...
Акафісти,  Пресвятій Богородиці перед Її іконами

Акафіст Пресвятій Богородиці перед іконою “Скоропослушниця”

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́нной от всех родо́в Божией Матери и Цари́це, скоропослу́шливо вне́млющей моли́твам смире́нным, и то́ки целе́бныя излива́ющей ве́рным от ико́ны Своея́ святы́я, благода́рственное прино́сим пе́ние: Ты же, всеми́лостивая Засту́пнице, преклони́ся благоутро́бно к гла́сом на́шим хвале́бным и от вся́ких бед свободи́ ны, зову́щия Ти:

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Икос 1

А́нгелов ли́цы благогове́йно Тебе́ слу́жат, и вся Небе́сныя Си́лы немо́лчными гла́сы Тя ублажа́ют, Богоро́дице Де́во, я́ко ро́ждшую а́нгелов Царя́ Христа́ Бо́га, мы же гре́шнии, подража́ти им дерза́юще и досто́йно благохвали́ти Тя недоуме́юще, смиренному́дренно вопие́м Ти:

Ра́дуйся, непристу́пнаго Божества́ селе́ние
ра́дуйся, А́нгельское непрестаю́щее удивле́ние.

Ра́дуйся, Трапе́зо свята́я, хле́бом жи́зни нас пита́ющая
ра́дуйся, ма́слино благопло́дная, еле́ем ми́лости сердца́ на́ша умаща́ющая.

Ра́дуйся, даро́в Бо́жия благода́ти сокро́вищнице неистощи́мая
ра́дуйся, чуде́с реко́ приснотеку́щая.

Ра́дуйся, оби́димых Засту́пнице
ра́дуйся, печа́льных Уте́шительнице.

Ра́дуйся, бе́дствующих Помо́щнице
ра́дуйся, боля́щих Цели́тельнице.

Ра́дуйся, разсла́бленных укрепи́тельнице
ра́дуйся, плене́нных свободи́тельнице.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 2

Ви́дяще милосе́рдие Твое́ неисче́тное, Влады́чице, и мно́гая чудеса́, Тобо́ю явле́нная и при́сно явля́емая чрез святы́я ико́ны Твоя́, и́миже, я́ко зве́здами богосве́тлыми, весь мир христиа́нский украси́ла еси́, велича́ем Тя, возвели́чившую род наш Твои́м благоволе́нием, и с любо́вию покланя́емся пречи́стаго ли́ка Твоего́ изображе́нию, зову́ще Сы́ну Твоему́ Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум небе́сный открыва́я, Богоро́дице, благоволи́ла еси́ в земно́м жре́бии Твое́м, Святе́й Горе́ Афо́нстей, мно́гими чудесы́ просла́вити ико́ну Твою́, ю́же Сама́ Скоропослу́шницею наименова́ла еси́ гла́сом Боже́ственным от нея́ изше́дшим, да вси ве́дуще таково́е Твое́ о ней благоволе́ние, пе́сненно Тебе́ вопию́т:

Ра́дуйся, милосе́рдая всех нас о Христе́ Ма́ти
ра́дуйся, Ду́ха Свята́го жили́ще.

Ра́дуйся, любве́ Бо́жия к челове́ком проявле́ние
ра́дуйся, ро́да челове́ческаго возвыше́ние.

Ра́дуйся, све́тлая пала́то Бо́га Сло́ва
ра́дуйся, свята́я святы́х бо́льшая.

Ра́дуйся, ро́ждшая Боже́ственнаго А́гнца
ра́дуйся, возрасти́вшая нам клас живота́.

Ра́дуйся, бра́шна неги́блющаго ста́мно всезлата́я
ра́дуйся, Пита́тельнице Пита́теля вселе́нныя.

Ра́дуйся, я́ко предста́тельством Твои́м спасти́ся упова́ем
ра́дуйся, я́ко моли́твами Твои́ми насле́дие небе́сное получи́ти ча́ем.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 3

Си́лою Бо́жиею де́йствующи, неблагогове́йно ходи́вшаго пред святою Твое́ю ико́ною Дохиа́рския оби́тели трапе́заря Ни́ла слепото́ю и разслабле́нием те́ла наказа́ла еси́, Богоро́дице Де́во, да про́чее не дерза́ет оскорбля́ти Тя в пречи́стем Твое́м о́бразе, его́же в зало́г благоволе́ния Твоего́ всей Афо́нстей горе́ дарова́ла еси́ ми́лостиво, да все насе́льницы ея́ гла́сы преподо́бными вопию́т ро́ждшемуся от Тебе́ Бо́гу Сло́ву: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́я любо́вь ве́лию к лю́дем, искупле́нным Кро́вию Сы́на Твоего́ и Бо́га, Влады́чице Всеблага́я, покая́ние трапе́заря Ни́ла ми́лостиво прия́ла еси́ и исцеле́ние ему́ от слепоты́ и разслабле́ния дарова́ла еси́, да слу́жит непреста́нно Тебе́ и моли́твы немо́лчныя прино́сит Ти пред многоцеле́бною Твое́ю ико́ною, взыва́я си́це:

Ра́дуйся, Иоаки́ма и А́нны прозябе́ние свято́е
ра́дуйся, ро́ждшая Сокруши́вшаго главу́ дре́вняго зми́я.

Ра́дуйся, Преблагослове́нная в жена́х
ра́дуйся, ро́ждшая нетле́нно Спа́са душ на́ших.

Ра́дуйся, де́вство и рождество́ чуде́сно сочета́вшая
ра́дуйся, во обою́ непоро́чно Себе́ сохра́ньшая.

Ра́дуйся, всея́ вселе́нныя ве́лие чу́до
ра́дуйся, всех родо́в земны́х удивле́ние.

Ра́дуйся, согреша́ющих исправле́ние
ра́дуйся, ка́ющихся в доброде́тели утвержде́ние.

Ра́дуйся, непамятозло́бная наказа́тельнице
ра́дуйся, благосе́рдая вразуми́тельнице.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 4

Бу́ри жите́йския избежа́вшии и в ти́хое приста́нище спасе́ния на Го́ру́ Афо́нскую прите́кшии, обрета́ют зде утеше́ние благода́тное и по́мощь Боже́ственную от святы́я ико́ны Твоея́, Богоро́дице, от нея́же лучи́ чуде́с испуща́еши, и то́ки ми́лости Твоея́ излива́еши неоску́дно. Те́мже вси хотя́щии в пусты́нех Афо́на жа́ти спасе́ние, велича́я Ма́терния щедро́ты Твоя́, благода́рственно воспева́ют Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шав глас Боже́ственный от святы́я ико́ны Твоея́, Влады́чице, трапеза́рь Нил позна́ Тя Скоропослу́шницу быти всем, с ве́рою и любо́вию притека́ющим к чудотво́рному Твоему́ о́бразу, и, прия́в от него́ вразумле́ние своему́ неве́жествию и прозре́ние свои́м слепо́тствующим очесе́м, возгласи́ Тебе́ благода́рственно от души́:

Ра́дуйся, вре́менным наказа́нием неве́жд умудря́ющая
ра́дуйся, согреша́ющих покая́ние ми́лостиво прие́млющая.

Ра́дуйся, на путь исправле́ния заблужда́ющихся направля́ющая
ра́дуйся, ра́ны грехо́вныя благоутро́бно врачу́ющая.

Ра́дуйся, в нераде́нии косне́ющих любвеоби́льно облича́ющая
ра́дуйся, го́рестию теле́сных страда́ний ве́чных мук избавля́ющая.

Ра́дуйся, волне́ние страсте́й утиша́ющая
ра́дуйся, руку́ по́мощи Твоея́ погиба́ющим простира́ющая.

Ра́дуйся, безнаде́жных наде́ждо
ра́дуйся, скорбя́щих отра́до.

Ра́дуйся, наги́х одея́ние
ра́дуйся, си́рых призре́ние.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 5

Боговеща́нныя глаго́лы Твоея́ уве́девше, и́ноцы оби́тели Дохиа́рския Тебе́, Боже́ственней Скоропослу́шнице, храм сооруди́ша при трапе́зе, иде́же чудотво́рная ико́на Твоя́ пребыва́ет, Пречи́стая Де́во, и вся ве́рныя утеша́ет зна́меньми Твоея́ ми́лости, ея́же не лиши́ и нас смире́нных, по до́лгу Тебе́ воспева́ющих, и вопию́щих чуде́с Творцу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девше то́ки чуде́с, от святы́я ико́ны Твоея́ Скоропослу́шницы источа́емыя, вси и́ноцы Горы́ Афо́нския стека́хуся к ней на поклонение. Ты же, Ма́ти Бо́жия, всем, по коего́ждо потре́бе, да́ры ми́лости Твоея́ неоску́дно подава́ла еси́ от чудотво́рнаго Твоего́ о́браза, подвизая благода́рно вопи́ти Тебе́:

Ра́дуйся, Ма́ти милосе́рдия и щедро́т
ра́дуйся, одушевле́нный Престо́ле Вседержи́теля.

Ра́дуйся, Сы́ну Бо́жию плоть заимода́вшая
ра́дуйся, черто́же безсе́меннаго уневе́щения.

Ра́дуйся, Безпло́тнаго воплоти́вшая
ра́дуйся, Бо́га с челове́ки соедини́вшая.

Ра́дуйся, преподо́бных всежела́тельное зре́ние
ра́дуйся, по́стников Боже́ственное ра́дование.

Ра́дуйся, пустынножи́телей ти́хое весе́лие
ра́дуйся, и́ноков кре́пкое упова́ние.

Ра́дуйся, де́монския полки́ побежда́ющая
ра́дуйся, враги́ спасе́ния челове́ческаго посрамля́ющая.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 6

Пропове́дует Гора́ Афо́нская ми́лости и чудеса́ Твоя́, Преблагослове́нная Ма́ти Го́спода на́шего, и све́тло красу́ется мно́гими чудотво́рными Твои́ми ико́нами, посреде́ ко́их ико́на Твоя́, Скоропослу́шница Тобо́ю нарече́нная, я́ко луна́ по́лная, луча́ми чуде́с немерца́емо сия́ет, просвеща́я ду́ши на́ша све́том Бо́жия благода́ти и подвизая нас хвале́бно взыва́ти просла́вльшему Тя Триеди́ному Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́ в пречи́стей иконе Твое́й, Мари́е Богоро́дице, свет спасе́ния всем, блужда́ющим во тьме грехо́в и страсте́й, и сию́ нарекла́ еси́ Скоропослу́шницею, моля́щимся пред не́ю с ве́рою и благогове́нием от души́, ско́рую по́мощь Твою́ подаю́щи вопию́щим Ти такова́я:

Ра́дуйся, мо́лние, ду́ши просвеща́ющая
ра́дуйся, гро́ме, соблазня́ющия устраша́ющая.

Ра́дуйся, благооти́шное прибе́жище утомле́нных треволне́нием жите́йскаго мо́ря
ра́дуйся, небу́рное приста́нище обурева́емых волна́ми страсте́й.

Ра́дуйся, ю́ных наста́внице целому́дрия
ра́дуйся, покро́ве и огражде́ние де́вства.

Ра́дуйся, окамене́ние серде́чное умягча́ющая
ра́дуйся, хла́дность душе́вную благода́тно согрева́ющая.

Ра́дуйся, на стезю́ спасе́ния ве́рных наставля́ющая
ра́дуйся, от путе́й поги́бельных претыка́ющихся удаля́ющая.

Ра́дуйся, Спору́чнице на́ша к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу
ра́дуйся, при́сно умоля́ющая Его́ о поми́ловании нас гре́шных.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 7

Хотя́щи всем показа́ти любо́вь Твою́ ве́лию к христиа́нскому ро́ду, Богоро́дице Преблага́я, в жре́бий Твой земны́й Го́ру Афо́нскую избра́ла еси́ и в ней селе́ния и́ноческая умно́жила еси́, да вси обурева́емии мирско́ю суето́ю, возмо́гут обрета́ти зде ти́хое и удо́бное приста́нище ко спасе́нию, и Тобо́ю вспомоществу́еми, сподо́бятся насле́дия Небе́снаго, и пе́ти со святы́ми Пресвяте́й Тро́ице: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вое зна́мение милосе́рдия Твоего́ яви́ла еси́, Влады́чице, в чуде́снем прославле́нии святы́я ико́ны Твоея́ Скоропослу́шницы, не то́кмо и́ноком Горы́ Афо́нския, но и всем правосла́вным христиа́ном, в ни́хже благогове́йно че́ствуется сея́ ико́ны Твоея́ изображе́ние, да вси Тебе́ зову́т:

Ра́дуйся, Бо́га на́шего Ма́ти
ра́дуйся, в рождестве́ и по рождестве́ Де́во.

Ра́дуйся, я́ко Тя блажа́т вси ро́ди
ра́дуйся, я́ко сотвори́ Тебе́ вели́чие Си́льный.

Ра́дуйся, я́ко призре́ на смире́ние Твое́ Госпо́дь
ра́дуйся, я́ко возжеле́ добро́ты Твоея́ Царь царе́й.

Ра́дуйся, Дщи благослове́нная Отца́ Небе́снаго
ра́дуйся, Роди́тельнице неискусому́жная Сы́на Предве́чнаго.

Ра́дуйся, прия́телище непоро́чное Ду́ха Свята́го
ра́дуйся, Таи́ннице Боже́ственныя благода́ти.

Ра́дуйся, го́рняго ми́ра украше́ние
ра́дуйся, до́льняго ми́ра заступле́ние.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 8

Стра́нники и прише́льцы есмы на земли́ и, по глаго́лу апо́стола, не и́мамы зде пребыва́ющаго гра́да, но к кому́ прибе́гнем, Влады́чице, в ско́рбех стра́нствия на́шего, а́ще не к Тебе́, Всеблага́я? Не отве́ржи нас, Ма́ти Бо́жия, не рцы нам: «Не вем вас, грехо́в ра́ди ва́ших!», но поми́луй нас, си́рых и безпомо́щных, и приими́ нас в ве́чныя кро́вы, Покрови́тельнице на́ша, да ра́достно вопие́м во сла́ве небе́сней Царю́ сла́вы Христу́: Аллилу́иа.

Икос 8

Всем ве́рным уте́шительно есть взира́ти на святу́ю ико́ну Твою́, Влады́чице, на нейже зрим Тя, на руку́ Твое́ю держа́щую Предве́чнаго Младе́нца Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же покланя́ющеся боголе́пно, я́ко Творцу́ и Бо́гу на́шему, Тебе́, и́стинней Богоро́дице, умиле́нно глаго́лем:

Ра́дуйся, обра́дованная арха́нгельским благове́щением, Присноде́во
ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Ра́дуйся, Ма́ти Све́та у́мнаго, всех ду́ши просвеща́ющаго
ра́дуйся, Престо́ле одушевле́нный Небесе́ и земли́ Творца́.

Ра́дуйся, кро́ткая голуби́це
ра́дуйся, непоро́чная а́гнице.

Ра́дуйся, ча́ше, че́рплющая ра́дость
ра́дуйся, неисчерпа́емый сосу́де воды́ живо́тныя.

Ра́дуйся, мирополо́жнице благоуха́ния Христо́ва
ра́дуйся, Е́юже злосмра́дие страсте́й на́ших отго́нится.

Ра́дуйся, Е́юже позна́хом Сы́на Бо́жия
ра́дуйся, Е́юже научи́хомся покланя́тися Триеди́ному Бо́гу.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 9

Вси ро́ди блажа́т Тя по до́лгу, благослове́нная Мари́е Богоро́дице, от восто́ка бо и до за́пада хва́льно и́мя Твое́, и́ноков же ли́цы Покрови́тельницу Тя свою́ имену́ют, наипа́че подвиза́ющиеся в жре́бии Твое́м Горе́ Афо́нстей, ю́же осо́бым благоволе́нием Твои́м осени́ла еси́, мно́гая чудеса́ в ней содева́ющи, и ми́лости Твоя́ бога́тыя насе́льником ея́ явля́ющи, да благода́рно вопию́т о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́и суему́дреннии недоумева́ют позна́ти та́йну Твоего́ присноде́вства, Богоро́дице, ниже́ мо́гут изъясни́ти си́лу чудотво́рную, от ико́н Твои́х проистека́ющую, во исцеле́ние неду́жных и на вся́ку по́льзу душе́вную и теле́сную челове́ком. Мы же правосла́вно и несомне́нно Присноде́вою Тя испове́дующе, ве́рно покланя́емся иконе Твое́й святе́й и вопие́м Ти си́це:

Ра́дуйся, неве́рных сомни́тельное слы́шание
ра́дуйся, ве́рных изве́стная похвало́.

Ра́дуйся, из боку́ чи́сту Христа́ нетле́нно ро́ждшая
ра́дуйся, ключи́ де́вства невреди́вшая в Рождестве́ Твое́м.

Ра́дуйся, Ма́ти и Де́во преблагослове́нная
ра́дуйся, Богоро́дице препросла́вленная.

Ра́дуйся, дев велича́ние
ра́дуйся, матере́й при́сное ра́дование.

Ра́дуйся, еди́на непоро́чная и до́брая в жена́х
ра́дуйся, ро́ждшая обетова́ннаго Сокруши́теля главы́ зми́я.

Ра́дуйся, па́дших прароди́телей осужде́ния дре́вняго изба́вльшая
ра́дуйся, Эде́м, заключе́нный челове́ком, отве́рзшая Рождество́м Твои́м.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 10

Спасе́ние устроя́ющи христоимени́тым лю́дем, благоволи́ла еси́, Богоро́дице, земны́й жре́бий Твой, Го́ру Афо́нскую, в населе́ние и́ноком определи́ти, и рекла́ еси́ в виде́нии пе́рвому пустынножи́телю афо́нскому, преподо́бному Петру́, быти Горе́ сей в жили́ще и́ноком при́сное, обетова́нии благи́ми уте́шивши его́, я́ко бу́деши Помо́щница и Покрови́тельница всем, подвиза́ющимся в ней богоуго́дно, да́рами потре́бными их снабдева́ющи и от вся́ких бед спаса́ющи, да невозбра́нно пою́т Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ еси́ заступле́ния, Де́во, и́ноком правосла́вным и всем подви́жником де́вства и чистоты́. Те́мже жре́бий Твой земны́й, Го́ру Афо́нскую, невхо́дну жена́м сотвори́ла еси́, да без собла́зна грехо́внаго пребыва́ют в ней и́ноцы, на Тебе́ еди́ну по Бо́зе наде́жду спасе́ния возлага́юще и Тебе́ зову́ще си́це:

Ра́дуйся, неувядаемый цве́те де́вства
ра́дуйся, кри́не се́льный чистоты́.

Ра́дуйся, светоно́сная се́не небе́сная, ревни́телей чистоты́ осеня́ющая
ра́дуйся, прему́дрости Бо́жия сви́тче, рачи́телей целому́дрия умудря́ющая.

Ра́дуйся, и́ноком благоподвиза́ющимся Хода́таице спасе́ния
ра́дуйся, пустынножи́телей Горы́ Афо́нския Покро́ве и Огражде́ние.

Ра́дуйся, ра́дость благода́тную излива́ющая в сердца́ боголюби́выя
ра́дуйся, утеше́ние духо́вное подаю́щая душа́м огорче́нным.

Ра́дуйся, младопита́тельнице дев и безма́терних сиро́т
ра́дуйся, любо́вию Жениха́ безсме́ртнаго де́вственная ликостоя́ния услажда́ющая.

Ра́дуйся, в тя́жкой борьбе́ с прираже́ниями страсте́й плотски́х кре́пкая помо́щнице
ра́дуйся, оби́телей и́ноческих неусы́пная блюсти́тельнице.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 11

Пе́ние на́ше смире́нное, от полноты́ любве́ и усе́рдия Тебе́ приноси́мое, не пре́зри, Чи́стая, и не отврати́ся от нас, оскверне́нных мно́гими грехми́, но помози́ нам, Всеблага́я, покая́нием очи́ститися от скве́рны грехо́вныя и преуспе́ти в чи́стем и богоуго́днем житии, Тя подвигополо́жницу и помо́щницу в сем иму́ще, да возмо́жем досто́йно и пра́ведно вопи́ти ко Го́споду: Аллилу́иа.

Икос 11

Све́тлыми луча́ми чуде́с свята́я ико́на Твоя́ немерца́емо сия́ет, Богоро́дице Де́во, и ве́сь ми́р благода́тно озаря́ет, прогоня́ющи вся́кое вра́жие де́йство си́лою Бо́жиею, от нея́ исходя́щею; те́мже ра́дуемся мы́, гре́шнии, иму́ще таковы́й зало́г Твоего́ к на́м благоволе́ния, и Тебе́, Скоропослу́шнице моле́ний на́ших, благода́рственно взыва́ем:

Ра́дуйся, денни́це со́лнца незаходи́маго
ра́дуйся, заре́ дне́ невече́рняго.

Ра́дуйся, у́тро спасе́ния на́м возсия́вшая
ра́дуйся, ро́ждшая Жениха́ безсме́ртнаго ду́ш челове́ческих.

Ра́дуйся, жела́ния на́ша богоуго́дная исполня́ющая
ра́дуйся, в ско́рбех и обстоя́ниих на по́мощь к на́м благоутро́бно ускоря́ющая.

Ра́дуйся, раю́ мы́сленный, вся́каго утеше́ния духо́внаго преиспо́лненный
ра́дуйся, от исполне́ния Твоего́ и на́м ка́пли утеше́ния источа́ющая.

Ра́дуйся, зно́й страсте́й на́ших прохлажда́ющая
ра́дуйся, благода́тное безстра́стие и́щущим его́ усе́рдно подаю́щая.

Ра́дуйся, все́х в чистоте́ целому́дрия живу́щих зело́ лю́бящая
ра́дуйся, в со́ниих и виде́ниих избра́нники Бо́жия посеща́ющая.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 12

Благода́ть Бо́жия, прису́щая святе́й иконе Твое́й, Скоропослу́шница Тобо́ю нарече́нней, Богома́ти Влады́чице, влече́т к ней всех скорбя́щих и обремене́нных, и нетщи́ отхо́дят они́ от сего́ исто́чника Твои́х ми́лостей и щедро́т: в ско́рбех отра́ду, в напа́стех защи́ту, в боле́знех цельбу́ неоску́дно получа́я от чудотво́рнаго о́браза Твоего́, Всеблага́я, и благода́рственно вопию́т благи́х пода́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще чудеса́ Твоя́, Влады́чице, и ве́лию ми́лость Твою́ к христиа́нскому ро́ду, ве́мы, я́ко недово́льни есмы к досто́йному прославле́нию Тебе́, Честне́йшей Херуви́м и Сла́внейшей без сравне́ния Серафи́м, оба́че наде́ющеся на безприкла́дное милосе́рдие Твое́, Всеблага́я, смиренному́дренно прино́сим Ти пе́сни таковы́я:

Ра́дуйся, приста́нище небу́рное подви́жников благоче́стия
ра́дуйся, безмо́лвствующих сла́дкая собесе́днице.

Ра́дуйся, в пусты́нех и гора́х скита́ющихся благода́тная отра́до
ра́дуйся, та́йных среди́ ми́ра рабо́в Бо́жиих та́йное вразумле́ние.

Ра́дуйся, гре́шников ка́ющихся с Бо́гом примире́ние
ра́дуйся, Горы́ Афо́нския верхо́вная Прави́тельнице.

Ра́дуйся, Петра́ пустыннолюби́ваго посеще́нием Твои́м зде озари́вшая
ра́дуйся, Афана́сиа богому́драго явле́нием Твои́м облагода́тствовавшая.

Ра́дуйся, мно́гия преподо́бныя Афо́нския сла́вою небе́сною просла́вльшая
ра́дуйся, насе́льником Горы́ сея́ осо́бую любо́вь Твою́ явля́ющая.

Ра́дуйся, теле́с на́ших безме́здная Цели́тельнице
ра́дуйся, душ на́ших к Ца́рствию Го́рнему Путеводи́тельнице.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 13

О, Всепе́тая Ма́ти, Скоропослу́шницею наре́кшаяся во святе́й иконе Твое́й, Богоро́дице Мари́е! Приими́ ми́лостивно сие́ ма́лое моле́ние на́ше, е́же от усе́рдия на́шего принесо́хом Ти с ве́рою и любо́вию, и умоли́ приснопокланя́емую Тро́ицу изба́вити ны гее́нны о́гненныя, тьмы несвети́мыя и муче́ния ве́чнаго: да предста́тельством Твои́м унасле́дим Ца́рствие Небе́сное, и сподо́бимся со святы́ми пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.] [Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

А́нгелов ли́цы благогове́йно Тебе́ слу́жат, и вся Небе́сныя Си́лы немо́лчными гла́сы Тя ублажа́ют, Богоро́дице Де́во, я́ко ро́ждшую а́нгелов Царя́ Христа́ Бо́га, мы же гре́шнии, подража́ти им дерза́юще и досто́йно благохвали́ти Тя недоуме́юще, смиренному́дренно вопие́м Ти:

Ра́дуйся, непристу́пнаго Божества́ селе́ние
ра́дуйся, А́нгельское непрестаю́щее удивле́ние.

Ра́дуйся, Трапе́зо свята́я, хле́бом жи́зни нас пита́ющая
ра́дуйся, ма́слино благопло́дная, еле́ем ми́лости сердца́ на́ша умаща́ющая.

Ра́дуйся, даро́в Бо́жия благода́ти сокро́вищнице неистощи́мая
ра́дуйся, чуде́с реко́ приснотеку́щая.

Ра́дуйся, оби́димых Засту́пнице
ра́дуйся, печа́льных Уте́шительнице.

Ра́дуйся, бе́дствующих Помо́щнице
ра́дуйся, боля́щих Цели́тельнице.

Ра́дуйся, разсла́бленных укрепи́тельнице
ра́дуйся, плене́нных свободи́тельнице.

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Кондак 1

Избра́нной от всех родо́в Божией Матери и Цари́це, скоропослу́шливо вне́млющей моли́твам смире́нным, и то́ки целе́бныя излива́ющей ве́рным от ико́ны Своея́ святы́я, благода́рственное прино́сим пе́ние: Ты же, всеми́лостивая Засту́пнице, преклони́ся благоутро́бно к гла́сом на́шим хвале́бным и от вся́ких бед свободи́ ны, зову́щия Ти:

Ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице, проше́ния на́ша во бла́го исполня́ющая.

Моли́тва

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, Бо́га Сло́ва па́че вся́каго сло́ва на спасе́ние на́ше ро́ждшая, и благода́ть Его́ преизоби́льно па́че всех прия́вшая, мо́ре я́вльшаяся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с приснотеку́щая река́, излива́ющая благода́ть всем, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим! Чудотво́рному Твоему́ о́бразу припа́дающе, мо́лимся Тебе́, всеще́дрей Матери человеколюби́ваго Влады́ки: удиви́ на нас пребога́тыя ми́лости Твоя́, и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, Скоропослу́шнице, ускори́ испо́лнити все, е́же на по́льзу во утеше́ние и спасе́ние, коему́ждо устроя́ющи. Посети́, Преблага́я, рабы́ Твоя́ благода́тию Твое́ю, пода́ждь неду́гующим цельбу́ и соверше́нное здра́вие, обурева́емым тишину́, плене́нным свобо́ду и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши; изба́ви Всеми́лостивая Госпоже́, всяк град и страну́ от гла́да, я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ины́я ка́зни вре́менныя и ве́чныя, Ма́терним Твои́м дерзновением отвраща́ющи гнев Бо́жий; и душе́внаго разслабле́ния, обурева́ния страсте́й и грехопаде́ний свободи́ рабы́ Твоя́, я́ко да непреткнове́нно, во вся́ком благоче́стии пожи́вше в сем веце, и в бу́дущем ве́чных благ сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ему́же подоба́ет всякая сла́ва, честь и поклонение, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвятым Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондaкъ №

И#збрaнной t всёхъ родHвъ б9іей м™ри и3 цRи1це, скоропослyшливо внeмлющей мlтвамъ смирeннымъ, и3 т0ки цэлeбныz и3зливaющей вBрнымъ t їкHны своеS с™hz, бlгодaрственное прин0симъ пёніе. Ты же, всемлcтиваz застyпнице, преклони1сz бlгоутр0бнw къ глaсомъ нaшимъ хвалeбнымъ, и3 t всsкихъ бёдъ свободи2 ны, зовyщіz ти:

Рaдуйсz, всебlгaz скоропослyшнице, прошє1ніz н†ша во блaгw и3сполнsющаz.

Јкосъ №

ЃгGлwвъ ли1цы бlгоговёйнw тебE слyжатъ, и3 всS нбcныz си1лы нем0лчными гл†сы тS ўблажaютъ, бцdе дв7о, ћкw р0ждшую ѓгGлwвъ цRS хrтA бGа, мы же грёшніи, подражaти и4мъ дерзaюще и3 дост0йно бlгохвали1ти тS недоумёюще, смиренномyдреннw вопіeмъ ти си1це:

Рaдуйсz, непристyпнагw бжcтвA селeніе: рaдуйсz, ѓгGльское непрестаю1щее ўдивлeніе. Рaдуйсz, трапeзо с™az, хлёбомъ жи6зни нaсъ питaющаz: рaдуйсz, мaслино бlгоплHднаz, є3лeемъ млcти с®цA н†ша ўмащ†ющаz. Рaдуйсz, дарHвъ б9іz блгdти сокр0вищнице неистощи1маz: рaдуйсz, чудeсъ рэко2 пrнотекyщаz. Рaдуйсz, њби1димыхъ застyпнице: рaдуйсz, печaльныхъ ўтёшительнице. Рaдуйсz, бёдствующихъ пом0щнице: рaдуйсz, болsщихъ цэли1тельнице. Рaдуйсz, разслaбленныхъ ўкрепи1тельнице: рaдуйсz, плэнeнныхъ свободи1тельнице.

