...
Преподобний Даниїл Стовпник p1b3ru0jfb1tv01vdp1sh91qph1r7i3
Житія святих,  Грудень

Преподобний Даниїл Стовпник

Місяця грудня на 11-й день

Преподобний Данило Стовпник народився в селі Віфара, поблизу міста Самосати в Месопотамії. Мати його Марфа довго була безплідною і в молитвах дала обітницю, якщо народиться дитина, присвятити її Господу. Молитва була почута, і Марфа незабаром народила сина, який до 5 років ріс без імені. Батьки хлопчика хотіли, щоб народжений з благовоління Божого також від Бога отримав би й ім’я. Вони привели сина в монастир, що знаходився поблизу, і звернулися до ігумена. Ігумен велів подати одну з богослужбових книг і, навмання розгорнувши її, знайшов у ній слова пророка Даниїла (пам’ять 17 грудня). Так отрок отримав ім’я. Батьки просили, щоб хлопчик залишився в монастирі, але ігумен не прийняв його, бо той був ще дуже малий. У 12 років, нікому не кажучи, отрок пішов із дому в монастир.

Батьки зраділи, коли дізналися, де перебуває син, і прийшли в монастир. Побачивши, що він ще ходить у мирському одязі, вони благали ігумена постригти його в Ангельський чин. У недільний день ігумен виконав їхнє прохання, але заборонив їм часто відвідувати сина. Братія обителі дивувалася подвигам ченця.

Одного разу разом з ігуменом монастиря Даниїл відвідав святого Симеона Стовпника (пам’ять 1 вересня), який напророкував юному ченцю, що і він здійснить подвиг стовпництва. Преподобний Даниїл продовжив подвижницьке життя в затворі. Коли у видінні йому було вказано місце нового подвигу, він пішов у Фракійську пустелю разом із двома учнями, де вони добудували стовп, на якому преподобний Даниїл провів 33 роки. До стовпа стікалися люди, нещасні та хворі, і всі отримували від преподобного Даниїла допомогу та зцілення. Молитв святого подвижника просили візантійські імператори. Із численних передбачень преподобного найбільш значним було пророцтво про сильну пожежу в Константинополі. Преподобний Даниїл мав ще й дар благодатного слова. Він наставляв багатьох на шлях виправлення життя.

Преподобний помер 80-ти років (бл. 489-490 рр.).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Даниилу Столпнику, глас 1

Терпе́ния столп был еси́,/ ревнова́вый пра́отцем, преподо́бне,/ И́ову во страсте́х, Ио́сифу во искуше́ниих,/ и Безпло́тных жи́тельству,/ сый в телеси́, Дании́ле, о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Даниилу Столпнику, глас 8

Я́коже звезда́ многосве́тлая ты возше́д, блаже́нне, на столп,/ мир просвети́л еси́ преподо́бными де́лы твои́ми,/ и тьму пре́лести отгна́л еси́, о́тче./ Те́мже мо́лим тя:// и ны́не облиста́й в сердца́х раб твои́х незаходя́щий свет ра́зума.

Тропaрь, глaсъ №:

Терпёніz ст0лпъ бhлъ є3си2, ревновaвый прaoтцємъ, прпdбне, јwву во страстeхъ, їHсифу во и3скушeніихъ, и3 безпл0тныхъ жи1тельству, сhй въ тэлеси2, даніи1ле, џтче нaшъ, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ и7.
Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Ћкоже ѕвэздA многосвётлаz, ты2 возшeдъ, бlжeнне, на ст0лпъ, мjръ просвэти1лъ є3си2 прпdбными дёлы твои1ми, и3 тмY прeлести tгнaлъ є3си2, џтче. тёмже м0лимъ тS, и3 нhнэ њблистaй въ сердцaхъ р†бъ твои1хъ незаходsщій свётъ рaзума.

Ще в розробці

Знайшли помилку