...
Мученики Мина, Єрмоген і Євграф p1b9kp9asprgle63vd21i7p1sg73
Житія святих,  Грудень

Мученики Мина, Єрмоген і Євграф

Місяця грудня на 10-й день

Святі мученики Мина, Єрмоген і Євграф постраждали за віру в Христа за часів імператора Максиміна (305-313).

Святий Мина був посланий імператором з Афін в Олександрію для придушення смут, що виникли між християнами і язичниками. Володіючи даром красномовства, Мина відкрито став проповідувати християнську віру і навернув до Христа багатьох язичників. Дізнавшись про це, Максимін направив до Олександрії єпарха Єрмогена для суду над святим, а також наказав очистити місто від християн. Єрмоген, хоча і був язичником, але вирізнявся благочестям. Вражений довготерпінням святого Мини під час катувань і його чудесним зціленням після страшних тортур, він сам увірував в Істинного Бога. Тоді Максимін сам прибув до Олександрії. Але ні вражаюча стійкість під час катувань, яких зазнали святі Мина і Єрмоген, ні чудеса, явлені Богом у ті дні в місті, не пом’якшили імператора, але ще більше озлобили його. Імператор власноруч порубав святого Євграфа, секретаря святого Мини, а святим мученикам Мині та Єрмогену наказав відрубати голови.

Мощі святих мучеників, кинуті в залізному ящику в море, були згодом знайдені (17 лютого) і перенесені до Константинополя. Імператор Юстиніан побудував храм в ім’я святого мученика Мини Олександрійського. Святий Іосиф Піснописець (пам’ять 4 квітня) склав канон на честь святих мучеників.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученикам Мине, Ермогену и Евграфу, глас 8

Воздержа́нием страсте́й огнепа́льныя/ умертви́вше зра́ки и движе́ния, Христо́вы му́ченицы,/ прия́ша благода́ть неду́ги отгоня́ти немощны́х,/ и жи́вше и по кончи́не чудоде́йствовати;/ вои́стину чу́до пресла́вно,/ я́ко ко́сти на́ги источа́ют исцеле́ния,// сла́ва Еди́ному и Созда́телю Бо́гу.

Кондак мученикам Мине, Ермогену и Евграфу, глас 1

Ми́ну чу́днаго, Ермоге́на боже́ственнаго, и Евгра́фа ку́пно,/ свяще́нными сладкопе́нии почти́м вси,/ я́ко почествова́вшия Го́спода, и страда́льчествовавшия за Него́,/ и ли́ка безпло́тных на Небесе́х дости́гшия,// и чудеса́ точа́щия.

Тропaрь, глaсъ и7:

Воздержaніемъ страстeй nгнеп†льныz ўмертви1вше зрaки и3 движє1ніz, хrтHвы мч7ницы, пріsша бlгодaть недyги tгонsти немощнhхъ, и3 жи1вше и3 по кончи1нэ чудодёйствовати. вои1стинну чyдо преслaвно, ћкw кHсти нaги и3сточaютъ и3сцэлє1ніz, слaва є3ди1ному и3 создaтелю бGу.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz:

Добропёсненный глaсъ твои1хъ словeсъ, є3рмогeна и3з8 глубины2 поги1бели возвeдъ, постaви на кaмени жи1зни: toнyдуже и3 є3vгрaфъ, царS њбличи1въ, рaдуzсz посэкaетсz въ слaвную главY: но прилёжнw моли2, ми1но, сп7сти1сz всBмъ, люб0вію чтyщымъ тS.

Ще в розробці

Знайшли помилку