Рaдуйсz, всебlгaz скоропослyшнице, прошє1ніz н†ша во блaгw и3сполнsющаz.

Кондaкъ в7

Ви1дzще млcрдіе твоE неисчeтное, вLчцэ, и3 мн0гаz чудесA, тоб0ю kвлє1ннаz и3 присноzвлsемаz чрез8 с™hz їкw6ны тво‰, и4миже, ћкw ѕвэздaми бGосвётлыми, вeсь мjръ хrтіaнскій ўкраси1ла є3си2, величaемъ тS, возвели1чившую р0дъ нaшъ твои1мъ бlговолeніемъ, и3 съ люб0вію поклонsемсz пречcтагw ли1ка твоего2 и3зwбражeнію, зовyще сн7у твоемY хrтY бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ в7

Рaзумъ нбcный tкрывaющи, бцdе, бlговоли1ла є3си2 въ земн0мъ жрє1біи твоeмъ, с™ёй горЁ ґfHнстэй, мн0гими чудесы2 прослaвити їкHну твою2, ю4же сам† скоропослyшницу наименовaла є3си2 глaсомъ бжcтвеннымъ t неS и3зшeдшимъ, да вси2 вёдуще таков0е твоE њ нeй бlговолeніе, пёсненнw тебE вопію1тъ:

Рaдуйсz, млcрдаz всёхъ нaсъ њ хrтE м™и: рaдуйсz, д¦а с™aгw жили1ще. Рaдуйсz, любвE б9іz къ чlвёкwмъ проzвлeніе: рaдуйсz, р0да чlвёческаго возвышeніе. Рaдуйсz, свBтлаz палaто бGа сл0ва: рaдуйсz, с™az с™hхъ бHльшаz. Рaдуйсz, р0ждшаz бжcтвеннагw ѓгнца: рaдуйсz, возрасти1вшаz нaмъ клaсъ животA. Рaдуйсz, брaшна неги1блющаго стaмно всезлат†z: рaдуйсz, питaтельнице питaтелz вселє1нныz. Рaдуйсz, ћкw предстaтельствомъ твои1мъ сп7сти1сz ўповaемъ: рaдуйсz, ћкw мlтвами твои1ми наслёдіе нбcное получи1ти чaемъ.

Рaдуйсz, всебlгaz скоропослyшнице, прошє1ніz н†ша во блaгw и3сполнsющаz.

Кондaкъ G

Си1лою б9іею дёйствующи, небlгоговёйнw ходи1вшагw пред8 с™0ю твоє1ю їкHною дохіaрскіz nби1тели трапезaрz нjла слэпот0ю и3 разслаблeніемъ тёла наказaла є3си2, бцdе дв7о, да пр0чее не дерзaетъ њскорблsти тS въ пречcтэмъ твоeмъ w4бразе, є3гHже въ зал0гъ бlговолeніz твоего2 всeй ґfHнстэй горЁ даровaла є3си2 млcтивw, да вси2 насє1льницы є3S гл†сы прпdбными вопію1тъ р0ждшемусz t тебE бGу сл0ву: Ґллилyіz.

Јкосъ G

И#мёz люб0вь вeлію къ лю1демъ, и3скуплeннымъ кр0вію сн7а твоего2 и3 бGа, вLчцэ всебlгaz, покаsніе трапезaрz нjла млcтивw пріsла є3си2 и3 и3сцэлeніе є3мY t слэпоты2 и3 разслаблє1ніz даровaла є3си2, да слyжитъ непрестaнно тебE и3мlтвы немHлчныz прин0ситъ ти пред8 многоцэлeбною твоє1ю їкHною, взывaz си1це:

Рaдуйсz, їwакjма и3 ѓнны прозzбeніе с™0е: рaдуйсz, р0ждшаz сокруши1вшаго главY дрeвнzго ѕмjz. Рaдуйсz, пребlгословeннаz въ женaхъ: рaдуйсz, р0ждшаz нетлённо сп7са дyшъ нaшихъ. Рaдуйсz, дв7ство и3 ржcтво2 чудeсно сочетaвшаz: рaдуйсz, во nбою2 непор0чно себє2 сохрaншаz. Рaдуйсz, всеS вселє1нныz вeліе чyдо: рaдуйсz, всёхъ родHвъ земнhхъ ўдивлeніе. Рaдуйсz, согрэшaющихъ и3справлeніе: рaдуйсz, кaющихсz въ добродётели ўтверждeніе. Рaдуйсz, непамzтоѕл0бнаz наказaтельнице: рaдуйсz, бlгосeрднаz вразуми1тельнице.

Рaдуйсz, всебlгaz скоропослyшнице, прошє1ніz н†ша во блaгw и3сполнsющаz.

Кондaкъ д7

Бyри житє1йскіz и3збэжaвшіи, и3 въ ти1хое пристaнище спcніz на г0ру ґfHнскую притeкшіи, њбрэтaютъ здЁ ўтэшeніе блгdтное и3 п0мощь бжcтвенную t с™hz їкw6ны твоеS, бцdе, t неsже лучи6 чудeсъ и3спущaеши, и3 т0ки млcти твоеS и3зливaеши неwскyдно. ТBмже вси2 хотsщіи въ пустhнехъ ґfHна жaти спcніе, величaz м™рніz щедрHты тво‰, бlгодaрственно воспэвaютъ бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ д7

Слhшавъ глaсъ бжcтвенный t с™hz їкw6ны твоеS, вLчцэ, трапезaрь нjлъ познA тS скоропослyшницу бhти всёмъ съ вёрою и3 люб0вію притекaющымъ къ чудотв0рному твоемY w4бразу, и3 пріsвъ t негw2 вразумлeніе своемY невёжествію и3 прозрёніе свои1мъ слеп0тствующымъ nчесeмъ, возгласи2 тебE бlгодaрственно t души2:

Рaдуйсz, врeменнымъ наказaніемъ невёждъ ўмудрsющаz: рaдуйсz, согрэшaющихъ покаsніе млcтивw пріeмлющаz. Рaдуйсz, на пyть и3справлє1ніz заблуждaющихсz направлsющаz: рaдуйсz, рaны грэхHвныz бlгоутр0бнw врачyющаz. Рaдуйсz, въ нерадёніи коснёющихъ любвеwби1льно њбличaющаz: рaдуйсz, г0рестію тэлeсныхъ страдaній вёчныхъ мyкъ и3збавлsющаz. Рaдуйсz, волнeніе страстeй ўтишaющаz: рaдуйсz, рyку п0мощи твоеS погибaющымъ простирaющаz. Рaдуйсz, безнадeжныхъ надeждо: рaдуйсz, скорбsщихъ њтрaдо. Рaдуйсz, наги1хъ nдэsніе: рaдуйсz, си1рыхъ призрёніе.

Рaдуйсz, всебlгaz скоропослyшнице, прошє1ніz н†ша во блaгw и3сполнsющаz.

Кондaкъ є7

БGовещaнныz глагHлы тво‰, ўвёдэвше и4ноцы nби1тели дохіaрскіz, тебE, бжcтвенней скоропослyшнице, хрaмъ соwруди1ша при трапeзэ, и3дёже чудотв0рнаz їкHна тво‰ пребывaетъ, пречcтаz дв7о, и3 всS вёрныz ўтэшaетъ знaменьми твоеS млcти, є3sже не лиши2 и3 нaсъ смирeнныхъ по д0лгу тS воспэвaющихъ, и3 вопію1щихъ чудeсъ творцY бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ є7

Ви1дэвше т0ки чудeсъ, t с™hz їкw6ны твоеS скоропослyшницы и3сточaемыz, вси2 и4ноцы горы2 ґfHнскіz стекaхусz къ нeй на поклонeніе. Ты же, м™и б9іz, всёмъ, по коегHждо потрeбэ, дaры млcти твоеS неwскyдно подавaла є3си2 t чудотв0рнагw твоего2 џбраза, подвизaющи бlгодaрнw вопи1ти тебE:

Рaдуйсz, м™и млcрдіz и3 щедрHтъ: рaдуйсz, њдушевлeнный пrт0ле вседержи1телz. Рaдуйсz, сн7у б9ію пл0ть заимодaвшаz: рaдуйсz, черт0же безсёменнагw ўневёщеніz. Рaдуйсz, безпл0тнаго воплоти1вшаz: рaдуйсz, бGа съ чlвёки соедини1вшаz. Рaдуйсz, прпdбныхъ всежелaтельное зрёніе: рaдуйсz, п0стникwвъ бжcтвенное рaдованіе. Рaдуйсz, пустынножи1телей ти1хое весeліе: рaдуйсz, и4нокwвъ крёпкое ўповaніе. Рaдуйсz, дeмwнскіz полки2 побэждaющаz: рaдуйсz, враги6 спcніz чlвёческаго посрамлsющаz.

Рaдуйсz, всебlгaz скоропослyшнице, прошє1ніz н†ша во блaгw и3сполнsющаz.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдуетъ горA ґfHнскаz млcти и3 чудесA тво‰, пребlгословeннаz м™и гDа нaшегw, и3 свётло красyетсz мн0гими чудотв0рными твои1ми їкHнами, посредE к0ихъ їкHна тво‰, скоропослyшница тоб0ю наречeннаz, ћкw лунA п0лнаz, лучaми чудeсъ немерцaемw сіsетъ, просвэщaz дyши н†ша свётwмъ б9іz блгdти, и3 подвизaz нaсъ хвалeбнw взывaти прослaвльшему тS тріеди1ному бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ ѕ7

Возсіsлъ є3си2 въ пречcтэй їкHнэ твоeй, мRjе бцdе, свётъ спcніz всёмъ, блуждaющымъ во тьмЁ грэхHвъ и3 страстeй, и3 сію2 нареклA є3си2 скоропослyшницу, молsщимсz пред8 нeю съ вёрою и3 бlгоговёніемъ t души2, ск0рую п0мощь твою2 подаю1щи вопію1щымъ ти таков†z:

Рaдуйсz, м0лніе, дyши просвэщ†ющаz: рaдуйсz, гр0ме, соблазнsющыz ўстрашazй. Рaдуйсz, бlгоtи1шное прибёжище ўтомлeнныхъ треволнeніемъ житeйскагw морS: рaдуйсz, небyрное пристaнище њбуревaемыхъ волнaми страстeй. Рaдуйсz, ю4ныхъ настaвницэ цэломyдріz: рaдуйсz, покр0ве и3 њграждeніе дв7ства. Рaдуйсz, њкаменёніе сердeчное ўмzгчaющаz: рaдуйсz, хлaдность душeвную блгdтнw согрэвaющаz. Рaдуйсz, на стезю2 спcніz вёрныхъ наставлsющаz: рaдуйсz, t путeй поги1бельныхъ претыкaющихсz ўдалsющаz. Рaдуйсz, спорyчнице н†ша къ сн7у твоемY и3 бGу: рaдуйсz, при1сно ўмолsющаz є3го2 њ поми1лованіи нaсъ грёшныхъ.

Рaдуйсz, всебlгaz скоропослyшнице, прошє1ніz н†ша во блaгw и3сполнsющаz.

Кондaкъ з7

Хотsщи всёмъ показaти люб0вь твою2 вeлію къ хrтіaнскому р0ду, бцdе пребlгaz, въ жрёбій тв0й земнhй г0ру ґfHнскую и3збрaла є3си2, и3 въ нeй селє1ніz и4ноческаz ўмн0жила є3си2, да вси2 њбуревaеміи мiрск0ю сует0ю, возм0гутъ њбрэтaти здЁ ти1хое и3 ўд0бное пристaнище ко спcнію и3, тоб0ю вспомоществyеми, спод0бzтсz наслBдіz нбcнаго и3 пёти со с™hми прес™ёй трbцэ: Ґллилyіz.

Јкосъ з7

Н0вое знaменіе млcрдіz твоего2 kви1ла є3си2, вLчцэ, въ чудeснэмъ прославлeніи с™hz їкw6ны твоеS скоропослyшницы, не т0кмо и4нокwмъ горы2 ґfHнскіz, но и3 всёмъ правослaвнымъ хrтіaнwмъ, въ ни1хже бlгоговёйнw чeствуетсz сеS їкw6ны твоеS и3зwбражeніе, да вси2 тебE зовyтъ:

Рaдуйсz, бGа нaшегw м™и: рaдуйсz, въ ржcтвЁ и3 по ржcтвЁ дв7о. Рaдуйсz, ћкw тS бlжaтъ вси2 роди2: рaдуйсz, ћкw сотвори2 тебE вели1чіе си1льный. Рaдуйсz, ћкw призрЁ на смирeніе твоE гDь: рaдуйсz, ћкw возжелЁ добр0ты твоеS цRь царeй. Рaдуйсz, дщи2 бlгословeннаz nц7A нбcнаго: рaдуйсz, роди1тельнице неискусомyжнаz сн7а предвёчнаго. Рaдуйсz, пріsтелище непор0чное д¦а с™aгw: рaдуйсz, таи1ннице бжcтвенныz блгdти. Рaдуйсz, г0рнzгw мjра ўкрашeніе: рaдуйсz, д0льнzгw мjра заступлeніе.

Рaдуйсz, всебlгaz скоропослyшнице, прошє1ніz н†ша во блaгw и3сполнsющаz.

Кондaкъ }

Стрaнники и3 пришeльцы є3смы2 на земли2 и3, по глаг0лу ґпcла, не и4мамы здЁ пребывaющагw грaда, но къ комY прибёгнемъ, вLчцэ, въ ск0рбехъ стр†нствіz нaшегw, ѓще не къ тебE, всебlгaz; Не tвeржи нaсъ, м™и б9іz, не рцы2 нaмъ: Не вёмъ вaсъ, грэхHвъ рaди вaшыхъ! Но поми1луй нaсъ, си1рыхъ и3 безпом0щныхъ, и3 пріими2 нaсъ въ вBчныz кр0вы, покрови1тельнице н†ша, да рaдостнw вопіeмъ во слaвэ нбcнэй цRю2 сл†вы хrтY: Ґллилyіz.

Јкосъ }

Всёмъ вBрнымъ ўтёшительно є4сть взирaти на с™yю їкHну твою2, вLчцэ, на нeйже зри1мъ тS, на рук{ твоє1ю держaщую предвёчнаго мLнца, гDа нaшегw ї}са хrтA, є3мyже поклонsющесz бGолёпно ћкw творцY и3 бGу нaшему, тебE, и4стиннэй бцdе, ўмилeнно глаг0лемъ:

Рaдуйсz, њбрaдованнаz ґрхaгGльскимъ бlговёщеніемъ пRснодв7о: рaдуйсz, невёсто неневёстнаz. Рaдуйсz, м™и свёта ќмнагw, всёхъ дyши просвэщaющаго: рaдуйсz, прест0ле њдушевлeнный нб7сE и3 зeмли творцA. Рaдуйсz, кр0ткаz голуби1цэ: рaдуйсz, непор0чнаz ѓгнице. Рaдуйсz, чaшэ, чє1рплющаz рaдость: рaдуйсz, неисчерпaемый сосyде воды2 живHтныz. Рaдуйсz, мmропол0жнице бlгоух†ніz хrт0ва: рaдуйсz, є4юже ѕлосмрaдіе страстeй нaшихъ tг0нитсz. Рaдуйсz, є4юже познaхомъ сн7а б9іz: рaдуйсz, є4юже научи1хомсz поклонsтисz тріеди1ному бGу.

