Святитель Іоанн Посник, патріарх Константинопольський p1cp2incar1qeh90ruk915mqk503
Житія святих,  Вересень

Святитель Іоанн Посник, патріарх Константинопольський

Місяця вересня на 2-й день

Святий Іоанн був син бідних батьків, і батько готував його до того, щоб бути чесним ремісником. Жив він у одного ченця-подвижника, наслідуючи його в подвигах. Патріарх Євтихій, дізнавшись про таке життя Іоанна, висвятив його в диякони. За свою особливу стриманість Іоанн незабаром отримав назву посника. Дізнавшись про своє обрання в патріархи, він хотів врятуватися від високого і відповідального призначення втечею, але його втримало видіння згори. Крім подвигу посництва, святий Іоанн вирізнявся щедрістю до бідних. Помер він 595 року. Після смерті знайдені були в нього тільки дерев’яне ліжко, лляна сорочка і старий верхній одяг.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителю Иоанну Постнику, патриарху Константинопольскому, глас 4

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина:/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая,/ о́тче Иоа́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак святителям Александру, Иоанну Постнику и Павлу Новому, патриархам Константинопольским, глас 8

Христо́вою любо́вию распала́еми, сла́внии,/ и яре́м Его́ прие́мшии — Кре́ст Честны́й,/ подража́тели Того́ жития́ яви́стеся/ и Боже́ственныя сла́вы Его́ прича́стницы бы́сте,/ Алекса́ндре богому́дре со Иоа́нном чу́дным и Па́влом сла́вным./ Темже, Престо́лу Его́ предстоя́ще,// прилежно моли́теся за ду́ши на́ша.

Тропaрь прпdбнагw, глaсъ д7:

Прaвило вёры, и3 џбразъ кр0тости, воздержaніz ўчи1телz kви1 тz стaду твоемY, ћже вещeй и4стина: сегw2 рaди стzжaлъ є3си2 смирeніемъ высHкаz, нищет0ю бог†таz, џтче їwaнне, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку