...
Житія святих,  Червень

Пророк від дванадцяти Амос

День пам'яті (н. ст.)

Місяця червня на 15-й день

Пророк Амос був третім із дванадцяти малих пророків, жив у VIII столітті до Різдва Христового. Походив він із коліна Завулонового. Простий і невчений, але сильний вірою та ревністю про славу істинного Бога, пастух був вибраний Господом на пророче служіння й посланий до Ізраїльського царства для викривання нечестивого царя Єровоама і євреїв, котрі відступили від Бога.

За свої викриття і пророцтва святий Амос неодноразово зазнавав побоїв і вигнань. Особливо ненавидів пророка жрець ідольського капища на ім’я Амасія. Пророк передбачив йому та всього дому його скору загибель, за що був підданий страшному побиттю. Ледве живий пророк дійшов до свого рідного селища і помер.

У слов’яно-руській біблійній традиції прийнято вважати, що святий Амос був батьком пророка Ісаї.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь пророка Амоса, глас 2

Проро́ка Твоего́ Амо́са па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак пророка Амоса, глас 4

Очи́стив ду́хом, проро́че,/ твое́ светоза́рное се́рдце, сла́вный Амо́се,/ проро́чествия дар свы́ше прие́мь,/ возопи́л еси́ велегла́сно во страна́х:// се Бог наш, и не приложи́тся ин к Нему́.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Њчи1стивъ д¦омъ, прbр0че, твоE свэтозaрное сeрдце, слaвный ґмHсе, прbр0чествіz дaръ свhше пріeмь, возопи1лъ є3си2 велеглaснw во странaхъ: сE бGъ нaшъ, и3 не приложи1тсz и4нъ къ немY.

Ще в розробці