...
Преподобний Ксенофонт Робейський p1e08b3cpq12f51n82ae159916a33
Житія святих,  Січень

Преподобний Ксенофонт Робейський

Місяця січня на 26-й день

Преподобний Ксенофонт Робейський був учнем преподобного Варлаама Хутинського († 1192; пам’ять 6 листопада). У Хутинському монастирі він настоятелював після ігумена Ісидора († 1243). Залишивши ігуменство, преподобний Ксенофонт на березі річки Робейки (недалеко від Новгорода) заснував Троїцьку обитель. Тут він блаженно спочив 28 червня 1262 року.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Ксенофонту Робейскому, глас 4

Пусты́ни яви́лся еси́ до́брое прозябе́ние,/ о́тче преподо́бне,/ от ю́ности бо чи́стое житие́ изво́лил еси́,/ духо́вному учи́телю после́дуя,/ и, того́ уче́нием ум твой к Небе́сным впери́в,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и в ней оби́тель созда́л еси́,/ и ста́ду твоему́ прему́др наста́вник показа́лся еси́,/ Вели́кому же Но́вуграду похвала́ и утвержде́ние,/ те́мже и Христо́с, я́ко пресве́тла свети́льника,/ чудесы́ обогати́ и просла́ви тя./ Ксенофо́нте, о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Тропaрь, глaсъ д7:

Пусты1ни kви1лсz є3си2 д0брое прозzбeніе, џтче прпdбне, t ю4ности бо чи1стое житіе2 и3зв0лилъ є3си2, дух0вному u3чи1телю послёдуz, и3 тогw2 u3чeніемъ u4мъ тв0й къ нбcнымъ впери1въ, въ пусты1ню всели1лсz є3си2, и3 въ нeй nби1тель создaлъ є3си2, и3 стaду твоемY премyдръ настaвникъ показaлсz є3си2, вели1кому же новyграду похвала2 и3 u3тверждeніе, тёмже и3 хрcт0съ, я4кw пресвётла свэти1льника, чудєсы2 w3богати2 и3 прослaви тS. xенофHнте, џтче нaшъ, моли2хрcта2 бг7а сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку