...
Мученики Єрмил і Стратоник Muchenyky YErmyl i Stratonyk
Житія святих,  Січень

Мученики Єрмил і Стратоник

День пам'яті (н. ст.)

Місяця січня на 13-й день

“Єрмил славний і богомудрий Стратоник, двійця дивовижна”, постраждали в часи правління царя Лікінія. Святий Єрмил був дияконом міста Сингідона (нині Белград, столиця Сербії); засуджений Лікінієм на тюремне ув’язнення, він довго був мучений за ім’я Христове. “Повішений і від ран страждаючий”, він залишився непохитним і був потоплений у річці Дунаї. Стратоник же був тюремним стражем, таємним християнином і другом святого Єрмила. Бачачи страшні муки свого друга, він не міг утриматися від сліз і, будучи, таким чином, викритий у християнстві, після катувань також був потоплений у Дунаї. Мощі їхні на третій день знайшли вірні на березі річки і поховали поблизу Сингідона.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мучеников, глас 4

Мученицы Твои, Господи,/ во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего:/ имуще бо крепость Твою,/ мучителей низложиша,/ сокрушиша и демонов немощныя дерзости./ Тех молитвами// спаси души наша.

Кондак мучеников Ермила и Стратоника, глас 2

От мирския молвы избегосте и к тихому пристанищу преставистеся,/ мученичества кровьми и постничества трудами венчаеми./ Темже и показастеся мучеников и преподобных единовсельницы.

Тропaрь мyченикwвъ, глaсъ д7:

Мyчєницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. тёхъ мlтвами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

T мірскjz молвы2 и3збэг0сте, и3 къ ти1хому пристaнищу престaвистесz, м§ничества кровьми2 и3 п0стничества трудaми вэнчaеми. тёмже и3 показaстесz м§никwвъ и3 прпdбныхъ є3диновсє1льницы.

Ще в розробці

Знайшли помилку