Акафісти,  Святим

Акафіст преподобній Марії Єгипетській

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Кондак 1

Избра́нней от Го́спода во о́браз спасе́ния всем гре́шным и отча́янным, из глубины́ греха́ восте́кшей на высоту́ безстра́стия, похва́льная пе́ния прино́сим ти, ма́ти преподо́бная, ты же, я́ко иму́щи дерзнове́ние к Ще́дрому Бо́гу, моли́твами твои́ми наста́ви на стезю́ покая́ния любо́вию тебе зову́щих:

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Икос 1

А́нгела во пло́ти узре́в тя в пусты́ни Иорда́нской вели́кий Зоси́ма, на возду́се стоя́щую и о ми́ре моля́щуюся, со удивле́нием и у́жасом одержи́мь весь тре́петом быв, со слеза́ми вопия́ше тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, благода́ти и све́та испо́лненная;

ра́дуйся, прозре́ния да́ром украше́нная.

Ра́дуйся, в моли́тве твое́й на возду́се стоя́щая;

ра́дуйся, пусты́нное сокро́вище, от ми́ра утае́нное.

Ра́дуйся, безпло́тных собесе́днице;

ра́дуйся, Ду́ха Свята́го селе́ние.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 2

Ви́дящи ста́рца благогове́йнаго, у́жаса испо́лнена, ти́хим гла́сом рекла́ еси́ тому́, преподо́бная: «Не бо́йся, а́вво Зоси́мо, несмь дух, но земля́, прах и пе́пел, и вся́чески плоть, ничто́же духо́вное когда́ помы́слившая и ни еди́ныя доброде́тели иму́щая. Жена́ есмь гре́шница, недосто́йная взира́ти на не́бо, и со стра́хом гре́шными усты́ зову́ Бо́гу: Аллилу́иа».

Икос 2

Разуме́ти ища́ ди́вную та́йну, в тебе́ сокрове́нную, ста́рец паде́ пред нога́ма твои́ма, глаго́ля: «Заклина́ю тя и́менем Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Его́же ра́ди наготу́ но́сиши сию́, не скры́й от мене́ жития́ твоего́, да вели́чия Бо́жия я́ве сотвори́ши». С ни́мже и мы дерза́ем ублажа́ти тя си́це:

Ра́дуйся, смире́ния све́тлая высото́;

ра́дуйся, дарова́ний духо́вных бога́тство неисчерпа́емое.

Ра́дуйся, любве́ ра́ди Бо́жия те́ло свое́ умерщвля́вшая;

ра́дуйся, в пусты́ни непрохо́дней еди́на с еди́ным Бо́гом пребыва́вшая.

Ра́дуйся, ра́йскою красото́ю сия́ющая;

ра́дуйся, безстра́стия све́том озаре́нная.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 3

«Си́лою Вы́шняго укрепля́ема, испове́м ти, челове́че Бо́жий, грехи́ и беззако́ния моя́, — отвеща́ла еси́ Зоси́ме, — стыжду́ся, о́тче, прости́ мя, но поне́же те́ло мое́ на́го вид́ел еси, обнажу́ ти и дела́ моя́, оба́че молю́ тя пе́рвее: не бежи́ от мене́, не терпя́ слы́шати безме́стная, я́же аз содея́х; но, милосе́рдствуя о мне, моли́ся за мя, блу́дную, и Бо́гу, не возгнуша́вшемуся мно́ю, зови́: Аллилу́иа».

Икос 3

«Име́я милосе́рдие неизрече́нное, с мытари́ и гре́шники вечеря́вый, Той и мне, во глубину́ поги́бели па́дшей, простре́ ру́ку Свою́ Боже́ственную, егда́ бо возжела́х аз вни́ти в хра́м Госпо́день, не́кая си́ла возбра́ни ми вход, се́рдца же моего́ косну́выйся свет ра́зума, показа́ ми ти́ну дел мои́х; и нача́х пла́катися о гресе́х, в пе́рси бию́щи и го́рько рыда́ющи», — си́це рекла́ еси́, Мари́е, мы же, покая́нию твоему́ дивя́щеся, пе́ние прино́сим ти таково́е:

Ра́дуйся, я́ко но́щи преше́дшей возсия́ ти заря́ спасе́ния;

ра́дуйся, я́ко глас Христо́в призва́ овча́ заблу́ждшее от де́брей греха́.

Ра́дуйся, я́ко сле́зными то́ки омы́ла еси́ вся твоя́ скве́рны;

ра́дуйся, я́ко слеза́ми твои́ми очи́стила еси́ одея́ние души́ твоея́.

Ра́дуйся, я́ко Оте́ц щедро́т объя́тия Своея́ любве́ тебе́ отве́рзе;

ра́дуйся, я́ко Ве́дый твоя́ та́йная рукописа́ния грехо́в твои́х раздра́.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 4

Бу́рею ско́рбных помысло́в одержи́ма, узре́ла еси́ ико́ну Пречи́стыя Богома́тери и, стеня́щи, воззва́ла еси́ к Ней: «Повели́, о Влады́чице, да и мне, недосто́йней, отве́рзутся боже́ственнии вхо́ди, и бу́ди ми Пору́чница, да узре́вши Крест Сы́на Твоего́, ми́ра и я́же в ми́ре всего́ отве́ргуся и изы́ду, а́може повели́ши мне, зову́щи Бо́гу: Аллилу́иа».

Икос 4

Слы́шавши глас, издале́ча глаго́лющ: «А́ще Иорда́н пре́йдеши, добр поко́й обря́щеши», на коле́на па́дши пред Присноде́вою, рекла́ еси́: «О Влады́чице! Не гнуша́ется де́вственная чистота́ Твоя́ моея́ недосто́йныя моли́твы, бу́ди ми спасе́ния Учи́тельница, руково́дствующая на путь покая́ния!» Те́мже у́бо А́нгели Бо́жии, напису́юще испове́дание твое́, возглаша́ху тебе́ в той час сицева́я:

Ра́дуйся, от тьмы греха́ к чи́стому све́ту покая́ния преше́дшая;

ра́дуйся, неи́стовство страсте́й и нечистоту́ плотску́ю отри́нувшая.

Ра́дуйся, тя́жкое бре́мя сту́дныя рабо́ты диа́воли отве́ргшая;

ра́дуйся, благо́е и ле́гкое и́го Христо́во подъе́мшая.

Ра́дуйся, от сме́рти грехо́вныя к ве́чному животу́ возста́вшая;

ра́дуйся, от врат поги́бели ко врато́м рая́ восше́дшая.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 5

Богосве́тлыми луча́ми благода́ти просвеща́ет тя Пресвята́я Де́ва, Та бо Спору́чница гре́шных к Бо́гу су́щи, отверза́ет тебе́ две́ри милосе́рдия Бо́жия и врата́ хра́ма свята́го, во́ньже вше́дши, со мно́гими слеза́ми поклони́лася еси́ Живоно́сному Дре́ву, и́мже мир спасе́н бысть, и распе́ншемуся Го́споду, Кро́вь Свою́ за твое́ избавле́ние излия́вшему, благода́рственно воспе́ла еси́: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девши та́йны Бо́жия и ка́ко Той гото́в есть приима́ти ка́ющихся, всехва́льная Мари́е, воззва́ла еси́ всем се́рдцем: «Влады́чице Богоро́дице! Не оста́ви мене́!» — и устреми́лася еси́ в пусты́ню об он пол Иорда́на, мы же, почита́юще бе́гство твое́, срета́ем тя пе́нии си́ми:

Ра́дуйся, я́ко всепроща́ющею любо́вию Спа́са ура́нися се́рдце твое́;

ра́дуйся, я́ко сокро́вище благода́ти, тобо́ю прия́тое, потща́лася еси́ сокры́ти в пусты́ни.

Ра́дуйся, я́ко ми́ра грехо́вныя сла́дости скороте́чно отбе́гла еси́;

ра́дуйся, я́ко невозвра́тное ше́ствие твое́ к небе́сным на всяк день ускоря́ла еси́.

Ра́дуйся, я́ко ре́вностный исхо́д твой де́моны опали́;

ра́дуйся, я́ко вселе́ние твое́ в ско́рбную пусты́ню Небеса́ возвесели́.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 6

Пропове́дуеши всем па́дшим и отча́янным, всечестна́я, Бо́жие человеколю́бие, и явля́еши си́лу покая́ния, я́же гре́шную ду́шу омыва́ет, очища́ет, светли́т, и возво́дит горе́, и весе́лие твори́т А́нгелом Бо́жиим, с ни́миже и мы бре́нными усты́ зове́м: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ ми́рови от пусты́ни Иорда́нския свет вели́ких по́двигов твои́х, Мари́е присносла́вная, мно́гая бо ле́та, а́ки адама́нт тверд и столп непоколеби́мь пребыла́ еси́, я́ко со зверьми́ лю́тыми, с похотьми́ твои́ми борю́щися и ору́жием Креста́ отража́ющи разжже́нныя стре́лы лука́ваго. Сего́ ра́ди дивя́щеся преесте́ственному терпе́нию твоему́, любо́вию зове́м ти:

Ра́дуйся, я́ко злострада́ния труд в пусты́ни четы́редесять и осмь лет понесла́ еси́;

ра́дуйся, я́ко опале́ние со́лнечное и мраз нощны́й в наготе́ долготерпе́ла еси́.

Ра́дуйся, гла́дом и жа́ждею изможда́емая;

ра́дуйся, покро́вом Богоро́дицы от сме́рти охраня́емая.

Ра́дуйся, я́ко в борьбе́ со грехо́м, в тебе́ живу́щим, до кро́ве подвиза́лася еси.

ра́дуйся, я́ко вся́кое пожела́ние пло́ти коне́чне умертви́ла еси́.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 7

Хотя́ препя́тие сотвори́ти твоему́ све́тлому к Небеси́ ше́ствию, всеблаже́нная, иско́нный враг ро́да челове́ческаго не престая́ше влага́ти ти по́мыслы нечи́стыя, огнь грехо́вный в удесе́х твои́х разжиза́я и приводя́ тебе́ на па́мять о́бразы пре́жняго жития́ твоего́. Ты же, многострада́льная, поверга́лася еси́ на зе́млю, слеза́ми ороша́ющи ю и призыва́ющи в по́мощь Присноде́ву, и не востава́ла еси́ от земли́, до́ндеже сла́дкий свет осиява́ше тя, воздвиза́я благода́рственно пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вый челове́к, по Бо́зе созда́нный, яви́лася еси́, преподо́бная, умертви́вши бо всеконе́чне ве́тхаго челове́ка, во Христа́ облекла́ся еси́, всечу́дная, за седмьна́десять лет безчи́сленныя беды́ постра́давши. О сем у́бо Зоси́ме рекла́ еси́: «Отто́ле же и до днесь си́ла Бо́жия гре́шную мою́ ду́шу и те́ло смире́нное соблюде́». Приими́ у́бо и от нас, недосто́йных, похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйся, я́ко умертви́ла еси́ страсте́й взыгра́ния;

ра́дуйся, я́ко победи́ла еси́ и са́мое естество́.

Ра́дуйся, я́ко очи́стила еси́ ду́шу и плоть твою́ от вся́каго греха́;

ра́дуйся, я́ко в хра́мине всели́ся Госпо́дь.

Ра́дуйся, я́ко облекла́ся еси́ в оде́жду весе́лия духо́внаго;

ра́дуйся, я́ко вошла́ еси́ в ве́чный поко́й Сы́на Бо́жия.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 8

Стра́нное и пресла́вное изме́нение твое́, преподо́бная, ви́дяще, де́монов те́мныя полцы́ го́рько рыда́ху, вся же Си́лы Небе́сныя ра́достию игра́юще, песнь Христу́ воспева́ху, прославля́юще Бо́жие милосе́рдие, грехми́ людски́ми неодоли́мое, ве́лиим гла́сом зову́ще: Аллилу́иа.

Икос 8

Вся была́ еси́ в Бо́зе, Мари́е всебога́тая, егда́ Зоси́ма, обходя́ пусты́ню, ви́дети тя сподо́бися. «Заклина́ю тя, о́тче, Спаси́телем Бо́гом, да никому́же рече́ши, я́же слы́шал еси́ от мене́, до́ндеже Бог от земли́ во́змет мя, — запове́дала еси́ тому́. — Ны́не с ми́ром отыди́, в посте́ же гряду́щаго ле́та причасти́ мя Святы́х Христо́вых Та́ин на бре́зе Иорда́нстем». Сия́ ре́кши, а́ки го́рлица пустыннолюби́вая и неудержи́мая, от о́чию ста́рца скры́лася еси́, той же поклони́ся до земли́ и, облобы́зав ме́сто, иде́же стоя́сте но́зе твои́, воззва́ такова́я:

Ра́дуйся, я́ко студа́ грехо́внаго обнажи́лася еси́;

ра́дуйся, я́ко па́че сне́га убели́лася еси́;

Ра́дуйся, я́ко омраче́ние стра́стное препобеди́ла еси́;

ра́дуйся, я́ко па́че луче́й со́лнечных просвети́лася еси́.

Ра́дуйся, пе́рвее блудни́ца, ны́не же неве́ста Христо́ва;

ра́дуйся, я́ко вси греси́ твои́ проще́ни суть у Бо́га.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 9

«Всяк по́мысл и ум ужаса́ют боле́зни твоя, всехва́льная, ка́ко труд пусты́ни любве́ ра́ди Бо́жия прете́рпела еси́, — взыва́ше превели́кий во отце́х Зоси́ма, рыда́я. — О, ма́ти духо́вная! Ты Бо́гу прибли́зилася еси́, хоте́л бых, а́ще бы мо́щно ми бы́ло, во след тебе́ ходи́ти, и зре́ти честно́е лице́ твое́, и ку́пно с тобо́ю немо́лчно пе́ти: Аллилу́иа».

Икос 9

Вети́йство земноро́дных не довле́ет к досто́йному похвале́нию твои́х по́двигов, всечестна́я. Кто же дово́лен изрещи́ сле́зныя то́ки, я́же пролия́ла еси́ в моли́твах к Бо́гу, кто боле́зни твоя́ изочте́т, кто испове́сть всено́щная бде́ния, боре́ния и тесноту́ жития́ твоего́? Пусты́ню всю чудесы́ просвети́вши, я́ко со́лнце, просия́ла еси́, всечу́дная, тем у́бо мо́лим тя: озари́ луча́ми све́та твоего́ сердца́ на́ша и испроси́ оставле́ние грехо́в всем вопию́щим тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, помраче́нный о́браз Бо́жий в све́тлости вели́цей в себе́ возобрази́вшая;

ра́дуйся, смра́да греха́ избе́гши, небе́сными арома́ты благоуха́ющая.

Ра́дуйся, звезда́ми чуде́с украше́нная;

ра́дуйся, луча́ми доброде́телей сия́ющая.

Ра́дуйся, вели́чия Бо́жия всем конце́м земли́ благовеству́ющая;

ра́дуйся, не́бо и зе́млю к пе́нию сла́вы Го́спода твоего́ призыва́ющая.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 10

Спаси́теля Бо́га Животворя́щия Те́ло и Кровь взе́м, в день та́инственныя Христо́вы Ве́чери а́вва Зоси́ма по завеща́нию твоему́, преподо́бная ма́ти, в ве́чер зело́ по́зден изы́де на брег Иорда́на, неукло́нно в пусты́ню лу́нным све́том осиява́емую, зря и моля́ся к Бо́гу, глаго́лаше: «Покажи́ ми, Го́споди, сокро́вище Твое́, е́же в пусты́ни сокры́л еси́! Покажи́ ми а́нгела во пло́ти, да не оты́ду тощ, нося́ моя́ грехи́ на обличе́ние, но да ра́дуяся, зову́ Тебе́: Аллилу́иа».

Икос 10

Сте́ну непрохо́дну мы́сляше ста́рец бы́ти Иорда́н ре́ку между́ ним и тобо́ю, преподо́бная; оба́че ты, ста́вши на бре́зе да́льнем, зна́мением кре́стным Иорда́н осени́ла еси́ и с моли́твою пошла́ еси́ по воде́, а́ки по су́ху. Зоси́ма же, ви́дев тя, гряду́щу по вода́м Иорда́нским, ужасе́ся и ра́достне вопия́ше тебе́:

Ра́дуйся, го́рняго рая́ Бо́жия обита́тельнице;

ра́дуйся, я́ко тварь повину́ется веле́нию твоему́.

Ра́дуйся, я́ко Иорда́н тебе́ слу́жит;

ра́дуйся, я́ко луна́ и зве́зды дивя́тся святы́не твое́й.

Ра́дуйся, си́лы Бо́жия ди́вное проявле́ние;

ра́дуйся, Бо́га Жива́го хра́ме одушевле́нный.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 11

«Пе́ние подоба́ет тебе́ приноси́ти Всемогу́щему Бо́гу, а́вво, — рекла́ еси́ тому́, по воде́ ше́ствующи. — Что твори́ши, свяще́нник сый, ка́ко хо́щеши кла́нятися мне, убо́зей, сам нося́й стра́шныя Та́йны Христа́ Бо́га! И́мже ве́рою и лю́бовию покланя́ющися, прах и земля́ су́щи, со стра́хом зову́: Аллилу́иа».

Икос 11

Све́том небе́сным блистающи́ся, причасти́лася еси́ Боже́ственных Та́ин и ра́дости преми́рныя испо́лнившися и на не́бо ру́це возде́вши, рекла́ еси́: «Ны́не отпуща́еши рабу́ Твою́, Влады́ко!» Обра́щшися же к ста́рцу, веща́ла еси́: «О, а́вво Зоси́мо! В гряду́щее ле́то у́зриши мя па́ки в пусты́ни, я́коже хо́щет Госпо́дь. Моли́ Его́ о мне, о́тче мой, моли́, помина́я всегда́ мое́ окая́нство». И па́ки Иорда́н зна́менавши, прешла́ еси́ верху́ воды́, ста́рец же, не сме́я надо́лзе держа́ти тя, стеня́ и рыда́я, взыва́ше во след тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, ме́ртвость Го́спода Иису́са в те́ле нося́щая;

ра́дуйся, Воскресе́ния Его́ сла́вою сия́ющая.

Ра́дуйся, благода́тию, я́ко ри́зою све́та, облече́нная;

ра́дуйся, светоза́рная оби́тель Всесвяты́я Тро́ицы.

Ра́дуйся, я́ко си́лы а́довы ужаса́ются и тре́пещут сла́вы твоея́;

ра́дуйся, я́ко А́нгели Бо́жии дивя́тся чистоте́ твое́й.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 12

Благода́тию Боже́ственною окриля́ема, во един час долготу́ пусты́ни прешла́ еси́ и в нощь спаси́тельныя Христо́вы Стра́сти, по причаще́нии Боже́ственныя Та́йныя Ве́чери, сном святы́м усну́ла еси́, о ми́ре моля́щися, и дух твой Го́споду предала́ еси́, Ему́же со а́нгелы в неисповеди́мей ра́дости зове́ши ны́не: Аллилу́иа.

Икос 12

Поя́ надгро́бное пе́ние, богому́дрый Зоси́ма но́зе твои́ честне́и слеза́ми омыва́ше, и мно́го моли́вся, покры́ те́ло твое́ земле́ю, на́го су́щее и ничто́же иму́щее, то́чию ве́тхую ма́нтию, ю́же испе́рва тебе́ даде́, ра́достию и стра́хом мно́гим одержи́мь, вели́чию Бо́жию дивя́ся, стоя́ше, зовы́й к тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, я́ко, ча́до све́та су́щи, прешла́ еси́ к Све́ту невече́рнему;

ра́дуйся, я́ко дух твой с весе́лием прия́ша со́нмы святы́х.

Ра́дуйся, я́ко те́ло твое́ упоко́ися во гро́бе, и́же лев от пусты́ни тебе́ ископа́;

ра́дуйся, я́ко тобо́ю показа́ нам Госпо́дь, коли́ко отстои́м от ме́ры соверше́нства.

Ра́дуйся, по́стников высото́ и преподо́бных сла́во;

ра́дуйся, о всем ми́ре к Бо́гу хода́таице.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 13

О, преподо́бная ма́ти, богоблаже́нная Мари́е! Приими́ от нас ны́не приноси́мое тебе́ моле́ние и, Све́ту непристу́пному предстоя́щи, моли́ся Всеще́дрому Бо́гу, да по вели́цей ми́лости Свое́й, низпо́слет светоза́рную благода́ть покая́ния всем нам, заблу́ждшим ча́дом Небе́снаго Отца́, да, от греха́ к оте́ческому до́му восте́кше, в ра́йских селе́ниих сподо́бимся вку́пе с тобо́ю во ве́ки благода́рственно пе́ти Ему́: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.] [Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

А́нгела во пло́ти узре́в тя в пусты́ни Иорда́нской вели́кий Зоси́ма, на возду́се стоя́щую и о ми́ре моля́щуюся, со удивле́нием и у́жасом одержи́мь весь тре́петом быв, со слеза́ми вопия́ше тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, благода́ти и све́та испо́лненная;

ра́дуйся, прозре́ния да́ром украше́нная.

Ра́дуйся, в моли́тве твое́й на возду́се стоя́щая;

ра́дуйся, пусты́нное сокро́вище, от ми́ра утае́нное.

Ра́дуйся, безпло́тных собесе́днице;

ра́дуйся, Ду́ха Свята́го селе́ние.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 1

Избра́нней от Го́спода во о́браз спасе́ния всем гре́шным и отча́янным, из глубины́ греха́ восте́кшей на высоту́ безстра́стия, похва́льная пе́ния прино́сим ти, ма́ти преподо́бная, ты же, я́ко иму́щи дерзнове́ние к Ще́дрому Бо́гу, моли́твами твои́ми наста́ви на стезю́ покая́ния любо́вию тебе зову́щих:

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Молитва

О, вели́кая Христо́ва уго́днице, преподо́бная ма́ти Мари́е! На Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́щи, на земли́ же ду́хом любве́ с на́ми пребыва́ющи, иму́щи дерзнове́ние ко Го́споду, моли́ спасти́ рабы́ Его́, к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́ нам у Многоми́лостиваго Влады́ки и Го́спода на́шего ве́ры непоро́чное соблюде́ние, градо́в и весей на́ших утвержде́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возста́ние, заблу́ждшим вразумле́ние, в де́лех благи́х преспе́яние и благослове́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние и отше́дшим от сего́ жития́ ве́чное упокое́ние. Бу́ди кре́пкая хода́таица, ди́вная ма́ти Мари́е, во е́же всем нам в день Стра́шнаго Суда́ десны́я страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный глас Судии́ ми́ра услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

Кондaкъ №

И#збрaнной t гDа во џбразъ сп7сeніz всёмъ грёшнымъ и3 tчazннымъ, и3з8 глубины2 грэхA востeкшей на высотY безстрaстіz, похвaльнаz пёніz прин0симъ ти2, мaти прпdбнаz, тh же, ћкw и3мёz дерзновeніе къ ще6дрому бGу, моли1твами твои1ми настaви на стезю2 покаsніz люб0вію тебЁ зовyщихъ:

Рaдуйсz, чyдо млcрдіz б9іz, мRjе равноaгGльнаz.

Јкосъ №

ЃгGла во пл0ти ўзрёвъ тS въ пустhни їoрдaнстэй вели1кій зwсjма, на воздyсэ стоsщую и3 њ мjрэ молsщуюсz, со ўдивлeніемъ и3 ќжасомъ њдержи1мъ вeсь трeпетомъ бhвъ, слезaми њбливazсz, вопіsше тебЁ таковaz: Рaдуйсz, блгdти и3 свёта и3сп0лненнаz. Рaдуйсz, прозрёніz дaромъ ўкрaшеннаz. Рaдуйсz, въ моли1твахъ твои1хъ къ бGу на воздyсэ возносsщаzсz. Рaдуйсz, пустhнное сокр0вище, t мjра ўтaенное. Рaдуйсz, безпл0тныхъ сожи1тельнице. Рaдуйсz, д¦а с™aгw селeніе.

Рaдуйсz, чyдо млcрдіz б9іz, мRjе равноaгGльнаz.

Кондaкъ в7

Ви1дzще стaрца, бlгоговёйнагw ќжаса и3сп0лнена, ти1химъ глaсомъ реклA є3си2 томY, прпdбнаz: не б0йсz, ѓвво зwсjма, нёсмь дyхъ, но землS, прaхъ, и3 пeпелъ, и3 всsчески пл0ть, ничт0же дух0вное когдA помhслившаz и3 ни є3ди1ныz добродётели и3мyщаz. ЖенA є4смь грёшница, недост0йнаz взирaти на нб7о, и3 со стрaхомъ грёшными ўсты2 зовY бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Разумёти и3щA ди1вную тaйну, въ тебЁ сокровeнную, стaрецъ падE пред8 ногaма твои1ма, глаг0лz: заклинaю тS и4менемъ гDа нaшегw ї}са хrтA, є3г0же рaди наготY н0сиши сію2, не скрhй t менE житіS твоегw2, да вели1чіz б9іz ћвэ сотвори1ши. Съ ни1мже и3 мы2 дерзaемъ ўблажи1ти тS си1це: Рaдуйсz, смирeніz свётлаz высото2. Рaдуйсz, даровaній дух0вныхъ богaтство неисчерпaемое. Рaдуйсz, любвE рaди б9іz тёло своE ўмертви1вшаz. Рaдуйсz, въ пустhни непрох0дней є3ди1на, съ є3ди1нымъ бGомъ пребhвшаz. Рaдуйсz, рaйскою красот0ю сіsющаz.

Рaдуйсz, безстрaстіz свётомъ њзарeннаz. Рaдуйсz, чyдо млcрдіz б9іz, мRjе равноaгGльнаz.

Кондaкъ G

Си1лою вhшнzгw ўкрэплsема, и3сповёмъ ти2, чlвёче б9ій, грэхи2 и3 беззак0ніz моS, tвэщaла є3си2 зwсjмэ, стыжyсz, џтче, прости2 мS, но понeже тёло моE нaгw ви1дэлъ є3си2, њбнажY ти2 и3 дэлA моS, nбaче молю2 тS первёе: не бэжи2 t менE, не терпS слhшати безмёстнаz, ћже ѓзъ содёzхъ: но млcрдствуz њ мнЁ, моли1сz за мS, блyдную, и3 бGу, невозгнушaвшусz мною2, зови2: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёz млcрдіе неизречeнное, съ мытари2 и3 грёшники вечерsвый, т0й и3 мнЁ, въ глубинY поги1бели пaдшей, прострE рукY свою2 б9eственную, є3гдA бо возжелaхъ ѓзъ вни1ти въ хрaмъ гDень, нёкаz си1ла возбрани2 ми2 вх0дъ, сeрдца же моегw2 коснyвыйсz свётъ рaзума показA ми2 ти1ну дёлъ мои1хъ. И# начaтъ плaкатисz њ грэсёхъ, въ пeрси бію1щи и3 г0рько рыдaющи. Мh же, покаsнію твоемY веселsщесz, пёніе прин0симъ ти2 сицев0е: Рaдуйсz, ћкw н0щи прешeдшей возсіzвaетъ ти2 зарS сп7сeніz. Рaдуйсz, ћкw глaсъ хrт0въ призывaетъ nвчA заблyждшее t дeбрей грэхA. Рaдуйсz, ћкw слeзными т0ки њмывaеши всS твоS сквeрны. Рaдуйсz, ћкw слезaми твои1ми њчищaеши nдэsніе души2 твоеS. Рaдуйсz, ћкw nц7ъ щедрHтъ њб8sтіz своеS любвE тебЁ tверзaетъ. Рaдуйсz, ћкw вёдый твоS таййнаz, рукописaніz грэхHвъ твои1хъ раздирaетъ.

Рaдуйсz, чyдо млcрдіz б9іz, мRjе равноaгGльнаz.

Кондaкъ д7

Бyрею ск0рбныхъ п0мыслwвъ њдержи1ма, ўзрёла є3си2, мRjе, во ўглЁ притв0ра церк0внагw їкHну пречcтыz бGом™ри и3, стенS, воззвaла є3си2 къ нeй: повели2, q вLчице, да и3 мнЁ, недост0йнэй, tвeрзутсz б9eственныz вх0ды, и3 бyди тh ми спорyчница, ћкw є3гдA ќзрю крeстъ сн7а твоегw2, мjра и3 ћжэ въ мjрэ tвергyсz и3 и3зhду, ѓможе ты2 повели1ши мнЁ, зовyщи бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавше глaсъ и3здалeча глаг0лющь: ѓще їoрдaнъ прейдeши д0брэ пок0й њбрsщеши, на колёна пaдши пред8 приснодв7ою, реклA є3си2: q вLчице! Не гнушaетсz дёвственнаz чcтотA твоS моеS недост0йныz моли1твы, бyди ми2 сп7сeніz ўчи1тельница, руков0дствующаz на пyть покаsніz! Тёмъ ќбw ѓгGли б9іи, написyюще и3сповёданіе твоE, возглашaху ти2 въ т0й чaсъ сицевaz: Рaдуйсz, t тмы2 грэхA къ чcтому свёту покаsніz преходsщаz. Рaдуйсz, неи1стовство страстeй и3 люб0вь пл0тскую tри1нувшаz. Рaдуйсz, всS ќзы и3 сёти врагA растерзaвшаz. Рaдуйсz, тsжкое брeмz стyдныz раб0ты діaвола во бlг0е и3 лeгкое и4го хrт0во премени1вшаz. Рaдуйсz, t смeрти грэх0вныz къ вёчному животY возстаю1щаz. Рaдуйсz, t врaтъ поги1бели къ вратaмъ рaz восходsщаz.

Рaдуйсz, чyдо млcрдіz б9іz, мRjz равноaгGльнаz.

Кондaкъ є7

БGосвётлыми лучaми блгdти просвэщaетъ тS прес™az дв7а, тa бо спорyчница грёшныхъ къ бGу сyщи, tверзaетъ тебЁ двeри млcрдіz б9іz и3 вратA хрaма с™aгw, в0ньже вшeдши, со мн0гими слезaми поклони1ласz є3си2 живон0сному дрeву, и4мже мjръ сп7сeнъ бhсть, и3 распeншемусz гDу, кр0вь свою2 за твоE и3збавлeніе и3зліsвшему, бlгодaрственнw воспёла є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвъ тaйны б9іz и3 кaкw гот0въ є4сть пріи1мати кaющихсz, всехвaльнаz мRjz, воззвaла є3си2 всёмъ сeрдцемъ: вLчице бцdе! Не њстaви менE! И# ўстреми1ласz є3си2 въ пустhню oб8 џнъ п0лъ їoрдaна. Мh же, почитaz бёгство твоE, срётаемъ тS пёніи си1ми: Рaдуйсz, ћкw всепрощaющею люб0вію сп7са ўрани1сz сeрдце твоE. Рaдуйсz, ћкw сокр0вище блгdти, тоб0ю пріsтое, потщaласz є3си2 сокрhти въ пустhни. Рaдуйсz, ћкw мjра грэх0вныz слaдости скоротeчнw и3 невозврaтнw tбэглA є3си2. Рaдуйсz, ћкw бёгствомъ твои1мъ дeмоны nгнeмъ попали1ла є3си2. Рaдуйсz, ћкw тёмъ бёгствомъ нб7сA возрaдовала є3си2.

Рaдуйсz, чyдо млcрдіz б9іz, мRjе равноaгGльнаz.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдуеши всёмъ пaдшимъ и3 tчazннымъ, всечестнaz, б9іе чlвэколю1біе и3 си1лу покаsніz, кaкw грёшную дyшу њмывaетъ, њчищaетъ, свётлитъ и3 возв0дитъ горЁ и3 весeліе твори1тъ ѓгGлwмъ б9іимъ, съ ни1миже и3 мы2 брeнными ўсты2 зовeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

ВозсіS мjрови t пустhни їoрдaнскіz свётъ вели1кихъ п0двигwвъ твои1хъ, мRjе приснослaвнаz, мн0гаz бо лёта ѓки ґдамaнтъ твeрдъ и3 ст0лпъ непоколеби1мъ пребылA є3си2, ћкw со ѕвэрьми2 лю1тыми съ п0хотьми твои1ми б0рющесz и3 nрyжіемъ крестA tражaz разжжeнныz стрёлы лукaвагw. Сегw2 рaди, дивsщесz пачеестeственному терпёнію твоемY, люб0вію зовeмъ ти2: Рaдуйсz, ћкw ѕлострадaніz и3 трyдъ въ пустhни четыредесsть џсмь лётъ понеслA є3си2. Рaдуйсz, ћкw с0лнечнагw зн0z њпалeніе, наготY и3 мрaзъ н0щный претерпёла є3си2. Рaдуйсz, ћкw глaдомъ и3 жaждою и3стаzвaла є3си2. Рaдуйсz, ћкw всsкое пожелaніе пл0ти конeчнw ўмертви1ла є3си2. Рaдуйсz, ћкw въ борьбЁ со грэх0мъ, въ тебE живyщимъ, до кр0вэ подвизaласz є3си2.

Рaдуйсz, чyдо млcрдіz б9іz, мRjе равноaгGльнаz.

Кондaкъ з7

ХотS препsтіе сотвори1ти твоемY свётлому къ нб7си2 шeствію, всебlжeннаz, и3ск0нный врaгъ р0да чlвёческагw не престаsше влагaти ти2 п0мыслы нечи1стыz, џгнь грэх0вный во ўдесёхъ твои1хъ разжигaz и3 предлагaz тебЁ на пaмzть прeжнzz житіS твоегw2. Тh же, многострадaльнаz, повергaласz є3си2 на зeмлю, слезaми њбливazсz и3 призывaz въ п0мощь приснодв7у, и3 не воставaла є3си2 t земли2 дeнь и3 н0щь, д0ндеже слaдкій свётъ њсіzвaше тS, воздвизaz бlгодaрственнw пёти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вый чlвёкъ, по џбразу б9ію создaнный, kви1ласz є3си2, прпdбнаz, ўмертви1въ бо всеконeчнw вeтхагw чlвёка, во хrта њблеклaсz є3си2, всечyднаz. Седмьнадeсzть лётъ безчи1сленныz бёды претерпёхъ, зwсjмэ реклA є3си2, tт0леже и3 до днeсь си1ла б9іz грёшную мою2 дyшу и3 тёло смирeнное соблюдE. Пріими2 ќбw и3 t нaсъ, недост0йныхъ, похвалы2 сицевhz: Рaдуйсz, ћкw ўмертви1ла є3си2 страстeй взыгрaніz. Рaдуйсz, ћкw сaмое є3стество2 побэди1ла є3си2. Рaдуйсz, ћкw всsкій грёхъ t души2 и3 пл0ти твоеS потреби1ла є3си2. Рaдуйсz, ћкw въ сeрдцэ и3 ўмерщвлeнныхъ ўдесёхъ твои1хъ н0сиши ї}са, тоб0ю люби1магw. Рaдуйсz, ћкw њблеклaсz є3си2 въ nдeжду весeліz дух0внагw. Рaдуйсz, ћкw вошлA є3си2 въ вёчный пок0й сн7а б9іz.

Рaдуйсz, чyдо млcрдіz б9іz, мRjz равноaгGльнаz.

Кондaкъ }

Стрaнное и3 преслaвное и3змэнeніе твоE, прпdбнаz, ви1дzще, дeмонwвъ тeмныz п0лки г0рько рыдaху, всs же си1лы нбcныz рaдостію и3грaюще, пёснь хrту воспэвaху, прославлsюще б9іе млcрдіе, грэхaми людски1ми непреwдолeнное, вeліимъ глaсомъ зовyще: Ґллилyіа.

Јкосъ }

ВсS былA є3си2 въ бз7э, мRjе всебогaтаz, є3гдA зwсjма, њбходS пустhню, ви1дэти тS спод0бисz. Заклинaю тS, џтче, спcтелэмъ бGомъ, да никомyже речeши, ћже слhшалъ є3си2 t менE, д0ндеже бGъ t земли2 в0зметъ мS, вэщaла є3си2 томY, нhнэ съ ми1ромъ thдиши, въ постЁ же грzдyщагw лёта причасти2 мS с™hхъ хrт0выхъ тaинъ на брeзэ їoрдaнстэмъ. То рeкши, ѓки г0рлица пустыннолюби1ваz и3 неудержи1маz, t џчію стaрца скрhласz є3си2, т0й же поклони1всz до земли2 и3 цэловA мёсто, и3дёже стоsсте ст0пы н0гъ твои1хъ, зовhй таковaz: Рaдуйсz, ћкw њбнажи1вшисz стyда грэх0внагw, пaче снёга ўбэли1ласz є3си2. Рaдуйсz, ћкw пaче лучeй с0лнечныхъ просвэти1ласz є3си2. Рaдуйсz, ћкw всS грэхи2 твоS забвeнны и3 прощeнны сyть ў бGа. Рaдуйсz, ћкw чaсть твоS со с™hми. Рaдуйсz, ћкw мздA твоS мн0га на нб7сёхъ. Рaдуйсz, ћкw первёе блудни1ца, днeсь невёста хrт0ва сотвори1ласz є3си2.

Рaдуйсz, чyдо млcрдіz б9іz, мRjе равноaгGльнаz.

Кондaкъ f7

Всsкъ п0мыслъ и3 ќмъ ўжасaютъ болёзни твоS, всехвaльнаz, кaкw трyдъ пустhни любвE рaди б9іей претерпёла є3си2, взывaше превели1кій во nтцёхъ зwсjма, рыдaz: q, мaти дух0внаz! Ты2 бGу прибли1зиласz є3си2, хотёлъ бhхъ, ѓще бы м0щнw бhло, во слёдъ тебЁ ходи1ти и3 зрёти чтcн0е лицE твоE и3 кyпнw съ тоб0ю нем0лчнw пёти: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡йство земнор0дныхъ не довлeетъ дост0йнw похвали1ли твоS п0двиги, всечтcнaz. Кт0 же дов0ленъ и3зрeщи слeзныz т0ки, ћже проліsла є3си2 въ моли1твахъ къ бGу; Кто2 болёзни твоS и3зwчтeтъ, кто2 и3сповёсть всен0щныz бдeніz, борeніz и3 теснотY житіS твоего; Пустhню всю2 чудесы2 просвэти1вши, ћкw с0лнце, просіsла є3си2, всечyднаz. Тёмъ ќбw м0лимъ тS: њзари2 лучaми свёта твоегw2 нaша сердцA и3 и3спроси2 њставлeніе грэхHвъ всёмъ вопію1щимъ тебЁ таковaz: Рaдуйсz, помрачeнный џбразъ б9ій въ свётлости вели1цей въ себE возoбрази1вшаz. Рaдуйсz, нбcными ґромaты бlгоухaющаz. Рaдуйсz, ѕвёздами чудeсъ ўкрaшеннаz. Рaдуйсz, лучaми добродётелей сіsющаz. Рaдуйсz, вели1чіz б9іz всёмъ концeмъ земли2 бlговэствyющаz. Рaдуйсz, нб7о и3 зeмлю къ пёнію слaвы гDа твоегw2 призывaющаz.

Рaдуйсz, чyдо млcрдіz б9іz, мRjе равноaгGльнаz.

Кондaкъ ‹

Спcтелz бGа животворsщее тёло и3 кр0вь взeмше, въ дeнь таи1нственныz хrт0вы вeчери ѓвва зwсjма, по завэщaнію твоемY, въ вeчеръ ѕэлw2 поздeнь и3зhде на брeгъ їoрдaна, неукл0ннw въ пустhню, лyннымъ свётомъ њсіzвaемую, зрS и3 молsщесz къ бGу, глаг0лz: покажи2 ми2, гDи, сокр0вище твоE, є4же въ пустhни сокрhлъ є3си2! Покажи2 ми ѓгGла во пл0ти, да не tи1ду т0щь, носS моS грэхи2 на њбличeніе, но да, рaдуzсz, зовY тебЁ: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Стёну непрох0дну мhслzше стaрецъ бhти їoрдaнъ рёку, мeжду ни1мъ и3 тоб0ю, прпdбнаz: nбaче ты2, стaвъ на nдн0й странЁ рэки2, знaменіемъ крeстнымъ їoрдaнъ знaменала є3си2 и3 кyпнw съ тёмъ знaменіемъ взошлA є3си2 на в0ду. Зwсjма же, ви1дэвъ и3дyщу тS къ себЁ вeрху воды2, ўжасeсz и3 рaдостію вопіsше тебЁ: Рaдуйсz, г0рнzгw рaz б9іz nбитaтельнице. Рaдуйсz, ћкw твaрь пови1нуетсz велeнію твоемY. Рaдуйсz, ћкw в0лны стeлzтсz под8 честнhz н0зэ твои2. Рaдуйсz, ћкw їoрдaнъ тебЁ слyжитъ, лунA и3 ѕвёзды нб7сныz дивsтсz с™hни твоeй. Рaдуйсz, си1лы б9іей ди1вное проzвлeніе. Рaдуйсz, хрaмъ њдушевлeнный бGа живaгw.

Рaдуйсz, чyдо млcрдіz б9іz, мRjе равноaгGльнаz.

Кондaкъ №i

Пёніе подобaше приноси1ти всемогyщему бGу, ѓвво, по водЁ шeствующе реклA є3си2 томY: что2 твори1ши сщ7eнникъ сhй, кaкw дерзaеши клaнzтисz мнЁ, ўб0зэй, сaмъ носsй стрaшныz тaйны хrтA бGа; є3мyже вёрою и3 люб0вію, прaхъ и3 землS, покланsющисz, со стрaхомъ зовY: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свётомъ нбcнымъ блистazсz, причасти1ласz є3си2 б9eственныхъ тaинъ и3, рaдости преми1рныz и3сп0лнисz, на нб7о рyцэ воздёвши, реклA є3си2: нhнэ tпущaеши рабY твою2, вLко! Nбрaщсz же къ стaрцу, вёщaла є3си2: прости2, ѓвво зwсjмо! Въ грzдyщее же лёто ўзри1ши мS пaки въ пустhни, ћкwже х0щетъ гDь. Моли2 є3гw2 њ мнЁ, џтче м0й, моли2, поминaz всегдA моE њкаsнство. И# пaки їoрдaнъ знaменавши, прешлA є3си2 верхY воды2. Стaрецъ же, не смёz над0лзэ держaти тS, стенS и3 рыдaz, взывaше вслёдъ тебЁ таковaz: Рaдуйсz, мeртвость ї}са въ тёлэ носsщаz. Рaдуйсz, воскресeніz є3гw2 слaвою сіsющаz. Рaдуйсz, блгdтію, ћкw ри1зою свёта, њблечeннаz. Рaдуйсz, ћкw ѓгGли б9іи дивsтсz чистотЁ твоeй. Рaдуйсz, ћкw си1лы ѓдскіz ўжасaютсz и3 трепeщутъ t слaвы твоеS. Рaдуйсz, свэтозaрнаz nби1тель всес™hz трbцы.

Рaдуйсz, чyдо млcрдіz б9іz, мRjе равноaгGльнаz.

Кондaкъ в7i

Блгdтію б9eственною њкрылsема, во є3ди1нъ чaсъ долготY пустhни прешлA є3си2 и3 въ н0щь сп7си1тельныz хrт0выz стрaсти, по причащeніи б9eственныz тaйныz вeчери, сн0мъ с™hмъ ўснyла є3си2, њ мjрэ молsсz, дyхъ тв0й гDу предaла є3си2, є3мyже со ѓгGлы въ неисповэди1мой рaдости зовёши нhнэ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще надгр0бное пёніе, бGомyдрый зwсjма н0зэ твои2 чтcныz слезaми њмывaше и3, мн0гw моли1всz, покры2 тёло твоE землeю, нaгw сyщее и3 ничт0же и3мёющее, т0чію вeтхую мaнтію, ю4же и3спeрва тебЁ дадE. Тёмже рaдостію и3 стрaхомъ мн0гимъ њдержи1мъ, вели1чію б9ію дивsсz, стоsше, зовhй къ тебЁ таковaz: Рaдуйсz, ћкw чaдо свёта сyщи, прешлA є3си2 къ свёту невечeрнему. Рaдуйсz, ћкw дyхъ тв0й съ весeліемъ пріsша селeніz с™hхъ. Рaдуйсz, ћкw тёло твоE ўпок0исz въ моги1лэ, ю4же лeвъ t пустhни тебЁ и3скопA. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю показA мнЁ гDь: коли1кw tстою2 t мёры совершeнства. Рaдуйсz, њ всёмъ мjрэ къ бGу ходaтаице. Рaдуйсz, п0стникwвъ высото2, прпdбныхъ слaво, страдaльцевъ красото2.

Рaдуйсz, чyдо млcрдіz б9іz, мRjе равноaгGльнаz.

Кондaкъ Gi

Q, прпdбнаz мaти, бGобlжeннаz мRjе! Пріими2 t нaсъ нhнэ приноси1мое тебЁ молeніе и3, свёту непристyпному предстоS, моли1сz всещeдрому бGу, да ми1лостивъ бhвъ, ниспослeтъ свэтозaрную блгdть покаsніz всёмъ заблyждшымъ чaдwмъ нбcнагw nц7A и3, t грэхA къ nтeческому д0му востeкшихъ, въ рaйскихъ селeніихъ спод0битъ вкyпэ съ тоб0ю во вёки бlгодaрственнw пёти є3мY: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды. И# пaки јкосъ №-й: ЃгGла во пл0ти:

И# кондaкъ №-й: И#збрaнной t гDа:

Мlтва

Q, равноaгGльнаz и3 всесвётлаz мRjе прпdбнаz, ўбэли1вшаz ри1зу души2 своеS въ кр0ви ѓгнчей и3 зрsщаz нhнэ на нб7си1 невечeрній свётъ цrтвіz нбcнагw! Помzни2 мS, грёшнагw и3 ўб0гагw рабA твоегw2, въ бGопріsтныхъ твои1хъ къ бGу моли1твахъ и3 защити2 мS t ловлeніz врагA, вёси бо є3гw2 к0зни и3 лю1тую въ сeмъ житіи2 на ны2 брaнь. Дaруй ми2 слeзы покаsніz, њмывaющіz душeвную мою2 сквeрну, и3спроси2 ми2 њставлeніе грэхHвъ и3 житіS и3справлeніе, и3збaви мS t ѕлhхъ мои1хъ nбhчаевъ, лёности и3 нерадeніz, научи2 мS постоsнству и3 крёпости въ борьбЁ съ мои1ми грэх0вными нaвыками, и3 помози2 напечатлёти въ сeрдцэ моeмъ и3 ўмЁ пресвётлый џбразъ тоб0ю люби1магw хrтA, ўsзви мою2 дyшу є3гw2 всепрощaющею люб0вію, да не њскорблю2 млcрдіе є3гw2 н0выми грэхaми. Ўмоли2 њ мнЁ и3 ми1лостивую спорyчницу твою2, пречcтую дв7у бцdу, да и3 мнЁ, недост0йному, дaруетъ всеси1льную свою2 п0мощь и3 настaвитъ на стезю2 сп7сeніz. Во и3сх0дэ же t сегw2 мjра, q, мaти прпdбнаz, спод0би мS причащeніz с™hхъ б9eственныхъ тaинъ: въ стрaшный чaсъ смeрти помози2, на воздyшныхъ мытaрствахъ заступи2 и3 предстaтельствомъ твои1мъ tвeрзи ми2 двeри нбcнагw цrтвіz, и3дёже по трудёхъ и3 п0двизёхъ нhнэ водворsешисz, зрS и3 прославлsz преслaдкагw и3скупи1телz твоегw2, пришeдшагw въ мjръ грёшныz сп7сти2 и3 б9eственною своeю кр0вію њмывaющагw нaсъ t всsкагw грэхA, є3мyже слaва, чeсть и3 поклонeніе со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ и3 прес™hмъ и3 животворsщимъ д¦омъ въ безконeчныz вёки. Ґми1нь.

Очікується текст

Знайшли помилку