Священномученик Анатолій (Грисюк), митрополит Херсонський і Одеський p18dpjdkmjjhfuotka213q51acl3
Житія святих,  Січень

Священномученик Анатолій (Грисюк), митрополит Херсонський і Одеський

Місяця січня на 10-й день

Священномученик Анатолій, митрополит Одеський, засяяв у тривожний час гонінь на віру і Святу Церкву. Народився 20 серпня 1880 року в місті Ковелі Волинської губернії в родині повітового казначея Григорія Грисюка і в святому Хрещенні був названий Андрієм. Вихований з дитинства в благочесті, майбутній святитель все своє життя вирішив присвятити Богові і, навчаючись після закінчення Волинської духовної семінарії в Київській духовній академії, в 1903 році прийняв чернечий постриг з ім’ям Анатолій, а потім був висвячений на священника. Після закінчення Академії ієромонах Анатолій, який володів чудовими здібностями, отримав вчений ступінь кандидата, а потім і магістра богослов’я.

Його наукові праці з історії сирійського чернецтва вражають своєю глибиною. Для їхнього написання святий кілька років провів в бібліотеках Константинополя і вивчив шість мов. Після декількох років послуху в якості професора Київської та Московської духовних академій він був покликаний до святительського служіння. У 1913 році в Москві відбулася архієрейська хіротонія архімандрита Анатолія на єпископа Чистопільського, вікарія Казанської єпархії. Під час таїнства чудесний промінь світла утворив сяйво навколо голови святого, знаменуючи цим особливим видінням його чистоту життя і майбутній подвиг. Призначений ректором Казанської духовної академіїї, єпископ Анатолій зумів в роки революційного лихоліття підтримувати навчальний процес в духовній школі. Казанська Академія завдяки ректору продовжувала існувати ще півтора року після офіційного закриття богоборчою владою. Така мужність стало причиною першого арешту священномученика. 26 березня 1921 року Владика був заарештований і засуджений на один рік ув’язнення. Це стало початком хресного шляху страждальця за віру. Призначений після закінчення строку ув’язнення єпископом Самарським і Ставропольським, невтомний служитель Господній 24 лютого 1923 був знову заарештований і звільнений лише через пів року – 4 серпня. Але вже 18 вересня того ж року возведений у сан архієпископа владика знову був заарештований і неправедно засуджений. Його чекав сповідницький подвиг у туркменському засланні. Під час арештів страждалець терпів постійні знущання і жорстокості. Побоями йому пошкодили щелепу і зуби. Внаслідок постійних побиттів було підірвано його здоров’я і він переніс важку операцію. Після закінчення строку ув’язнення архієпископ Анатолій тимчасово проживав у Москві. Однак у лихоліття державного гоніння і всіляких розколів Господь знову закликав Свого вірного учня на подвиг служіння Святій Матері Церкві. У 1928 році святитель був призначений постійним членом Священного Синоду і переміщений на Одеську кафедру. Подвижник і молитовник, він зумів стати для своєї пастви воістину батьком, зміцнюючи їхню віру серед пожежі гонінь. 21 жовтня 1932 року Владика був возведений в сан митрополита. Міцність віри і стійкість митрополита Анатолія, його мудре святительське слово породжували в серцях вірян глибоку повагу і викликали величезне невдоволення влади. Останнім його місцем служіння став єдиний вцілілий в Одесі Свято-Димитріївський кладовищенський храм.

8 серпня 1936 року відбувся арешт митрополита Анатолія. Через кілька днів він був переведений під конвоєм до Києва, а потім «для подальшого слідства» – до Москви. 21 січня 1937 року страждалець був засуджений до п’яти років ув’язнення. Незважаючи на важкий фізичний стан митрополита, його відправили етапом. Хворого архієрея буквально прикладами гнали пішки від стоянки до стоянки, не даючи навіть короткого відпочинку.

Так священномученик виявився в Килтовському Ухто-Печерському таборі (республіка Комі), де він терпляче і покірно ніс свій хрест страждання за віру. Тут він був доведений до крайнього ступеня виснаження, по суті замучений. Перед самою смертю мучителі прийшли до священномученика з вимогою віддати Євангеліє і натільний хрест, збережені ним у всіх жахах табірного життя. Євангеліє силою забрали, але коли хотіли зірвати хрест, святий підніс свій голос і з останніх сил перекинувся на груди і, тримаючи обома руками хрест, віддав свою душу Богові 23 січня 1938 року.

14 лютого 1997 року Високопреосвященнішим Агафангелом, митрополитом Одеським і Ізмаїльським, було подано рапорт на ім’я Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Володимира, митрополита Київського і всієї України, про причислення до лику святих митрополита Херсонського і Одеського Анатолія (Грисюка). 11 червня того ж року на засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви святитель Анатолій (Грисюк) був причислений до лику святих – в один день зі ще одним одеським подвижником – архієпископом Інокентієм (Борисовим).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь священномученику Анатолию (Грисюку), глас 5

Во святи́телях благоче́стно пожи́л еси́, и муче́ния путь сконча́в, богобо́рцев я́рость посрами́л еси́, побо́рник Христо́ву ста́ду был еси́, богому́дре. Те́мже тя почита́ем ны́не, вопию́ще: священному́чениче Анато́лие, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак священномученику Анатолию (Грисюку), глас 5

Апо́столов сопресто́льниче и святи́телей украше́ние, правосла́вным щи́т и утвержде́ние бы́л еси́, просвеща́я безбо́жия но́щь глубо́кую. Сего́ ра́ди яви́лся еси́ священнострада́лец за Христа́. От бе́д изба́ви на́с твои́ми моли́твами, священному́чениче Анато́лие.

Молитва священномученику Анатолию (Грисюку)

О, священному́чениче святи́телю о́тче Анато́лие! К тебе́, моли́твеннику те́плому и пред Бо́гом предста́телю усе́рдно притека́ем. В лю́тую годи́ну гоне́ний и испыта́ний земли́ на́шея, внегда́ безбо́жныя врази́ преда́ша сме́рти ве́рныя рабы́ Бо́жия и хра́мы святы́я сокруши́ша, яви́л тя́ Госпо́дь Це́ркве своея́ а́ки сто́лп непоколеби́м и лю́дем Бо́жиим па́стыря до́бра, ду́шу свою́ за о́вцы полага́юща и во́лки душепа́губныя дале́че отгоня́юща. Ны́не у́бо при́зри на на́с, со умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем тебе́ призыва́ющих. Кре́пость бо на́ша в на́с оскуде́ и вра́жия ловле́ния и се́ти окружи́ша на́с. Моли́ся за на́с, да не поги́бнем до конца́ со беззако́ньми на́шими, но да обрати́т на́с Госпо́дь на стезю́ покая́ния и спасе́ния, да прости́т на́м вся́ согреше́ния на́ша и ниспо́слет ми́р на гра́ды и ве́си на́ша, изба́вит на́с от наше́ствия иноплеме́нников, междоусо́бныя бра́ни и вся́ких раздо́ров и нестрое́ний. Утверди́, священному́чениче, ве́ру и благоче́стие во все́х ча́дех Правосла́вныя Це́ркве, испроси́ на́м от Го́спода му́жества да́р, да яви́мся насле́дницы Ца́рствия Небе́снаго, сохраня́я ве́рность до конца́ жи́зни на́шея Го́споду Бо́гу и Спа́су на́шему Иису́су Христу́. Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ є7:

Во с™и1телехъ бlгwчeстнw пожи1лъ є3си2, и3 мучeніz пyть скончaвъ, богоб0рцєвъ я4рость посрами1лъ є3си2, поб0рникъ бhвъ хrт0ву стaду, бGомyдре; тёмже тS почитaемъ нhнэ, вопію1ще: сщ7енном§ниче ґнат0ліе, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ є7:

Ґпcлwвъ сопрест0льниче и3 с™и1телей ўкрашeніе, правосл†в- нымъ щи1тъ и3 ўтверждeніе бhлъ є3си2, просвэщaz безб0жіz н0щь глуб0кую. сегw2 рaди kви1лсz є3си2 сщ7еннострадaлецъ за хrтA, t бёдъ и3збaви нaсъ твои1ми мlтвами, сщ7енном§ниче ґнат0ліе.

Ще в розробці

Знайшли помилку