...

Біблія українською мовою

Старий Завітпереклад Івана Огієнка
       Новий Завітпереклад Волинської єпархії Української Православної Церкви

Перша книга Параліпоменон

← попередній розділнаступний розділ →
Розділ 6
1: Сини Левія: Гирсон, Каафран і Мерарі.
2: Сини Каафа: Амрам, Іцгар, Хеврон та Узиїл.
3: Діти Амрама: Аарон, Мойсей і Маріам. Сини Аарона: Надав, Авиуд, Єлеазар і Іфа­мар.
4: Єлеазар породив Финеєса, Фи­неєс породив Авишуя;
5: Авишуй породив Буккія, Буккій породив Озію;
6: Озія породив Зерахію, Зерахія породив Мераїофа;
7: Мераїоф породив Амарію, Амарія породив Ахитува;
8: Ахитув породив Садока, Садок породив Ахимааса;
9: Ахимаас породив Азарію, Азарія породив Іоанана;
10: Іоанан породив Азарію,— це той, який був священиком у храмі, побу­дованому Соломоном в Єрусалимі.
11: І породив Азарія Амарію, Амарія породив Ахитува;
12: Ахитув породив Садока, Садок породив Селлума;
13: Селлум породив Хелкію, Хелкія породив Азарію;
14: Азарія породив Сераію, Сераія породив Іоседека.
15: Іоседек пішов у полон, коли Господь переселив юдеїв і єрусалимлян рукою Навуходоносора.
16: Отже, сини Левія: Гирсон, Кааф і Мерарі.
17: Ось імена синів Гирсонових: Ливні і Шимей.
18: Сини Каафа: Амрам, Іцгар, Хеврон та Узиїл.
19: Сини Мерарі: Махли і Муши. Ось нащадки Левія за родами їх.
20: У Гир­сона: Ливні, син його; Іахав, син його; Зимма, син його;
21: Іоах, син його; Іддо, син його; Зерах, син його; Ієаф­рай, син його.
22: Сини Каафа: Аминадав, син його; Корей, син його; Асир, син його;
23: Елкана, син його; Евиасаф, син його; Асир, син його;
24: Тахаф, син його; Уриїл, син його; Узія, син його; Саул, син його.
25: Сини Елкани: Амасай і Ахимоф.
26: Елкана, син його; Цофай, син його; Нахаф, син його;
27: Елиаф, син його; Ієрохам, син його, Елкана, син його; [Самуїл, син його].
28: Сини Самуїла: первісток Іоїль, другий Авия.
29: Сини Мерарі: Махли; Ливні, син його; Шимей, син його; Уза, син його;
30: Шима, син його; Хаггія, син його; Асаія, син його.
31: Ось ті, яких Давид поставив начальниками над спів­цями в домі Господньому, з часу поставлення в ньому ковчега.
32: Вони служили співцями перед скинією зібрання, доки Соломон не побудував дому Господнього в Єрусалимі. І вони ставали на службу свою за уставом своїм.
33: Ось ті, які ставали із синами своїми: із синів Каафових— Еман співець, син Іоїля, син Самуїла,
34: син Елкани, син Ієрохама, син Елиїла, син Тоаха,
35: син Цуфа, син Елкани, син Махафа, син Амасая,
36: син Елкани, син Іоїля, син Азарії, син Цефанії,
37: син Тахафа, син Асира, син Авиасафа, син Корея,
38: син Іцгара, син Каафа, син Левія, син Ізраїля;
39: і брат його Асаф, який стояв праворуч від нього,— Асаф, син Берехії, син Шими,
40: син Михаїла, син Ваасеї, син Малхиї,
41: син Ефнія, син Зераха, син Адаії,
42: син Ефана, син Зимми, син Шимія,
43: син Іахафа, син Гирсона, син Левія.
44: А із синів Мерарі, братів їхніх,— на лівому боці: Ефан, син Кишія, син Авдія, син Маллуха,
45: син Хашавії, син Амасії, син Хелкії,
46: син Амція, син Ванія, син Шемера,
47: син Махлія, син Мушія, син Мерарі, син Левія.
48: Брати їхні левити визначені­ на всякі служби при домі Божому;
49: Аарон же і сини його спалювали на жертовнику всепалення і на жертовнику кадильному, і звершували всяке священнодійство у Святому Святих і для очищення Ізраїля в усьому, як заповів раб Божий Мойсей.
50: Ось сини Аарона: Єлеазар, син його; Финеєс, син його; Авиуд, син його;
51: Буккій, син його; Уззій, син його; Зерахія, син його;
52: Мераїоф, син його; Амарія, син його; Ахитув, син його;
53: Садок, син його; Ахимаас, син його.
54: І ось оселі їхні за селищами їхніми у наділах їхніх: синам Аарона з племені Каафового, оскільки жереб випав їм,
55: дали Хеврон, у землі Іудиній, і передмістя його навколо нього;
56: поля ж цього міста і села його віддали Халеву, синові Ієфонніїному.
57: Синам Аарона дали також міста притулків: Хеврон і Ливну з їх передмістями, Іаттир та Ештемоа і передмістя його,
58: і Хилен і передмістя його, Давир і передмістя його,
59: і Ашан і передмістя його, Вефсамис і передмістя його,
60: а від коліна Веніамінового— Геву і передмістя її, і Аллемеф і перед­містя його, і Анафоф і передмістя його: усіх міст їхніх у племенах їхніх тринадцять міст.
61: Решті синів Каафа, із родин цього коліна, даноза жеребом десять міст із наділу половини коліна Манассіїного.
62: Синам Гирсона за племенами їхніми, від коліна Іссахарового, і від коліна Асирового, і від коліна Неффалимового, і від коліна Манассіїного у Васані, данотринадцять міст.
63: Синам Мерарі за племенами їхніми, від коліна Рувимового, і від коліна Гадового, і від коліна Завулонового, даноза жеребом дванадцять міст.
64: Так дали сини Ізраїлеві левитам міста і передмістя їх.
65: Дали вони за жеребом від коліна синів Іудиних, і від коліна синів Симеоно­вих, і від коліна синів Веніамінових ті міста, які вони назвали на імення.­
66: Деяким же племенам синів Ка­афових дали міста від коліна Єфремового.
67: І дали їм міста притулків: Сихем і передмістя його на горі Єфремовій, і Гезер і передмістя його,
68: Іокмеам і передмістя його, і Беф-Орон і передмістя його,
69: й Аїалон і передмістя його, і Гаф-Риммон і передмістя його;
70: від половини коліна Манассіїного— Анер і передмістя його, Білеам і передмістя його. Це поколінню решти синів Каафових.
71: Синам Гирсона від племені половини коліна Манассіїного далиГолан у Васані і передмістя його, й Аштароф і передмістя його.
72: Від коліна Іссахарового— Кедес і передмістя його, Давраф і передмістя його,
73: і Рамоф і передмістя його, й Анем і передмістя його;
74: від коліна Асирового— Машал і передмістя його, й Авдон і передмістя його,
75: і Ху­ком і передмістя його, і Рехов і передмістя його;
76: від коліна Неффалимового— Кедес у Галилеї і передмістя його, і Хаммон і передмістя його, і Кириафаїм і передмістя його.
77: А іншим синам Мерариним— від коліна Завулонового Риммон і передмістя його, Фавор і передмістя його.
78: По той бік Йордану, нав­проти Єрихона, на схід від Йордану,­ від коліна Рувимового далиВосор у пустелі і передмістя його, й Іаацу і передмістя її,
79: і Кедемоф і передмістя його, і Мефааф і передмістя його;
80: від коліна Гадового— Рамоф у Галааді і передмістя його, і Маханаїм і передмістя його,
81: й Еле­вон і передмістя його, і Іазер та передміс­тя його.
← попередній розділнаступний розділ →