...
Акафісти,  Пресвятій Богородиці перед Її іконами

Акафіст Пресвятій Богородиці перед іконою “Годувальниця”

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Взбра́нной Воево́де, Влады́чице на́шей Богоро́дице, похва́льная пе́ния прино́сим Ти раби́ Твои́ о явле́нии чудотво́рныя ико́ны Твоея́. Ты же, я́ко иму́щая милосе́рдие неизрече́нное, соблюди́ и спаси́ от вся́ких бед рабы́ Твоя́, с ве́рою и любо́вию вопию́щия Ти: Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Икос 1

Арха́нгел Гаврии́л с небесе́ прии́де к Тебе́, Богоро́дице, благовести́ти непостижи́мое рожде́ние от Тебе́ Бо́га Сло́ва, и рече́: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю. Те́мже и мы, смире́ннии, дерза́ем вопи́ти к Тебе́ си́це:

Кондaкъ №

Возбрaнной воев0дэ вLчцэ нaшей бцdэ, млекопитaтельницэ сп7са нaшегw, похвaльное пёніе прин0симъ мы2 недост0йніи, њ kвлeніи чудотв0рныz їкHны твоеS, всебlгaz: тh же, ћкw и3мyщаz милосeрдіе неисчeтное, соблюди2 и3 спаси2 t всsкихъ бёдъ рабы6 тво‰, съ вёрою и3 люб0вію вопію1щыz ти2:

Рaдуйсz блгdтнаz бцdе дв7о, млекопитaтельнице сп7са дyшъ нaшихъ.

Јкосъ №

Очікується текст