...
Акафісти,  Святим

Акафіст священномученику Іларіону, архієпископу Верейському

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́нный во́ине Христо́в и свиде́телю ве́рный, еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь во спасе́ние всех испове́давый, за ню́же пострада́ти да́же до сме́рти изво́лил еси́, и ны́не в Це́ркви торжеству́ющей прославля́емый, помина́й нас, любо́вию ти взыва́ющих: Ра́дуйся, Иларио́не, Це́ркве Ру́сския сла́во и украше́ние.

Икос 1

А́нгела земна́го и челове́ка небе́снаго зрим тя, святи́телю Иларио́не, чистоту́ душе́вную измла́да соблю́дшаго и по́двигом духо́вным дар благода́ти стяжа́вшаго, те́мже ны́не ско́рую по́мощь всем подае́ши, в моли́твах та́ко тя призыва́ющим:

Кондaкъ №

Вои1не хrт0въ и3 бGосл0ве и3зsщнэйшій, є3ди1ну с™yю, соб0рную и3 ґпcльскую цRковь во сп7сeніе всёхъ и3сповёдавый, за ню1же страдaти дaже до смeрти и3зв0лилъ є3си2, и3 нhнэ въ цRкви торжествyющихъ прославлsемый, поминaй нaсъ, люб0вію ти2 взывaющихъ:

Рaдуйсz, їларіHне, цRкве рyсскіz слaво и3 ўтверждeніе.

Јкосъ №

Знайшли помилку