...


Акафісти,  Святим

Акафіст святим благовірним страстотерпцам Борису і Глібу

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Конда́к 1

Избра́ннии чудотво́рцы и до́блественнии во́ини Христо́вы,/ блага́го ко́рене благи́я о́трасли, пресве́тлая дво́ице,/ в неду́зех безме́зднии вра́чеве/ и ко Спа́су о всем ми́ре те́плии моли́твенницы,/ восхваля́ем вас любо́вию,/ святи́и и благове́рнии кня́зие Бори́се и Гле́бе./ Вы же, я́ко иму́щии дерзнове́ние ко Пресвяте́й Тро́ице,/ от вся́ких нас бед изба́вите, да зове́м к вам:// Ра́дуйтеся, Бори́се и Гле́бе, вели́цыи и сла́внии страстоте́рпцы.

И́кос 1

А́нгелов Госпо́дних согра́ждане яви́стеся, святи́и благове́рнии Бори́се и Гле́бе, не оста́вльше согра́ждан земна́го ми́ра: по страда́нии бо ва́шем честна́я телеса́ ва́ша, му́ченическою кро́вию обагре́нная и благода́тию Бо́жиею просла́вленная, всем с ве́рою к ним притека́ющим источа́ют многоразли́чная чуде́сная исцеле́ния; ду́ши же ва́ша предстоя́т с ли́ки А́нгельскими и со все́ми святы́ми Пресвяте́й Тро́ице. Те́мже мы, удивля́ющеся ва́шему го́рнему и до́льнему гражда́нству, благогове́йно преклоня́юще пред ва́ми коле́на и сердца́ на́ша, уми́льно вопие́м си́це:

Кондaкъ №

И#збрaнніи чудотв0рцы и3 преслaвніи страстотeрпцы хrт0вы, ўкрaсившіи дyшы сво‰ добродётелію и3 прешeдшіи п0прище врeменныz жи1зни въ стрaсэ б9іи, моли1те хrтA бGа, є3г0же дaже до кр0ве возлюби1ли є3стE, да сп7сeтъ t бёдъ и3 напaстей и3 вёчныz смeрти всёхъ, съ вёрою притекaющихъ и3 съ люб0вію зовyщихъ къ вaмъ: Рaдуйтесz, с™jи страстотє1рпцы бори1се и3 глёбе, тeпліи њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвєнницы.

Јкосъ №

ЃгGльскимъ чи1нwмъ рaдость сотвори1ли є3стE, преслaвнаz дв0ице, цэломyдренный бори1се съ кр0ткимъ глёбомъ, житіeмъ свои1мъ, занE хrтA рaди преходsщее цaрство земн0е њстaвльше, гDа t всеS души2 возлюби1сте. Сегw2 рaди и3 мы2, бlгодарsще бGа, показaвшагw въ вaсъ си1лу блгdти своеS, съ люб0вію вопіeмъ къ вaмъ:

Кондак 1

Вибрані і всехвальні страстотерпці Христові Борисе і Глібе, благословенні діти просвітителя нашого рівноапостольного Володимира, ви від ідольського нечестя до чудесного світла віри Христової прийшли і кров пролили за віру у Христа Бога нашого. Похвальні пісні вам приносячи, ми, недостойні, у гріхах і скорботах на­ших вдаємося до вашого заступництва, ви ж, маючи сміливість перед Господом, моліть Його, Всеблагого Царя Слави, дарувати милість тим, хто шанує святу вашу пам’ять і зі скрушеним серцем співає вам: