Акафісти,  Святим

Акафіст мученицям Вірі, Надії, Любові та матері їхній Софії

ТранслітераціяЦерковнослов’янськаУкраїнська

Конда́к 1

Избра́нным раба́м Го́спода Вседержи́теля, Ве́ре, Наде́жде и Любви́, и му́дрей ма́тери Софи́и, похва́льная вам пе́ния умиле́нно возно́сим. Вы же, я́ко дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу иму́ще, моли́тися за ны, во е́же изба́витися нам грехо́в и скорбе́й, да благода́рственно вопие́м вам:

Ра́дуйтеся, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, ку́пно с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

И́кос 1

А́нгели на Небеси́ ра́довахуся, доброде́тельное житие́ ва́ше зря́ще, е́же провожда́сте в чте́нии Писа́ний Боже́ственных, в труде́х, посте́, моли́тве и ми́лостыни, ма́терию ва́шею непреста́нно су́щи поуча́еми, да явите́ся о́брази живи́и трие́х богосло́вских доброде́телей, и́хже имена́ми наречены́ бы́сте. Мы же, такове́й му́дрости ма́тере ва́шея и соверше́нному благоразу́мию ва́шему дивя́щеся, благогове́йно рцем вам:

Ра́дуйтеся, единомы́сленныя сестры́, трие́м доброде́телем тезоимени́тыя; ра́дуйтеся, в повинове́нии богому́дрей ма́тери ва́шей на сте́пени соверше́нствования вше́дшия.

Ра́дуйтеся, а́ки три ра́йския ве́тви, в злове́рнем Ри́ме возра́сшия; ра́дуйся, Софи́е, дще́рем твои́м имена́ доброде́телей наре́кшая, я́же ве́щию исполня́ти научи́ла еси́.

Ра́дуйся, Ве́ро, ве́рою неви́димое, я́ко ви́димое, зре́ти нам помога́ющая; ра́дуйся, в нетле́ние облече́нная.

Ра́дуйся, Наде́ждо, наде́ждою страда́ния на́ша во юдо́ли ско́рби ослабля́ющая и в го́рняя десни́цею указу́ющая; ра́дуйся, Ца́рствие Небе́сное унасле́довавшая.

Ра́дуйся, Любы́, любо́вию Боже́ственною блаже́нство безсме́ртныя жи́зни нам открыва́ющая; ра́дуйся, благода́тию Ду́ха Свята́го осия́нная.

Ра́дуйся, Софи́е, си́есть прему́дрость, прему́дре дще́ри твоя́ воспита́вшая; ра́дуйся, в доброде́телех ве́ры, наде́жды и любве́ нас утвержда́ющая.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, ку́пно с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 2

Ви́дящи му́драя Софи́я слуги́, прише́дша зва́ти ю со дще́рьми ко царю́ Адриа́ну, и позна́вши вину́ призва́ния своего́, ста со ча́ды свои́ми на моли́тву, по́мощи Бо́га прося́щи. По моли́тве же, е́мшеся за ру́це, я́коже вене́ц уплете́нный, идя́ху вку́пе, пою́ще Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2

Ра́зум несумне́нный име́ли есте́, святы́я, егда́ бо в пала́ты ца́рския введены́ бы́сте, царе́ви Адриа́ну предста́сте с лице́м све́тлым, очесы́ весе́лыми и се́рдцем му́жественным. Царь же, зря честна́я лица́ ва́ша неустраше́нна и му́дрость Софи́и уве́дев, отложи́ на и́но вре́мя суд свой и отсла́ вы к не́коей благоро́дней жене́, у нея́же пребы́сте три дни, ма́тери ва́шей прему́дрей богодухнове́нными словесы́ день и нощь вас поуча́ющей. Те́мже ублажа́юще вас, взыва́ем си́це:

Ра́дуйтеся, три непоро́чныя а́гницы Христо́вы, вене́ц доброде́телей в себе́ совокупи́вшия; ра́дуйтеся, три доброде́тельныя сестры́, тве́рдую ве́ру, несумне́нную наде́жду и нелицеме́рную любо́вь ко Го́споду Бо́гу яви́вшия.

Ра́дуйтеся, не пощади́вшия красоты́ и мла́дости ва́шея, Красне́йшаго ра́ди добро́тою па́че сыно́в челове́ческих; ра́дуйся, Софи́е, ча́да твоя́ возлю́бленная на по́двиг му́ченический за Христа́ наставля́вшая.

Ра́дуйся, Ве́ро, муче́нием за Христа́ ве́ру твою́ испове́давшая; ра́дуйся, сестры́ твоя́ кре́пкою ве́рою воздвиза́вшая.

Ра́дуйся, Наде́ждо, тве́рдое наде́яние на Христа́ возлага́вшая; ра́дуйся, сестры́ твоя́ неосла́бною наде́ждою укрепля́вшая.

Ра́дуйся, Любы́, му́ками за Христа́ любо́вь твою́ де́йственную показа́вшая; ра́дуйся, сестры́ твоя́ огне́м любве́ огражда́вшая.

Ра́дуйся, Софи́е, сла́дкая ча́да твоя́ увещава́вшая презре́ти сла́ву и бога́тство и всю сла́дость ми́ра сего́ тле́ннаго; ра́дуйся, до́брыя дще́ри твоя́ до кро́ве ста́ти за Го́спода и умре́ти за Него́ усе́рдно учи́вшая.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, ку́пно с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 3

Си́лою Боже́ственною осенены́ бя́ху му́ченицы, я́же доброде́тели име́н свои́х яви́ша де́лом в по́двизех му́ченических, воспева́юще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 3

Иму́ще в себе́ святы́я му́ченицы столп ве́ры, криле́ наде́жды и огнь любве́, в сла́дость послу́шающия от слове́с ма́тере своея́, еди́на другу́ю в долготерпе́нии утвержда́ху и ра́достно идя́ху, жела́юще честна́го му́ченичества, е́же за Христа́. Тому́ покланя́ющеся, я́ко Бо́гу на́шему, сицевы́ми вас воззва́ньми почита́ем:

Ра́дуйтеся, ни ма́ло не поскорбе́вшия о лише́нии вре́меннаго сего́ живота́ ве́чныя ра́ди жи́зни; ра́дуйтеся, че́сти ра́ди Христо́вы плоть на му́ки преда́вшия.

Ра́дуйтеся, три многоце́нныя сосу́ды ве́ры, наде́жды и любве́ Бо́гу в дар прине́сшия; ра́дуйся, Софи́е, я́ко, любве́ ра́ди презе́льныя ко дще́рям твои́м, всем се́рдцем возжеле́ла еси́, да Ца́рствие Бо́жие насле́дуют.

Ра́дуйся, Ве́ро, ду́ши на́ша ве́рою озаря́ющая; ра́дуйся, к ти́хому приста́нищу нас вознося́щая.

Ра́дуйся, Наде́ждо, сердца́ на́ша сла́достию наде́жды оживля́ющая; ра́дуйся, из пучи́ны отча́яния нас извлека́ющая.

Ра́дуйся, Любы́, страда́ния и ско́рби на́ша в ра́дость прелага́ющая; ра́дуйся, окамене́нная сердца́ на́ша во умиле́ние преводя́щая.

Ра́дуйся, Софи́е, му́дростию на благо́е нас наставля́ющая; ра́дуйся, потемне́нное о́ко душ на́ших просвеща́ющая.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, ку́пно с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 4

Бу́ря я́рости мучи́телевы нападе́ на тя, свята́я Ве́ро, но не поколеба́ тя. Кто бо возмо́жет ве́ру неодоли́мую подви́гнути, адама́нта крепча́йшую, я́же ве́рных научи́ла есть пе́ти с тобо́ю Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4

Слы́шащи му́драя ма́ти дще́ри своя́ пред царе́м небоя́зненно Христа́ испове́дающия и глаго́лющия, я́ко того́ еди́наго жела́ют, е́же бы страда́ти и терпе́ти го́ркия му́ки сла́дкаго ра́ди Иису́са Христа́, ра́довашеся вельми́ и моля́ше Бо́га, да укрепи́т я в предлежа́щих му́ках. Сие́ у́бо изволе́ние похваля́юще, пе́рвейшей дще́ри му́дрыя ма́тере та́ко воспое́м:

Ра́дуйся, Ве́ро, немилосе́рдая бие́ния Сладча́йшаго ра́ди Иису́са сла́дце прие́мшая; ра́дуйся, уре́занная сосца́ твоя́, а́ки два кри́на чистоты́, в же́ртву Го́споду прине́сшая.

Ра́дуйся, я́ко от я́звы твоея́ вме́сто кро́ве млеко́ истече́; ра́дуйся, я́ко на раскале́нное желе́зо положе́на была́ еси́.

Ра́дуйся, я́ко в коно́б кипя́щ вве́ржена су́щи, ни ма́ло не опали́лася еси́, ниже́ вреди́лася еси́; ра́дуйся, пла́мень страсте́й на́ших небе́сною прохла́дою утиша́ющая.

Ра́дуйся, огнь муче́ний на́ших в боле́знех угаша́ющая; ра́дуйся, зна́мением ве́ры посреде́ напа́стей нас зна́менающая.

Ра́дуйся, щито́м ве́ры во бра́ни со враго́м нас покрыва́ющая; ра́дуйся, честну́ю главу́ твою́ за Главу́ Це́ркве, Христа́ Бо́га, под мечь ра́достно прекло́ншая.

Ра́дуйся, я́ко обагре́нием кро́ве твоея́, а́ки червлени́цею оде́яна, яви́лася еси́ очесе́м Безсме́ртнаго Жениха́ твоего́; ра́дуйся, к жела́нному кра́ю прише́дшая и люби́маго Спа́са и Го́спода узре́вшая.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, ку́пно с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 5

Богозда́нным звезда́м уподо́билися есте́, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, всем бо се́рдцем прилепи́вшияся ко еди́ному ве́чному Животу́ и Красоте́ неизрече́нней, Иису́су Христу́, ско́ро ше́ствовасте, во е́же умре́ти за Него́ и наслади́тися Боже́ственнаго Его́ виде́ния, пою́ще Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 5

Ви́девше добропобе́дныя сестры́ святу́ю Ве́ру ра́достно за Христа́ пострада́вшу, и са́ми хотя́ху ду́ши своя́ за Него́ положи́ти: царь же Наде́жду святу́ю нача́т испы́товати, и ви́дев ю с сестро́ю единомы́сленну су́щу, на му́ки вдаде́ ю, оба́че ничто́же успе́. Мы же, Наде́жду святу́ю о сицево́м ея́ мудрова́нии ублажа́юще, воспои́м и просла́вим ю́:

Ра́дуйся, Наде́ждо, жесто́ко бие́нная, оба́че пресве́тлую наде́жду на Го́спода не потеря́вшая; ра́дуйся, му́ки твоя́ безро́потно в молча́нии терпе́вшая.

Ра́дуйся, и нам кре́пкое терпе́ние подаю́щая; ра́дуйся, я́ко в разжже́нней пещи́ неопаля́ема бы́вши, хвалу́ Бо́гу возсыла́ла еси́.

Ра́дуйся, я́ко и нас во страда́ниих хвали́ти Бо́га науча́еши; ра́дуйся, я́ко ногтьми́ желе́зными стро́гана была́ еси́.

Ра́дуйся, нас, су́щих в ско́рбех, луча́ми наде́жды осиява́ющая; ра́дуйся, я́ко чу́дное не́кое благоуха́ние от язв твои́х исхожда́ше.

Ра́дуйся, непоколеби́мое упова́ние на Го́спода Иису́са неизме́нно сохра́ншая; ра́дуйся, безнаде́жность и безси́лие в сердца́х на́ших истребля́ющая.

Ра́дуйся, ме́чное посече́ние за Христа́ ра́достно прии́мшая; ра́дуйся, я́сная денни́це, нам, печа́льми земны́ми угнете́нным, мир ве́чный раскрыва́ющая.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, ку́пно с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 6

Пропове́дником и апо́столом богоно́сным подо́бны бы́сте, богому́дрыя сестры́: доброде́тельми бо ва́шими пропове́дасте всем ве́рным ве́ру, наде́жду и любо́вь ко Го́споду, Влады́це всех, Тому́ пою́ще: Аллилу́иа.

И́кос 6

Возсия́ла еси́, а́ки со́лнце, Любы́ свята́я, кто бо си́це за возлю́бленнаго Го́спода своего́ можа́ше ста́ти, я́коже любы́, поне́же пи́сано есть: «Крепка́ я́ко смерть любы́, вода́ мно́га не мо́жет угаси́ти любве́, и ре́ки не потопя́т ея́». Мо́лим ти ся ны́не, Любы́ свята́я, серафи́мским пла́менем любве́ ко Го́споду горя́щая, обнови́ окамене́нная и изсо́хшая сердца́ на́ша, возжги́ в нас, оскуде́вших любо́вию, свет любве́, да возлю́бльше Го́спода и вся бли́жния на́ша, тебе́ я́ко моли́твенницу на́шу, восхва́лим си́це:

Ра́дуйся, Любы́, я́ко любве́ твоея́ ко Христу́ воды́ мно́ги пре́лестей мирски́х не угаси́ша; ра́дуйся, я́ко вся ласка́ния и да́ры царе́вы отве́ргши, ду́шу твою́ за Го́спода положи́ла еси́.

Ра́дуйся, я́ко любве́ твоея́ ре́ки бед и страда́ний не потопи́ша; ра́дуйся, за Го́спода Иису́са на колеси́ протя́гнутая, же́злием бие́нная, све́рдлами прободе́нная и в пещь о́гненную вве́рженная.

Ра́дуйся, я́ко в лю́тых му́ках твои́х си́лою Бо́жиею укрепля́ема была́ еси́; ра́дуйся, кро́вию твое́ю, любве́ ра́ди к Безсме́ртному Жениху́ твоему́ Христу́ излия́нною, в хла́дных сердца́х на́ших любо́вь возбужда́ющая.

Ра́дуйся, я́ве показа́вшая нам, я́ко любве́ ра́ди вся муче́ния сла́дце претерпева́ются; ра́дуйся, яви́вшая нам, я́ко любы́ Боже́ственная приво́дит к животу́ ве́чному.

Ра́дуйся, са́мою ве́щию уве́рившая, я́ко любы́ Боже́ственная открове́ние есть безсме́ртия; ра́дуйся, я́ко ника́яже мучи́тельства возмого́ша разлучи́ти Любо́вь от любве́ Христо́вы.

Ра́дуйся, в му́ках апо́стольски веща́вшая, я́ко не разлучи́т тя от любве́ Бо́жия ни скорбь, ни теснота́, ни гоне́ние, ни глад, ни нагота́, ни беда́, ни меч; ра́дуйся, любве́ ра́ди Христо́вы мече́м во главу́ усече́нная.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, ку́пно с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 7

Хотя́ще скоре́е от те́ла разлучи́тися и со Христо́м бы́ти, святы́я де́вы, егда́ на ме́чное посече́ние идя́ху, еди́на другу́ю и ма́терь свою́ Софи́ю объе́млюще лобыза́хуся, дру́жескому нас любле́нию поуча́юще, да вси ку́пно пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7

Но́вое чу́до показа́ Госпо́дь, егда́ по́мощь Свою́ посла́ страда́вшим за испове́дание и́мене Его́ толи́ко ю́ным де́вам: ве́рою бо, наде́ждою и любо́вию укрепля́емы и возноси́мы бы́вше, до́блественне по́двиги своя́ сконча́ша. Мы же в единомы́слии и единоду́шии до конца́ живота́ пребы́вших мо́лим вас, да и нам низпо́слете единомы́слие в соверше́нии до́брых дел, умиле́нно велича́ющим вас:

Ра́дуйтеся, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, еди́нем путе́м муче́ний до врат небе́сных ше́дшия; ра́дуйтеся, в пресве́тлый черто́г прелюбе́знаго Жениха́ ва́шего во гла́се ра́дования вше́дшия.

Ра́дуйтеся, я́ко Иису́с Христо́с просвети́, я́коже зве́зды на небеси́, ра́ны на телесе́х ва́ших; ра́дуйся, Софи́е, до́блественне на му́ки чад твои́х взира́вшая.

Ра́дуйтеся, я́ко небе́сною красото́ю, ея́же о́ко не ви́де, украси́ Госпо́дь добро́ту ва́шу, му́ками отъя́тую; ра́дуйтеся, венцы́ воздая́ния прие́мшия.

Ра́дуйтеся, а́ки три звезды́, Со́лнцем пра́вды озаре́нныя; ра́дуйся, Софи́е, в му́жественнем испове́дании дще́рьми твои́ми и́мене Христо́ва утеше́ние ве́лие обре́тшая.

Ра́дуйтеся, мглу сомне́ний на́ших разсеява́ющия; ра́дуйтеся, нас удруче́нных страда́ньми душе́вными и теле́сными, подкрепля́ющия.

Ра́дуйтеся, красото́ю любве́ сердца́ на́ша украша́ющия; ра́дуйся, Софи́е, кре́посте и утеше́ние изнемога́ющих в беда́х и ну́ждах.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, ку́пно с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 8

Стра́нное и непоня́тное нам немощны́м, в мирски́х сласте́х погря́знувшым, зрим де́ло, я́ко Софи́я свята́я, возлю́бленных чад свои́х ви́дящи лю́тыя и го́рькия му́ки и сме́рти, ни ма́ло не поскорбе́, но возра́довася зело́ ду́хом, пою́щи Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8

Вся бе в вы́шних му́драя Софи́я, егда́ дще́ри своя́ сла́дкими словесы́ и му́дрыми увеща́ньми на муче́ния подвиза́ше. А́ще же от естества́ к слеза́м преклоня́шеся а́бие, от любве́ Христо́вы прелага́шеся на ра́дость, печа́ль бо серде́чную и боле́знь о ча́дех ма́тернюю победи́ в ней любы́ Бо́жия. Ве́лиею у́бо любо́вию дще́ри своя́ лю́бящи, па́че всего́ тем Ца́рствия Небе́снаго жела́ше. Сего́ ра́ди, чудя́щеся му́дрости и вели́цей любви́ твое́й ко дще́рем и сла́вяще тя, взыва́ем:

Ра́дуйся, Софи́е, я́ко возвесели́ся душа́ твоя́ о блаже́нней кончи́не дще́рей твои́х, свято́е и́мя Го́спода дерзнове́нно испове́давших; ра́дуйся, в му́ченичестем венча́нии чад твои́х честь и сла́ву прия́вшая.

Ра́дуйся, уча́стия му́ченическаго и спребыва́ния со дще́рьми в небе́сней сла́ве Христа́ Бо́га сподо́бльшаяся; ра́дуйся, честна́я телеса́ дще́рей твои́х с ра́достными слеза́ми погре́бшая.

Ра́дуйся, три дни гро́бу их приседе́вшая и сном сме́рти о Го́споде почи́вшая; ра́дуйся, а́ще и не пло́тию, оба́че се́рдцем за Христа́ страда́вшая.

Ра́дуйся, я́ко три доброде́тельныя дще́ри, си́ми ве́ру, наде́жду, любо́вь к Бо́гу яви́вши, в дар Пресвяте́й Тро́ице принесла́ еси́; ра́дуйся, я́ко чадоро́дия ра́ди спасла́ся еси́.

Ра́дуйся, ди́вная ма́ти, благи́я па́мяти досто́йная; ра́дуйся, дще́ри твоя́, да кровь свою́ за Христа́ пролию́т, моли́вшая.

Ра́дуйся, умудря́ющая ны, да блюде́м непрело́жно доброде́тели ве́ры, наде́жды и любве́; ра́дуйся, Животворя́щей Тро́ице за ны моля́щаяся.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, ку́пно с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 9

Вси А́нгели дивля́хуся о страда́ниих ва́ших, святы́я му́ченицы, и побе́ду ва́шу над диа́волом торжеству́юще, ду́ши же ва́ша к Небеси́ провожда́юще, воспева́ху Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9

Вити́и велере́чивии вся страда́ния ва́ша за Христа́ не возмо́гут изрещи́, дивя́щеся же толи́ким подвиго́м, во млады́х ле́тех подъя́тым, немо́тствуют. Мы же о честне́й кончи́не ва́шей Бо́га прославля́юще, велича́ем вас си́це:

Ра́дуйтеся, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, пою́щия хвалу́ Бо́гу, на не́бо небесе́ возше́дшему; ра́дуйтеся, щи́те ве́ры, броне́ наде́жды и свети́льниче любве́.

Ра́дуйтеся, зре́нием пресве́тлаго лица́ Бо́жия наслажда́ющияся; ра́дуйся, Софи́е, благочести́выя ма́тери на му́дрое воспита́ние чад их наставля́ющая.

Ра́дуйтеся, поуча́ющия ны, да взы́щем Го́спода, и жи́ва бу́дет душа́ на́ша; ра́дуйтеся, с ве́рою, наде́ждою и любо́вию прибега́ющих к вам те́плыя моли́твенницы.

Ра́дуйтеся, вразумля́ющия ны, я́ко вся сла́дость и пре́лесть ми́ра сего́ я́ко дым изчеза́ет, я́ко прах от ве́тра размета́ется и в персть обраща́ется; ра́дуйся, Софи́е, всем се́рдцем Го́спода Бо́га возлю́бльшая.

Ра́дуйтеся, а́ки трие́ све́тлии ключи́, ко еди́ному Исто́чнику жи́зни прите́кшии; ра́дуйтеся, а́ки трие́ благово́ннии цве́ти, на еди́ней благопло́дней ве́тви прозя́бшии.

Ра́дуйтеся, а́ки три зерца́ла, безпреде́льную красоту́ Бо́жию в себе́ отража́ющая; ра́дуйся, Софи́е, а́ки ма́слина, три ве́тви, отягче́нныя изоби́льными плоды́ даро́в Бо́жиих, произра́стшая.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, ку́пно с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 10

Спасти́ хотя́ще ду́ши своя́ святы́я му́ченицы, любве́ ра́ди Христо́вы ласка́ния царе́ва и бога́тства ми́ра сего́ тле́ннаго презре́ша и ра́достно кончи́ну му́ченическую за Христа́ прия́ша, пою́ще Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 10

Стена́ми ве́ры, наде́жды и любве́ явля́ются святы́я му́ченицы всем, прибега́ющим к ним с те́плою и усе́рдною моли́твою и си́це в печа́лех и напа́стех к ним взыва́ющим:

Ра́дуйтеся, язв грехо́вных до́брыя цели́тельницы; ра́дуйтеся, во тьме печа́ли на́шея све́том упова́ния ны озаря́ющия.

Ра́дуйтеся, посреде́ напа́стей и скорбе́й ди́вный поко́й нам посыла́ющия; ра́дуйся, Софи́е, о нас, в злострада́ниих пове́рженных, му́дрое попече́ние явля́ющая.

Ра́дуйся, Ве́ро, крест спасе́ния пред на́ми воздвиза́ющая; ра́дуйся, не́мощи на́ша по моли́твам к тебе́ изцеля́ющая.

Ра́дуйся, Наде́ждо, я́корь избавле́ния нам подаю́щая; ра́дуйся, уны́ние серде́ц на́ших бла́гостно отъе́млющая.

Ра́дуйся, Любы́, твои́м ко Го́споду хода́тайством в злей напа́сти от неча́янныя сме́рти ны огражда́ющая; ра́дуйся, изнемога́ющия си́лы на́ша на бо́дрость возставля́ющая.

Ра́дуйся, Софи́е, приле́жная о нас к Бо́гу моли́твеннице; ра́дуйся, в до́брех де́лех на́ших му́драя наста́внице.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, ку́пно с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 11

Пе́ние сие́ похва́льное, а́ще бы и тмочи́сленное приноша́хом вам, святы́я му́ченицы, не бы довле́ло ко прославле́нию доброде́телей и по́двигов ва́ших. Оба́че хвалу́ Бо́гу возсыла́юще за вся, я́же во святы́х Свои́х нам явля́ет, Тому́ пое́м: Аллилу́иа.

И́кос 11

Све́том небе́сным пред Го́сподем горя́щим свеща́м подо́бны Ве́ра, Наде́жда и Любы́, ку́пно с ма́терию их Софи́ею, к ни́мже припа́даем, моля́ще, да просветя́т ны, омраче́нныя печа́льми и из глубины́ серде́ц зову́щия:

Ра́дуйтеся, ри́зы ва́ша в кро́ви А́гнчей на земли́ убели́вшия; ра́дуйтеся, живота́ ве́чнаго нам хода́таицы.

Ра́дуйтеся, душ, и́щущих поко́я в милосе́рдии Бо́жии, утвержде́ние и хране́ние; ра́дуйся, Софи́е, от суеты́ мирски́я ны огражда́ющая.

Ра́дуйся, Ве́ро, доброце́нная кади́льнице, фимиа́м хвалы́ Бо́гу вознося́щая; ра́дуйся, нас гре́шных ве́рою просвеща́ющая.

Ра́дуйся, Наде́ждо, в ско́рби утеше́ние и прибе́жище на́ше; ра́дуйся, в печа́лех на́ших лучеза́рная ве́стнице избавле́ния.

Ра́дуйся, Любы́, незло́бие и кро́тость в сердца́ на́ша влива́ющая; ра́дуйся, та́инственная звездо́, от тесноты́ земны́я горе́ ны вознося́щая.

Ра́дуйся, Софи́е, му́драя и пречестна́я детоводи́тельнице; ра́дуйся, богому́драго жития́ моля́щимся ти устрои́тельнице.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, ку́пно с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 12

Благода́ть Бо́жию прия́ти сподо́бившияся, моли́те о нас, святы́я му́ченицы, Пречи́стаго Влады́ку Христа́, да ми́лостив бу́дет к нам гре́шным, с ве́рою, наде́ждою и любо́вию Ему́ Еди́ному, Го́споду и Спа́су на́шему, смире́нно пою́щим: Аллилу́иа.

И́кос 12

Пое́м ва́ша кре́пкия по́двиги, ве́рою, наде́ждею и любо́вию проникнове́нныя, почита́ем страда́ния ва́ша презе́льная, хва́лим ди́вное терпе́ние ва́ше, ублажа́ем кончи́ну, за Христа́ ва́ми ра́достно подъя́тую, велича́ем необори́мое му́жество ва́ше, святы́я му́ченицы Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, и му́драя ма́ти Софи́е, и прославля́юще вас, взыва́ем си́це:

Ра́дуйтеся, а́ки три струи́ мо́лниины, от восто́к да́же до за́пад доброде́тельми свои́ми просия́вшия; ра́дуйтеся, фиа́ли ве́ры, наде́жды и любве́, животво́рным питие́м ду́ши на́ша напая́ющии.

Ра́дуйтеся, трие́ светоза́рнии путие́, ко престо́лу сла́вы Госпо́дни нас веду́щии; ра́дуйся, Софи́е, чад ра́ди твои́х от ли́ка святы́х похвале́нная.

Ра́дуйся, Ве́ро, цве́те ве́ры, па́че сне́га беле́йший; ра́дуйся, услажде́ние стра́ждущих.

Ра́дуйся, Наде́ждо, угнете́нных серде́ц возноше́ние; ра́дуйся, а́ки пото́к цельбоно́сный, жа́жду скорбя́щих душ утоля́ющая.

Ра́дуйся, Любы́, ве́нче из ми́ра, ра́дования и бла́гости соплете́нный; ра́дуйся, у́мная зарни́це ве́чности.

Ра́дуйся, Софи́е, же́зле си́лы, кро́тце и му́дре ча́да наказу́яй; ра́дуйся, богове́дения пресве́тлая луче́, душа́м на́шим возсиява́ющая.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, ку́пно с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 13

О, святы́я и достохва́льныя му́ченицы Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, и му́драя ма́ти Софи́е, ны́не прие́мше ма́лое сие́ моле́ние на́ше, от вся́ких ны бед, боле́зней и скорбе́й моли́твами ва́шими изба́вите, да сподо́бльшеся во Ца́рствии Небе́снем зре́ти безсме́ртнаго Го́спода Иису́са, с ва́ми вку́пе воспое́м Ему́: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.] [Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

И́кос 1

А́нгели на Небеси́ ра́довахуся, доброде́тельное житие́ ва́ше зря́ще, е́же провожда́сте в чте́нии Писа́ний Боже́ственных, в труде́х, посте́, моли́тве и ми́лостыни, ма́терию ва́шею непреста́нно су́щи поуча́еми, да явите́ся о́брази живи́и трие́х богосло́вских доброде́телей, и́хже имена́ми наречены́ бы́сте. Мы же, такове́й му́дрости ма́тере ва́шея и соверше́нному благоразу́мию ва́шему дивя́щеся, благогове́йно рцем вам:

Ра́дуйтеся, единомы́сленныя сестры́, трие́м доброде́телем тезоимени́тыя; ра́дуйтеся, в повинове́нии богому́дрей ма́тери ва́шей на сте́пени соверше́нствования вше́дшия.

Ра́дуйтеся, а́ки три ра́йския ве́тви, в злове́рнем Ри́ме возра́сшия; ра́дуйся, Софи́е, дще́рем твои́м имена́ доброде́телей наре́кшая, я́же ве́щию исполня́ти научи́ла еси́.

Ра́дуйся, Ве́ро, ве́рою неви́димое, я́ко ви́димое, зре́ти нам помога́ющая; ра́дуйся, в нетле́ние облече́нная.

Ра́дуйся, Наде́ждо, наде́ждою страда́ния на́ша во юдо́ли ско́рби ослабля́ющая и в го́рняя десни́цею указу́ющая; ра́дуйся, Ца́рствие Небе́сное унасле́довавшая.

Ра́дуйся, Любы́, любо́вию Боже́ственною блаже́нство безсме́ртныя жи́зни нам открыва́ющая; ра́дуйся, благода́тию Ду́ха Свята́го осия́нная.

Ра́дуйся, Софи́е, си́есть прему́дрость, прему́дре дще́ри твоя́ воспита́вшая; ра́дуйся, в доброде́телех ве́ры, наде́жды и любве́ нас утвержда́ющая.

Ра́дуйтеся, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, ку́пно с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Конда́к 1

Избра́нным раба́м Го́спода Вседержи́теля, Ве́ре, Наде́жде и Любви́, и му́дрей ма́тери Софи́и, похва́льная вам пе́ния умиле́нно возно́сим. Вы же, я́ко дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу иму́ще, моли́тися за ны, во е́же изба́витися нам грехо́в и скорбе́й, да благода́рственно вопие́м вам:

Ра́дуйтеся, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, ку́пно с Софи́ею, ма́терию ва́шею прему́дрою.

Моли́тва 1‑я

О, святы́я и достохва́льныя му́ченицы Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, и до́блестных дще́рей му́драя ма́ти Софи́е! К вам ны́не со усе́рдною моли́твою притека́ем. Что бо па́че возмо́жет предста́тельствовати за ны пред Го́сподем, а́ще не ве́ра, наде́жда и любы́, три сия́ доброде́тели пребыва́ющия, во и́хже о́браз нарече́нныя, са́мою ве́щию о́ныя яви́сте? Умоли́те у́бо Го́спода, да в ско́рбех и напа́стех неизрече́нною благода́тию Свое́ю покры́ет ны, и сохрани́т, и Того́ сла́ву, я́ко со́лнце незаходи́мое, зре́ти да сподо́бит. Споспешеству́йте нам во смире́нных моле́ниих на́ших, да прости́т Госпо́дь Бог грехи́ и беззако́ния на́ша, и да поми́лует нас гре́шных, и щедро́т Свои́х да сподо́бит нас Христо́с Бог, Ему́же сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 2‑я

Ва́с, святы́я му́ченицы, Ве́ро, Наде́ждо и Любы́, сла́вим, велича́ем и ублажа́ем, ку́пно с му́дрою ма́терию Софи́ею, е́йже покланя́емся, я́ко о́браз богому́драго попече́ния явля́ющей. Умоли́, свята́я Ве́ро, Творца́ ви́димых и неви́димых, да ве́ру кре́пку, небла́зненну и неруши́му пода́ст на́м. Хода́тайствуй, свята́я Наде́ждо, пред Го́сподем Иису́сом за на́с гре́шных, да упова́ние на блага́я не отжене́т от на́с и от вся́кия ско́рби и ну́жды да изба́вит ны́. Испове́ждь, свята́я Любы́, Ду́ху и́стины, Уте́шителю, напа́сти и печа́ли на́ша, да То́й свы́ше сла́дость небе́сную ниспо́слет душа́м на́шим. Помози́те у́бо в беда́х на́ших, святы́я му́ченицы, и ку́пно с му́дрою ма́терию ва́шею Софи́ею, моли́те Царя́ царе́й и Го́спода госпо́дствующих, да сохрани́т под покро́вом Це́рковь Свою́ святу́ю. Со слеза́ми умиле́нно припа́дающе к ва́м, ва́шего те́плаго предста́тельства пред Бо́гом усе́рдно мо́лим, да ку́пно с ва́ми и со все́ми святы́ми превознесе́м и препросла́вим пресвято́е и вели́кое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Бо́га, Предве́чнаго Влады́ки и благи́х Соде́теля, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондaкъ №

И#збр†ннымъ рабaмъ гDа вседержи1телz, вёрэ, надeждэ и3 любви2, и3 мyдрэй мaтери софjи, похв†льнаz вaмъ пBніz ўмилeннw возн0симъ. Вh же, ћкw дерзновeніе ко хrтY бGу и3мyщz, моли1тесz за ны2, во є4же и3збaвитисz нaмъ грэхHвъ и3 скорбeй, да бlгодaрственнw вопіeмъ вaмъ: Рaдуйтесz, вёро, надeждо и3 любы2, кyпнw съ софjею, мaтерію вaшею премyдрою.

Јкосъ №

ЃгGли на нб7си2 рaдовахусz, добродётельное житіE вaше зрsще, є4же провождaсте въ чтeніи писaній бжcтвенныхъ, въ трудёхъ, постЁ, моли1твэ и3 ми1лостыни, мaтерію вaшею непрестaннw сyща поучaємы, да ћвитесz џбрази живjи тріeхъ бGосл0вскихъ добродётелей, и5хже и3менaми наречє1ны бhсте. Мh же, таковёй мyдрости мaтере вaшеz и3 совершeнному бlгоразyмію вaшему дивsщесz, бlгоговёйнw рцeмъ вaмъ:

Рaдуйтесz, є3диномhслєнныz сєстры2, тріeмъ добродётелємъ тезоимєни1тыz: рaдуйтесz, въ повиновeніи бGомyдрэй мaтери вaшей на степє1ни совершeнствованіz вшeдшіz.

Рaдуйтесz, ѓки три2 р†йскіz вBтви, въ ѕловёрнэмъ ри1мэ возрaсшіz: рaдуйсz, софjе, дщeрємъ твои6мъ и3менA добродётелей нарeкшаz, ±же вeщію и3сполнsти научи1ла є3си2.

Рaдуйсz, вёро, вёрою неви1димое ћкw ви1димое зрёти нaмъ помогaющаz: рaдуйсz, въ нетлёніе њблечeннаz.

Рaдуйсz, надeждо, надeждею страд†ніz н†ша во ю3д0ли ск0рби њслаблsющаz и3 въ гHрнzz десни1цею ўказyющаz: рaдуйсz, цrтвіе нбcное ўнаслёдовавшаz.

Рaдуйсz, любы2, люб0вію бжcтвенною бlжeнство безсмeртныz жи1зни нaмъ tкрывaющаz: рaдуйсz, блгdтію д¦а с™aгw њсіsннаz.

Рaдуйсz, софjе, сjесть премyдрость, премyдрэ дщeри тво‰ воспитaвшаz: рaдуйсz, въ добродётелэхъ вёры, надeжды и3 любвE нaсъ ўтверждaющаz.

Рaдуйтесz, вёро, надeждо и3 любы2, кyпнw съ софjею, мaтерію вaшею премyдрою.

Кондaкъ в7

Ви1дzщи мyдраz софjz слуги6, пришeдша звaти ю5 со дщeрьми ко царю2 ґдріaну, и3 познaвши винY призвaніz своегw2, стA со ч†ды свои6ми на моли1тву, п0мощи бGа просsщи. По моли1твэ же, є4мшzсz за рyцэ, ћкоже вэнeцъ ўплетeнный, и3дsху вкyпэ, пою1щz хrтY бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ несумнённый и3мёли є3стE, с™ы6z, є3гдA бо въ пал†ты ц†рскіz введены2 бhсте, царeви ґдріaну предстaсте съ лицeмъ свётлымъ, nчесы2 весeлыми и3 сeрдцемъ мyжественнымъ. Цaрь же, зрS чтcн†z ли1ца в†ша неустрашє1нна и3 мyдрость софjи ўвёдэвъ, tложи2 на и4но врeмz сyдъ св0й и3 tслA вы2 къ нёкоей благор0днэй женЁ, ў неsже пребhсте три2 дни6, мaтери вaшей премyдрэй бGодухновeнными словесы2 дeнь и3 н0щь вaсъ поучaющей. Тёмже ўбlжaюще вaсъ, взывaемъ си1це:

Рaдуйтесz, три2 непорHчныz ѓгницы хrтHвы, вэнeцъ добродётелей въ себЁ совокупи1вшіz: рaдуйтесz, три2 добродётельныz сєстры2, твeрдую вёру, несумнённую надeжду и3 нелицемёрную люб0вь ко гDу бGу kви1вшіz.

Рaдуйтесz, не пощадёвшіz красоты2 и3 млaдости вaшеz, краснёйшагw рaди добр0тою пaче сынHвъ чlвёческихъ: рaдуйсz, софjе, ч†да тво‰ возлю1блєннаz на п0двигъ м§ническъ за хrтA наставлsвшаz.

Рaдуйсz, вёро, мучeніемъ за хrтA вёру твою2 и3сповёдавшаz: рaдуйсz, сє1стры тво‰ крёпкою вёрою воздвизaвшаz.

Рaдуйсz, надeждо, твeрдое надёzніе на хrтA возлагaвшаz: рaдуйсz, сєстры2 тво‰ неwслaбною надeждею ўкрэплsвшаz.

Рaдуйсz, любы2, мyками за хrтA люб0вь твою2 дёйственную показaвшаz: рaдуйсz, сєстры2 тво‰ nгнeмъ любвE њграждaвшаz.

Рaдуйсz, софjе, сл†дкаz ч†да тво‰ ўвэщавaвшаz презрёти слaву и3 богaтство, и3 всю2 слaдость мjра сегw2 тлённагw: рaдуйсz, д0брыz дщє1ри тво‰ до кр0вє стaти за гDа и3 ўмрeти за негw2 ўсeрднw ўчи1вшаz.

Рaдуйтесz, вёро, надeждо и3 любы2, кyпнw съ софjею, мaтерію вaшею премyдрою.

Кондaкъ G

Си1лою бжcтвенною њсэнє1ны бsху м§ницы, ±же добродётєли и3мeнъ свои1хъ kви1ша дёломъ въ п0двизэхъ м§ническихъ, воспэвaюще бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И$муща въ себЁ с™ы6z м§ницы ст0лпъ вёры, крилB надeжды и3 џгнь любвE, въ слaдость послyшающіz t словeсъ мaтере своеS, є3ди1на другyю въ долготерпёніи ўтверждaху и3 рaдостнw и3дsху, желaюща чтcнaгw м§ничества, є4же за хrтA. ТомY покланsющесz, ћкw бGу нaшему, сицевhми вaсъ воззвaньми почитaемъ:

Рaдуйтесz, ни мaло не поскорбёвшіz њ лишeніи врeменнагw сегw2 животA вёчныz рaди жизни: рaдуйтесz, чтcи рaди хrт0вы пл0ть на мyки предaвшіz.

Рaдуйтесz, три2 многоцBнныz сосyды вёры, надeжды и3 любвE бGу въ дaръ принeсшыz: рaдуйсz, софjе, ћкw, любвE рaди преѕёльныz ко дщeремъ твои6мъ, всёмъ сeрдцемъ возжелёла є3си2, да цrтвіе б9іе наслёдуютъ.

Рaдуйсz, вёро, дyши н†ша вёрою њзарsющаz: рaдуйсz, къ ти1хому пристaнищу нaсъ возносsщаz.

Рaдуйсz, надeждо, сердцA н†ша слaдостію надeжды њживлsющаz: рaдуйсz, и3з8 пучи1ны tчazніz нaсъ и3звлекaющаz.

Рaдуйсz, любы2, страд†ніz и3 скHрби н†ша въ рaдость прелагaющаz: рaдуйсz, њкaменєннаz сердцA н†ша во ўмилeніе преводsщаz.

Рaдуйсz, софjе, мyдростію на бlг0е нaсъ наставлsющаz: рaдуйсz, потемнённое џко дyшъ нaшихъ просвэщaющаz.

Рaдуйтесz, вёро, надeждо и3 любы2, кyпнw съ софjею, мaтерію вaшею премyдрою.

Кондaкъ д7

Бyрz ћрости мучи1телєвы нападE на тS, с™az вёро, но не поколебa тz: кт0 бо возм0жетъ вёру неwдоли1мую подви1гнути, ґдамaнта крэпчaйшую, ћже вёрныхъ научи1ла є4сть пёти съ тоб0ю бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ д7

Слhшащи мyдраz мaти дщє1ри сво‰ пред8 царeмъ небоsзненнw хrтA и3сповёдающа и3 глаг0люща, ћкw тогw2 є3ди1нагw желaютъ, є4же бы страдaти и3 терпёти гHрькіz м{ки слaдкагw рaди ї}са хrтA, рaдовашесz вельми2 и3 молS бGа, да ўкрэпи1тъ | въ предлежaщихъ мyкахъ. СіE u5бw и3зволeніе похвалsюще, пeрвэйшей дщeри мyдрыz мaтере тaкw воспоeмъ:

Рaдуйсz, вёро, немилосє1рдаz біє1ніz сладчaйшагw рaди ї}са слaдцэ пріeмшаz: рaдуйсz, ўрBзаннаz сwсцA тво‰, ѓки двA кр‡на чcтоты2, въ жeртву гDу принeсшаz.

Рaдуйсz, ћкw t ћзвы твоеS вмёстw кр0ве млеко2 и3стечE: рaдуйсz, ћкw на раскалeнное желёзо положeна былA є3си2.

Рaдуйсz, ћкw въ кон0бъ кипsщь ввeржена сyщи, ни мaлw не њпали1ласz є3си2, нижE вреди1ласz є3си2: рaдуйсz, плaмень страстeй нaшихъ нбcною прохлaдою ўтишaющаz.

Рaдуйсz, џгнь мучeній нaшихъ въ болёзнехъ ўгашaющаz: рaдуйсz, знaменіемъ вёры посредЁ напaстей нaсъ знaменающаz.

Рaдуйсz, щит0мъ вёры во брaни со враг0мъ нaсъ покрывaющаz: рaдуйсz, чтcнyю главY твою2 за главY цRкве, хrтA бGа, под8 мeчь рaдостнw прекл0ншаz.

Рaдуйсz, ћкw њбагрeніемъ кр0ве твоеS, ѓки червлени1цею, њдёzна, kви1ласz є3си2 nчесє1мъ безсмeртнагw женихA твоегw2: рaдуйсz, къ желaнному крaю пришeдшаz и3 люби1магw сп7са и3 гDа ўзрёвшаz.

Рaдуйтесz, вёро, надeждо и3 любы2, кyпнw съ софjею, мaтерію вaшею премyдрою.

Кондaкъ є7

БGозд†ннымъ ѕвэздaмъ ўпод0билисz є3стE, вёро, надeждо и3 любы2, всёмъ бо сeрдцемъ прилэпи1вшасz ко є3ди1ному вёчному животY и3 красотЁ неизрэчeннэй, ї}су хrтy, ск0рw шeствовасте, во є4же ўмрeти за него2 и3 наслади1тисz бжcтвеннагw є3гw2 видёніz, пою1ща є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвша добропобBдныz сєстры2 с™yю вёру рaдостнw за хrтA пострадaвшу, и3 сaми хотsху дyши сво‰ за него2 положи1ти: цaрь же надeжду с™yю начaтъ и3спhтовати, и3 ви1дэвъ ю5 съ сестр0ю є3диномhсленну сyщу, на м{ки вдадE ю5, nбaче ничт0же ўспЁ. Мh же, надeжду с™yю њ сицев0мъ є3S мудровaніи ўбlжaюще, воспоeмъ и3 прослaвимъ ю5:

Рaдуйсz, надeждо, жeстокw біeннаz, nбaче пресвётлую надeжду на гDа не потерsвшаz: рaдуйсz, м{ки тво‰ безр0потнw въ молчaніи терпёвшаz.

Рaдуйсz, и3 нaмъ крёпкое терпёніе подаю1щаz: рaдуйсz, ћкw въ разжжeннэй пещи2 неwпалsема бhвши, хвалY бGу возсылaла є3си2.

Рaдуйсz, ћкw и3 нaсъ во страдaніихъ хвали1ти бGа научaеши: рaдуйсz, ћкw ногтьми2 желёзными стр0гана былA є3си2.

Рaдуйсz, нaсъ, сyщихъ въ ск0рбехъ, лучaми надeжды њсіzвaющаz: рaдуйсz, ћкw чyдное нёкое бlгоухaніе t ћзвъ твои1хъ и3схождaше.

Рaдуйсz, непоколеби1мое ўповaніе на гDа ї}са неизмённw сохрaншаz: рaдуйсz, безнадeжность и3 безси1ліе въ сердцaхъ нaшихъ и3стреблsющаz.

Рaдуйсz, мeчное посэчeніе за хrтA рaдостнw пріи1мшаz: рaдуйсz, ћснаz денни1це, нaмъ, печaльми земнhми ўгнетє1ннымъ, мjръ вёчный раскрывaющаz.

Рaдуйтесz, вёро, надeждо и3 любы2, кyпнw съ софjею, мaтерію вaшею премyдрою.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникwмъ и3 ґпcлwмъ бGон0снымъ подHбны бhсте, бGом{дрыz сєстры2: добродётельми бо вaшими проповёдасте всBмъ вBрнымъ вёру, надeжду и3 люб0вь ко гDу, вLцэ всёхъ, томY пою1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsла є3си2, ѓки с0лнце, любы2 с™az, кт0 бо си1це за возлю1бленнагw гDа своегw2 можaше стaти, ћкоже любы2, понeже пи1сано є4сть: крэпкA ћкw смeрть любы2, водA мн0га не м0жетъ ўгаси1ти любвE, и3 рёки не потопsтъ є3S. М0лимъ ти1 сz нhнэ, любы2 с™az, серафjмскимъ плaменемъ любвE ко гDу горsщаz, њбнови2 њкaменєннаz и3 и3зсHхшаz сердцA н†ша, возжги2 въ нaсъ, њскудёвшихъ люб0вію, свётъ любвE, да возлю1бльше гDа и3 вс‰ бли6жніz н†ша, тебE, ћкw моли1твенницу нaшу, восхвaлимъ си1це:

Рaдуйсz, любы2, ћкw любвE твоеS ко хrтY в0ды мнHги прeлестей мірски1хъ не ўгаси1ша: рaдуйсz, ћкw вс‰ ласк†ніz и3 дaры царє1вы tвeргши, дyшу твою2 за гDа положи1ла є3си2.

Рaдуйсz, ћкw любвE твоеS рёки бёдъ и3 страдaній не потопи1ша: рaдуйсz, за гDа ї}са на колеси2 протsгнутаz, жeзліемъ біeннаz, свeрдлами прободeннаz и3 въ пeщь џгненную ввeрженнаz.

Рaдуйсz, ћкw въ лю1тыхъ мyкахъ твои1хъ си1лою б9іею ўкрэплsема былA є3си2: рaдуйсz, кр0вію твоeю, любвE рaди къ безсмeртному женихY твоемY хrтY и3зліsнною, въ хлaдныхъ сердцaхъ нaшихъ люб0вь возбуждaющаz.

Рaдуйсz, ћвэ показaвшаz нaмъ, ћкw любвE рaди вс‰ мучє1ніz слaдцэ претерпэвaютсz: рaдуйсz, kви1вшаz нaмъ, ћкw любы2 бжcтвеннаz прив0дитъ къ животY вёчному.

Рaдуйсz, сaмою вeщію ўвёрившаz, ћкw любы2 бжcтвеннаz tкровeніе є4сть безсмeртіz: рaдуйсz, ћкw ни к†zже мучи1тєльства возмог0ша разлучи1ти люб0вь t любвE хrт0вы.

Рaдуйсz, въ мyкахъ ґпcльски вэщaвшаz, ћкw не разлучи1тъ тS t любвE б9іz ни ск0рбь, ни тэснотA, ни гонeніе, ни глaдъ, ни наготA, ни бэдA, ни мeчь: рaдуйсz, любвE рaди хrт0вы мечeмъ во главY ўсёченнаz.

Рaдуйтесz, вёро, надeждо и3 любы2, кyпнw съ софjею, мaтерію вaшею премyдрою.

Кондaкъ з7

Хотsща скорёе t тёла разлучи1тисz и3 со хrт0мъ бhти с™ы6z дBвы, є3гдA на мeчное посэчeніе и3дsху, є3ди1на другyю и3 мaтерь свою2 софjю њб8eмлюща лобызaхусz, дрyжескому нaсъ люблeнію поучaюще, да вси2 кyпнw поeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вое чyдо показA гDь, є3гдA п0мощь свою2 послA страдaвшимъ за и3сповёданіе и4мене є3гw2 толи1кw ю4нымъ дёвамъ: вёрою бо, надeждею и3 люб0вію ўкрэплsємы и3 возноси6мы бhвша, д0блественнэ п0двиги сво‰ скончaша. Мh же въ є3диномhсліи и3 є3динодyшіи до концA животA пребhвшихъ м0лимъ вaсъ, да и3 нaмъ низпослeте є3диномhсліе въ совершeніи д0брыхъ дёлъ, ўмилeннw величaющимъ вaсъ:

Рaдуйтесz, вёро, надeждо и3 любы2, є3ди1нэмъ путeмъ мучeній до врaтъ нбcныхъ шeдшіz: рaдуйтесz, въ пресвётлый черт0гъ прелюбeзнагw женихA вaшегw во глaсэ рaдованіz вшeдшіz.

Рaдуйтесz, ћкw ї}съ хrт0съ просвэти2, ћкоже ѕвBзды на нб7си2, р†ны на тэлесёхъ вaшихъ: рaдуйсz, софjе, д0блественнэ на м{ки ч†дъ твои1хъ взирaвшаz.

Рaдуйтесz, ћкw нбcною красот0ю, є3sже џко не ви1дэ, ўкраси2 гDь добр0ту вaшу, мyками tt8sтую: рaдуйтесz, вэнцы6 воздаsніz пріeмшіz.

Рaдуйтесz, ѓки три2 ѕвэзды6, с0лнцемъ прaвды њзарє1нныz: рaдуйсz, софjе, въ мyжественнэмъ и3сповёданіи дщeрьми твои1ми и4мене хrт0ва ўтэшeніе вeліе њбрётшаz.

Рaдуйтесz, мглY сомнёній нaшихъ разсэzвaющіz: рaдуйтесz, нaсъ, ўдручeнныхъ страдaньми душeвными и3 тэлeсными, подкрэплsющіz.

Рaдуйтесz, красот0ю любвE сердцA н†ша ўкрашaющіz: рaдуйсz, софjе, крёпосте и3 ўтэшeніе и3знемогaющихъ въ бэдaхъ и3 нyждахъ.

Рaдуйтесz, вёро, надeждо и3 любы2, кyпнw съ софjею, мaтерію вaшею премyдрою.

Кондaкъ }

Стрaнное и3 непонsтное нaмъ нeмwщнымъ, въ мірски1хъ сластeхъ погрsзнувшимъ, зри1мъ дёло, ћкw софjz с™az, возлю1бленныхъ ч†дъ свои6хъ ви1дzщи лю6тыz и3 гHрькіz м{ки и3 смє1рти, ни мaлw не поскорбЁ, но возрaдовасz ѕэлw2 дyхомъ, пою1щи бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

ВсS бЁ въ вhшнихъ мyдраz софjz, є3гдA дщeри сво‰ слaдкими словесы2 и3 мyдрыми ўвэщaньми на мучє1ніz подвизaше. Ѓще же t є3стествA къ слезaмъ преклонsшесz ѓбіе, t любвE хrт0вы прелагaшесz на рaдость, печaль бо сердeчную и3 болёзнь њ ч†дэхъ мaтернюю побэди2 въ нeй любы2 б9іz. Вeліею u5бw люб0вію дщє1ри сво‰ лю1бzщи, пaче всегw2 тBмъ цrтвіz нбcнагw желaше. Сегw2 рaди, чудsщесz мyдрости и3 вели1цэй любви2 твоeй ко дщeрємъ и3 слaвzще тS, взывaемъ:

Рaдуйсz, софjе, ћкw возвесели1сz душA твоS њ бlжeннэй кончи1нэ дщeрей твои1хъ, с™0е и4мz гDа дерзновeннw и3сповёдавшихъ: рaдуйсz, въ м§ничестэмъ вэнчaніи ч†дъ твои6хъ чeсть и3 слaву пріsвшаz.

Рaдуйсz, ўчaстіz м§ническагw и3 спребывaніz со дщeрьми въ нбcнэй слaвэ хrтA бGа спод0бльшаzсz: рaдуйсz, чтcн†z тэлесA дщeрей твои1хъ съ рaдостными слезaми погрeбшаz.

Рaдуйсz, три2 дни6 гр0бу и4хъ присэдёвшаz и3 сн0мъ смeрти њ гDэ почи1вшаz: рaдуйсz, ѓще и3 не пл0тію, nбaче сeрдцемъ за хrтA страдaвшаz.

Рaдуйсz, ћкw три2 добродётєльныz дщeри, си1ми вёру, надeжду, люб0вь къ бGу kви1вши, въ дaръ прес™ёй трbцэ принеслA є3си: рaдуйсz, ћкw чадор0діz рaди сп7слaсz є3си2.

Рaдуйсz, ди1внаz мaти, бlгjz пaмzти дост0йнаz: рaдуйсz, дщє1ри тво‰, да кр0вь свою2 за хrтA пролію1тъ, моли1вшаz.

Рaдуйсz, ўмудрsющаz ны2, да блюдeмъ непрел0жнw добродётєли вёры, надeжды и3 любвE: рaдуйсz, животворsщей трbцэ за ны2 молsщаzсz.

Рaдуйтесz, вёро, надeждо и3 любы2, кyпнw съ софjею, мaтерію вaшею премyдрою.

Кондaкъ f7

Вси2 ѓгGли дивлsхусz њ страдaніихъ вaшихъ, с™ы6z м§ницы, и3 побёду вaшу над8 діaволомъ торжествyюще, дyши же в†ша къ нб7си2 провождaюще, воспэвaху хrтY бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡и велеречи1віи вс‰ страд†ніz в†ша за хrтA не возм0гутъ и3зрещи2, дивsщесz же толи6кимъ подвигHмъ, во младhхъ лётэхъ под8‰тымъ, нэмотствyютъ. Мh же њ чтcнёй кончи1нэ вaшей бGа прославлsюще, величaемъ вaсъ си1це:

Рaдуйтесz, вёро, надeждо и3 любы2, пою1щіz хвалY бGу, на нб7о нб7сE возшeдшему: рaдуйтесz, щи1те вёры, бронE надeжды и3 свэти1льниче любвE.

Рaдуйтесz, зрёніемъ пресвётлагw лицA б9іz наслаждaющіzсz: рaдуйсz, софjе, бlгочести6выz мaтєри на мyдрое воспит†ніе ч†дъ и5хъ наставлsющаz.

Рaдуйтесz, поучaющіz ны2, да взhщемъ гDа, и3 живA бyдетъ душA н†ша: рaдуйтесz, съ вёрою, надeждею и3 люб0вію прибэгaющихъ къ вaмъ тє1плыz моли1твєнницы.

Рaдуйтесz, наказyющыz ны2, ћкw всS слaдость и3 прeлесть мjра сегw2 ћкw дhмъ и3зчезaетъ, ћкw прaхъ t вётра разметaетсz и3 въ пeрсть њбращaетсz: рaдуйсz, софjе, всёмъ сeрдцемъ гDа бGа возлю1бльшаz.

Рaдуйтесz, ѓки тріE свётліи ключи6, ко є3ди1ному и3ст0чнику жи1зни притeкшіи: рaдуйтесz, ѓки тріE бlгов0нніи цвёти, на є3ди1нэй бlгопл0днэй вётви прозsбшіz.

Рaдуйтесz, ѓки три2 зерц†ла, безпредёльную красотY б9ію въ себЁ tражaющаz: рaдуйсz, софjе, ѓки мaслина, три2 вBтви, њтzгчє1нныz и3зoби1льными плоды6 дарHвъ б9іихъ, произрaстшаz.

Рaдуйтесz, вёро, надeждо и3 любы2, кyпнw съ софjею, мaтерію вaшею премyдрою.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотsща дyшы сво‰ с™ы6z м§нцы, любвE рaди хrт0вы ласк†ніz царє1ва и3 бог†тства мjра сегw2 тлённагw презрёша и3 рaдостнw кончи1ну м§ническую за хrтA пріsша, пою1ще є3мy: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Стэнaми вёры, надeжды и3 любвE kвлsютсz с™ы6z м§ницы всBмъ, прибэгaющимъ къ ни6мъ съ тeплою и3 ўсeрдною моли1твою, и3 си1це въ печaлехъ и3 напaстехъ къ ни6мъ взывaющимъ:

Рaдуйтесz, ћзвъ грэх0вныхъ дHбрыz цэли1тєльницы: рaдуйтесz, во тмЁ печaли нaшеz свётомъ ўповaніz ны2 њзарsющіz.

Рaдуйтесz, посредЁ напaстей и3 скорбeй ди1вный пок0й нaмъ посылaющіz: рaдуйсz, софjе, њ нaсъ, въ ѕлострадaніихъ повeрженныхъ, мyдрое попечeніе kвлsющаz.

Рaдуйсz, вёро, кrтъ спcніz пред8 нaми воздвизaющаz: рaдуйсz, нeмwщи н†ша по моли1твамъ къ тебЁ и3сцэлsющаz.

Рaдуйсz, надeждо, ћкорь и3збавлeніz нaмъ подаю1щаz: рaдуйсz, ўнhніе сердeцъ нaшихъ бlгостнw teмлющаz.

Рaдуйсz, любы2, твои1мъ ко гDу ходaтайствомъ въ ѕлёй напaсти t нечazнныz смeрти ны2 њграждaющаz: рaдуйсz, и3знемогaющіz си1лы н†ша на б0дрость возставлsющаz.

Рaдуйсz, софjе, прилёжнаz њ нaсъ къ бGу моли1твеннице: рaдуйсz, въ д0брыхъ дёлэхъ нaшихъ мyдраz настaвнице.

Рaдуйтесz, вёро, надeждо и3 любы2, кyпнw съ софjею, мaтерію вaшею премyдрою.

Кондaкъ №i

Пёніе сіE похвaльное ѓще бы и3 тмочи1сленное приношaхомъ вaмъ, с™ы6z м§ницы, не бы2 довлёло ко прославлeнію добродётелей и3 п0двигwвъ вaшихъ. Nбaче хвалY бGу возсылaюще за вс‰, ћже во с™hхъ свои1хъ нaмъ kвлsетъ, томY поeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свётомъ нбcнымъ пред8 гDемъ горsщымъ свэщaмъ подHбны kвлsютсz вёра, надeжда и3 любы2, кyпнw съ мaтерію и5хъ софjею, къ ни6мже припaдаемъ, молsще, да просвэтsтъ ны2, њмрачє1нныz печaльми и3 и3з8 глубины2 сердeцъ зовyщіz:

Рaдуйтесz, ри6зы в†ша въ кр0ви ѓгнчей на земли2 ўбэли1вшіz: рaдуйтесz, животA вёчнагw нaмъ ход†таицы.

Рaдуйтесz, дyшъ, и4щущихъ пок0z въ млcрдіи б9іи, ўтверждeніе и3 хранeніе: рaдуйсz, софjе, t суеты2 мірскjz ны2 њграждaющаz.

Рaдуйсz, вёро, доброцённаz кади1льнице, fmміaмъ хвалы2 бGу возносsщаz: рaдуйсz, нaсъ грёшныхъ вёрою просвэщaющаz.

Рaдуйсz, надeждо, въ ск0рби ўтэшeніе и3 прибёжище нaше: рaдуйсz, въ печaлехъ нaшихъ лучезaрнаz вёстнице и3збавлeніz.

Рaдуйсz, любы2, неѕл0біе и3 кр0тость въ сердцA н†ша вливaющаz: рaдуйсz, тaинственнаz ѕвэздо2, t тэсноты2 земнhz горЁ ны2 возносsщаz.

Рaдуйсz, софjе, мyдраz и3 пречестнaz дэтоводи1тельнице: рaдуйсz, бGомyдрагw житіS молsщимсz ти2 ўстрои1тельнице.

Рaдуйтесz, вёро, надeждо и3 любы2, кyпнw съ софjею, мaтерію вaшею премyдрою.

Кондaкъ в7i

Блгdть б9ію пріsти спод0бившіzсz, моли1те њ нaсъ, с™ы6z м§ницы, пречи1стагw вLку хrтA, да млcтивъ бyдетъ къ нaмъ, грBшнымъ, съ вёрою, надeждею и3 люб0вію є3мY є3ди1ному, гDу и3 сп7су нaшему, смирeннw пою1щимъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Поeмъ в†ша крBпкіz п0двиги, вёрою, надeждею и3 люб0вію проникновє1нныz, почитaемъ страд†ніz в†ша презBльнаz, хвaлимъ ди1вное терпёніе вaше, ўбlжaемъ кончи1ну, за хrтA вaми рaдостнw под8sтую, величaемъ неwбори1мое мyжество вaше, с™ы6z м§ницы вёро, надeждо и3 любы2, и3 мyдраz мaти софjе, и3, прославлsюще вaсъ, взывaемъ си1це:

Рaдуйтесz, ѓки три2 струи6 мHлніины, t вост0къ дaже до зaпадъ добродётельми свои1ми просіsвшіz: рaдуйтесz, фіaли вёры, надeжды и3 любвE, животв0рнымъ питіeмъ дyши н†ша напаsющіи.

Рaдуйтесz, тріE свэтозaрніи путіE, ко пrт0лу слaвы гDни нaсъ ведyщіи: рaдуйсz, софjе, ч†дъ р†ди твои1хъ t ли1ка с™hхъ похвалeннаz.

Рaдуйсz, вёро, цвёте вёры, пaче снBга бэлёйшій: рaдуйсz, ўслаждeніе стрaждущихъ.

Рaдуйсz, надeждо, ўгнетeнныхъ сердeцъ возношeніе: рaдуйсz, ѓки пот0къ цэльбон0сный, жaжду скорбsщихъ дyшъ ўтолsющаz.

Рaдуйсz, любы2, вёнче и3з8 ми1ра, рaдованіz и3 бlгости соплетeнный: рaдуйсz, ќмнаz зарни1це вёчности.

Рaдуйсz, софjе, жeзле си1лы, кр0тцэ и3 мyдрэ ч†да наказyzй: рaдуйсz, бGовёдэніz пресвётлаz лучE, душaмъ нaшимъ возсіzвaющаz.

Рaдуйтесz, вёро, надeждо и3 любы2, кyпнw съ софjею, мaтерію вaшею премyдрою.

Кондaкъ Gi

Q, с™ы6z и3 достохвaльныz м§ницы, вёро, надeждо и3 любы2, и3 мyдраz мaти софjе, нhнэ пріeмша мaлое сіE молeніе нaше, t всsкихъ ны2 бёдъ, болёзней и3 скорбeй моли1твами вaшими и3збaвите, да спод0бльшесz во цrтвіи нбcнэмъ зрёти безсмeртнагw гDа ї}са, съ вaми вкyпэ воспоeмъ є3мy: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0летсz три1жды. И# пaки јкосъ №-й: ЃгGли на нб7си2 рaдовахусz: И# кондaкъ №-й: И#збрaннымъ рабaмъ гDа вседержи1телz:

Мlтва №

Q, с™ы6z и3 достохв†льныz м§ницы вёро, надeждо и3 любы2, и3 д0блестныхъ дщeрей мyдраz мaти софjе, къ вaмъ нhнэ притецeмъ со ўсeрдною моли1твою. Чт0 бо пaче возм0жетъ предстaтельствовати за ны2 пред8 гDемъ, ѓще не вёра, надeжда и3 любы2, три2 сі‰ краеугHльныz добродётєли, въ ни1хже џбразъ нарэчє1нныz, сaмою вeщію тhz kви1сте. Ўмоли1те гDа, да въ ск0рбехъ и3 напaстехъ неизрэчeнною бlгодaтію своeю покрhетъ ны2, сп7сeтъ и3 сохрани1тъ, ћкw бlгъ є4сть и3 чlвэколю1бецъ. Тогw2 слaву, ћкw с0лнце незаходи1мое, нhнэ зрsща свэтолёпну, споспёшствуйте нaмъ въ смирeнныхъ молeніихъ нaшихъ, да прости1тъ гDь бGъ грэхи2 и3 беззак0ніz н†ша, и3 да поми1луетъ нaсъ грёшныхъ и3 недост0йныхъ щедрHтъ є3гw2. Моли1те ќбw њ нaсъ, с™hz м§ницы, гDа нaшего ї}са хrтA, є3мyже слaву возсылaемъ со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ и3 прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7

Вaсъ, с™ы6z м§ницы, вёро, надeждо и3 любы2, слaвимъ, величaемъ и3 ўбlжaемъ, кyпнw съ мyдрою мaтерію софjею, є4йже покланsемсz, ћкw џбразъ бGомyдрагw попечeніz kвлsющей. Ўмоли2, с™az вёро, творцA ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, да вёру крёпку, неблaзненну и3 неруши1му подaстъ нaмъ. Ходaтайствуй, с™az надeждо, пред8 гDемъ ї}сомъ за нaсъ грёшныхъ, да ўповaніе на бlг†z не tженeтъ t нaсъ и3 t всsкіz ск0рби и3 нyжды да и3збaвитъ ны2. И#сповёждь, с™az любы2, д¦у и4стины, ўтёшителю, нап†сти и3 печ†ли н†ша, да т0й свhше слaдость нбcную нисп0слетъ душaмъ нaшимъ. Помози1те ќбw въ бэдaхъ нaшихъ, с™ы6z м§ницы, и3 кyпнw съ мyдрою мaтерію вaшею софjею, стрaждущую странY рwссjйскую t лю1тыхъ безб0жникъ и3 влaсти и5хъ хrт0съ бGъ да свободи1тъ, и3 да возстaвитъ пrт0лъ правослaвныхъ царeй: вёрныхъ рабHвъ твои1хъ, въ ск0рби и3 печaли дeнь и3 н0щь вопію1щихъ къ немy, многоболёзный в0пль да ўслhшитъ, и3 да и3зведeтъ t поги1бели жив0тъ нaшъ. Со слезaми ўмилeннw припaдающе къ вaмъ, вaшегw тeплагw предстaтелства пред8 бGомъ ўсeрднw м0лимъ, да кyпнw съ вaми и3 со всёми с™hми превознесeмъ и3 препрослaвимъ прес™0е и3 вели1кое и4мz nц7A и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а бGа, предвёчнагw вLки и3 бlги1хъ содётелz, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Знайшли помилку