Преподобний Павел Послушливий, Печерський, в Дальніх печерах p1at0qdhbppb81js0ahertp17vs4
Житія святих,  Вересень

Преподобний Павел Послушливий, Печерський, в Дальніх печерах

Місяця вересня на 10-й день/ серпня на 28-й день – Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають

Відомостей про життя преподобного Павла збереглося мало.

Видане владикою Модестом старовинне монастирське рукописне сказання говорить: «Преподобний Павел послушливий, після прийняття на себе чернечого образу в Печерському монастирі, покірливо виконував той послух, який накаже настоятель, ніколи не буваючи бездіяльним, а у вільний від послуху час старанно молов у жорнах, завжди виснажуючи тіло своє. Закінчивши життя, він переставився до Бога».

Джерело

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Павлу Послушливому, Печерскому, в Дальних пещерах, глас 3

Послуша́нию Христо́ву подража́вый,/ и и́мени Его́ ра́ди во вся́ком послуша́нии,/ терпели́вне, да́же до сме́рти, Па́вле всече́стне, потруди́выйся,/ мзду же ны́не послуша́ния своего́ трудолю́бно от Го́спода прие́м,// к Нему́ всегда́ моли́ся о нас, пою́щих тя.

Кондак преподобному Павлу Послушливому, Печерскому, в Дальних пещерах, глас 1

Послу́шника и́стинна и преподо́бным равноче́стна,/ всеблаже́ннаго отца́ на́шего Па́вла,/ прииди́те, люби́мицы, усе́рдне ублажи́м,// я́ко моля́щася непреста́нно о всех нас.

Тропaрь, глaсъ G:

Послушaнію хrт0ву подражaвый и3 и4мене є3гw2 рaди во всsкомъ послушaніи терпэли1внэ дaже до смeрти, пavле всечeстне, потруди1выйсz, мздy же нhнэ послушaніz своегw2 трудолю1бнw t гDа пріeмъ, къ немY всегдA моли1сz њ нaсъ, пою1щихъ тS.

Кондaкъ, глaсъ №:

Послyшника и4стинна и3 прпdбнымъ равночeстна, всебlжeннаго nтцA нaшего пavла, пріиди1те люби1мцы, ўсeрднэ ўбл7жи1мъ, ћкw молsщасz непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку