...
Акафісти,  Пресвятій Богородиці перед Її іконами

Акафіст Пресвятій Богородиці перед іконою “Стягнення загиблих”

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Возбра́нной Воево́де, Цари́це небесе́ и земли́, дарова́вшей нам пречу́дную ико́ну Взыску́ющую, благода́рственное прино́сим пе́ние. Ты же, я́ко благосе́рдая Ма́ти, не отри́ни на́шего сего́ моле́ния, но благоволи́ прия́ти е, и сподо́би вопи́ти Тебе́ та́ко:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во, всеблага́я Ма́ти, взыску́ющая погиба́ющих.

Икос 1

Кондaкъ №

И#збрaнное и3 ди1вное и3збавлeніе нaмъ даровaсz тв0й џбразъ чтcнhй, вLчице, ћкw и3збaвльшесz t поги1бели вёчныz тeплою къ тебЁ пред8 ни1мъ мlтвою, бlгодaрственное пёніе прин0симъ ти2 раби2 твои2, со ўмилeніемъ зовyще:

Рaдуйсz, бlгодaтнаz бцdе дв7о, всёхъ погибaющихъ сп7сaющаz.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку