...
Житія святих,  Травень

Священномученик Онуфрій (Гагалюк), архієпископ Курський і Обоянський, перший єпископ Криворізький

Місяця травня на 19-й день

Народився 2 квітня 1889 року в Люблінської губернії. Його батько Максим був лісничим, мати Катерина (пізніше черниця Наталія) – домогосподаркою. В родині було 6 дітей – 3 хлопчики і 3 дівчинки, вся сім’я жила в невеликому дерев’яному будинку біля лісу, неподалік міста Ново-Олександрія.

У віці 5 років залишився без батька, смертельно пораненого незаконними рубачами лісу, захопленими ним на місці злочину. Вони також спалили будинок лісничого, залишивши його вдову з дітьми (Антон був старшим) без даху над головою. Був прийнятий в сирітський притулок у м. Люблін, де його мати працювала куховаркою. Тут він закінчив церковно-парафіяльну школу. Він вчився добре і тому на гроші притулку був відправлений в Холмське духовне училище.

Зліва направо: єпископи Павло Кратіров, Костянтин (Дьяков), Борис (Шипулін), Євгеній Зьорнов, Онуфрій (Гагалюк), Дамаскін Цедрік, Антоній (Панкеєв). Харків 1927 рік

Закінчив Холмське духовне училище, Холмську духовну семінарію. Під час навчання в семінарії йому явився святий Онуфрій Великий і зцілив його від важкого запалення легень.

Під час навчання в Петербурзькій духовній академії, при переході на 3-й курс, Антонія послали в Холмську Русь в Яблочинський Онуфріївський монастир читати лекції з богослов’я для вчителів, які прибули до монастиря. Під час цієї поїздки він захворів і був при смерті, але йому вдруге з’явився святий Онуфрій Великий і знову зцілив його. Після цього випадку остаточно вирішив присвятити своє життя чернечому служінню. У чернецтві йому було дано ім’я святого Онуфрія.

Закінчив Петроградську духовну академію (1915) зі ступенем кандидата богослов’я (тема кандидатської роботи: «Питання про спасіння в творах Філарета (Дроздова), митрополита Московського»).

5 жовтня 1913 року прийняв чернечий постриг з ім’ям Онуфрій, був рукоположений в сан ієродиякона, а потім у ієромонаха.

З 15 липня 1915 року – викладач Пастирсько-місіонерської семінарії при Григоріє-Бізюковському монастирі Херсонської єпархії. Під час громадянської війни монастир був розгромлений бандитами, а ієромонах Онуфрій ними викрадений. Місцеві селяни врятували його і відвезли в місто Берислав, де був настоятелем Успенського храму.

1922 – возведений в сан архімандрита і переведений в Кривий Ріг настоятелем Нікольського храму.

В цей час до Онуфрія через його брата Андрія прийшла пропозиція від “обновленського” митрополита Євдокима перейти в “обновленство”. Онуфрій відмовився, не бажаючи зраджувати канонічне православ’я.

23 січня 1923 року хіротонізований у єпископа Єлисаветградського, вікарія Херсонської єпархії. Через 6 днів після хіротонії був заарештований, перебував у тюрмах Єлисаветграда і Одеси. У травні 1923 року звільнений і висланий в Кривий Ріг, де працював над створенням Криворізького вікаріатства. Активно виступав проти обновленського руху, направляв послання віруючим, писав статті апологетичного, повчального та історичного характеру.

У жовтні 1923 року заарештований, відправлений до Харківської в’язниці. У січні 1924 року звільнений під підписку про невиїзд з Харкова. Продовжував викривати оновленців і вести листування зі своїми духовними дітьми і шанувальниками. Також виступав проти «григоріанського» руху, який виступав проти Патріаршої форми управління церквою і користувався, на перших порах, підтримкою влади.

У грудні 1926 року знову арештований і висланий на Північ (у Кудимкар), де владиці було заборонено читати церковні молитви в храмі під час богослужінь і співати на криласі. На засланні продовжував письменницьку діяльність. У жовтні 1928 року заарештований і поміщений у в’язницю міста Тобольська, звідки його по етапу відправили на заслання в місто Сургут на Обі, а потім у далеке село Уват. Підтримував церковно-політичний курс митрополита Сергія (Страгородського).

В кінці 1929 року переведений до Центральної Росії, обрав для проживання місто Старий Оскол, після чого митрополит Сергій заснував там нову єпархію і призначив владику єпископом Старо-Оскольським. Влада дозволила йому здійснювати богослужіння тільки в одному храмі Старого Оскола і заборонили виїжджати в райони єпархії. Його тричі виселяли з квартири. Паства дуже любила його за благочестя, молитовно-ревне служіння.

У березні 1933 року був заарештований, три місяці перебував у в’язниці міста Воронежа. С 11 серпня 1933 року – єпископ Бєлгородський, керуючий Курською єпархією. З 22 листопада 1933 року – єпископ Курський. З 30 січня 1934 року – архієпископ Курський і Обоянський. І в цій єпархії йому було дозволено служити тільки в одному храмі.

У липні 1935 року заарештований за звинуваченням у створенні контрреволюційного угруповання. Звинувачувався в тому, що занадто часто проповідував (у тому числі критикував теорію Дарвіна), надавав матеріальну допомогу звільненим з ув’язнення священнослужителям, благословляв чернечі постриги. Винним себе не визнав.

4 грудня 1935 р. засуджений до позбавлення волі строком на 10 років. Відправлений відбувати покарання на Далекий Схід, відбував покарання у радгоспі НКВД на станції Середньобіла Амурської області. Разом з ним в таборі відбували покарання й інші священики, у тому числі Віктор Костянтинович Каракулін (1887 – 7 травня 1937), який помер від непосильних робіт і причислений до лику святих у 2000 році.

27 лютого 1938 р. проти нього було порушено нову кримінальну справу, був відправлений у в’язницю в Благовєщенськ Хабаровського краю. 17 березня засуджений до смертної кари, розстріляний 1 червня 1938 року. Ухвалою Синоду Української Православної Церкви від 22 червня 1993 року причислений до лику місцевошанованих святих.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь священномученику Онуфрию (Гагалюку), архиепископу Курскому, глас 2

Я́ко сосу́д свяще́нный Ду́ха Боже́ственнаго/ сто́лп и свети́льник Це́ркве Правосла́вныя во и́стину яви́лся еси́, священному́чениче Ону́фрие,/ егда́ вся́ спи́ра богобо́рцев земли́ на́шея,/ зло́бою а́да ды́шуща,/ разори́ти Це́рковь Бо́жию устреми́шася./ Ты́ же со мно́жеством испове́дников Христо́вых/ зе́млю сиби́рскую костьми́ свои́ми устилаху, де́монскую де́рзость гони́телей беззако́нных посрами́л еси́./ Ны́не, о Всеблаже́нне, со все́ми страстоте́рпцы Свято́й Руси́,/ в Це́ркве Небе́сней торжеству́юще, Моли́ Взе́млющаго грехи́ ми́ра// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак священномученику Онуфрию (Гагалюку), архиепископу Курскому, глас 8

Святи́тельскою благода́тию све́тло облече́н,/ я́ко Исаа́к целому́дренный,/ священноде́йствовати свое́ю кро́вию Пастыренача́льнику Христу́ сла́вно предте́кл еси́,/ Ону́фрие богому́дре,/ Це́рковь Святу́ю, зло́бою ересе́й и раско́лов злочести́вых снеда́емую,/ и богобо́рцами разоря́ему, я́ко Неве́сту Христо́ву, страда́ньми до́блестне защища́я,/ пу́ть ве́рным к Боже́ственному богому́дрию уче́ньми твои́ми облиста́л еси́,// я́ко стра́ж недремлющий и ве́рный дру́г Христо́в.

Тропaрь nнyфрію, глaсъ в7:

Ћкw сосyдъ сщ7eнный дх7а бжcтвеннагw, ст0лпъ и3 свэти1льникъ цRкве правослaвный вои1стину я3ви1лсz є3си2, сщ7енномч7ниче nнyфріе, є3гда2 вс‰ спи1ра богоб0рцєвъ земли2 нaшеz, ѕл0бою ѓда дhшуща, разори1ти цRковь б9ію ўстреми1шасz. тh же, со мн0жествомъ и3сповёдникwвъ хrт0выхъ зeмлю сиби1рскую костьми2 свои1ми ўстилaху, дeмwнскую дeрзость гони1телей беззак0нныхъ посрами1лъ є3си2. нhнэ, њ всебл7жeнне, со всёми страстотє1рпцы с™0й руси2, въ цRкви нбcнэй торжествyюще, моли2 взeмлющего грэхи2 мjра сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, nнyфрію, глaсъ и7:

С™и1тельскою бл7годaтію свётлw њблечeнъ, ћкw їсаaкъ цэломyдренный, сщ7еннодёйствовати своeю кр0вію пастыреначaльнику хrтY слaвнw предтeклъ є3си2, nнyфріе бGомyдре, цRковь с™yю, ѕл0бою є3ресeй и3 раск0лwвъ ѕлочести1выхъ снэдaемую, и3 богоб0рцами разорsему, ћкw невёсту хrт0ву, страдaньми д0блественэ защищaz, пyть вBрнымъ къ бжcтвенному бGомyдрію ўчeньми твои1ми њблистaлъ є3си2, ћкw стрaжъ недрeмлющій и3 вёрный дрyгъ хrт0въ.

Ще в розробці

Знайшли помилку