...
Мученик Платон p1b2891vmt107kvfqms61mjm5193
Житія святих,  Листопад

Мученик Платон

Місяця листопада на 18-й день

Святий мученик Платон, брат святого мученика Антіоха лікаря (пам’ять 29 липня), народився в місті Анкірі в Галатії в благочестивій родині. Ще юнаком він залишив дім і ходив містами, натхненно проповідуючи Слово Боже язичникам, дивуючи слухачів переконливістю і красою своїх промов, глибоким знанням еллінської вченості. За свою проповідь його схопили і привели до храму Зевса на суд до правителя Агріппіна. Суддя спочатку намагався лестощами схилити святого до зречення від Христа. Він запевняв юнака, що той міг би зрівнятися за розумом із самим великим філософом Платоном, якби поклонявся язичницьким богам. На це святий Платон відповів, що мудрість філософа, хоча й велика, але скороминуща й обмежена, а істинна, вічна й безмежна мудрість міститься в Євангельському вченні. Тоді суддя обіцяв у нагороду за зречення віддати йому за дружину красуню дочку, а в разі відмови погрожував муками і смертю. Святий Платон відповів, що обирає смерть тимчасову заради життя вічного. Терпіння правителя вичерпалося, і він наказав нещадно бити мученика, а потім відправити в темницю.

Коли святого Платона вели в ув’язнення, він звернувся до народу, що зібрався біля храму, закликаючи всіх не відступати від християнської віри. Через сім днів мученика Платона знову привели на суд Агрипіна до храму Зевса, де вже були заготовлені знаряддя тортур: киплячі котли, розпечене залізо, гострі гаки. Суддя запропонував мученику вибір: принести жертву богам або випробувати на собі дію цих знарядь. Святий знову твердо відмовився поклонитися ідолам, і після катувань його кинули в темницю і тримали там без їжі та води 18 днів. Але бачачи, що і це не похитнуло мученика, йому запропонували в обмін на життя і свободу лише вимовити “великий бог Аполлон”. “Не хочу згрішити і словом”, – відповідав мученик. За наказом Агрипіна святого мученика Платона обезголовили († 302 або 306).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученикам Платону и Роману, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученику Платону Анкирскому, глас 3

Свята́я твоя́ па́мять вселе́нную весели́т,/ созыва́ющи ве́рныя вся в пречестны́й храм твой,/ иде́же ны́не, ра́достию совоку́пльшеся,/ пое́м в пе́снех и све́тлостех./ Сего́ ра́ди, Плато́не, вопие́м ти:// язы́ческаго наше́ствия изба́ви град твой, свя́те.

Тропaрь, глaсъ д7:

Мч7ницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. тёхъ мл7твами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ G.
Под0бенъ: Дв7а днeсь:

С™az твоS пaмzть вселeнную весели1тъ, созывaющи вBрныz вс‰ въ пречестнhй хрaмъ тв0й, и3дёже нhнэ рaдостію совокyпльшесz, поeмъ въ пёснехъ и3 свётлостехъ. сегw2 рaди, платHне, вопіeмъ ти2: kзhческагw нашeствіz и3збaви грaдъ тв0й, с™е.

Ще в розробці

Знайшли помилку