Акафісти,  Святим

Акафіст святителю Григорію Паламі, архієпископу Солунському

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1, глас 8

Подобен: Взбранной Воеводе:

Фессалони́тскаго па́стыря всеизря́днаго и Це́ркве свети́ло многосве́тлое воспои́м в пе́снех боговеща́нных: Све́та бо незаходи́маго яви́ся селе́ние, и подае́т просвеще́ние и благода́ть незави́стную зову́щим:
Ра́дуйся, о́тче Григо́рие, благода́ти пропове́дниче.

Икос 1

Ангел в ми́ре, я́ко вы́шних зри́тель, показа́лся еси́, Григо́рие всеблаже́нне, и богови́дным твои́м житие́м а́нгельская дарова́ния улучи́л еси́. Те́мже, твое́й све́тлости дивя́щеся, о́тче, вопие́м:
Ра́дуйся, и́мже Свет боже́ственный сия́ет;
ра́дуйся, и́мже тьма отгна́ся.
Ра́дуйся, прему́дрости ве́рте благово́ннейший;
ра́дуйся, наказа́ния лу́чшаго прича́стниче.
Ра́дуйся, высото́ неудобозри́мая высо́ких виде́ний;
ра́дуйся, глубино́ непроходи́мая даро́в духо́вных.
Ра́дуйся, я́ко еси́ церко́вная све́тлость;
ра́дуйся, я́ко показа́лся еси́ правосла́вных кре́пость.
Ра́дуйся, свети́ло ве́ры всесве́тлое;
ра́дуйся, свети́льниче благода́ти незаходи́мый.
Ра́дуйся, его́же ра́ди буесло́вцы умолка́ют;
ра́дуйся, его́же ра́ди богосло́вцы взыгра́ют.
Ра́дуйся, о́тче Григо́рие, благода́ти пропове́дниче.

Кондак 2

Зре́ние души́ твоея́ от ю́ности, о́тче, ко Христу́ Царю́ простира́я, ца́рския презре́л еси́ дворы́ и земну́ю сла́ву оста́вил еси́, по́стническими же труды́ Го́сподеви после́дуя, воспева́л еси́: Аллилу́ия.

Икос 2

Ра́зуму вне́шнему всему́ обучи́лся еси́, всеблаже́нне, я́ко разу́мен и зело́ остроу́мен, отню́дуже Прему́дрости Бо́жия добро́ты рачи́тель яви́лся еси́, Григо́рие, умудря́я боже́ственными словесы́ твои́ми благогове́йне ти вопию́щия:
Ра́дуйся, нра́вов преподо́бных сосу́де;
ра́дуйся, Све́та невеще́ственнаго сокро́вище.
Ра́дуйся, ко́рене благоро́днаго дре́во всепло́дное;
ра́дуйся, благоче́стия кинна́моне[1] благово́нный.
Ра́дуйся, цве́те неувяда́емый земледе́лания та́инственнаго;
ра́дуйся, фи́никс многопло́дный благопло́дия душе́внаго.
Ра́дуйся, я́ко презре́л еси́ лесть мирску́ю;
ра́дуйся, я́ко прия́л еси́ благода́ть богода́нную.
Ра́дуйся, Христо́в служи́телю тепле́йший;
ра́дуйся, тле́нных вся́ческих превы́шший.
Ра́дуйся, душе́вныя си́лы оживи́вый;
ра́дуйся, страсте́й стремле́ния умертви́вый.
Ра́дуйся, о́тче Григо́рие, благода́ти пропове́дниче.

Кондак 3

Си́лою на Афо́не обле́клся еси́ свято́ю, прие́м и́ноческий о́браз, и в не́мощи пло́ти к по́стническим угото́вался еси́ трудо́м, Григо́рие блаже́нне, Укрепля́ющему тя зовы́й: Аллилу́ия.

Икос 3

Просия́л еси́ безмо́лвием и усе́рдным по́двигом вся́ким де́ятельнаго жи́тельства и у́мною моли́твою Спа́су в та́инстве соедини́лся еси́, Све́та боже́ственнаго исполня́ем и просвеща́я тебе́ вопию́щия:
Ра́дуйся, свети́льниче безмо́лвия;
ра́дуйся, о́бразе воздержа́ния.
Ра́дуйся, у́мныя моли́твы де́лателище;
ра́дуйся, де́ятельнаго жи́тельства сокро́вище.
Ра́дуйся, сосу́де многоце́нный дохнове́ния Уте́шителева;
ра́дуйся, уста́ богоно́сная гла́са духо́внаго.
Ра́дуйся, я́ко превозше́л еси́ преде́лы тле́ния;
ра́дуйся, я́ко взира́еши на сла́ву Бо́жию.
Ра́дуйся, зря́й Све́т боже́ственный;
ра́дуйся, Бо́га ви́дяй и от Него ви́димый.
Ра́дуйся, бу́яя упраздня́яй мудрова́ния;
ра́дуйся, лю́тая отгоня́яй нападе́ния.
Ра́дуйся, о́тче Григо́рие, благода́ти пропове́дниче.

Кондак 4

Пожи́в в безмо́лвии, я́коже а́нгел, о́тче, го́рнее светозаре́ние прия́л еси́ и, испо́лнь вои́стину боже́ственнаго Све́та, отше́л еси́ от Афо́на я́коже со́лнце, Григо́рие богому́дре, воспламеня́я пою́щия: Аллилу́ия.

Икос 4

Обличи́л еси́ боже́ственным сло́вом и прему́дрости си́лою и догма́ты святы́ми, богому́дре, злосла́вие Варлаа́мово, удиви́в вся твое́ю благода́тию, учи́тель бо боже́ственный вопию́щим показа́лся еси́:
Ра́дуйся, цевни́це благоче́стия;
ра́дуйся, паде́ние злоче́стия.
Ра́дуйся, Це́ркве вели́кий учи́телю;
ра́дуйся, богоза́рности невеще́ственныя испо́лненный.
Ра́дуйся, вети́е многому́дрый догма́тов пра́вых;
ра́дуйся, мечу́ обоюдоо́стрый на вся вражду́ющия.
Ра́дуйся, у́мных плеве́л искорени́телю;
ра́дуйся, доброде́телей небе́сных насади́телю.
Ра́дуйся, мно́гий в сло́ве благода́ти;
ра́дуйся, кро́ткий во все́х и незло́бивый.
Ра́дуйся, ве́рных сердца́ утвержда́яй;
ра́дуйся, страсте́й вины́ попаля́яй.
Ра́дуйся, о́тче Григо́рие, благода́ти пропове́дниче.

Кондак 5

Богоглаго́ливым язы́ком на собо́ре боже́ственнем, я́ко испо́лнь небе́сныя прему́дрости, изложи́л еси́, о́тче, Правосла́вия вои́стину святы́я догма́ты, я́ко отце́м единоду́шный, Григо́рие, с ни́миже зове́ши: Аллилу́ия.

Икос 5

Святи́тель богому́дрый, я́ко доброде́телей сокро́вище и таи́нник восхожде́ний боже́ственных, и Фессалони́тский па́стырь богови́ден и прему́др был еси́ боже́ственным жре́бием, преподо́бне, слы́ша от нас сицева́я:
Ра́дуйся, уста́ богосло́вов;
ра́дуйся, держа́во правосла́вных.
Ра́дуйся, иере́ев пра́вило точне́йшее;
ра́дуйся, па́стырей о́бразе богонапечатле́нный.
Ра́дуйся, трубо́ боговеща́нная уче́ний свяще́нных;
ра́дуйся, исто́чниче богостру́йный, во́ду но́ву источа́яй.
Ра́дуйся, Солу́ню благосла́вный пастыренача́льниче;
ра́дуйся, Правосла́вия богоглаго́ливый предста́телю.
Ра́дуйся, Све́та боже́ственнаго служи́телю;
ра́дуйся, жи́зни непоро́чныя учи́телю.
Ра́дуйся, душе́вную скве́рну очища́яй;
ра́дуйся, ве́рных ре́вность возбужда́яй.
Ра́дуйся, о́тче Григо́рие, благода́ти пропове́дниче.

Кондак 6

Пропове́дник Све́та боже́ственнаго быв, богоглаго́ливе, я́ко того́ прича́стник в житии́, на той подъе́мшия гла́с слове́с све́тлостию затми́л еси́, и вся воздви́гл еси́, Григо́рие, Бо́гови зва́ти: Аллилу́ия.

Икос 6

Возсия́в на собо́ре, я́ко све́тлый богосло́в и уста́ неизглаго́ланныя Прему́дрости, неприча́ствуемо бы́ти Бо́жие существо́ боговеща́яй пропове́дал еси́, прича́ствуемо же де́йство, тебе́ вопию́щим, о́тче:
Ра́дуйся, ве́лий священнояви́телю;
ра́дуйся, боже́ственный богояви́телю.
Ра́дуйся, вы́шния све́тлости возвести́телю;
ра́дуйся, обоже́ния све́тлый тайнописа́телю.
Ра́дуйся, у́мнаго трезве́ния вождю́ богови́дный;
ра́дуйся, моли́твы вну́тренния наста́вниче непреле́стный.
Ра́дуйся, я́ко испо́лнился еси́ благода́тей небе́сных;
ра́дуйся, я́ко приобщи́лся еси́ осия́ний боже́ственных.
Ра́дуйся, Бо́жию ви́девый све́тлость;
ра́дуйся, страсте́й изгоня́яй те́мность.
Ра́дуйся, догма́тов правосла́вных основа́ние;
ра́дуйся, струй богото́чных исто́чниче.
Ра́дуйся, о́тче Григо́рие, благода́ти пропове́дниче.

Кондак 7

Ве́лий во святи́телех вои́стину показа́лся еси́, Григо́рие му́дре, богояви́телю, я́ко апо́стольским житие́м и ди́вными доброде́тельми украше́н, преподо́бне, и вся воздвиза́еши пе́ти: Аллилу́ия.

Икос 7

Не́ктар невеще́ственный боже́ственный и ма́нну душепита́тельную и мед и́же из ка́мене источа́ющся, я́ко рече́ свяще́нный Дави́д, твои́х слове́с завеща́ния подаю́т, Григо́рие всечу́дне, веселя́ще вопию́щия:
Ра́дуйся, язы́че сладча́йший;
ра́дуйся, зра́че боже́ственнейший.
Ра́дуйся, подо́бниче Спа́сов и подража́телю;
ра́дуйся, ревни́телю отце́м и сообита́телю.
Ра́дуйся, ве́яние небе́сное, ду́ши прохлажда́ющее;
ра́дуйся, росо́ духора́дованная, нас ороша́ющая.
Ра́дуйся, благово́ние свято́е чи́стаго жи́тельства;
ра́дуйся, пи́ще соверше́нная душе́внаго пи́ршества.
Ра́дуйся, ча́ше не́ктара безсме́ртнаго;
ра́дуйся, лю́тых мудрова́ний обличи́телю.
Ра́дуйся, богоно́сцев сия́ние му́дрых;
ра́дуйся, люде́й води́телю правосла́вных.
Ра́дуйся, о́тче Григо́рие, благода́ти пропове́дниче.

Кондак 8

Стра́нная даде́ся благода́ть во излия́нии бога́те устна́ма твои́ма, богояви́телю, отню́дуже, я́ко ве́лия река́, из Еде́ма происходя́щая, Григо́рие, Це́рковь всю напоя́еши, Го́сподеви вопию́щую: Аллилу́ия.

Икос 8

Гора́, о́тче, Афо́нская све́тлыя твоя́ по́двиги с Солу́нем пропове́дует, и вся Це́рковь ве́рных я́ко богоза́рнаго тя честву́ет изъяви́теля Све́та и́же па́че смы́сла, и́мже просвеща́еши вопию́щия:
Ра́дуйся, уста́ богоно́сная;
ра́дуйся, сосу́де мироно́сный.
Ра́дуйся, трисо́лнечнаго осия́ния орга́не;
ра́дуйся, безмо́лвия соверше́ннаго ни́во.
Ра́дуйся, до́ме богосве́тлый боже́ственнаго де́йства;
ра́дуйся, бога́тство некра́домое и́же в Ду́се живота́.
Ра́дуйся, я́ко прия́л еси́ боже́ственная дая́ния;
ра́дуйся, я́ко отврати́л еси́ Варлаа́мова пустосло́вия.
Ра́дуйся, и́мже Афо́н велича́ется;
ра́дуйся, и́мже пре́лесть отгоня́ется.
Ра́дуйся, све́тлая Солу́ню сла́во;
ра́дуйся, тве́рдая Правосла́вия держа́во.
Ра́дуйся, о́тче Григо́рие, благода́ти пропове́дниче.

Кондак 9

Ре́ки от чре́ва твоего́ та́инственным одожде́нием с небесе́, я́ко рече́ Спас, теку́т, о́тче прему́дре, и жа́ждущая сердца́ напоя́ют от живо́тныя струи́, Григо́рие, Бо́гови зва́ти: Аллилу́ия.

Икос 9

Легча́йше, о́тче, подъя́л еси́ искуше́ния разли́чная за до́брое испове́дание, и я́коже зла́то во огни́ искуше́н все́ми, превозсия́л еси́, возводя́ к лу́чшим благогове́йне ти вопию́щия:
Ра́дуйся, ка́меню благому́жества;
ра́дуйся, ка́меню терпе́ния.
Ра́дуйся, искуше́ний наше́ствия не убоя́выйся;
ра́дуйся, страсте́й пещь угаси́вый.
Ра́дуйся, стено́ неколеби́мая Це́ркве Христо́вы;
ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый люде́й богому́дрых.
Ра́дуйся, я́ко ско́рби в ра́дости поне́сл еси́;
ра́дуйся, я́ко Го́сподеви со сла́вою предста́л еси́.
Ра́дуйся, Бо́жия та́инства пропове́давый;
ра́дуйся, ве́рным спаси́тельная предложи́вый.
Ра́дуйся, душ домострои́телю боже́ственный;
ра́дуйся, Христо́в дру́же боже́ственнейший.
Ра́дуйся, о́тче Григо́рие, благода́ти пропове́дниче.

Кондак 10

Уст твои́х словесы́ правосла́вная ве́ра утверди́ся в Ду́се боже́ственнем: дре́вним бо боже́ственным отце́м единонра́вен и единоду́шен быв, гла́сы тех, преподо́бне, возгла́вил еси́, поя́: Аллилу́ия.

Икос 10

Све́та нетва́рнаго наслажда́яся луча́ми, возсия́вшаго на Фаво́ре, сего́ словопису́еши свяще́нне сла́ву, добро́ту, све́тлость и воздвиза́еши, свя́те, ко приобще́нию вопию́щия:
Ра́дуйся, све́та нетва́рнаго таи́нниче;
ра́дуйся, от страсте́й душетле́нных изба́вителю.
Ра́дуйся, бу́дущаго благосла́вия предначина́ние;
ра́дуйся, су́щих в ско́рби ду́ш утеше́ние.
Ра́дуйся, я́ко бу́ию показа́л еси́ му́дрость Варлаа́мову;
ра́дуйся, я́ко возвести́л еси́ Ду́ха благода́ть.
Ра́дуйся, архиере́ев боже́ственное удобре́ние;
ра́дуйся, светоно́сное сокро́вище богосло́вия.
Ра́дуйся, све́та невеще́ственнаго зерца́ло;
ра́дуйся, чужды́х догма́тов се́рпе.
Ра́дуйся, ра́досте правосла́вных и да́ре;
ра́дуйся, вра́жий ро́г низверга́яй.
Ра́дуйся, о́тче Григо́рие, благода́ти пропове́дниче.

Кондак 11

Высо́ким помышле́нием и прему́дростию боже́ственною пропове́дав Бо́жия вели́чия, Ду́ха боже́ственных плодо́в открыва́еши благода́ти, Григо́рие, чи́стым ду́хом, и́хже причаща́ются вопию́щии: Аллилу́ия.

Икос 11

Светоза́рно твое́ житие́ доброде́телей луча́ми, Григо́рие, яви́ся, боговеща́нне, испо́лнь же све́та вои́стину уче́ние твое́, блаже́нне: Бо́гови бо приво́диши вся́ческия уче́нии твои́ми, вопию́щия:
Ра́дуйся, исто́чниче уче́ния;
ра́дуйся, утвержде́ние Правосла́вия.
Ра́дуйся, жи́тельства свята́го о́бразе;
ра́дуйся, Це́ркве боже́ственныя ве́нче.
Ра́дуйся, жития́ чисте́йшаго возвести́телю чу́дный;
ра́дуйся, сло́ва благода́тнаго пропове́дниче свяще́нный.
Ра́дуйся, я́ко душ вся́ку скве́рну очища́еши;
ра́дуйся, я́ко на спасе́ния стезю́ наставля́еши.
Ра́дуйся, свети́льниче невеще́ственных осия́ний;
ра́дуйся, свети́ло вы́шних тайнонауче́ний.
Ра́дуйся, его́же ра́ди Це́рковь лику́ет;
ра́дуйся, его́же ра́ди всяк ве́рный боже́ственно ра́дуется.
Ра́дуйся, о́тче Григо́рие, благода́ти пропове́дниче.

Кондак 12

Ра́дость испроси́ боже́ственную и душ спасе́ние, Григо́рие, му́дрый святи́телю, приходя́щим к тебе́ благогове́йне и све́тлыя твоя́ по́двиги честву́ющим; све́та бо я́ко служи́тель, просвеща́еши вопию́щия: Аллилу́ия.

Икос 12

Пою́ще твоя́ труды́ и боже́ственныя по́двиги, я́же соверши́л еси́ Це́ркве ра́ди, благочести́вых ли́цы вы́ну пою́т тя, Григо́рие, и благода́рными усты́ вопию́т ти непреста́нно:
Ра́дуйся, держа́во Це́ркве;
ра́дуйся, вети́е благоче́стия.
Ра́дуйся, пустосло́ва Акинди́на постыди́вый;
ра́дуйся, си́лу богода́нную яви́вый.
Ра́дуйся, апо́столом купножи́телю, я́ко во всех подража́тель;
ра́дуйся, о́бщниче и прича́стниче зари́ богонача́льныя.
Ра́дуйся, Фессалони́тская све́тлая денни́це;
ра́дуйся, Правосла́вия подви́жниче богоглаго́ливый.
Ра́дуйся, душ на́ших наслажде́ние;
ра́дуйся, вся́каго правосла́внаго утвержде́ние.
Ра́дуйся, хра́ма честна́го твоего́ све́тлосте;
ра́дуйся, люде́й ве́рных твои́х весе́лие.
Ра́дуйся, о́тче Григо́рие, благода́ти пропове́дниче.

Кондак 13

О боже́ственный о́тче, таи́нниче неизглаго́ланных, Григо́рие, отце́в кра́ю, твои́х люде́й приими́ гла́сы и твое́ предста́тельство да́ждь всем: ве́рно бо к тебе́ притека́ем и Тро́ице вопие́м: Аллилу́ия.

Сей кондак глаголи трижды, посем 1‑й икос и 1‑й кондак.

Молитва святителю Григорию Паламе, архиепископу Солунскому

О треблаже́нная и честна́я вои́стину и превожделе́нная главо́, безмо́лвия держа́во, мона́шествующих сла́во, о́бщее богосло́вов и отце́в и учи́телей укра́шение, апо́столов сподви́жниче, испове́дников и му́чеников безкро́вный ревни́телю и венча́телю словесы́ и дея́ньми и благоче́стия побо́рниче и воево́до взбра́нный, боже́ственных догма́тов высо́кий изъясни́телю и учи́телю, пре́лести многоразли́чных ересе́й потреби́телю, всея́ Це́ркве Христо́вы предста́телю, и стра́же, и изба́вителю! Ты и преста́влься ко Христу́ назира́еши у́бо и ны́не ста́до твое́ и всю Це́рковь свы́ше, боле́зни разли́чныя исцеля́я и словесы́ твои́ми вся управля́я, и е́реси изгоня́я, и многообра́зных страсте́й избавля́я. Приими́ же и на́ше сие́ моле́ние и изба́ви нас от страсте́й и искуше́ний, и треволне́ний, и бед, и осла́бу и мир и благоде́нствие нам пода́ждь, о Христе́ Иису́се Го́споде на́шем, Ему́же сла́ва и держа́ва подоба́ет со безнача́льным Его́ Отце́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондaкъ №.

Fессалонjтскаго пaстырz всеизрsднаго и3 цRкве свэти1ло многосвётлое воспои1мъ въ пёснэхъ бGовэщaнныхъ: свёта бо незаходи1магw kви1сz селeніе, и3 подаeтъ просвэщeніе и3 бlгодaть незави1стную зовyщимъ:

Рaдуйсz, o§е григ0ріе, блгdти проповёдниче.

Јкосъ №.

