...

Акафіст святій рівноапостольній княгині Ользі

ГражданскийЦерковнославянскийУкраїнською

Акафіст святій рівноапостольній княгині Ользі

Кондак 1

Первоизбранней от всего русскаго рода, славней и равноапостольней угоднице Божией Ольге составим похвалу, яко заре, во тьме идолопоклонения светом веры возсиявшей и путь ко Христу всем людем земли нашея показавшей. Ты же, яко имущая дерзновение к прославльшему тя Господу, ограждай нас от всяких бед молитвами твоими, да зовем ти:

Радуйся, святая равноапостольная княгине Ольго богомудрая.

Ґкafістъ с™ёй равноапcльнэй вели1цэй кн7ги1ни џльзэ

Кондaкъ №.

Первоизбрaннэй t всегw2 рyсскагw р0да, слaвнэй и3 равноапcльнэй ўг0дницэ б9іей џльзэ состaвимъ похвалY, ћкw зарЁ во тмЁ їдwлопоклонeніz свётомъ вёры возсіsвша и3 пyть ко хrтY всBмъ люде1мъ земли2 на1шеz показaвшей. тh же, ћкw и3мyщаz дерзновeніе къ прослaвльшему тS гDу, свобождaй нaсъ t всsкихъ бёдъ мlтвами твои1ми, да зовeмъ ти2: Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Јкосъ №.

Акафіст святій рівноапостольній княгині Ользі

Кондак 1

Першообраній від усієї Київської Русі, славній і рівноапостольній угодниці Божій Ользі, складаємо похвалу як зорі, що в пітьмі ідолопоклонства світлом віри засяяла і путь до Христа всім русинам показала. Ти ж, що маєш сміливість перед Господом, Який прославив тебе, оберігай нас від усяких бід молитвами твоїми, щоб співати тобі:

Радуйся, свята рівноапостольна княгине Ольго, богомудра.

Ікос 1

Часи і літа у Своїй владі маючи та долею царств і народів по Своїй волі управляючи, ангелів і людей Творець захотів Русь святим хрещенням просвітити, тоді, бачачи добру волю серця твого, покликав тебе раніше на пізнання Себе, щоб була ти для всіх русинів прикладом і наставницею у християнській вірі. Тому співаємо тобі так:

Радуйся, ранішня зоре, від первозванного Апостола на горах Київських провіщена; радуйся, предивний паростку, від якого велике дерево правовір’я на землі нашій виросло.

Радуйся, першовчителько і просвітителько наша; радуйся, бо через тебе ми навчилися поклонятися в Тройці Творцеві.

Радуйся, бо через тебе Пресвяте ім’я Господнє усіма русинами прославляється; радуйся, бо і твоє преславне ім’я разом з рівноапостольним Володимиром по всіх краях землі величається.

Радуйся, Русі Київської духовний скарбе; радуйся, всієї Христової Церкви велична окрасо.

Радуйся, міст Києва і Пскова особлива доброто; радуйся, людям нашим від ворогів блага помічнице.

Радуйся, свята рівноапостольна княгине Ольго, богомудра.

Кондак 2

Бачачи тебе, свята Ольго, як лілею, що між терням виросла, хоч у роді язичницькому народжена була, однак закон Божий у серці твоєму написаний завжди мала і цнотливість твою як зіницю ока берегла, вдячно співаючи дивному у святих Своїх Богу: алилуя.

Ікос 2

Розумом твоїм усе добре відаючи, ти, богомудра Ольго, пізнала, що ідоли, створені людськими руками, не є богами, і, відкинувши їх, зажадала ти пізнати Бога істинного. Тому, вихваляючи твою мудрість, співаємо тобі так:

Радуйся, премудра жоно, що раніше за всіх заблудження русинів пізнала і оману ідолопоклонства зрозуміла; радуйся, що істинне богопізнання і правдиву віру старанно шукала.

Радуйся, бо ще до пізнання закону Божого за законом совісті праведно жила; радуйся, бо ще до прийняття християнської віри належно християнські діла творила.

Радуйся, що державу твою від нападу ворогів мужньо захищала; радуйся, що над підданими твоїми суди праведні чинила.

Радуйся, царською славою на землі і на небі вшанована; радуйся, бо як рівноапостольна Богом прославлена.

Радуйся, свята рівноапостольна княгине Ольго, богомудра.

Кондак 3

Силою благодаті Божої ведена, ти, богомудра Ольго, поспішила дійти до Царгорода, де, бачачи велич церковної благоліпності й послухавши Божественне вчення, запалала всім серцем твоїм любов’ю до Христа, вдячно взиваючи Йому: алилуя.

Ікос 3

Маючи серце, як землю родючу, шанобливо прийняла ти, Ольго, насіння святої віри, пізнавши Христа Бога істинного. Тому і хрещення прийняла ти від руки самого патріарха Царгородського, який і провістив тобі, що віднині ублажатимуть тебе всі сини руські. Бажаючи сповнити передречене, взиваємо до тебе так:

Радуйся, бо ти вірою у Христа від вічної смерті спаслася; радуйся, бо ти вірою життя вічне у Христі здобула.

Радуйся, бо ти благодаттю Святого Духа духовно народилася; радуйся, розумна горлице, бо ти від кігтів душогубного ворона вирвана.

Радуйся, бо ти під крила Орла Небесного прилетіла; радуйся, бо ти багатьох з собою через хрещення до Христа привела.

Радуйся, бо тих, що з безсумнівною вірою приходять до тебе, ти від твоїх чесних мощей світлом осяюєш; радуйся, бо їхнім душам і тілам усе на користь подаєш.

Радуйся, свята рівноапостольна княгине Ольго, богомудра.

Кондак 4

Як не дивуватися мудрості твоїй, Ольго преблаженна, бо ти бажання царя греків про шлюб з ним розумно відхилила, сказавши йому: не заради шлюбу прийшла сюди і не заради царювання з тобою, але нехай через хрещення наречуся безсмертному Жениху Христу Богу; Його ж понад усе полюбила душа моя, і Йому віднині й навіки не перестану співати: алилуя.

Ікос 4

Почувши від хрестившого тебе патріарха настанову про чистоту, піст, молитву і про всі дорогоцінні християнські чесноти, складала все це в серці своїм, прагнучи все це ділом виконувати. Тому і ми достойно співаємо тобі так:

Радуйся, бо ниву серця твого від терня душевних пристрастей очистила; радуйся, бо ти сльозами покаяння її зросила.

Радуйся, бо насіння Слова Божого в серці твоєму, як на землі родючій, укоренилося; радуйся, бо чистоту вдови непорочно зберегла.

Радуйся, бо ти стриманістю і молитвою Богу вгодила; радуйся, бо ти милостинею Творця умилостивила.

Радуйся, бо ти бідних і убогих потреби задовольняла; радуйся, бо ти просвіщення землі Руської світлом Христового вчення передбачила.

Радуйся, свята рівноапостольна княгине Ольго, богомудра.

Кондак 5

Боготканою одежею святого хрещення одягнулася і нетлінною їжею Пречистого Тіла і Крові Христових духовно укріпилася ти, Ольго преблаженна, не побоялася піти до невірних співвітчизників твоїх, прадідів наших, проповідувати їм Єдиного Істинного Бога. Йому ж сьогодні вся Русь єдиними устами співає: алилуя.

Ікос 5

Побачивши, свята Ольго, всіх людей Русі Київської, у пітьмі ідолопоклонства потопаючих, щиро намагалася просвітити їх світлом Христової віри і виховати їх дітьми світла і спадкоємцями Царства Небесного. Згадуючи цю твою турботу про нас, вдячно взиваємо до тебе:

Радуйся, премудра володарко народу землі Руської; радуйся, першій християнській цариці Єлені в ревності божественній послідовнице.

Радуйся, бо ти й ім’я її в святому Хрещенні прийняла; радуйся, бо ти Чесний Хрест Христів і святі ікони з Царгорода до міста Києва принесла.

Радуйся, бо священиків та кліриків з собою в землю Руську привела; радуйся, бо ти мудро навчила людей покинути темряву язичницького нечестя і прийняти світло християнського благочестя.

Радуйся, бо ти багатьох русинів світлом віри Христової просвітила; радуйся, бо ти перша від русинів до собору святих зарахована.

Радуйся, свята рівноапостольна княгине Ольго, богомудра.

Кондак 6

Апостолів, богонатхненних проповідників, ти, богомудра Ольго, наслідувала, проходила ти містами і селами володінь твоїх і скільки можна було людей приводила до віри Христової й навчила їх співати Єдиному в Тройці славленому Богові: алилуя.

Ікос 6

Утверджуючи в державі твоїй першооснови віри християнської, побудувала ти храми Божі в місті Києві і в краю народження твого, при річці великій біля міста Пскова. І так почали русини прославляти повсюдно Христа Бога нашого, тебе ж, просвітительку свою, похвалами оспівувати:

Радуйся, бо з чистого джерела святої Соборної і Апостольської Церкви чисте вчення прийняла; радуйся, бо ідольські капища та ідолів знищила.

Радуйся, бо, як і первозванний Апостол, з проповіддю Євангелія землю Руську обходила; радуйся, бо на місцях проповіді твоєї чесні хрести поставила і від них багато знамень та чудес, заради навернення невірних, силою Божою звершувалось.

Радуйся, бо через тебе всеблагий Господь русинам пізнання Своє явив; радуйся, бо через них багато інших народів світлом віри Христової просвітилося.

Радуйся, бо від твоєї крові Господь святого рівноапостольного князя Володимира дарував нам; радуйся, бо образом твого життя святий князь Володимир був натхнений прийняти християнську віру.

Радуйся, свята рівноапостольна княгине Ольго, богомудра.

Кондак 7

Бажаючи визволити сина твого Святослава від вічної загибелі, старанно умовляла його залишити шанування ідолів і вірувати в істинного Бога.

Але він не послухав материнського напоумлення і не захотів поміняти своє нечестя на благочестя. Тому як невірний відлучився від життя вічного і не сподобився з тобою у Небесному Царстві співати: алилуя.

Ікос 7

Нове знамення благовоління Свого явив тобі Господь, коли як образ Пресвятої Тройці три світлі промені з неба засяяли на місці в діброві, їх же не тільки одна ти бачила, але і всі люди, що там були, і разом з тобою прославили Триєдиного Бога. Ми ж, знаючи, що збулось передбачення твоє про побудову на місці цьому храму Живоначальної Тройці й міста, ублажаємо тебе:

Радуйся, велика Божа угоднице, що дару пророцтва сподобилася; радуйся, трисяйного небесного світла споглядачко.

Радуйся, всеблагої волі Божої про просвіщення народу землі Руської, після апостола Андрія, перша виконавиця; радуйся, міста Пскова початкова засновнице.

Радуйся, всієї землі Руської заступнице і покровителько; радуйся, бо волею Божою Київська Русь від моря до моря поширилася.

Радуйся, бо в храмах твоїх Безкровну Жертву за людей Богу приносять і хвалу святій Тройці співають; радуйся, бо жителі міст Києва і Пскова особливо тебе шанують і ублажають.

Радуйся, свята рівноапостольна княгине Ольго, богомудра.

Кондак 8

Подорожування в земному житті закінчуючи, тепло Господа молила ти, Ольго блаженна, щоб не залишив він землю Руську після кончини твоєї в пітьмі незнання перебувати, але щоб поклав Він у серця русинам навернення до Бога і щоб співали Йому: алилуя.

Ікос 8

Будучи вся огорнута благодаттю Божественною, ти, достохвальна Ольго, духовними очима бачила просвіщення всього народу твого, пророчо прорекла, що багато великих угодників Божих, як зірок світлих, на землі Руській засяють, що і збулося волею і благодаттю всемогутнього Бога. Тому достойно оспівуємо тебе так:

Радуйся, духовна наша мати, бо ти випросила у Бога просвіщення прадідам нашим; радуйся, бо всеблагий Господь, бачачи доброту душí твоєї, всіх людей землі Руської полюбив.

Радуйся, бо тебе знайшов Христос достойним сосудом, через який зволив виливати благодать Свою на землю Руську; радуйся, бо ти прозорливо передбачила велич і славу держави твоєї.

Радуйся, бо згідно з пророцтвом твоїм багато святих з роду нашого засяяло; радуйся, дому Живоначальної Тройці засновнице.

Радуйся, бо молитвами твоїми в скорботах і напастях за нас заступаєшся; радуйся, бо в тяжких обставинах Україну нашу від ворогів охороняєш і визволяєш.

Радуйся, свята рівноапостольна княгине Ольго, богомудра.

Кондак 9

Усяких чеснот будучи наповненою, Ольго блаженна, з молитвою на вустах віддала дух твій у руки Бога, Який оселив тебе в небесній оселі й першу з русинів приєднав до собору рівноапостольних угодників Своїх. Тому виблагай і для нас у Господа мирну християнську кончину, щоб, віддавши ду́ші наші в руки Христа Бога нашого, співали Йому хвалебну пісню: алилуя.

Ікос 9

Мудреці красномовні не можуть достойно оспівати тебе, богомудра Ольго: як ти, ніким від людей не навчена і не наставлена, пізнала марноту ідолопоклонства, правдивої ж віри шукала і, як рівноапостольна Єлена, знайшла безцінний бісер — Христа, і, славу лиця Його на небі нині споглядаючи, насолоджуєшся ти. Не забудь і нас, що благами цього світу затьмарились, а про вічні блага не дбаємо, щоб за твоєю молитвою знайшли вірну дорогу і радісно взивали до тебе:

Радуйся, бо ти добрими твоїми ділами і світлим розумом і бажанням серця приготувала себе як оселю для Божественної благодаті; радуйся, бо, не побачивши ніяких знамень або чудес, ти у Христа увірувала.

Радуйся, бо Дух Святий просвітив тебе пізнанням Царя Христа — Сина Божого; радуйся, бо ти повну покору волі Божій виявила і голосу благодаті Святого Духа, що покликав тебе, підкорилася.

Радуйся, бо в одинадцятій годині в саду Господньому стала до праці і винагороду з першими одержала; радуйся, бо умудрив тебе Господь — царську честь, багатство і славу в тобі поєднав з християнським смиренням.

Радуйся, бо ти цим ясно показала, що почесті й блага землі для боголюбивої душі не є перешкодою до досягнення благ небесних; радуйся, бо силою віри і чистотою богоугодного життя твого ти дар пророцтва від Бога прийняла.

Радуйся, свята рівноапостольна княгине Ольго, богомудра.

Кондак 10

Дорогу спасіння русинам влаштовуючи і передсмертне бажання твоє виконуючи, всеблагий Господь виростив у твоєму онукові Володимирі насіяне тобою насіння віри і через нього всю Київську Русь просвітив святим хрещенням. Тому прославляємо тебе, блаженна Ольго, бо ти — початок просвіщення нашого світлом святої віри, і ми зворушено співаємо Христу Спасителю нашому: алилуя.

Ікос 10

Прийнявши святе хрещення, онук твій Володимир потурбувався вийняти із землі нетлінні, наповнені неземними пахощами, мощі твої, і зі святителем Леонтієм і з великою кількістю народу поклали їх у храмі Пресвятої Богородиці. Відтоді почали зцілятися від них усі хворі, що приходили з вірою. Тому оспівуємо тебе так:

Радуйся, бо благодать Святого Духа, що в тобі оселилася, в твоїх мощах стала цілющим джерелом від усяких хвороб; радуйся, бо маловірним бачити їх не дозволяла.

Радуйся, бо явленням мощей твоїх юну Церкву Русі Київської звеселяла; радуйся, бо прославленням їх онука твого Володимира вельми обрадувала.

Радуйся, бо і до сьогодні побожний народ Русі славною пам’яттю про тебе втішається; радуйся, бо за твоїм перед Богом піклуванням вірні русини багатьох благ від Господа сподобляються.

Радуйся, бо молитвами твоїми просвіщення Київської Русі у Бога виблагала; радуйся, бо багатьом великим подвижникам і святим явитися на Русі Київській прорекла ти.

Радуйся, свята рівноапостольна княгине Ольго, богомудра.

Кондак 11

Піснеспіви зворушливі приносимо тобі, угоднице Божа, і смиренно тебе благаємо: моли за нас єдиного Чоловіколюбця Бога, щоб не відвернув лиця Свого від нас недостойних, що повсякчас согрішаємо і прогнівляємо благість Його. Нехай, як люблячий батько, покарає нас Господь тут, але там, у майбутньому віці, нехай спасе і помилує як праведний Суддя і Спаситель, щоб таким чином визволитися нам від вічних мук і сподобитися з тобою в райських оселях співати Йому: алилуя.

Ікос 11

Трисяйним світлом осяювана, зі всіма святими блаженствуєш ти нині на небесах, біля престолу Царя царюючих, Ольго всеблаженна, і звідти, як світосяйне світило, просвіщаєш усю Україну, розганяючи морок омани і показуючи путь до істинного пізнання і небесного блаженства. Тому, прославляючи тебе, промовляємо:

Радуйся, дороговказе, бо ти вірну путь нам до вічного спасіння вказуєш; радуйся, сильна помічнице і укріпителько проповідників православної віри.

Радуйся, повсякчасна покровителько добрих наставників, що старанно трудяться на користь християнам; радуйся, бо ти за́колоти і сварки приборкуєш.

Радуйся, всіх покривджених і несправедливо гнаних заступнице; радуйся, засмучених скора утіхо.

Радуйся, хворих милостива цілителько; радуйся, бо від Бога народові нашому допомогу молитвами твоїми посилаєш.

Радуйся, всієї землі Руської піклувальнице і захиснице.

Радуйся, свята рівноапостольна княгине Ольго, богомудра.

Кондак 12

Благодать Пресвятого Духа випроси нам, наставнице наша, від Всещедрого Бога і Спаса нашого, що напоумлює і зміцнює нас у ділі спасіння, щоб не безплідним було в нас посіяне тобою насіння святої віри, але нехай проросте і плід принесе, яким би могли живити ду́ші наші в майбутньому вічному житті, де всі святі співають Богові: алилуя.

Ікос 12

Оспівуючи незчисленні й преславні благодіяння твої, блаженна Ольго, явлені Київській Русі, коли Господь просвічував її світлом Христової віри, подяку приносимо тобі й з любов’ю взиваємо:

Радуйся, Русі Київської незламна огороже, покрове і захисте; радуйся, бо дівам руським ти образ непорочного життя вказала.

Радуйся, законного співжиття і матерям доброго виховання дітей наставнице; радуйся, для вдовиць прикладе спасіння.

Радуйся, бо ти на небі долі проповідників віри Христової співучасниця; радуйся, наполеглива за спасіння наше благальнице.

Радуйся, в годину смерті нашої за нас до Бога молитовнице; радуйся, бо в час кончини нашої допомогу і втіху нам подаєш.

Радуйся, свята рівноапостольна княгине Ольго, богомудра.

Кондак 13

О свята рівноапостольна велика княгине Ольго, прийми милостиво подяку цю і похвалу від усіх нас за все, що через тебе подав Господь отцям та праотцям нашим і всій землі Руській. Моли всеблагого Бога примножити милість Свою на нас і на роди родів наших, щоб зміцнити нас в істинній вірі й благочесті, охоронити від напастей, лиха та зла, щоб сподобилися ми з тобою, як діти з матір’ю, навіки співати Богові: алилуя.

Цей кондак читається тричі. Після цього знову читаються перший ікос і перший кондак.

Ікос 1

Часи і літа у Своїй владі маючи та долею царств і народів по Своїй волі управляючи, ангелів і людей Творець захотів Русь святим хрещенням просвітити, тоді, бачачи добру волю серця твого, покликав тебе раніше на пізнання Себе, щоб була ти для всіх русинів прикладом і наставницею у християнській вірі. Тому співаємо тобі так:

Радуйся, ранішня зоре, від первозванного Апостола на горах Київських провіщена; радуйся, предивний паростку, від якого велике дерево правовір’я на землі нашій виросло.

Радуйся, першовчителько і просвітителько наша; радуйся, бо через тебе ми навчилися поклонятися в Тройці Творцеві.

Радуйся, бо через тебе Пресвяте ім’я Господнє усіма русинами прославляється; радуйся, бо і твоє преславне ім’я разом з рівноапостольним Володимиром по всіх краях землі величається.

Радуйся, Русі Київської духовний скарбе; радуйся, всієї Христової Церкви велична окрасо.

Радуйся, міст Києва і Пскова особлива доброто; радуйся, людям нашим від ворогів блага помічнице.

Радуйся, свята рівноапостольна княгине Ольго, богомудра.

Кондак 1

Першообраній від усієї Київської Русі, славній і рівноапостольній угодниці Божій Ользі, складаємо похвалу як зорі, що в пітьмі ідолопоклонства світлом віри засяяла і путь до Христа всім русинам показала. Ти ж, що маєш сміливість перед Господом, Який прославив тебе, оберігай нас від усяких бід молитвами твоїми, щоб співати тобі:

Радуйся, свята рівноапостольна княгине Ольго, богомудра.

Молитва до святої рівноапостольної княгині Ольги

О свята рівноапостольна княгине Ольго, першоугоднице руська, тепла за нас перед Богом заступнице і молитовнице. До тебе вдаємося з вірою і з любов’ю благаємо: будь нам у всьому доброму помічницею і сподвижницею. Як ти за життя намагалася просвітити праотців наших світлом святої віри і навчити їх творити волю Господню, так і нині, перебуваючи в небесних оселях, богоприємними твоїми молитвами допомагай нам у просвіщенні розуму і се́рця нашого світлом Христового Євангелія, щоб ми вдосконалювалися у вірі, благочесті й любові Христовій. Тих, що у скорботах і убогості, утіш; тим, що у бідності, подай руку допомоги; покривджених і тих, хто терпить на́пади, захисти́, а засліплених єресями, відпалих від істинної віри напоум. Виблагай для нас у Всещедрого Бога всілякі блага, потрібні для життя земного і вічного, щоб ми, богоугодно проживши, сподобилися стати спадкоємцями в Царстві Христа Бога нашого, Якому з Отцем і Святим Духом належить всяка слава, честь і поклоніння навіки-віків. Амінь.