Рaдуйсz, всебlгaz скоропослyшнице, прошє1ніz н†ша во блaгw и3сполнsющаz.

Кондaкъ f7

Вси2 роди2 блажaтъ тS по д0лгу, бlгословeннаz мRjе бцdе, t вост0ка бо и3 до зaпада хвaльно и4мz твоE, и4нокwвъ же ли1цы покрови1тельницу тS свою2 и3менyютъ, наипaче подвизaющіисz въ жрє1біи твоeмъ горЁ ґfHнстэй, ю4же nс0бымъ бlговолeніемъ твои1мъ nсени1ла є3си2, мн0гаz чудесA въ нeй содэвaющи, и3 млcти тво‰ богaтыz насeльникомъ є3S kвлsющи, да бlгодaрнw вопію1тъ њ тебE бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ f7

Вэт‡и суемyдренніи недоумэвaютъ познaти тaйну твоего2 пrнодв7ства, бцdе, нижE м0гутъ и3з8zсни1ти си1лу чудотв0рную, t їкHнъ твои1хъ проистекaющую, во и3сцэлeніе недyжныхъ, и3 на всsку п0льзу душeвную и3 тэлeсную чlвёкwмъ. Мы же правослaвнw и3 несумнённо при1снодв7у тS и3сповёдующе, вёрно поклонsемсz їкHнэ твоeй с™ёй, и3 вопіeмъ ти си1це:

Рaдуйсz, невёрныхъ сумни1тельное слhшаніе: рaдуйсz, вёрныхъ и3звёстнаz похвало2. Рaдуйсz, и3з8 бокY чи6сту хrтA нетлённо р0ждшаz: рaдуйсz, ключи2 дв7ства невреди1вшаz въ ржcтвЁ твоeмъ. Рaдуйсz, м™и и3 дв7о пребlгословeннаz: рaдуйсz, бцdе препрослaвленнаz. Рaдуйсz, дёвъ величaніе: рaдуйсz, мaтерей при1сное рaдованіе. Рaдуйсz, є3ди1на непор0чнаz и3 д0браz въ женaхъ: рaдуйсz, р0ждшаz њбэтовaннагw сокруши1телz главы2 ѕмjz. Рaдуйсz, пaдшихъ прароди1телей њсуждє1ніz дрeвнzго и3збaвльшаz: рaдуйсz, є3дeмъ заключeнный человёкwмъ tвeрзшаz ржcтв0мъ твои1мъ.

Рaдуйсz, всебlгaz скоропослyшнице, прошє1ніz н†ша во блaгw и3сполнsющаz.

Кондaкъ ‹

Спcніе ўстроsющи хrтоимени1тымъ лю1демъ, бlговоли1ла є3си2, бцdе, земнhй жрёбій тв0й, горY ґfHнскую, въ населeніе и4нокwмъ њпредэли1ти, и3 реклA є3си2 въ видёніи пeрвому пустынножи1телю ґfHнскому, прпdбному петрY, бhти горЁ сёй въ жили1ще и4нокwмъ при1сное, њбэтовaніи бlги1ми ўтёшивши є3го2, ћкw бyдеши пом0щница и3 покрови1тельница всёмъ, подвизaющымсz въ нeй бGоуг0дно, дарaми потрeбными и4хъ снабдэвaющи, и3 t всsкихъ бёдъ сп7сaющи, да невозбрaнно пою1тъ бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ ‹

СтэнA є3си2 заступлє1ніz, дв7о, и4нокwмъ правослaвнымъ, и3 всёмъ подви1жникwмъ дв7ства и3 чистоты2. ТBмже жрёбій тв0й земнhй, г0ру ґfHнскую, невх0дну женaмъ сотвори1ла є3си2, да без8 соблaзна грэх0внаго пребывaютъ въ нeй и4ноцы, на тебE є3ди1ну по бз7е надeжду спcніz возлагaюще, и3 тебE зовyще си1це:

Рaдуйсz, неувzдaемый цвёте дв7ства: рaдуйсz, крjне сeльный чистоты2. Рaдуйсz, свэтонHснаz сёне нбcнаz, ревни1телей чистоты2 њсэнsющаz: рaдуйсz, премyдрости б9іz сви1тче, рачи1телей цэломdріz ўмудрsющаz. Рaдуйсz, и4нокwмъ бlгоподвизaющымсz ходaтаице спcніz: рaдуйсz, пустынножи1телей горы2 ґfHнскіz покр0ве и3 њграждeніе. Рaдуйсz, рaдость блгdтную и3зливaющаz въ с®цA бGолюби6ваz: рaдуйсz, ўтэшeніе дух0вное подаю1щаz душaмъ nгорчeннымъ. Рaдуйсz, младопитaтельнице дёвъ и3 безмaтернихъ сирHтъ: рaдуйсz, люб0вію женихA безсмeртнагw дёвственнаz ликостоsніz ўслаждaющаz. Рaдуйсz, въ тsжкой борьбЁ съ приражeніzми страстeй пл0тскихъ крёпкаz пом0щнице: рaдуйсz, њби1телей и4ноческихъ неусhпнаz блюсти1тельнице.

Рaдуйсz, всебlгaz скоропослyшнице, прошє1ніz н†ша во блaгw и3сполнsющаz.

Кондaкъ №i

Пёніе нaше смирeнное, t полноты2 любвE и3 ўсeрдіz тебE приноси1мое, не прeзри, чcтаz, и3 не tврати1сz t нaсъ, њсквернeнныхъ мн0гими грэхми2, но помози2 нaмъ, всебlгaz, покаsніемъ њчи1ститисz t сквeрны грэхHвныz, и3 преуспёти въ чи1стэмъ и3 бGоуг0днемъ житіи2, тS подвигопол0жницу и3 пом0щницу въ сeмъ и3мyще, да возм0жемъ дост0йно и3 прaведно вопи1ти ко гDу: Ґллилyіz.

Јкосъ №i

Свётлыми лучaми чудeсъ с™az їкHна тво‰ немерцaемw сіsетъ, бцdе дв7о, и3 вeсь мjръ блгdтнw њзарsетъ, прогонsющи всsкое врaжіе дёйство си1лою б9іею, t неS и3сходsщею. Тёмже рaдуемсz мы, грёшніи, и3мyще таковhй зал0гъ твоего2 къ нaмъ бlговолeніz, и3 тебE, скоропослyшнице молeній нaшихъ, бlгодaрственно взывaемъ:

Рaдуйсz, денни1це сlнца незаходи1маго: рaдуйсz, зарЁ днЁ невечeрнzго. Рaдуйсz, ќтрw спcніz нaмъ возсіsвшаz: рaдуйсz, р0ждшаz женихA безсмeртнагw дyшъ чlвёческихъ. Рaдуйсz, жел†ніz н†ша бGоугHднаz и3сполн‰ющаz: рaдуйсz, въ ск0рбехъ и3 њбстоsніихъ на п0мощь къ нaмъ бlгоутр0бнw ўскорsющаz. Рaдуйсz, раю2 мhсленный, всsкаго ўтэшeніz дух0внаго преисп0лненный: рaдуйсz, t и3сполнeніz твоего2 и3 нaмъ к†пли ўтэшeніz и3сточaющаz. Рaдуйсz, зн0й страстeй нaшихъ прохлаждaющаz: рaдуйсz, блгdтное безстрaстіе и4щущымъ є3го2 ўсeрднw подаю1щаz. Рaдуйсz, всёхъ въ чистотЁ цэломyдріz живyщихъ ѕэло2 лю1бzщаz: рaдуйсz, въ с0ніихъ и3 видёніихъ и3збрaнники б9іz посэщaющаz.

