...
Житія святих,  Листопад

Священномученик Василій Студніцин, пресвітер

Місяця листопада на 26-й день

Священномученик Василь народився 18 березня 1890 року у місті Серпухові Московської губернії у ній псаломщика. У 1914 році Василь Олексійович закінчив Московську Духовну семінарію і вступив псаломщиком до цвинтарної церкви Усіх Святих у Серпухові. 1920 року він був висвячений у сан священика, 1929 року – переведений до Троїцької церкви в Серпухові. 1930 року отця Василя було заарештовано за несплату податку і засуджено до одного року ув’язнення до виправно-трудового табору. Повернувшись із ув’язнення, він знову став служити в Троїцькій церкві, був зведений у сан протоієрея і в 1936 призначений благочинним парафій Серпухівського округу.
14 квітня 1937 року влада викликала для допиту священика Олексія Синайського, який був настоятелем Успенської церкви міста Серпухова, який погодився давати свідчення про отця Василя. «Василя Олексійовича Студніцина я знаю як священика Троїцької церкви, – сказав отець Олексій. Мої взаємини зі Студніциним до сьогодні були нормальними, всі його вказівки я особисто, як настоятель Успенської церкви, завжди виконував відповідно до вимог канонічного статуту Церкви.
Крім цього Студніцин, вважаючи себе благочинним, у період 1936-1937 року відвідував низку церков у місті та районі в особливо урочисті дні, де відправляв служби. Своєю участю у службі Студніцин пропагував пишність церковного богослужіння, ставлячи завдання – залучення молящихся до церкви; приїзд благочинного в ту чи іншу церковну парафію заздалегідь афішувався серед парафіян. Студніцин, будучи священиком Троїцької церкви, ввів служіння двох літургій – ранньої та пізньої. Поряд з цим, для пропагування церковних відправлень при Троїцькій церкві досі використовуються три монашки, одна з них, Аглаїда, виконує обов’язки внутрішнього церковного сторожа: відкриває церкву, запалює лампади, прибирає церкву, подає кадило, продає свічки. Треба сказати, що Студніцину добре відомо, що черниця Аглаїда була на засланні, повернулася; проживаючи у Серпухові, є помічницею Студніцина у пропагуванні церковного руху. Крім монашок Троїцька церква має добре збитий церковний актив, за рахунок коштів церковної скриньки створено пишноти всередині церкви, запрошуються з оплатою хори співаків.
З особистих бесід із Студніциним за період з 1929 року до сьогодні у мене склалося тверде переконання, що Студніцин є вороже налаштованим до заходів радянського уряду. Так, наприклад, під час проведення колгоспного будівництва він відкрито говорив, що радянська влада заганяє селян у кабалу. У неодноразових бесідах він говорив, що радянська влада влаштовує переслідування на Православну Церкву, закриває храми, знімає дзвони, обкладає духовенство податками. Такий настрій у Студніцина залишився до сьогодні, і це підтверджується тим фактом, що податок за нього сплатив церковна рада за рахунок доходу церкви – церковної скриньки, а церковна рада могла сплатити лише тоді, коли вона отримала прохання від священика про допомогу у сплаті податку.
1929 року Студніцин групі священиків говорив, що духовенство переслідують, змушують мовчати. Пізніше, у 1930 році, в одній із бесід у церковній сторожці Студніцин говорив: “Нам треба не випускати з наших рук селища біля Серпухова і обережно серед селян працювати, показуючи їм, як вони жили раніше і як живуть зараз”. Студніцин пропонував використовувати чернець у проведенні агітації проти колгоспів. У зв’язку з антирелігійною роботою, що розгортається, Студніцин говорив: “Нам треба створювати тверду масу проти вилазок ворогів Церкви – комуністів, безбожників”. З поверненням після примусових робіт у 1932 році, Студніцин уникав розмов, але останнім часом, з отриманням становища благочинного, проводить активну церковну діяльність».
26 листопада 1937 року протоієрей Василь був заарештований, ув’язнений у місті Серпухові і кілька днів допитувався.

30 но­яб­ря след­ствие бы­ло за­кон­че­но. 5 де­каб­ря трой­ка НКВД при­го­во­ри­ла от­ца Ва­си­лия к рас­стре­лу. Свя­щен­ни­ка пе­ре­вез­ли в Моск­ву в од­ну из тю­рем НКВД, пе­ред рас­стре­лом со­труд­ни­ки НКВД сфо­то­гра­фи­ро­ва­ли его. Про­то­и­е­рей Ва­си­лий Студ­ни­цын был рас­стре­лян 9 де­каб­ря 1937 го­да и по­гре­бен в без­вест­ной об­щей мо­ги­ле на по­ли­гоне Бу­то­во под Моск­вой.

Знайшли помилку