...
Собор святого архистратига Михаїла та інших небесних сил безплотних 6479ed5a11ee2924790178
Житія святих,  Листопад

Собор святого архистратига Михаїла та інших небесних сил безплотних

Місяця листопада на 8-й день

Святкування Собору Архістратига Божого Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних встановлено на початку IV століття на Помісному Лаодикійському Соборі. Це свято було затверджено саме в листопаді: у давнину рік починався в березні, тому листопад був дев’ятим місяцем року, відповідаючи числу дев’яти ангельських чинів. Восьмий день листопада нагадує про те, що майбутній Собор усіх Сил Небесних відбудеться в день Страшного Суду Божого, який називають у церкві “днем восьмим”.

Чини Ангельські поділяються на три ієрархії – вищу, середню і нижчу. У кожній із них по три чини. Над усіма дев’ятьма чинами поставлений Господом Архістратиг Михаїл (у перекладі з єврейської – “хто як Бог”), який скинув з неба гордого Денницю з іншими занепалими духами.

У вищу ієрархію входять: Серафими, Херувими і Престоли. Найближче до Пресвятої Трійці стоять шестикрилі Серафими (Полум’янілі, Вогненні) (Іс. 6:2). Вони полум’яніють любов’ю до Бога й інших спонукають до неї.

Після Серафимів Господу стоять Херувими (Бут. 3:24). Їхнє ім’я означає: вилиття премудрості, просвітлення, бо через них, що сяють світлом Богопізнання і розуміння таємниць Божих, посилається премудрість і просвітлення для істинного Богопізнання.

За Херувимами – стоять Богоносні за благодаттю, даною їм для служіння, Престоли (Кол. 1:16), які таємничо і незбагненно носять Бога. Вони служать правосуддю Божому.

Середню Ангельську ієрархію складають три чини: Господства, Сили і Влади.

Господства (Кол. 1:16) панують над наступними чинами Ангелів. Вони наставляють поставлених від Бога земних володарів мудрому управлінню. Господства вчать володіти почуттями, приборкувати гріховні жадання, поневолювати плоть духу, панувати над своєю волею, перемагати спокуси.

Сили (1Пет. 3:22) виконують волю Божу. Вони творять чудеса і посилають благодать чудотворення і прозорливості угодникам Божим. Сили допомагають людям у несенні послухів, зміцнюють у терпінні, дарують духовну міцність і мужність.

Влади (1Пет. 3:22; Кол. 1:16) мають владу приборкувати силу диявола. Вони відбивають від людей бісівські спокуси, утверджують подвижників, оберігають їх, допомагають людям у боротьбі зі злими помислами.

До нижчої ієрархії входять три чини: Начала, Архангели та Ангели.

Начала (Кол. 1:16) головують над нижчими ангелами, направляючи їх до виконання Божественних повелінь. Їм доручено керувати всесвітом, охороняти країни, народи, племена. Начала наставляють людей віддавати кожному честь, належну його званню. Вчать начальників виконувати посадові обов’язки не заради особистої слави і вигод, а заради честі Божої і користі ближніх.

Архангели (1Сол. 4:16) благовістять про велике і преславне, відкривають таємниці віри, пророцтва і розуміння волі Божої, зміцнюють у людях святу віру, просвіщаючи їхній розум світлом Святого Євангелія.

Ангели (1Пет. 3:22) найбільш близькі до людей. Вони сповіщають наміри Божі, наставляють людей до доброчесного і святого життя. Вони зберігають віруючих, утримують від падінь, виставляють занепалих, ніколи не залишають нас і завжди готові допомогти, якщо ми побажаємо.

Усі чини Небесних Сил носять загальну назву Ангелів – за суттю свого служіння.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Небесным Чинам Бесплотным, глас 4

Небе́сных во́инств Архистрати́зи,/ мо́лим вас при́сно мы недосто́йнии,/ да ва́шими моли́твами оградите́ нас/ кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы,/ сохраня́юще ны припа́дающия приле́жно и вопию́щия:/ от бед изба́вите ны,// я́ко чинонача́льницы вы́шних Сил.

Кондак Небесным Чинам Бесплотным, глас 2

Архистрати́зи Бо́жии,/ служи́телие Боже́ственныя сла́вы,/ А́нгелов нача́льницы, и челове́ков наста́вницы,/ поле́зное нам проси́те, и ве́лию ми́лость,// я́ко Безпло́тных Архистрати́зи.

Тропaрь, глaсъ д7:

Нбcныхъ в0инствъ ґрхістрати1зи, м0лимъ вaсъ при1снw мы2 недост0йніи: да вaшими мл7твами њградитE нaсъ кр0вомъ кри1лъ невещeственныz вaшеz слaвы, сохранsюще ны2 припaдающыz прилёжнw и3 вопію1щыz: t бёдъ и3збaвите ны2, ћкw чиноначaльницы вhшнихъ си1лъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Ґрхістрати1зи б9іи, служи1теліе бжcтвенныz слaвы, ѓгGлwвъ нач†льницы и3 человёкwвъ наст†вницы, полeзное нaмъ проси1те и3 вeлію млcть, ћкw безпл0тныхъ ґрхістрати1зи.

Ще в розробці

Знайшли помилку