...
Акафісти,  Різні

Акафіст подячний після святого Причастя

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Конда́к 1

Возбра́нный Воево́до и Го́споди, Святы́ми Та́йнами Твои́ми Ты́ а́д в душе́ мое́й победи́л еси́ ны́не! Святы́ми Та́йнами Твои́ми Ты́ тяготу́ грехо́вную с со́вести моея́ непости́жне ны́не сня́л еси́! И а́з, прича́стник Та́ин си́х недосто́йный, похва́льная воспису́ю Ти́ та́ко:

Иису́се, Хле́бе Живы́й, Хле́бе Небе́сный, Хле́бе Сладча́йший, благодарю́ Тя́ за Та́йны Святы́я Твоя́.

Икос 1

Кондaкъ №

Взбрaнный воев0до и3 гDи, с™hми тaйнами твои1ми ты2 ѓдъ въ душЁ моeй побэди1лъ є3си2 нhнэ. С™hми тaинами твои1ми ты2 тzготY грэх0вную съ с0вэсти моеS непости1жимэ нhнэ снsлъ є3си2. СE ѓзъ, причaстникъ тaинъ си1хъ недост0йный, похв†льнаz восписyю ти2 тaкw:

Ї}се, хлёбе живhй, хлёбе нбcный, хлёбе сладчaйшій, бlгодарю2 тS за тaины с™hz твоS.

Јкосъ №

Очікується текст

Знайшли помилку