...
Преподобний Феофан Начертанний сповідник, творець канонів, єпископ Нікейський p1avbe8bmc1hs0pue1shbjn19af3
Житія святих,  Жовтень

Преподобний Феофан Начертанний сповідник, творець канонів, єпископ Нікейський

Місяця жовтня на 11-й день

Преподобний Феофан народився від доброчесних батьків, що жили в Палестині і любили приймати подорожніх, мав він брата Феодора, котрий після страждання за святі ікони названий був Начертанним. Дбанням батьків Феофан із братом Феодором пізнав усілякі книжні премудрості, і були вони вправні філософи: розуміли світу цього непостійність та марноту, що минає образ його. Покинувши все, прийшли до лаври святого Сави і прийняли чернече життя, в якому в пості, в молитвах і в усіх чеснотах добре пробували. І сподоблений був Феофан пресвітерського сану, наданого йому через його досконале життя.

Настало в той час безбожне іконоборство багато тих, що шанували святі ікони, були гонимі та мучені, тоді й премудрі вчителі й захисники православ’я були послані від єрусалимського патріарха до царя Лева, вірменина, як вівці до вовка, щоб викрити його злочестя. Вони ж, прийшовши, стали перед лицем богопротивника того і дерзновенно викрили його злочестя, через що вельми постраждали і не тільки від того одного царя, але й від інших, які були після нього, царів: від Михайла Балби і від Феофіла, всілякі муки перетерпіли, рани й темниці, голод, спрагу, гоніння і на лицях накреслення, і ув’язнення, і численні біди. Були-бо гонимі й мучені через іконоборців проздовж двадцяти літ, і мучені, почавши від літа вісімсот сімнадцятого аж до вісімсот сорок другого, і в тих бідах святий Феодор помер; звершуємо пам’ять його грудня у 27 день. Феофан же дочекався церковного замирення, Михайло-бо, син Феофілів, прийнявши скіпетри Грецького царства, із матір’ю своєю Феодорою вніс святі ікони у Божу церкву і, поклонившись їм, усіх святих із ув’язнення звільнив і вельми пошанував. Тоді й Феофан святий звільнений був і поставлений митрополитом Никейської церкви за рукоположенням патріарха Мефодія, котрий знищив христоборну єресь. І склав святий Феофан урочистого канона на честь святих ікон та, й інші численні канони й писання корисні Церкві Христовій залишивши, від тутешнього життя перейшов до Господа і після багатоболісних трудів поселився у небесному покої.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Феофану, епископу Никийскому, творцу канонов, глас 8

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче, архиере́ев Богодухнове́нное удобре́ние,/ Феофа́не прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́,/ цевни́це духо́вная,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Феофану, епископу Никийскому, творцу канонов, глас 2

Возгреме́в Христо́во Боже́ственное воплоще́ние,/ безпло́тныя враги́ до конца́ обличи́л еси́,/ чу́дне Феофа́не./ Сего́ ра́ди вси ве́рно и благоче́стно вопие́м ти:// моли́ непреста́нно о всех нас.

Тропaрь прпdбнагw, глaсъ и7:

Правослaвіz настaвниче, бл7гочeстіz ўчи1телю и3 чистоты2, вселeнныz свэти1льниче, ґрхіерewвъ бGодухновeнное ўдобрeніе, fеофaне премyдре, ўчeньми твои1ми вс‰ просвэти1лъ є3си2: цэвни1це дух0внаz, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ fеофaна, глaсъ в7:

Возгремёвъ хrт0во бжcтвенное воплощeніе, безплHтныz враги2 до концA њбличи1лъ є3си2, чyдне fеофaне. сегw2 рaди вси2 вёрнw и3 бл7гочeстнw вопіeмъ ти2: моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку