...
Акафісти,  Пресвятій Богородиці перед Її іконами

Акафіст Пресвятій Богородиці перед іконою “Помягчення злих сердець”

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́нней Де́ве Мари́и, превы́шшей всех дще́рей земли́, Матери Сы́на Бо́жия, Е́юже Спаси́тель в мир прии́де, со умиле́нием взыва́ем: воззри́ на многоско́рбное житие́ на́ше, воспомяни́ ско́рби и боле́зни, я́же претерпе́ла еси́, и сотвори́ с на́ми по милосе́рдию Твоему́, да зове́м Ти: Ра́дуйся, многоско́рбная Ма́ти Бо́жия, печа́ль на́шу в ра́дость претворя́ющая.

Икос 1

Кондaкъ №

Взбрaнней дёвэ мRjи, превhсшей всёхъ дщeрей земли2, м™ри сн7а б9іz, є3гw2 же дадE сп7сeнію мjра, со ўмилeніемъ взывaемъ: воззри2 на многоск0рбное житіE нaше, воспомzни2 ск0рби и3 болёзни, и5хъ же претерпёла є3си2, ћкw нaша земнор0днаz, и3 сотвори2 съ нaми по млcрдію твоемY да зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, многоск0рбнаz м™и б9іz, печaль нaшу въ рaдость претворsющаz.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку