Акафісти,  Пресвятій Богородиці перед Її іконами

Акафіст Пресвятій Богородиці перед іконою “Несподівана Радість”

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́нней от всех родо́в Божией Матери и Цари́це, яви́вшейся иногда́ к челове́ку беззако́нну, во е́же отврати́ти его́ от пути́ нече́стия, благода́рственное пе́ние прино́сим Ти, Богороди́тельнице; Ты же, я́ко иму́щая милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких нас бед и грехо́в свободи́, да зове́м Ти:

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Икос 1

А́нгели и пра́ведных ду́ши удиви́шася, егда́ предста́ла еси́ пред Сы́ном Твои́м и Бо́гом и мно́гим моле́нием хода́тайствовала еси́ о челове́це, при́сно во гресе́х пребыва́ющем; мы же, очи́ма ве́ры толи́кое Твое́ благоутро́бие зря́ще, со умиле́нием взыва́ем Ти си́це:

Ра́дуйся, моли́твы всех христиа́н прие́млющая;
ра́дуйся, и са́мых отча́янных гре́шников моле́ния не отверга́ющая.

Ра́дуйся, к Сы́ну Твоему́ о них предста́тельствующая;
ра́дуйся, неча́янную ра́дость спасе́ния им подаю́щая.

Ра́дуйся, предста́тельством Твои́м весь мир спаса́ющая;
ра́дуйся, вся на́ша печа́ли утоля́ющая.

Ра́дуйся, Ма́ти всех Бо́га, озло́бленных ду́ши утеша́ющая;
ра́дуйся, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая.

Ра́дуйся, избавле́ние от грехо́в всем челове́ком прине́сшая;
ра́дуйся, Ра́дость всему́ ми́ру роди́вшая.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 2

Ви́дящи Пресвята́я челове́ка, а́ще и беззако́нна, но на всяк день с ве́рою и упова́нием пред честно́ю Ея́ ико́ною до́лу поверга́ющагося и Арха́нгельское приве́тствие Ей принося́щаго, внят и такова́го гре́шника славосло́вию, да вси, зря́ще Ея́ Ма́тернее милосе́рдие, на Небеси́ и на земли́ вопию́т Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум челове́ческий вои́стину превосхо́дит любо́вь Твоя́ к ро́ду христиа́нскому, я́ко и тогда́ не преста́ла еси́ от хода́тайства Твоего́ о челове́це беззако́нном, егда́ Сын Твой показа́ Тебе́ я́звы гвозди́ныя, грехи́ челове́ческими Ему́ соде́янныя. Зря́ще Тя толи́ко неотсту́пную Предста́тельницу за нас, гре́шных, со слеза́ми вопие́м Ти:

Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная ро́да христиа́нскаго, от Бо́га нам дарова́нная;
ра́дуйся, Путеводи́тельнице на́ша, к Небе́сному Оте́честву нас возводя́щая.

Ра́дуйся, ве́рных огражде́ние и прибе́жище;
ра́дуйся, по́моще всех, призыва́ющих и́мя Твое́ свято́е.

Ра́дуйся, все́ми презре́нных и отве́рженных от ро́ва поги́бели исхища́ющая;
ра́дуйся, тех на путь пра́вый обраща́ющая.

Ра́дуйся, непреста́нное уны́ние и мрак душе́вный отгоня́ющая;
ра́дуйся, ижди́вшим от неду́га ум но́вый и лу́чший смысл подаю́щая.

Ра́дуйся, оста́вленных врача́ми на Своя́ всемо́щныя ру́це прие́млющая.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 3

Си́ла благода́ти преизоби́ловала та́мо, иде́же умно́жися грех; да ра́дуются на Небеси́ вси А́нгели о еди́нем гре́шнице пока́явшемся, пою́ще пред Престо́лом Бо́жиим: Аллилу́иа.

Икос 3

Иму́щи к ро́ду христиа́нскому Ма́тернее милосе́рдие, всем с ве́рою и упова́нием прибега́ющим к Тебе́ подае́ши ру́ку по́мощи, Влады́чице, да вси еди́нем се́рдцем и един́ыми усты́ славосло́вие прино́сят Ти сицево́е:

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю к нам нисхо́дит Бо́жие благоволе́ние;
ра́дуйся, я́ко Тобо́ю и мы и́мамы вя́щшее к Бо́гу дерзнове́ние.

Ра́дуйся, я́ко во всех беда́х и обстоя́ниих на́ших прино́сиши Сы́ну Твоему́ усе́рдныя о нас моли́твы;
ра́дуйся, я́ко и на́ша моли́твы прия́тными Бо́гу соде́лываеши.

Ра́дуйся, я́ко неви́димых враго́в от нас отгоня́еши;
ра́дуйся, я́ко от ви́димых враго́в нас избавля́еши.

Ра́дуйся, я́ко сердца́ злых челове́к умягча́еши;
ра́дуйся, я́ко от клеветы́, досажде́ния и укоре́ния нас изыма́еши.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вся блага́я жела́ния на́ша исполня́ются;
ра́дуйся, я́ко мно́го мо́жет моли́тва Твоя́ пред Сы́ном Твои́м и Бо́гом.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 4

Бу́рю внутрь име́я грехо́вных помышле́ний, челове́к беззако́нен моля́шеся пред честно́ю ико́ною Твое́ю и, ви́дев Кровь от язв Предве́чнаго Сы́на Твоего́ пото́ками, я́коже на Кресте́, теку́щую, паде́ от стра́ха и с рыда́нием та́ко вопия́ше Ти: «Поми́луй мя, о, Ма́ти милосе́рдия, да не преодоле́ет зло́ба моя́ неизре́ченныя бла́гости и милосе́рдия Твоего́, Ты бо еси́ всем гре́шником еди́на наде́жда и прибе́жище; преклони́ся у́бо на ми́лость, Блага́я Ма́ти, и умоли́ о мне Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́, да непреста́нно зову́ Ему́: Аллилу́иа».

Икос 4

Слы́шавше небожи́тели о чуде́снем моли́твами Твои́ми спасе́нии их земна́го ги́бнущаго бра́та, просла́виша Тя, благосе́рдую Цари́цу Небесе́ и земли́; и мы, гре́шнии, све́давше таково́е подо́бнаго нам гре́шника заступле́ние, а́ще и недоумева́ет язы́к наш восхвали́ти Тя по достоя́нию, от глубины́ умиле́ннаго сердца́ на́шего воспева́ем Ти си́це:

Ра́дуйся, Спору́чнице спасе́ния гре́шных;
ра́дуйся, Взыска́ние поги́бших.

Ра́дуйся, Неча́янная гре́шных Ра́досте;
ра́дуйся, па́дших возста́ние.

Ра́дуйся, Предста́тельнице к Бо́гу, мир от бед спаса́ющая;
ра́дуйся, я́ко гла́са моли́тв Твои́х бе́си трепе́щут.

Ра́дуйся, я́ко А́нгели сему́ ра́дуются;
ра́дуйся, я́ко и нас, земноро́дных, си́ла моли́тв Твои́х весе́лия исполня́ет.

Ра́дуйся, я́ко те́ми от ти́ны грехо́в нас изыма́еши;
ра́дуйся, я́ко пла́мень страсте́й на́ших угаша́еши.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 5

Боготе́чную звезду́, чудотво́рную ико́ну Ма́тере Твоея́ показа́л еси́ нам, Го́споди, и́бо, взира́юще на о́браз Ея́ теле́сныма очи́ма, умо́м и се́рдцем к Первообра́зней возвыша́емся и Е́ю к Тебе́ востека́ем, пою́ще: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девше А́нгели Храни́тели христиа́н, я́ко Бо́жия Ма́терь споспешеству́ет им в наставле́нии тех, заступле́нии и спасе́нии, потща́шася си́це возопи́ти Честне́йшей Херуви́м и Сла́внейшей без сравне́ния Серафи́м:

Ра́дуйся, с Сы́ном Твои́м и Бо́гом вечно ца́рствующая;
ра́дуйся, Ему́ всегда́ о ро́де христиа́нстем моле́ния принося́щая.

Ра́дуйся, в христиа́нстей ве́ре и благоче́стии Наста́внице;
ра́дуйся, ересе́й и тлетво́рных раско́лов Искорени́тельнице.

Ра́дуйся, от растлева́ющих ду́шу и те́ло собла́знов сохраня́ющая;
ра́дуйся, от опа́сных обстоя́ний и внеза́пныя сме́рти без покая́ния и Свята́го Причаще́ния избавля́ющая.

Ра́дуйся, упова́ющим на Тя живота́ непосты́дный коне́ц да́рующая;
ра́дуйся, и по сме́рти за отше́дшую на суд Госпо́день ду́шу пред Сы́ном Твои́м неотсту́пно хода́тайствующая.

Ра́дуйся, Твои́м Ма́терним предста́тельством от ве́чнаго муче́ния сию́ избавля́ющая.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 6

Пропове́дник чу́днаго Твоего́ милосе́рдия, дарова́ннаго не́коему челове́ку беззако́нну, яви́ся святы́й Дими́трий Росто́вский, и́же, спису́я вели́кая и сла́вная, и изря́дная де́ла Бо́жия, в Тебе́ явле́нная, предаде́ пи́сьмени и сие́ де́ло ми́лости Твоея́ в науче́ние и утеше́ние всем ве́рным, да и ти́и, во гресе́х, беда́х, ско́рбех и озлобле́ниих су́ще, мно́гажды на всяк день с ве́рою в моли́тве пред о́бразом Твои́м коле́на преклоня́ют и, тех избы́вше, вопию́т Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ нам, я́ко пресве́тлая заря́, чудотво́рная ико́на Твоя́, Богома́ти, прогоня́я тьму бед и скорбе́й от всех, с любо́вию вопию́щих Ти си́це:

Ра́дуйся, Цели́тельнице на́ша в боле́знех теле́сных;
ра́дуйся, Блага́я Уте́шительнице в печа́лех на́ших душе́вных.

Ра́дуйся, скорбь на́шу в ра́дость претворя́ющая;
ра́дуйся, ненаде́ющихся несумне́нною наде́ждою возвеселя́ющая.

Ра́дуйся, а́лчущих Пита́тельнице;
ра́дуйся, наги́х одея́ние.

Ра́дуйся, вдов Уте́шительнице;
ра́дуйся, безма́терних сиро́т незри́мая Воспита́тельнице.

Ра́дуйся, непра́ведно гони́мых и оби́димых Засту́пнице;
ра́дуйся, гоня́щих и оби́дящих правосу́дная отмсти́тельнице.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 7

Хотя́ Законода́вец Правосу́дный Госпо́дь Сам бы́ти зако́на Исполни́тель и яви́ти милосе́рдия Своего́ бе́здну, преклони́ся на усе́рдное моле́ние Твое́, Преблагослове́нная Ма́ти Де́во, о челове́це беззако́нне, глаго́ля: «Зако́н повелева́ет, да сын чтит ма́терь. Аз Сын Твой, Ты же Ма́ти Моя́: Аз Тя до́лжен чти́ти, послу́шая Твоего́ моле́ния; бу́ди у́бо, я́коже хо́щеши: ны́не проща́ются ему́ греси́ Тебе́ ра́ди». Мы же, ви́дяще такову́ю си́лу моли́твы Хода́таицы на́шей о проще́нии согреше́ний на́ших, просла́вим милосе́рдие и неизрече́нное благоутро́бие Ея́, зову́ще: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вое ди́вное и сла́вное зна́мение всем ве́рным яви́ся, я́ко не то́кмо Матери Твое́й, но и пречи́стому Ея́ ли́ку, на дске изображе́нному, си́лу чудотворе́ния дарова́л еси́, Го́споди; сему́ та́инству дивя́щеся, во умиле́нии сердца́ вопие́м к Ней такова́я:

Ра́дуйся, прему́дрости и бла́гости Бо́жия открове́ние;
ра́дуйся, ве́ры утвержде́ние.

Ра́дуйся, благода́ти явле́ние;
ра́дуйся, душеполе́зных зна́ний дарова́ние.

Ра́дуйся, душевре́дных уче́ний низложе́ние;
ра́дуйся, беззако́нных на́выков нетру́дное преодоле́ние.

Ра́дуйся, сло́во прему́дрости прося́щим да́рующая;
ра́дуйся, несмы́сленныя разу́мныя соде́ловающая.

Ра́дуйся, де́тем, неудо́бь уча́щимся, ра́зум подаю́щая;
ра́дуйся, ю́ности блага́я Охрани́тельнице и Наста́внице.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 8

Стра́нное и ужа́сное виде́ние бысть не́коему челове́ку беззако́нну, показу́я ему́ бла́гость Госпо́дню, предста́тельством Богома́тере грехи́ его́ проща́ющую; сего́ ра́ди отто́ле, испра́вль свое́ житие́, поживе́ богоуго́дне. Си́це и мы, сла́вная дела́ и многоразли́чную прему́дрость Бо́жию в ми́ре и жи́зни на́шей ви́дяще, устрани́мся земны́я суеты́ и изли́шних жите́йских попече́ний и ум и се́рдце на́ше на Небеса́ возведе́м, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Вся в вы́шних пребыва́ющи, и ни́жних ника́коже отступи́ла еси́, Премилосе́рдая Цари́це Небесе́ и земли́; а́ще бо по Успе́нии Твое́м и взошла́ еси́ на Небеса́ с Пречи́стою Твое́ю пло́тию, оба́че и гре́шныя земли́ не оста́вила еси́, явля́ющися Прича́стница Промышле́ния Сы́на Твоего́ о ро́де христиа́нстем. Сего́ ра́ди Тя по до́лгу ублажа́ем:

Ра́дуйся, сия́нием пречи́стыя души́ Твоея́ всю зе́млю просвети́вшая;
ра́дуйся, чистото́ю телесе́ Твоего́ вся Небеса́ возвесели́вшая.

Ра́дуйся, Промышле́ния Сы́на Твоего́ о ро́де христиа́нстем Свята́я Служи́тельнице;
ра́дуйся, о всем ми́ре усе́рдная Предста́тельнице.

Ра́дуйся, всех нас при Кресте́ Сы́на Твоего́ усынови́вшая;
ра́дуйся, всегда́ Ма́тернюю любо́вь к нам явля́ющая.

Ра́дуйся, всех даро́в, духо́вных и теле́сных, незави́стная Пода́тельнице;
ра́дуйся, благ вре́менных Хода́таице.

Ра́дуйся, две́ри Ца́рствия Христо́ва ве́рным отверза́ющая;
ра́дуйся, и на земли́ чи́стаго весе́лия сердца́ их исполня́ющая.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 9

Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся де́лу Твоего́ милосе́рдия, Го́споди, я́ко дарова́л еси́ толи́ко твердую и те́плую Засту́пницу и Помо́щницу ро́ду христиа́нскому, нам неви́димо спребыва́ющу, слы́шащу же Тебе́ пою́щих: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́и многовеща́ннии, но не богопросве́щеннии, суесло́вят, я́ко поклоне́ние свято́му о́бразу а́ки бы поклонение и́долу есть; не разуме́ют бо, я́ко честь, свято́му о́бразу воздава́емая, на Первообра́зная восхо́дит. Мы же не то́кмо сия́ до́бре ве́дуще, но и от ве́рных челове́к о мно́гих чудотворе́ниих от ли́ка Богома́тере слы́шаще, и са́ми поклоне́нием ему́ потре́бная ко вре́менней и ве́чней жи́зни прие́млюще, с весе́лием Богоро́дице взыва́ем:

Ра́дуйся, я́ко от свяще́ннаго ли́ка Твоего́ чудеса́ де́ются;
ра́дуйся, я́ко утаи́ся прему́дрость и благода́ть сия́ от му́дрых и разу́мных ве́ка сего́.

Ра́дуйся, я́ко откры́ся та младе́нцем в ве́ре;
ра́дуйся, я́ко прославля́ющих Тя прославля́еши.

Ра́дуйся, я́ко отверга́ющих Тя пред все́ми посрамля́еши;
ра́дуйся, я́ко от потопле́ния, огня́ и меча́, от смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла прибега́ющих к Тебе́ избавля́еши.

Ра́дуйся, я́ко вся боле́зни челове́честии, душе́вныя и теле́сныя, ми́лостивно врачу́еши;
ра́дуйся, я́ко пра́ведный гнев Бо́жий на нас Твои́м моле́нием ско́ро утоля́еши.

Ра́дуйся, я́ко Ты еси́ ти́хое приста́нище от бурь пла́вающим по мо́рю жите́йскому;
ра́дуйся, я́ко и по конце́ жите́йскаго пла́вания на́шего наде́жно приво́диши нас в необурева́емую страну́ Ца́рствия Христо́ва.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ челове́ка не́коего беззако́нна от заблужде́ния жи́зненнаго пути́ его́, ди́вное виде́ние от пречестны́я ико́ны Твоея́ показа́ла еси́ ему́, Преблагослове́нная, да, чу́до ви́дя, пока́ется и, из глубины́ грехо́вныя милосе́рдым промышле́нием Твои́м воздви́гнутый, вопие́т Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и всем к Тебе́ притека́ющим, и́бо Небесе́ и земли́ Творе́ц, всели́выйся во утро́бу Твою́ и от Тебе́ роди́выйся, яви́ Тя, Присноде́ву, стра́жа де́вства, чистоты́ и целому́дрия и сосу́д вся́кия доброде́тели и всех возглаша́ти Тебе́ научи́:

Ра́дуйся, сто́лпе и огражде́ние де́вства;
ра́дуйся, чистоты́ и целому́дрия незри́мая Охрани́тельнице.

Ра́дуйся, до́брая де́вам Наста́внице;
ра́дуйся, неве́ст блага́я Украси́тельнице и Спору́чнице.

Ра́дуйся, всежела́нное соверше́ние благи́х супру́жеств;
ра́дуйся, матере́й детородя́щих ско́рое разреше́ние.

Ра́дуйся, младе́нцев воспита́ние и благода́тное охране́ние;
ра́дуйся, безча́дных роди́телей плода́ми ве́ры и Ду́ха веселя́щая.

Ра́дуйся, матере́й скорбя́щих утеше́ние;
ра́дуйся, та́йное весе́лие чи́стых дев и вдови́ц.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 11

Пе́ние всеумиле́нное принося́ще Ти, недосто́йнии, про́сим Тебе́, Де́во Богоро́дице: не пре́зри гла́са рабо́в Твои́х, к Тебе́ бо в напа́стех и ско́рбех прибега́ем и пред Тобо́ю в беда́х на́ших сле́зы пролива́ем, пою́ще: Аллилу́иа.

Икос 11

Светопода́тельную свещу́, су́щим во тьме греха́ и юдо́ли пла́ча яви́вшуюся, зрим Святу́ю Де́ву; духо́вный бо огнь моли́тв Свои́х, наставле́ния и утеше́ния возжига́ющи, приво́дит к Све́ту Невече́рнему всех, воззва́нии почита́ющих Ю си́ми:

Ра́дуйся, Луче́ от Со́лнца Пра́вды, Христа́ Бо́га на́шего;
ра́дуйся, нечи́стую со́весть просвеща́ющая.

Ра́дуйся, та́йная и неудо́бь предви́денная вся до́бре ве́дущая и и́мже подоба́ет сказу́ющая;
ра́дуйся, лжи́вых прови́дцев и су́етная гада́ния посрамля́ющая.

Ра́дуйся, в час недоуме́ний мысль бла́гу на се́рдце полага́ющая;
ра́дуйся, в посте́, моли́тве и богомы́слии пребыва́ющим при́сно спребыва́ющая.

Ра́дуйся, ве́рных па́стырей Це́ркве ободря́ющая и вразумляющая;
ра́дуйся, богобоя́зненных и́ноков и и́нокинь при́сное утеше́ние.

Ра́дуйся, ка́ющихся пред Бо́гом гре́шников непосты́дная Засту́пнице;
ра́дуйся, всех христиа́н те́плая Хода́таице.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 12

Благода́ть Боже́ственную испроси́ нам у Сы́на Твоего́ и Бо́га, простри́ нам ру́ку по́мощи, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь, да не поги́бнем лю́те, без покая́ния, но приими́ нас в ве́чныя кро́вы, Богороди́тельнице, да ра́дующеся пое́м Бо́гу, Тобо́ю нас спаса́ющему: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще неизрече́нное Ма́тернее Твое́ милосе́рдие к челове́ку беззако́нну, восхваля́ем Тя вси, я́ко тве́рдую Предста́тельницу за нас, гре́шных, и поклоня́емся Тебе́, о нас моля́щейся; ве́руем бо и упова́ем, я́ко испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га блага́я вре́менная и ве́чная всем, с любо́вию вопию́щим Ти си́це:

Ра́дуйся, всех наве́тов и искуше́ний, от ми́ра, пло́ти и диа́вола находя́щих, попра́ние;
ра́дуйся, неча́емое примире́ние ожесточе́нно вражду́ющих.

Ра́дуйся, недове́домое исправле́ние нераска́янных гре́шников;
ра́дуйся, изнемога́ющих от уны́ния и печа́ли ско́рая Уте́шительнице.

Ра́дуйся, благода́тию смире́ния и терпе́ния нас снабдева́ющая;
ра́дуйся, клятвопреступле́ний и непра́ведных стяжа́ний всенаро́дное обличе́ние.

Ра́дуйся, от дома́шния бра́ни и вражды́ единокро́вныя ми́ром и любо́вию огражда́ющая;
ра́дуйся, от па́губных начина́ний и несмы́сленных пожела́ний нас незри́мо отвраща́ющая.

Ра́дуйся, во благи́х наме́рениих на́ших при́сная Споспе́шнице;
ра́дуйся, в час кончи́ны всем нам Помо́щнице.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 13

О, Всепе́тая Ма́ти, Невмести́маго Бо́га во чре́ве вмести́вшая и Ра́дость всему́ ми́ру роди́вшая! Ны́нешнее приими́ пе́ние, вся на́ша печа́ли на ра́дость преложи́ и от вся́кия изба́ви напа́сти всех и бу́дущия изми́ му́ки, о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.] [Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

А́нгели и пра́ведных ду́ши удиви́шася, егда́ предста́ла еси́ пред Сы́ном Твои́м и Бо́гом и мно́гим моле́нием хода́тайствовала еси́ о челове́це, при́сно во гресе́х пребыва́ющем; мы же, очи́ма ве́ры толи́кое Твое́ благоутро́бие зря́ще, со умиле́нием взыва́ем Ти си́це:

Ра́дуйся, моли́твы всех христиа́н прие́млющая;
ра́дуйся, и са́мых отча́янных гре́шников моле́ния не отверга́ющая.

