...
Преподобний Діонісій, затворник Печерський, в Дальніх печерах p1aun0ms3sek4d251tb4o8tohj3
Житія святих,  Жовтень

Преподобний Діонісій, затворник Печерський, в Дальніх печерах

Місяця жовтня на 3-й день / серпня на 28-й день – Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають

Про цього святого отця є коротка згадка в Патерику Печерському, в оповіді про чудо, що було в печері на святу Пасху 1453 року, саме говориться наступне: при благочестивих Київському князі, Симеоні Олександровичі Олельковичі, і братові його, князі Михаїлові, і при блаженному архімандриті Миколаї, керував печерою дехто з братії священноінок Діонісій, званий Щепа. Він увійшов на Великий День святої Пасхи в печеру преподобного Антонія, щоб покадити тіла усопших святих. Прийшовши на місце, зване общиною, або трапезою, і покадивши, він сказав: «Святі отці і браття! Сьогодні є Великий День, Христос воскрес!» І зараз відповів йому від усіх святих мощей голос, як грім: «Воістину воскрес!» Після такого дива блаженний Діонісій решту часу свого життя провів в затворі і, догодивши Богу, по смерті причислений Ним до лику святих.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Дионисию, затворнику Печерскому, в Дальних пещерах, глас 4

Же́ртву Безкро́вную приноси́вый Го́сподеви непоро́чне/ и служи́вый Ему́ по зва́нию своему́ мно́гое вре́мя неле́ностне,/ свяще́нне Диони́сие,/ моли́ся о нас,// любо́вию чту́щих тя.

Кондак преподобному Дионисию, затворнику Печерскому, в Дальних пещерах, глас 2

Священноде́йствовавшаго на земли́ священноле́пно/ и потруди́вшагося в чи́ну свое́м до́бре,/ ны́не же на Небесе́х лику́еши све́тло,/ свяще́нными похваля́ем тя пе́сньми, Диони́сие, и мо́лим:// моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

Тропaрь, глaсъ д7:

Жeртву безкр0вную приноси1вый гDеви непор0чнэ, и3 служи1вый є3мY по звaнію своемY мн0гое врeмz нелёностнэ, сщ7eнне діонЂсіе, моли1сz њ нaсъ, люб0вію чтyщихъ тS.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Сщ7еннодёйствовавшаго на земли2 сщ7еннолёпнw, и3 потрyждшагосz въ чи1нэ своeмъ д0брэ, нhнэ же на нб7сёхъ ликyюща свётло, сщ7eнными восхвалsемъ тS пёсньми, діонЂсіе, и3м0лимъ: моли2 хrтA бGа непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку