараф, Беф-Аноф і Елтекон: шість міст із їх селами. [Феко, Ефрафа, інакше Вифлеєм, Фагор, Етам, Кулон, Татамі, Сорес, Карем, Галлим, Вефир і Манохо: одинадцять міст із їх селами.]
60: Кириаф-Ваал, інакше Кириаф-Іарим, і Аравва: два міста із їх селами [і передмістями].
61: У пустелі: Беф-Арава, Миддин і Секаха,
62: Нившан, Ір-Мелах і Ен-Геди: шість міст із їх селами.
63: Але ієвусеян, жителів Єрусалима, не могли вигнати сини Іудини, і тому ієвусеяни живуть із синами Іуди в Єрусалимі навіть до цього дня.
← попередній розділнаступний розділ →