Ра́дуйся, к Сы́ну Твоему́ о них предста́тельствующая;
ра́дуйся, неча́янную ра́дость спасе́ния им подаю́щая.

Ра́дуйся, предста́тельством Твои́м весь мир спаса́ющая;
ра́дуйся, вся на́ша печа́ли утоля́ющая.

Ра́дуйся, Ма́ти всех Бо́га, озло́бленных ду́ши утеша́ющая;
ра́дуйся, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая.

Ра́дуйся, избавле́ние от грехо́в всем челове́ком прине́сшая;
ра́дуйся, Ра́дость всему́ ми́ру роди́вшая.

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Кондак 1

Избра́нней от всех родо́в Божией Матери и Цари́це, яви́вшейся иногда́ к челове́ку беззако́нну, во е́же отврати́ти его́ от пути́ нече́стия, благода́рственное пе́ние прино́сим Ти, Богороди́тельнице; Ты же, я́ко иму́щая милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких нас бед и грехо́в свободи́, да зове́м Ти:

Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Моли́тва

О, Пресвята́я Де́во, Всеблага́го Сы́на Ма́ти Всебла́гая, гра́да нашего Покрови́тельнице, всех су́щих во гресе́х, ско́рбех, беда́х и боле́знех Ве́рная Предста́тельнице и Засту́пнице! Приими́ моле́бное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, Тебе́ возноси́мое, и я́коже дре́вле гре́шника, на всяк день мно́гажды пред честно́ю ико́ною Твое́ю моли́вшагося, не презре́ла еси́, но дарова́ла еси́ ему́ неча́янную ра́дость покая́ния и преклони́ла еси́ Сы́на Твоего́ мно́гим и усе́рдным к Нему́ хода́тайством ко проще́нию сего́ гре́шнаго и заблу́ждшагося, та́ко и ны́не не пре́зри моле́ния нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, и умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да и всем нам, с ве́рою и умиле́нием покланя́ющимся пред цельбоно́сным о́бразом Твои́м, да́рует неча́янную по коего́ждо потре́бе ра́дость: гре́шником, погря́зшим во глубине́ зол и страсте́й,— вседе́йственное вразумле́ние, покая́ние и спасе́ние; су́щим в ско́рбех и печа́лех — утеше́ние; обрета́ющимся в беда́х и озлобле́ниих — соверше́нное сих избы́тие; малоду́шным и ненаде́ждным — наде́жду и терпе́ние; в ра́дости и изоби́лии живу́щим — непреста́нное Благоде́телю Бо́гу благодаре́ние; бе́дствующим — милосе́рдие; су́щим в боле́зни и долгонеду́жии и оста́вленным врача́ми — неча́емое исцеле́ние и укрепле́ние; ижди́вшим от неду́га ум — ума́ возвраще́ние и обновле́ние; отходя́щим в ве́чную и несконча́емую жизнь — па́мять сме́ртную, умиле́ние и сокруше́ние о гресе́х, дух бодр и твердую на милосе́рдие Судии́ наде́жду. О, Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдися ко всем, чту́щим всечестно́е и́мя Твое́, и всем яви́ всемо́щный покро́в Твой и заступле́ние; во благоче́стии, чистоте́ и честне́м жи́тельстве пребыва́ющия до после́дняго их сконча́ния во бла́гости соблюди́; злы́я бла́ги сотвори́; заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви; вся́кому де́лу благо́му и Сы́ну Твоему́ уго́дному споспешеству́й; вся́кое де́ло зло́е и богопроти́вное разруши́; в недоуме́нии и тру́дных и опа́сных обстоя́ниих обрета́ющимся незри́мую по́мощь и вразумле́ние с Небесе́ низпосли́; от искуше́ний, собла́знов и поги́бели спаси́; от всех злых челове́к и от враго́в ви́димых и неви́димых защити́ и сохрани́; пла́вающим спла́вай; путеше́ствующим спутеше́ствуй; су́щим в нужде́ и гла́де бу́ди Пита́тельница; неиму́щим кро́ва и приста́нища бу́ди покро́в и прибе́жище; наги́м пода́ждь одея́ние; оби́димым и непра́ведно гони́мым — заступле́ние; клевету́, поноше́ние и хуле́ние терпя́щия незри́мо оправда́й; клеветники́ и хули́тели пред все́ми обличи́; ожесточе́нно вражду́ющим неча́емое пода́ждь примире́ние, и всем нам друг ко дру́гу любо́вь, мир и благоче́стие и здра́вие с долгоде́нствием. Супру́жества в любви́ и единомы́слии сохрани́; супру́ги, во вражде́ и разделе́нии су́щия, умири́, соедини́ я друг ко дру́гу и положи́ им сою́з любве́ неразруши́мый; ма́терем, де́ти родя́щим, ско́рое пода́ждь разреше́ние; младе́нцы воспита́й; ю́ныя уцелому́дри, отве́рзи им ум к восприя́тию вся́каго поле́знаго уче́ния, стра́ху Бо́жию, воздержа́нию и трудолю́бию наста́ви; от дома́шния бра́ни и вражды́ единокро́вных ми́ром и любо́вию огради́. Безма́терних сиро́т бу́ди Ма́терь, от вся́каго поро́ка и скве́рны отврати́ я и всему́ благо́му и Богоуго́дному научи́, прельще́нныя же и во грех и нечистоту́ па́дшия, скве́рну греха́ отъя́вши, из бе́здны поги́бели изведи́. Вдов бу́ди Уте́шительница и Помо́щница, ста́рости бу́ди жезл, от внеза́пныя сме́рти без покая́ния всех нас изба́ви, и всем нам христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и до́брый отве́т на стра́шнем Суди́щи Христо́ве да́руй. Преста́вльшияся в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ со А́нгелы и все́ми святы́ми жи́ти сотвори́, сконча́вшимся внеза́пною сме́ртию ми́лостива быти Сы́на Твоего́ умоли́, и о всех усо́пших, и́же не и́мут сро́дников, о упокое́нии их Сы́на Твоего́ умоля́ющих, Сама́ бу́ди непреста́нная и те́плая Моли́твенница и Хода́таица, да вси на Небеси́ и на земли́ ве́дят Тя, я́ко тве́рдую и непосты́дную Предста́тельницу ро́да христиа́нскаго, и, ве́дуще, сла́вят Тя и Тобо́ю Сы́на Твоего́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондaкъ №

И#збрaнней t всёхъ родHвъ б9іей м™ри и3 цRи1це, kви1вшейсz и3ногдA къ чlвёку беззак0нну, во є4же tврати1ти є3гw2 t пути2 нечeстіz, бlгодaрственное пёніе прин0симъ ти2, бGороди1тельнице: тh же, ћкw и3мyщаz млcрдіе неизречeнное, t всsкихъ нaсъ бёдъ и3 грэхHвъ свободи2, да зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.

Јкосъ №

ЃгGли и3 првdныхъ дyши ўдиви1шасz, є3гдA предстaла є3си2 пред8 сн7омъ твои1мъ и3 бGомъ и3 мн0гимъ молeніемъ ходaтайствовала є3си2 њ чlвёцэ, при1снw во грэсёхъ пребывaющемъ: мh же, nчи1ма вёры т0ликое твоE бlгоутр0біе зрsще, со ўмилeніемъ взывaемъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, мlтвы всёхъ хrтіaнъ пріeмлющаz. Рaдуйсz, и3 сaмыхъ tчazнныхъ грёшникwвъ молeніz не tвергaющаz. Рaдуйсz, къ сн7у твоeму њ ни1хъ предстaтельствующаz. Рaдуйсz, нечazнную рaдость сп7сeніz и4мъ подаю1щаz. Рaдуйсz, предстaтельствомъ твои1мъ вeсь мjръ сп7сaющаz. Рaдуйсz, всS нaша печaли ўтолsющаz. Рaдуйсz, м™и всёхъ бGа, њѕл0бленныхъ дyши ўтэшaющаz. Рaдуйсz, житіE нaше д0брэ ўстроsющаz. Рaдуйсz, и3збавлeніе t грёхwвъ всёмъ чlвёкwмъ принeсшаz. Рaдуйсz, рaдость всемY мjру роди1вшаz.

Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.

Кондaкъ в7

Ви1дzщи прес™az чlвёка, ѓще и3 беззак0нна, но на всsкъ дeнь съ вёрою и3 ўповaніемъ пред8 чтcн0ю є3S їкHною д0лу повергaющагосz и3 ґрхaгGльское привётствіе є4й приносsщагw, внsтъ и3 таковaгw грёшника славосл0вію, да вси2, зрsщее є3S м™рнее млcрдіе, на нб7си2 и3 на земли22 вопію1тъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ чlвёческій вои1стину превосх0дитъ люб0вь твоS къ р0ду хrтіaнскому, ћкw и3 тогдA не престaла є3си2 t ходaтайства твоегw2 њ чlвBцэ беззак0ннэмъ, є3гдA сн7ъ тв0й показA тебЁ ћзвы гвозди1нныz, грэхи2 чlвёческими є3мY содёланныz. Зрsще тS толи1кw неtстyпную предстaтельницу за нaсъ грёшныхъ, со слeзами вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, застyпнице ўсeрднаz р0да хrтіaнскагw, t бGа нaмъ даровaннаz. Рaдуйсz, путеводи1тельнице нaша, къ нбcному nтeчеству нaсъ возводsщаz. Рaдуйсz, вёрныхъ њграждeніе и3 прибёжище. Рaдуйсz, п0моще всёхъ, призывaющихъ и4мz твоE с™0е. Рaдуйсz, всёми презрённыхъ и3 tвeрженныхъ t р0ва поги1бели и3схищaющаz. Рaдуйсz, тёхъ на пyть прaвый њбращaющаz. Рaдуйсz, непрестaнное ўнhніе и3 мрaкъ душeвный tгонsющаz. Рaдуйсz, и3жди1вшимъ t недyга ќмъ н0вый и3 лyчшій смhслъ подаю1щаz. Рaдуйсz, њстaвленныхъ врачaми на своS всем0щныz рyцэ пріeмлющаz.

Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.

Кондaкъ G

Си1ла бlгодaти преизoби1ловала тaмw, и3дёже ўмн0жисz грёхъ, да рaдуютсz на нб7си2 вси2 ѓгGли њ є3ди1немъ грёшницэ покazвшемсz, пою1ще пред8 пrт0ломъ б9іимъ: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И$мущи къ р0ду хrтіaнскому м™рнее млcрдіе, всёмъ съ вёрою и3 ўповaніемъ прибэгaющимъ къ тебЁ подаeши рyку п0мощи, вLчице, да вси2 є3ди1немъ сeрдцемъ и3 є3ди1ны ўсты2 славосл0віе прин0сzтъ ти2 си1цевое:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю къ нaмъ нисх0дитъ б9іе бlговолeніе. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю и3 мы2 и4мамы вsщшее къ бGу дерзновeніе. Рaдуйсz, ћкw во всёхъ бёдахъ и3 њбстоsніихъ нaшихъ прин0сиши сн7у твоемY ўсeрдныz њ нaсъ мlтвы. Рaдуйсz, ћкw и3 нaша мlтвы пріsтными бGу содёловаеши. Рaдуйсz, ћкw неви1димыхъ врагHвъ t нaсъ tгонsеши. Рaдуйсz, ћкw t ви1димыхъ врагHвъ нaсъ и3збавлsеши. Рaдуйсz, ћкw сердцA ѕлhхъ чlвёкъ ўмzгчaеши. Рaдуйсz, ћкw t клеветы2, досаждeніz и3 ўкорeніz нaсъ и3зымaеши. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю вс‰ бlгaz желaніz нaша и3сполнsютсz. Рaдуйсz, ћкw мн0гw м0жетъ мlтва тво‰ пред8 сн7омъ твои1мъ и3 бGомъ.

Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.

Кондaкъ д7

Бyрю внyтрь и3мёz грёховныхъ помышлeній, чlвёкъ беззак0ненъ молsшесz пред8 чтcною їкHною твоeю и3, ви1дэвъ кр0вь t ћзвъ предвёчнагw сн7а твоегw2 пот0ками, ћкоже на кrтЁ, текyщую, падE t стрaха и3 съ рыдaніемъ тaкw вопіsше ти2: поми1луй мS, њ м™и млcрдіz, да не преwдолёетъ ѕл0ба моS неизречeнныz бlгости и3 млcрдіz твоегw2, ты2 бо є3си2 всёмъ грёшникwмъ є3ди6на наде6жда и3 прибёжище: преклони1сz ќбw на млcть, бlгaz м™и, и3 ўмоли2 њ мнЁ сн7а твоегw2 и3 творцA моегw2, да непрестaннw зовY є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавше нб7ожи1тели њ чудeснэмъ мlтвaми твои1ми сп7сeніи и5хъ земнaгw ги1бнущагw брaта, прослaвиша тS, бlгсeрдую цRи1цу нб7сE и3 земли22: и3 мы2, грёшніи, свёдавше таков0е под0бнагw нaмъ грёшника заступлeніе, ѓще и3 недоумэвaетъ љзhкъ нaшъ восхвали1ти тS по достоsнію, t глубины2 ўмилeннагw сeрдца нaшегw воспэвaемъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, спорyчнице сп7сeніz грёшныхъ. Рaдуйсz, взыскaніе поги1бшихъ. Рaдуйсz, нечazннаz грёшныхъ рaдосте. Рaдуйсz, пaдшихъ возстaніе. Рaдуйсz, предстaтельнице къ бGу, мjръ t бёдъ сп7сaющаz. Рaдуйсz, ћкw глaса мlтвъ твои1хъ бёси трепeщутъ. Рaдуйсz, ћкw ѓгGли семY рaдуютсz. Рaдуйсz, ћкw и3 нaсъ, земнор0дныхъ, си1ла мlтвъ твои1хъ весeліz и3сполнsетъ. Рaдуйсz, ћкw тёми t ти1ны грёхwвъ нaсъ и3зымaеши. Рaдуйсz, ћкw плaмень страстeй нaшихъ ўгашaеши.

Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.

Кондaкъ є7

БGотeчную ѕвэздY, чудотв0рную їкHну м™ре твоеS показaлъ є3си2 нaмъ, гDи, и4бо, взирaюще на џбразъ є3S тэлeсныма nчи1ма, ўм0мъ и3 сeрдцемъ къ первоo1бразней возвышaемсz и3 є4ю къ тебЁ востекaемъ, пою1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвше ѓгGли храни1тели хrтіaнъ, ћкw б9іz м™рь споспешествyетъ и4мъ въ наставлeніи тёхъ, заступлeніи и3 сп7сeніи, потщaшасz си1це возопи1ти чтcнёйшэй херув‡мъ и3 слaвнэйшэй без8 сравнeніz сераф‡мъ:

Рaдуйсz, съ сн7омъ твои1мъ и3 бGомъ вёчнw цaрствующаz. Рaдуйсz, є3мY всегдA њ р0дэ хrтіaнстёмъ молeніz приносsщаz. Рaдуйсz, въ хrтіaнстэй вэрэ и3 бlгочeстіи настaвнице. Рaдуйсz, є4ресей и3 тлетв0рныхъ раск0лwвъ и3скорени1тельнице. Рaдуйсz, t растлэвaющихъ дyшу и3 тёло соблaзнwвъ сохранsющаz. Рaдуйсz, t њпaсныхъ њбстоsній и3 внезaпныz смeрти, без8 покаsнніz и3 с™aгw причащeніz, и3збавлsющаz. Рaдуйсz, ўповaющимъ на тS животA непостhдный конeцъ дaрующаz. Рaдуйсz, и3 по смeрти за tшeдшую на сyдъ гDень дyшу пред8 сн7омъ твои1мъ неtстyпнw ходaтайствующаz. Рaдуйсz, твои1мъ м™рнимъ предстaтельствомъ t вёчнагw мучeніz сію2 и3збавлsющаz.

Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ чyднагw твоегw2 млcрдіz, даровaннагw нёкоему чlвёку беззак0нну, kви1сz с™hй дими1трій рост0вскій, и4же, списyz вели1каz и3 слaвнаz и3 и3зрsднаz дёла б9іz, въ тебЁ kвлeннаz, предадE пи1сьмени и3 сіE дёло млcти твоеS въ научeніе и3 ўтэшeніе всёмъ вёрнымъ, да и3 тjи, во грэсёхъ, бёдахъ, ск0рбехъ и3 њѕл0бленіихъ сyще, мн0гажды на всsкъ дeнь съ вёрою въ мlтвэ пред8 џбразомъ твои1мъ колёна преклонsютъ и3, тёхъ и3збhвше, вопію1тъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіs нaмъ, ћкw пресвётлаz зарS, чудотв0рнаz їкHна твоS, бGом™и, прогонsz тмY бёдъ и3 скорбeй t всёхъ, съ люб0вію вопію1щихъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, цэли1тельнице нaша въ болёзнехъ тэлeсныхъ. Рaдуйсz, бlгaz ўтёшительнице въ печaлехъ нaшихъ душeвныхъ. Рaдуйсz, ск0рбь нaшу въ рaдость претворsющаz. Рaдуйсz, ненадёющихсz несумнeнною надeждою возвеселsющаz. Рaдуйсz, ѓлчущихъ питaтельнице. Рaдуйсz, наги1хъ nдэsніе. Рaдуйсz, вдHвъ ўтёшительнице. Рaдуйсz, безм™рнихъ сирHтъ незри1маz воспитaтельнице. Рaдуйсz, непрaведнw гони1мыхъ и3 њби1димыхъ застyпнице. Рaдуйсz, гонsщихъ и3 њби1дzщихъ правосyднаz tмсти1тельнице.

Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.

Кондaкъ з7

ХотS законодaвецъ правосyдный гDь сaмъ бhти зак0на и3сполни1тель и3 kви1ти млcрдіz своегw2 бeздну, преклони1сz на ўсeрдное молeніе твоE, пребlгословeннаz м™и дв7о, њ чlвёцэ беззак0нне, глаг0лz: зак0нъ повелэвaетъ, да сн7ъ чти1тъ м™рь. Ѓзъ сн7ъ тв0й, тh же м™и моS: ѓзъ тS д0лженъ чти1ти, послyшаz твоегw2 молeніz: бyди ќбw, ћкоже х0щеши: нhнэ прощaютсz є3мY грэси2 тебЁ рaди. Мh же, ви1дzще таковyю си1лу мlтвы ходaтаицы нaшей њ прощeніи согрэшє1ній нaшихъ, прослaвимъ млcрдіе и3 неизречeнное бlгоутр0біе є3S, зовyще: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вое ди1вное и3 слaвное знaменіе всёмъ вёрнымъ kви1сz, ћкw не т0кмw м™ри твоeй, но и3 пречcтому є3S ли1ку, на дскЁ и3зwбражeнному, си1лу чудотворeніz даровaлъ є3си2, гDи: семY тaинству дивsщесz, во ўмилeніи сeрдца вопіeмъ къ нeй таков†z:

Рaдуйсz, премyдрости и3 бlгости б9іz tкровeніе. Рaдуйсz, вёры ўтверждeніе. Рaдуйсz, бlгодaти kвлeніе. Рaдуйсz, душеполeзныхъ знaній даровaніе. Рaдуйсz, душеврeдныхъ ўчeній низложeніе. Рaдуйсz, беззак0нныхъ нaвыкwвъ нетрyдное преwдолeніе. Рaдуйсz, сл0во премyдрости просsщимъ дaрующаz. Рaдуйсz, несмhсленныхъ разyмныz содёловающаz. Рaдуйсz, дётємъ, неуд0бь ўчaщимсz, рaзумъ подаю1щаz. Рaдуйсz, ю4ности бlгaz nхрани1тельнице и3 настaвнице.

Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.

Кондaкъ }

Стрaнное и3 ўжaсное видёніе бhсть нёкоему чlвёку беззак0нну, показyz є3мY бlгость гDню, предстaтельствомъ бGом™рэ грэхи2 є3гw2 прощaющую: сегw2 рaди tт0лэ, и3спрaвль своE житіE, поживE бGоуг0дне. Си1це и3 мы2, слaвнаz дэлA и3 многоразли1чную премyдрость б9ію въ мjрэ и3 жи1зни нaшей ви1дzще, ўстрани1мсz земнhz суеты2 и3 и3зли1шнихъ житeйскихъ попечeній и3 ќмъ и3 сeрдце нaше на нб7сA возведeмъ, пою1ще бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

ВсS въ вhшнихъ пребывaющи, и3 ни1жнихъ никaкоже tступи1ла є3си2, премлcрдаz цRи1це нб7сE и3 земли22: ѓще бо по ўспeніи твоeмъ и3 взошлA на нб7сA съ пречcтою твоeю пл0тію, nбaче и3 грёшныz земли2 не њстaвила є3си2, kвлsющисz причaстница промышлeніz сн7а твоегw2 њ р0дэ хrтіaнстёмъ. Сегw2 рaди тS по д0лгу ўбlжaемъ:

Рaдуйсz, сіsніемъ пречcтыz души2 твоеS всю2 зeмлю просвэти1вшаz. Рaдуйсz, чcт0тою тэлесE твоегw2 всS нб7сA возвесели1вшаz. Рaдуйсz, промышлeніz сн7а твоегw2 њ р0дэ хrтіaнстэмъ с™аz служи1тельнице. Рaдуйсz, њ всёмъ мjрэ ўсeрднаz предстaтельнице. Рaдуйсz, всёхъ нaсъ при кrтЁ сн7а твоегw2 ўсн7ови1вшаz. Рaдуйсz, всегдA м™рнюю люб0вь къ нaмъ kвлsющаz. Рaдуйсz, всёхъ дарHвъ, дух0вныхъ и3 тэлeсныхъ, незави1стнаz подaтельнице. Рaдуйсz, бlгъ врeменныхъ ходaтаице. Рaдуйсz, двeри цRствіz хrт0ва вёрнымъ tверзaющаz. Рaдуйсz, и3 на земли22 чи1стагw весeліz сердцA и5хъ и3сполнsющаz.

Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.

Кондaкъ f7

Всsкое є3стество2 ѓгGльское ўдиви1сz дёлу твоегw2 млcрдіz, гDи, ћкw даровaлъ є3си2 толи1ко твeрдую и3 тeплую застyпницу и3 пом0щницу р0ду хrтіaнскому, нaмъ неви1димw спребывaющу, слhшащу же тебЁ пою1щихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вит‡и многовэщaнніи, но не бGопросвэщeнніи суесл0вzтъ, ћкw поклонeніе с™0му џбразу ѓки бы поклонeніе јдwлу є4сть: не разумёютъ бо, ћкw чeсть, с™ому џбразу воздавaемаz, на первоo1бразнаz восх0дитъ. Мh же не т0кмо сіS д0брэ вёдуще, но и3 t вёрныхъ чlвёкъ њ мн0гихъ чудотворє1ніихъ t ли1ка бGом™ре слhшаще, и3 сaми поклонeніемъ є3мY потрeбнаz ко врeменнэй и3 вёчнэй жи1зни пріeмлюще, съ весeліемъ бцdэ взывaемъ:

Рaдуйсz, ћкw t сщ7eннагw ли1ка твоегw2 чудесA дёютсz. Рaдуйсz, ћкw ўтаи1сz премyдрость и3 бlгодaть сіS t мyдрыхъ и3 разyмныхъ вёка сегw2. Рaдуйсz, ћкw tкрhсz та младeнцємъ въ вёрэ. Рaдуйсz, ћкw прославлsющихъ тS прославлsеши. Рaдуйсz, ћкw tвергaющихъ тS пред8 всёми посрамлsеши. Рaдуйсz, ћкw t потоплeніz, nгнS и3 мечA, t смертон0сныz ћзвы и3 t всsкагw ѕлA прибэгaющихъ къ тебЁ и3збавлsеши. Рaдуйсz, ћкw всS болёзни чlвёчестіи, душeвныz и3 тэлeсныz, млcтивнw врачyеши. Рaдуйсz, ћкw првdный гнёвъ б9ій на нaсъ твои1мъ молeніемъ ск0рw ўтолsеши. Рaдуйсz, ћкw ты2 є3си2 ти1хое пристaнище t бyрь плaвающимъ по м0рю житeйскому. Рaдуйсz, ћкw и3 по концЁ житeйскагw плaваніz нaшегw надeжнw прив0диши нaсъ въ неwбуревaемую странY цRствіz хrт0ва.

Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотS чlвёка нёкоегw беззак0нна t заблуждeніz жи1зненнагw пути2 є3гw2, ди1вное видёніе t пречтcныz їкHны твоеS показaла є3си2 є3мY, пребlгословeннаz, да чyдо ви1дz, покaетсz и3, и3з8 глубины2 грэх0вныz млcрднымъ промышлeніемъ твои1мъ воздви1гнутый, вопіeтъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA є3си2 дёвамъ, бцdе дв7о, и3 всёмъ къ тебЁ притекaющимъ, и4бо нб7сE и3 земли22 творeцъ, всели1выйсz во ўтр0бу твою2 и3 t тебЁ роди1выйсz, kви2 тS, приснодв7у, стрaжа дёвства, чcтоты2 и3 цэломyдріz и3 сосyдъ всsкіz добродётели, и3 всёхъ возглашaти тебЁ научи2:

Рaдуйсz, ст0лпе и3 њграждeніе дёвства. Рaдуйсz, чcтоты2 и3 цэломyдріz незри1маz њхрани1тельнице. Рaдуйсz, д0браz дёвамъ настaвнице. Рaдуйсz, невёстъ бlгaz ўкраси1тельнице и3 спорyчнице. Рaдуйсz, всежелaнное совершeніе бlги1хъ супрyжествъ. Рaдуйсz, матерeй дэтородsщихъ ск0рое разрэшeніе. Рaдуйсz, младeнцєвъ воспитaніе и3 бlгодaтное њхранeніе. Рaдуйсz, безчaдныхъ роди1телей плодaми вёры и3 д¦а веселsщаz. Рaдуйсz, матерeй скорбsщихъ ўтэшeніе. Рaдуйсz, тaйное весeліе чcтыхъ дёвъ и3 вдови1цъ.

Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.

Кондaкъ №i

Пёніе всеумилeнное приносsще ти2, недост0йніи, пр0симъ тебЁ, дв7о бцdе: не прeзри глaса рабHвъ твои1хъ: къ тебЁ бо въ напaстехъ и3 ск0рбехъ прибэгaемъ и3 пред8 тоб0ю въ бёдахъ нaшихъ слeзы проливaемъ, пою1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтоподaтельную свэщY, сyшимъ во тмЁ грэхA и3 ю3д0ли плaча kви1вшуюсz, зри1мъ с™yю дв7у: д¦0вный бо џгнь мlтвъ свои1хъ, наставлeніz и3 ўтэшeніz возжигaющи, прив0дитъ къ свёту невечeрнему всёхъ, воззвaніи почитaющихъ ю5 си1ми:

Рaдуйсz, лучE t с0лнца прaвды хrтA бGа нaшегw. Рaдуйсz, нечи1стую с0вэсть просвэщaющаz. Рaдуйсz, тaйнаz и3 неуд0бь предви1дэннаz вс‰ д0брэ вёдущаz и3 и4мже подобaетъ сказyющаz. Рaдуйсz, лжи1выхъ прови1дцєвъ и3 сyетнаz гадaніz посрамлsющаz. Рaдуйсz, въ чaсъ недоумёній мhсль бlгу на сeрдце полагaющаz. Рaдуйсz, въ постЁ, мlтвЁ и3 бGомhсліи пребывaющимъ при1снw спребывaющаz. Рaдуйсz, вёрныхъ пaстырєй цRквэ њбодрsющаz и3 вразумлsющаz. Рaдуйсz, бGобоsзненныхъ и4нокwвъ и3 и4нокинь при1сное ўтэшeніе. Рaдуйсz, кaющихсz пред8 бGомъ грёшникwвъ непостhднаz застyпнице. Рaдуйсz, всёхъ хrтіaнъ тeплаz ходaтаице.

Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть б9eственную и3спроси2 нaмъ ў сн7а твоегw2 и3 бGа, простри2 нaмъ рукY п0мощи, tжени2 t нaсъ всsкагw врагA и3 супостaта, ўмири2 нaшу жи1знь, да не поги1бнемъ лю1тэ, без8 покаsнніz, но пріими2 нaсъ въ вёчныz кр0вы, бGороди1тельнице, да рaдующесz поeмъ бGу, тоб0ю нaсъ сп7сaющему: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще неизречeнное м™рнее твоE млcрдіе къ чlвёку беззак0нну, восхвалsемъ тS вси2, ћкw твeрдую предстaтельницу за нaсъ, грёшныхъ, и3 покланsемсz тебЁ, њ нaсъ молsщейсz: вёруемъ бо и3 ўповaемъ, ћкw и3спр0сиши ў сн7а твоегw2 и3 бGа бlгaz врeменнаz и3 вёчнаz всёмъ, съ люб0вію вопію1щимъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, всёхъ навётwвъ и3 и3скушeній, t мjра, пл0ти и3 діaвола находsщихъ, попрaніе. Рaдуйсz, нечaемое примирeніе њжесточeннw враждyющихъ. Рaдуйсz, недовёдомое и3справлeніе нераскazнныхъ грёшникwвъ. Рaдуйсz, и3знемогaющихъ t ўнhніz и3 печaли ск0раz ўтёшительнице. Рaдуйсz, бlгодaтію смирeніz и3 терпёніz нaсъ снабдэвaющаz. Рaдуйсz, клzтвопреступлeній и3 непрaведныхъ стzжaній всенар0дное њбличeніе. Рaдуйсz, t домaшніz брaни и3 вражды2 є3динокр0вныz ми1ромъ и3 люб0вію њграждaющаz. Рaдуйсz, t пaгубныхъ начинaній и3 несмhсленныхъ пожелaній нaсъ незри1мw tвращaющаz. Рaдуйсz, во бlги1хъ намёреніихъ нaшихъ при1снаz споспёшнице. Рaдуйсz, въ чaсъ кончи1ны всёмъ нaмъ пом0щнице.

Рaдуйсz, нечazнную рaдость вёрнымъ дaрующаz.

Кондaкъ Gi

Q, всепётаz м™и, невмэсти1магw бGа во чрeвэ вмэсти1вшаz и3 рaдость всемY мjру роди1вшаz. Нhнэшнее пріими2 пёніе, всS нaша печaли на рaдость преложи2 и3 t всsкіz и3збaви напaсти всёхъ и3 бyдущіz и3зми2 мyки, њ тебЁ вопію1щихъ: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды.

И# пaки јкосъ №-й: ЃгGли и3 првdныхъ дyши:

И# кондaкъ №-й: И#збрaнней t всёхъ родHвъ:

Мlтва

Q, прес™az дв7о, всебlгaгw сн7а м™и всебlгaz, грaда (и с™aгw хрaма) сегw2 покрови1тельнице, всёхъ сyщихъ во грэсёхъ, ск0рбехъ, бёдахъ и3 болёзнехъ вёрнаz предстaтельнице и3 застyпнице. Пріими2 молeбное пёніе сіE t нaсъ, недост0йныхъ рaбъ твои1хъ, тебЁ возноси1мое, и3 ћкоже дрeвлэ грёшника, на всsкъ дeнь мн0гажды пред8 чтcн0ю їкHною твоeю моли1вшагосz, не презрёла є3си2, но даровaла є3си2 є3мY нечazнную рaдость покаsнніz и3 преклони1ла є3си2 сн7а твоегw2 мн0гимъ и3 ўсeрднымъ къ немY ходaтайствомъ къ прощeнію сегw2 грёшнагw и3 заблyдшагосz, тaкw и3 нhнэ не прeзри молeніz нaсъ, недост0йныхъ рабHвъ твои1хъ, и3 ўмоли2 сн7а твоегw2 и3 бGа нaшегw, да и3 всёмъ нaмъ, съ вёрою и3 ўмилeніемъ покланsющимсz пред8 цэльбон0снымъ џбразомъ твои1мъ, дaруетъ нечazнную по коег0ждо потрeбэ рaдость: грёшникwмъ, погрsзшимъ во глубинЁ ѕHлъ и3 страстeй, вседёйственное вразумлeніе, покаsнніе и3 сп7сeніе: сyщимъ въ ск0рбэхъ и3 печaлехъ ўтэшeніе: њбрэтaющимсz въ бёдахъ и3 њѕлоблeніихъ совершeнное си1хъ и3збhтіе: малодyшнымъ и3 ненадeжнымъ надeжду и3 терпёніе: въ рaдости и3 и3зоби1ліи живyщимъ непрестaнное бlгдётелю бGу бlгодaреніе: бёдствующимъ млcрдіе: сyщимъ въ болёзни и3 долгонедyжіи и3 њстaвленнымъ врачaми нечaемое и3сцэлeніе и3 ўкрэплeніе: и3жди1вшимъ t недyга ќмъ ўмA возвращeніе и3 њбновлeніе: tходsщимъ въ вёчную и3 нескончaемую жи1знь пaмzть смeртную, ўмилeніе и3 сокрушeніе њ грэсёхъ, дyхъ б0дръ и3 твeрдую на млcрдіе судіи2 надeжду. Q, гпcже прес™az. Ўмлcрдисz њ всёхъ чтyщихъ всечтcн0е и4мz твоE и3 всёмъ kви2 всем0щный покр0въ тв0й и3 заступлeніе: во бlгочeстіи, чcтотЁ и3 чтcнёмъ жи1тельстве пребывaющіz до скончaніz и5хъ во бlгости соблю1ди: ѕлhz бlги2 сотвори2: заблyждшіz на пyть прaвый настaви: всsкому дёлу бlг0му и3 сн7у твоемY ўг0дному споспэшeствуй: всsкое дёло ѕл0е и3 бGопроти1вное разрyши: въ недоумёніи и3 трyдныхъ и3 њпaсныхъ њбстоsніихъ њбрётaющимсz незри1мую п0мощь и3 вразумлeніе съ нб7сE ниспосли2, t и3скушeній, соблaзновъ и3 поги1бели сп7си2, t всёхъ ѕлhхъ чlвёкъ и3 t врагHвъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ защити2 и3 сохрани2: плaвающимъ сплaвай, путешeствующимъ спутешeствуй: сyщимъ въ нуждЁ и3 глaдэ бyди питaтельница: неимyщимъ кр0ва и3 пристaнища бyди покр0въ и3 прибёжище: наги1мъ подaждь њдэsніе: њби1димымъ и3 непрaведнw гони1мымъ заступлeніе: клеветY, поношeніе и3 хулeніе тeрпzщіz незри1мw њправдaй: клеветники2 и3 хули1тели пред8 всёми њбличи2: њжесточeннw враждyющимъ нечaемое подaждь прими1реніе и3 всёмъ нaмъ дрyгъ ко дрyгу люб0вь, ми1ръ, и3 бlгочeстіе, и3 здрaвіе съ долгодeнствіемъ. Супрyжества въ любви2 и3 є3диномhсліи сохрани2: супрyги, во враждЁ и3 разделeніи сyщіz, ўмири2, соедини2 | дрyгъ ко дрyгу и3 положи2 и4мъ сою1зъ любвE неразруши1мый: мaтеремъ дэтородsщимъ ск0рое подaждь разрэшeніе, младeнцы воспитaй, ю4ныz ўцэломyдри, tвeрзи и4мъ ќмъ къ воспріsтію всsкагw полeзнагw ўчeніz, стрaху б9ію, воздержaнію и3 трудолю1бію настaви: t домaшніz брaни и3 вражды2 є3динокр0вныz ми1ромъ и3 люб0вію њгради2: безмaтернихъ сирHтъ бyди м™рь, t всsкагw пор0ка и3 сквeрны tврати2 | и3 всемY бlг0му и3 бGоуг0дному научи2, прельщє1нныz же и3 во грёхъ и3 нечистотY впaдшіz, сквeрну грэхA tsвши, и3з8 бeздны поги1бели и3зведи2: вдHвъ бyди ўтёшительница и3 пом0щница, стaрости бyди жeзлъ: t внезaпныz смeрти без8 покаsнніz всёхъ нaсъ и3збaви и3 всёмъ нaмъ хrтіaнскую кончи1ну животA нaшегw, безболёзненну, непостhдну, ми1рну и3 д0брый tвётъ на стрaшнемъ суди1щи хrт0вэ дaруй: престaвльшіzсz въ вёрэ и3 покаsнніи t житіS сегw2 со ѓгGлы и3 всёми с™hми жи1ти сотвори2: скончaвшимсz внезaпною смeртію млcтива бhти сн7а твоегw2 ўмоли2 и3 њ всёхъ ўс0пшихъ, и4же не и4мутъ ср0дникwвъ, њ ўпокоeніи и5хъ сн7а твоегw2 ўмолsющихъ, самA бyди непрестaннаz и3 тeплаz мlтвенница и3 ходaтаица: да вси2 на нб7си2 и3 на земли22 вёдzтъ тS, ћкw твeрдую и3 непостhдную предстaтельницу р0да хrтіaнскагw и3, вёдуще, слaвzтъ тS и3 тоб0ю сн7а твоегw2, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ и3 є3диносyщнымъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

Очікується текст