...
Акафісти,  Пресвятій Богородиці перед Її іконами

Акафіст Пресвятій Богородиці перед иконою «Рятівниця»

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Акафист Пресвятой Богородице перед иконой «Избавительница»

Конда́к 1.

Возбрани́ враго́м на́шим озлобля́ти на́с и от Го́спода на́шего отлучи́ти коне́чне и научи́ на́с пе́ти Тебе́, Богоро́дице, ве́село:

Ра́дуйся, Изба́вительнице, от го́ря, бе́д и ги́бели спаса́ющая на́с, бе́дствующих.

Кондaкъ №

Возбрaни врагHмъ нaшимъ њѕлоблsти нaсъ и3 t гDа нaшегw tлучи1ти конeчнэ, ґ нaсъ научи2 пёти тебЁ ве6село:

Рaдуйсz, и3збaвительнице, t г0рz, бёдъ и3 ги1бели сп7сaющаz нaсъ бёдствующихъ.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку