...

Акафіст Воскресінню Христовому

ГражданскийЦерковнославянскийУкраїнською

 

 Акафист Воскресению Христову

Конда́к 1.

Возбра́нный Воево́до и Го́споди, ве́чныя сме́рти победи́телю, я́ко изба́влься от духо́внаго умерщвле́ния, похва́льная воспису́ю Ти́, возсозда́нный Тобо́ю, ра́б Тво́й. Ты́ же, я́ко име́яй побе́ду над сме́ртию, от сме́рти грехо́вныя свободи́ на́с, зову́щих:

 

Ґкafістъ воскrнію хrт0ву
Кондaкъ №.

Возбрaнный воев0до и3 гDи, вёчныz смeрти побэди1телю, ћкw и3збaвльсz t д¦0внагw ўмерщвлeніz, пwхвaльнаz восписyю ти2, возсоздaнный тоб0ю рaбъ тв0й. тh же ћкw и3мёzй побёду надъ смeртію, t смeрти грэх0вныz свободи2 нaсъ, зовyщихъ:

Ї}се воскrшій, воскRси2 дyшы нaшz.

Акафіст Воскресінню Христовому
Кондак 1

Непереможний Воєводо, Господи неба і землі, переможно вдячний спів приносимо Тобі, раби Твої, що до пекла нині зійшов і з Собою все воскресив, і, наше визволення світло святкуючи, виголошуємо:

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах, життя дарував.

Ікос 1