Рaдуйсz, всебlгaz скоропослyшнице, прошє1ніz н†ша во блaгw и3сполнsющаz.

Кондaкъ в7i

Блгdть б9іz, присyщаz с™ёй їкHнэ твоeй, скоропослyшница тоб0ю наречeннэй, бGом™и вLчцэ, влечeтъ къ нeй всёхъ скорбsщихъ и3 њбременeнныхъ, и3 не тщи2 tх0дzтъ nни2 t сего2 и3ст0чника твои1хъ млcтей и3 щедрHтъ: въ ск0рбехъ nтрaду, въ напaстэхъ защи1ту, въ болёзнехъ цэльбY неwскyдно получaz t чудотв0рнагw џбраза твоего2, всебlгaz, и3 бlгодaрственно вопію1тъ бlги1хъ подaтелю бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ в7i

Пою1ще чудесA тво‰, вLчцэ, и3 вeлію млcть твою2 къ хrтіaнскому р0ду, вёмы, ћкw не дов0льни є3смы2 къ дост0йному прославлeнію тебE, чтcнёйшыz херувjмъ и3 слaвнейшыz без8 сравнeніz серафjмъ, nбaче надёющесz на безприклaдное млcрдіе твоE, всебlгaz, смиренномyдреннw прин0симъ ти пBсни такwвhz:

Рaдуйсz, пристaнище небyрное подви1жникwвъ бlгочeстіz: рaдуйсz, безм0лвствующихъ слaдкаz собесёднице. Рaдуйсz, въ пустhнехъ и3 горaхъ скитaющихсz блгdтнаz њтрaдо: рaдуйсz, тaйныхъ среди2 мjра рабHвъ б9іихъ тaйное вразумлeніе. Рaдуйсz, грёшникwвъ кaющихсz съ бGомъ примирeніе: рaдуйсz, горы2 ґfHнскіz верх0внаz прави1тельнице. Рaдуйсz, петрA пустыннолюби1ваго посэщeніемъ твои1мъ здЁ њзари1вшаz: рaдуйсz, ґfанaсіz бGомyдраго kвлeніемъ твои1мъ здЁ њблгdтствовавшаz. Рaдуйсz, мн0гіz прпdбныz ґfHнскіz слaвою нбcною прослaвльшаz: рaдуйсz, насeльникомъ горы2 сеS њс0бую люб0вь твою2 kвл‰ющаz. Рaдуйсz, тэлeсъ нaшихъ безмeзднаz цэли1тельнице: рaдуйсz, дyшъ нaшихъ къ црcтвію г0рнему путеводи1тельнице.

Рaдуйсz, всебlгaz скоропослyшнице, прошє1ніz н†ша во блaгw и3сполнsющаz.

Кондaкъ Gi

Q всепётаz м™и, скоропослyшница нарeкшаzсz во с™ёй їкHнэ твоeй, бцdе мRjе! Пріими2 млcтивно сіE мaлое молeніе нaше, є4же t ўсeрдіz нaшегw принес0хомъ ти съ вёрою и3 люб0вію, и3 ўмоли2 пrнопоклонsемую трbцу и3збaвити ны геeнны џгненныz, тьмы несвэти1мыz и3 мучeніz вёчнаго, да предстaтельствомъ твои1мъ ўнаслёдимъ цrтвіе нбcное, и3 спод0бимсz со с™hми пёти бGу: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGловъ ли1цы:

И# пaки кондaкъ пeрвый: И#збрaнной t всёхъ:

Мlтва №

Пребlгословeннаz вLчце, приснодв7о бцdе, бGа сл0ва пaче всsкагw сл0ва на сп7сeніе нaше р0ждшаz, и3 блгdть є3гw2 преиз8oби1льнw пaче всёхъ пріи1мшаz, м0ре неисчерпaемое бжcтвенныхъ даровaній ћвльшаzсz и3 чудeсъ пrнотекyщаz рэкA, и3зливaющаz бlгость всBмъ съ вёрою къ тебЁ прибэгaющымъ! ТвоемY чудотв0рному w4бразу припaдающе, м0лимсz тебЁ, всещeдрэй чlвэколюби1вагw вLки м™ри: ўдиви2 на нaсъ пребог†тыz млcти тво‰, и3 прошє1ніz н†ша, приноси6маz тебЁ, скоропослyшнице, и3сп0лнити ўскори2, вс‰ ±же на п0льзу, во ўтэшeніе и3 сп7сeніе коемyждо ўстроsющи. Посэти, пребlгaz, рабы6 тво‰ блгdтію твоeю, и3 подaждь недyгующымъ цэльбY и3 совершeнное здрaвіе, њбуревaємымъ тишинY, плэнє1ннымъ своб0ду, и3 разли1чными w4бразы стрaждущыz ўтёши. И#збaви, всемлcтиваz гпcжE, всsкъ грaдъ и3 странY t глaда, ћзвы, трyса, пот0па, nгнS, мечA и3 и3нhz кaзни врeменныz и3 вёчныz, м™рнимъ твои1мъ дерзновeніемъ гнёвъ б9ій t нaсъ tвращaющи: тaкожде и3 t душeвнагw разслаблeніz, њбуревaніz страстeй и3 грэхопадeній свободи2 рабы6 тво‰, ћкw да непреткновeннw во всsкомъ бlгочeстіи пожи1вше въ сeмъ вёцэ, и3 въ бyдущемъ вёчныхъ бл†гъ спод0бимсz, блгdтію и3 чlвэколю1біемъ сн7а твоегw2 и3 бGа, є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ и3 прес™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґминь.

Мlтва в7

Q прес™az дв7о, м™и гDа вhшнzгw, скоропослyшнаz застyпнице всёхъ, къ тебЁ съ вёрою прибэгaющихъ! При1зри съ высоты2 нбcнагw вели1чіz твоегw2 на мS непотрeбнаго, ко с™ёй їкHнэ твоeй припaдающа: ўслhши ск0рw смирeнную мlтву менє2 грёшнагw и3 принеси2 ю5 къ сн7у твоемY: ўмоли2 є3го2, да њзари1тъ мрaчную дyшу мою2 свётомъ бжcтвенныz блгdти своеS и3 њчи1ститъ ќмъ м0й t п0мыслwвъ сyетныхъ, да ўмири1тъ стрaждущее моE с®це и3 и3сцэли1тъ р†ны є3гw2, да вразуми1тъ мS на дHбраz дэлA и3 ўкрэпи1тъ раб0тати є3мY со стрaхомъ, да прости1тъ вс‰ содBzннаz мн0ю ѕл†z, да и3збaвитъ t вёчныz мyки и3 не лиши1тъ нбcнагw своегw2 цrтвіz. Q пребlгословeннаz бцdе! Ты бlгоизв0лила є3си2 нарещи1сz во w4бразэ твоeмъ скоропослyшница, повелэвaющи всBмъ притекaти къ тебЁ съ вёрою: не прeзри u5бо менє2 ск0рбнагw и3 не попусти поги1бнути мнЁ въ бeзднэ грэхHвъ мои1хъ. На тS по бз7э всE моE ўповaніе и3 надeжда сп7сeніz, и3 твоемY покр0ву и3 предстaтельству вручaю себE во вёки вэкHвъ. Ґминь.

Очікується текст

Знайшли помилку