ҐгGелъ въ мjрэ, ћкw вhшнихъ зри1тель, покaзалсz є3си2, григ0ріе всебlжeнне, и3 бGови1днымъ твои1мъ житіeмъ ѓгGльскаz даров†ніz ўлучи1лъ є3си2. тёмже, твоeй свётлости дивsщесz, џ§е, вопіeмъ:

Рaдуйсz, и4мже свётъ бжcтвенный сіsетъ: рaдуйсz, и4мже тьмA tгнaсz.

Рaдуйсz, премyдрости вeрте бlгов0ннэйшій: рaдуйсz, наказaніz лyчшагw причaстниче.

Рaдуйсz, высото2 неудобозри1маz выс0кихъ видёній: рaдуйсz, глубино2 непроходи1маz дарHвъ дух0вныхъ.

Рaдуйсz, ћкw є3си2 цRк0внаz свётлость: рaдуйсz, ћкw покaзалсz є3си2 правослaвныхъ крёпость.

Рaдуйсz, свэти1ло вёры всесвётлое: рaдуйсz, свэти1льниче благодaти незаходи1мый.

Рaдуйсz, є3г0же рaди буесл0вцы ўмолкaют: рaдуйсz, є3гHже рaди бGосл0вцы взыгрaютъ.

Рaдуйсz, џ§е григ0ріе, блгdти проповёдниче.

Кондaкъ в7.

Зрёніе души2 твоеS t ю4ности, џ§е, ко хrтY цRю простирaz, цaрскіz презрёлъ є3си2 дворы2 и3 земнyю слaву њстaвилъ є3си2, п0стническими же труды2 гDеви послёдуz, воспэвaлъ є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ в7.

Рaзуму внeшнему всемY њбучи1лсz є3си2, всебlжeнне, ћкw разyменъ и3 ѕэлw2 nстроyменъ, tню1дуже премyдрости б9іz добр0ты рачи1тель kви1лсz є3си2, григ0ріе, ўмудрsz бжcтвенными словесы2 твои1ми бlгоговэйнэ ти2 вопію1щіz:

Рaдуйсz, нрaвwвъ препод0бныхъ сосyде: рaдуйсz, свёта невещeственнагw сокр0вище.

Рaдуйсz, к0рене благороднагw дрeво всепл0дное: рaдуйсz, бlгочeстіz кіннaмоне благов0нный.

Рaдуйсz, цвёте неувzдaемый земледёланіz таи1нственнагw: рaдуйсz, фjніxъ многопл0дный бlгопл0діz душeвнагw.

Рaдуйсz, ћкw презрёлъ є3си2 лeсть мірскyю: рaдуйсz, ћкw пріsлъ є3си2 блгdть бGодaнную.

Рaдуйсz, хrт0въ служи1телю теплёйшій: рaдуйсz, тлённыхъ всsческихъ превhшшій.

Рaдуйсz, душє1вныz си1лы њживи1вый: рaдуйсz, страстeй стремлє1ніz ўмертви1вый.

Рaдуйсz, џ§е григ0ріе, блгdти проповёдниче.

Кондaкъ G.

Си1лою на ґfHнэ њблeклсz є3си2 с™0ю, пріeмъ и4ноческій њбразъ, и3 въ нeмощи пл0ти къ п0стническимъ ўгот0валсz є3си2 труд0мъ, григ0ріе бlжeнне, ўкрэплsющему тS зовhй: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

Просіsлъ є3си2 безм0лвіемъ и3 ўсeрднымъ п0двигомъ всsкимъ дёzтельнагw жи1тельства и3 ќмною моли1твою сп7сY въ тaинствэ соедини1лсz є3си2, свёта бжcтвеннагw и3сполнsемъ и3 просвэщaz тебЁ вопію1щіz:

Рaдуйсz, свэти1льниче безм0лвіz: рaдуйсz, w4бразе воздержaніz.

Рaдуйсz, ќмныz мlтвы дёлателище: рaдуйсz, дёzтельнагw жи1тельства сокр0вище.

Рaдуйсz, сосyде многоцённый дохновeніz ўтёшителева: рaдуйсz, ўстA бGонHснаz глaса д¦0внагw.

Рaдуйсz, ћкw превозшeлъ є3си2 предёлы тлёніz: рaдуйсz, ћкw взирaеши на слaву б9ію.

Рaдуйсz, зрsй свётъ бжcтвенный: рaдуйсz, бGа ви1дzй и3 t негw2 ви1димый.

Рaдуйсz, бyzz ўпразднszй мудров†ніz: рaдуйсz, лю6таz tгонszй нападє1ніz.

Рaдуйсz, џ§е григ0ріе, блгdти проповёдниче.

Кондaкъ д7.

Пожи1въ въ безм0лвіи, ћкwже ѓгGелъ, џ§е, г0рнее свэтозарeніе пріsлъ є3си2 и3, и3сп0лнь вои1стину бжcтвеннагw свёта, tшeлъ є3си2 t ґfHна ћкwже с0лнце, григ0ріе бGомyдре, воспламенsz пою1щіz: Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

Њбличи1лъ є3си2 бжcтвеннымъ сл0вомъ и3 премyдрости си1лою и3 догм†ты с™hми, бGомyдре, ѕлослaвіе варлаaмово, ўдиви1въ вс‰ твоeю бlгодaтію, ўчи1тель бо бжcтвенный вопіющымъ покaзалсz є3си2:

Рaдуйсz, цэвни1це бlгочeстіz: рaдуйсz, падeніе ѕлочeстіz.

Рaдуйсz, цRкве вели1кій ўчи1телю: рaдуйсz, бGозaрности невещeственныz и3сп0лненный.

Рaдуйсz, витjе многомyдрый догмaтwвъ прaвыхъ: рaдуйсz, мечY nбоюдоo1стрый на вс‰ враждующыz.

Рaдуйсz, ќмныхъ плeвелъ и3скорени1телю: рaдуйсz, добродётелей нбcныхъ насади1телю.

Рaдуйсz, мн0гій въ сл0вэ блгdти: рaдуйсz, кр0ткій во всёхъ и3 неѕл0бивый.

Рaдуйсz, вёрныхъ сердцA ўтверждazй: рaдуйсz, страстeй вины6 попалszй.

Рaдуйсz, џ§е григ0ріе, блгdти проповёдниче.

Кондaкъ є7.

БGоглаг0ливымъ zзык0мъ на соб0рэ бжcтвеннэмъ, ћкw и3сп0лнь нбcныz премyдрости, и3зложи1лъ є3си2, џ§е, правослaвіz воистину с™hz догмaты, ћкw nц7є1мъ є3динодyшный, григ0ріе, съ ни1миже зовeши: Ґллилyіа.

Јкосъ є7.

С™и1тель бGомудрый, ћкw добродётелей сокр0вище и3 таи1нникъ восхождeній бжcтвенныхъ, и3 fессалонjтскій пaстырь б7гови1денъ и3 премyдръ бhлъ є3си2 бжcтвеннымъ жрeбіемъ, прпdбне, слhша t нaсъ сицевaz:

Рaдуйсz, ўстA богосл0вовъ: рaдуйсz, держaво правослaвныхъ.

Рaдуйсz, їерeєвъ прaвило точнёйшее: рaдуйсz, пaстырей w4бразе бGонапечатлeнный.

Рaдуйсz, трубо2 бGовэщaннаz ўчeній сщ7eнныхъ: рaдуйсz, и3ст0чниче бGострyйный, в0ду н0ву и3сточazй.

Рaдуйсz, солyню благослaвный пастыреначaльниче: рaдуйсz, правослaвіz бGоглаголивый предстaтелю.

Рaдуйсz, свёта бжcтвеннагw служи1телю: рaдуйсz, жи1зни непор0чныz ўчи1телю.

Рaдуйсz, душeвную сквeрну њчищazй: рaдуйсz, вёрныхъ рeвность возбуждаzй.

Рaдуйсz, џ§е григ0ріе, блгdти проповёдниче.

Кондaкъ ѕ7.

Проповёдникъ свёта бжcтвеннагw бhвъ, бGоглаголиве, ћкw того2 причaстникъ въ житіи2, на т0й под8емшыz глaсъ словeсъ свётлостію затми1лъ є3си2, и3 вс‰ воздви1глъ є3си2, григ0ріе, бGови звaти: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7.

Возсіsвъ на соб0рэ, ћкw свётлый богосл0въ и3 ўстA неизглагHланныz премyдрости, непричaствуемо бhти б9іе существо2 бGовэщazй проповёдалъ є3си2, причaствуемо же дёйство, тебЁ вопію1щымъ, џ§е:

Рaдуйсz, вeлій сщ7енноzви1телю: рaдуйсz, бжcтвенный бGоzви1телю.

Рaдуйсz, вhшніz свётлости возвэсти1телю: рaдуйсz, њбожeніz свётлый тайнописaтелю.

Рaдуйсz, ќмнагw трезвёніz вождю2 бGови1дный: рaдуйсz, моли1твы внyтренніz настaвниче непрелeстный.

Рaдуйсz, ћкw и3сп0лнилсz є3си2 бlгодaтей нбcныхъ: рaдуйсz, ћкw приwбщи1лсz є3си2 њсіsній бжcтвенныхъ.

Рaдуйсz, б9ію ви1дэвый свётлость: рaдуйсz, страстeй и3згонszй тeмность.

Рaдуйсz, догмaтwвъ правослaвныхъ њсновaніе: рaдуйсz, стрyй бGот0чныхъ и3ст0чниче.

Рaдуйсz, џ§е григ0ріе, блгdти проповёдниче.

Кондaкъ з7.

Вeлій во с™и1телехъ вои1стину покaзалсz є3си2, григ0ріе мyдре, бGоzви1телю, ћкw ґпcльскимъ житіeмъ и3 ди1вными добродётельми ўкрaшенъ, прпdбне, и3 вс‰ воздвизaеши пёти: Ґллилyіа.

Јкосъ з7.

Нектaръ невещeственный бжcтвенный и3 мaнну душепитaтельную и3 мeдъ и3же и3з8 кaмене источaющсz, ћкw речE сщ7eнный давjдъ, твои1хъ словeсъ завэщ†ніz подаю1тъ, григ0ріе всечyдне, веселsще вопію1щыz:

Рaдуйсz, љзhче сладчaйшій: рaдуйсz, зрaче бжcтвеннэйший.

Рaдуйсz, под0бниче сп7совъ и3 подражaтелю: рaдуйсz, ревни1телю nц7є1мъ и3 соwбитaтелю.

Рaдуйсz, вёzніе нбcное, дyши прохлаждaющее: рaдуйсz, росо2 духорaдованнаz, нaсъ њрошaющаz.

Рaдуйсz, бlгов0ніе с™0е чи1стагw жи1тельства: рaдуйсz, пи1ще совершeннаz душeвнагw пи1ршества.

Рaдуйсz, чaше нeктара безсмeртнагw: рaдуйсz, лю1тыхъ мудровaній њбличи1телю.

Рaдуйсz, бGон0сцевъ сіsніе мyдрыхъ: рaдуйсz, людeй води1телю правослaвныхъ.

Рaдуйсz, џ§е григ0ріе, блгdти проповёдниче.

Кондaкъ }.

Стрaннаz дадeсz блгdть во и3злі‰ніи богaтэ ўстнaма твои1ма, бGоzви1телю, tню1дуже, ћкw вeліz рэкA, и3з8 є3дeма происходsщаz, григ0ріе, цRковь всю2 напоsеши, гDеви вопію1щую: Ґллилyіа.

Јкосъ }.

ГорA, џ§е, ґfHнскаz свBтлыz твоS п0двиги съ солyнемъ проповёдуетъ, и3 всS цRковь вёрныхъ ћкw бGозaрнаго тS чeствуетъ из8zви1телz свёта и3же пaче смhсла, и4мже просвэщaеши вопію1щыz:

Рaдуйсz, ўстA бGоно6снаz: рaдуйсz, сосyде мирон0сный. рaдуйсz, трис0лнечнагw њсіsніz nргaне: рaдуйсz, безм0лвіz совершeннагw ни1во.

Рaдуйсz, д0ме бGосвётлый бжcтвеннагw дёйства: рaдуйсz, богaтство некрaдомое и3же въ дyсэ животA.

Рaдуйсz, ћкw пріsлъ є3си2 бжcтвенныz да‰ніz: рaдуйсz, ћкw tврати1лъ є3си2 варлаaмова пустосл0віz.

Рaдуйсz, и4мже ґfHнъ величaетсz: рaдуйсz, и4мже прелeсть tгонsетсz.

Рaдуйсz, свётлаz солyню слaво: рaдуйсz, твeрдаz правослaвіz держaво.

Рaдуйсz, џ§е григ0ріе, блгdти проповёдниче.

Кондaкъ f7.

Рeки t чревA твоегw2 таи1нственнымъ њдождeніемъ съ нб7сE, ћкw речE спасъ, текyтъ, џ§е премyдре, и3 жaждущыz сердцA напоsютъ t жив0тныz струи2, григ0ріе, бGови звaти: Ґллилyіа.

Јкосъ f7.

Легчaйше, џ§е, под8sлъ є3си2 и3скушeніz разли1чныz за д0брое и3сповёданіе, и3 ћкwже злaто во nгни2 и3скушeнъ всёми, превозсіsлъ є3си2, возводS къ лyчшымъ благоговёйне ти2 вопію1щыz:

Рaдуйсz, кaменю бlгомyжества: рaдуйсz, кaменю терпёніz.

Рaдуйсz, и3скушeній нашeствіz не ўбоsвыйсz: рaдуйсz, страстeй пeщь ўгаси1вый.

Рaдуйсz, стэно2 неколеби1маz цRкве хrт0вы: рaдуйсz, свэти1льниче многосвётлый людeй бGомyдрыхъ.

Рaдуйсz, ћкw ск0рби въ рaдwсти понeслъ є3си2: рaдуйсz, ћкw гDеви со слaвою предстaлъ є3си2.

Рaдуйсz, б9іz т†инства проповёдавый: рaдуйсz, вBрнымъ спаси1тельнаz предложи1вый.

Рaдуйсz, дyшъ домострои1телю бжcтвенный: рaдуйсz, хrт0въ дрyже бжcтвеннэйшій.

Рaдуйсz, џ§е григ0ріе, блгdти проповёдниче.

Кондaкъ ‹.

Ќстъ твои1хъ словесы2 правослaвнаz вёра ўтверди1сz въ дyсэ бжcтвеннэмъ: дрeвнимъ бо бжcтвенным nц7є1мъ є3динонрaвенъ и3 единодyшенъ бhвъ, глaсы тёхъ, прпdбне, возглaвилъ є3си2, поS: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹.

Свёта нетвaрнагw наслаждazсz лучaми, возсіsвшагw на fавHрэ, сегw2 словописyеши сщ7eннэ слaву, добр0ту, свётлость и3 воздвизaеши, свsте, ко пріwбщeнію вопію1щыz:

Рaдуйсz, свёта нетвaрнагw таи1нниче: рaдуйсz, t страстeй душетлённыхъ и3збaвителю.

Рaдуйсz, бyдущагw бlгослaвіz предначинaніе: рaдуйсz, сyщихъ въ ск0рби дyшъ ўтэшeніе.

Рaдуйсz, ћкw бyію показaлъ є3си2 мyдрость варлаaмову: рaдуйсz, ћкw возвэсти1лъ є3си2 д¦а блгdть.

Рaдуйсz, ґрхіерeєвъ бжcтвенное ўдобрeніе: рaдуйсz, свэтон0сное сокр0вище бGосл0віz.

Рaдуйсz, свёта невещeственнагw зерцaло: рaдуйсz, чуждhхъ догмaтwвъ сeрпе.

Рaдуйсz, рaдосте правослaвныхъ и3 дaре: рaдуйсz, врaжій р0гъ низвергazй.

Рaдуйсz, џ§е григ0ріе, блгdти проповёдниче.

Кондaкъ №i.

Выс0кимъ помышлeніемъ и3 премyдростію бжcтвенною проповёдавъ б9іz вели1чіz, д¦а бжcтвенныхъ плодHвъ tкрывaеши блгdти, григ0ріе, чи1стымъ дyхомъ, и4хже причащaютсz вопію1щіи: Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

Свэтозaрнw твоE житіE добродётелей лучaми, григ0ріе, kви1сz, бGовэщaнне, и3сп0лнь же свёта вои1стину ўчeніе твоE, блажeнне: бGови бо прив0диши всsческіz ўчє1ніи твои1ми, вопію1щіz:

Рaдуйсz, и3ст0чниче ўчeніz: рaдуйсz, ўтверждeніе правослaвіz.

Рaдуйсz, жи1тельства с™aгw w4бразе: рaдуйсz, цRкве бжcтвенныz вёнче.

Рaдуйсz, житіS чистёйшагw возвэсти1телю чyдный: рaдуйсz, сл0ва бlгодaтнагw проповёдниче сщ7eнный.

Рaдуйсz, ћкw дyшъ всsку сквeрну њчищaеши: рaдуйсz, ћкw на сп7сeніz стезю2 наставлsеши.

Рaдуйсz, свэти1льниче невещeственныхъ њсіsній: рaдуйсz, свэти1ло вhшнихъ тайнонаучeній.

Рaдуйсz, є3г0же рaди цeрковь ликyетъ: рaдуйсz, є3гHже рaди всsкъ вёрный бжcтвеннw рaдуетсz.

Рaдуйсz, џ§е григ0ріе, блгdти проповёдниче.

Кондaкъ в7i.

Рaдость и3спроси2 бжcтвенную и3 дyшъ сп7сeніе, григ0ріе, мyдрый с™и1телю, приходsщымъ къ тебЁ бlгоговэйне и3 свBтлыz тво‰ п0двиги чeствующымъ: свёта бо ћкw служи1тель, просвэщaеши вопію1щыz: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i.

Пою1ще тво‰ труды2 и3 бжcтвенныz п0двиги, ћже соверши1лъ є3си2 цRкве рaди, благочести1выхъ ли1цы вhну пою1тъ тS, григ0ріе, и3 бlгодaрными ўсты2 вопію1тъ ти2 непрестaннw:

Рaдуйсz, держaво цRкве: рaдуйсz, витjе бlгочeстіz.

Рaдуйсz, пустосл0ва ґкіндЂна постыди1вый: рaдуйсz, си1лу бGодaнную kви1вый.

Рaдуйсz, ґпcлwмъ купножи1телю, ћкw во всёхъ подражaтель: рaдуйсz, w4бщниче и3 причaстниче зари2 бGоначальныz.

Рaдуйсz, fессалонjтскаz свётлаz денни1це: рaдуйсz, правослaвіz подви1жниче бGоглаг0ливый.

Рaдуйсz, дyшъ нaшихъ наслаждeніе: рaдуйсz, всsкагw правослaвнагw ўтверждeніе.

Рaдуйсz, хрaма честнaгw твоегw2 свётлосте: рaдуйсz, людeй вёрныхъ твои1хъ весeліе.

Рaдуйсz, џ§е григ0ріе, блгdти проповёдниче.

Кондaкъ Gi.

Q бжcтвенный џ§е, таи1нниче неизглаг0ланныхъ, григ0ріе, nц7є1въ крaю, твои1хъ людeй пріими2 глaсы и3 твоE предстaтельство дaждь всBмъ: вёрнw бо къ тебЁ притекaемъ и3 трbцэ вопіeмъ: Ґллилyіа.

Конда1къ се1й глаго1лн G-жды, таже i4косъ №-й, и3 кондaкъ №-й.

Моли1тва.

Q треблаженнаz и3 честнaz воистину и3 превожделеннаz главо2, безм0лвіz держaво, монaшествующихъ слaво, џбщее богословов и3 nтцє1въ и3 ўчи1телей ўкрашeніе, ґп0столwвъ сподви1жниче, и3сповёдникwвъ и3 мyченикwвъ безкр0вный ревни1телю и3 венчателю словесы6 и3 дэsньми и3 благочeстіz поб0рниче и3 воев0до взбрaнный, божeственныхъ догмaтwвъ выс0кій и3з8zсни1телю и3 ўчи1телю, прeлести многоразли1чныхъ є3ресeй потреби1телю, всёz цeркве Христовы предстaтелю, и3 стрaже, и3 и3збaвителю! ты2 и3 престaвльсz ко хрістY назирaеши ќбw и3 нhнэ стaдо твоE и3 всю2 цeрковь свhше, болBзни разли6чныz и3сцэлsz и3 словесы6 твои1ми вс‰ ўправлsz, и3 є4рєси и3згонsz, и3 многоwбрaзныхъ страстeй и3збавлsz. пріими2 же и3 нaше сіE молeніе и3 и3збaви нaсъ t страстeй и3 и3скушeній, и3 треволнeній, и3 бёдъ, и3 њслaбу и3 ми1ръ и3 благодeнствіе нaмъ подaждь, њ Христе їисyсе Господе нaшемъ, є3мyже слaва и3 держaва подобaетъ со безначaльнымъ є3гw2 nтцє1мъ и3 животворsщимъ дyхомъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

Знайшли помилку