Житія святих,  Лютий

Преподобний Ісидор Пелусіотський

День пам'яті (н. ст.)

Місяця лютого на 4-й день

Преподобний Ісидор Пелусіотський жив у IV-V століттях. Родом із Александрії. Виріс у середовищі благочестивих християн. Він був у родинних стосунках із Феофілом, архієпископом Александрійським, і його наступником святим Кирилом. Ще юнаком він залишив світ і пішов до Єгипту на Пелусіотську гору, яка стала місцем його чернечих подвигів. Духовна мудрість і суворий аскетизм преподобного Ісидора в поєднанні з широкою освіченістю і природним знанням людської душі дали йому змогу за короткий час здобути повагу і любов ченців. Вони обрали його своїм настоятелем і возвели в сан пресвітера. Наслідуючи приклад святителя Іоанна Златоуста, якого йому довелося бачити й чути під час подорожі до Константинополя, преподобний Ісидор присвятив себе переважно християнській проповіді, тій “практичній філософії”, що, за його власними словами, є “основою будівлі та самою будівлею”, в той час як логіка “є її прикрасою”, а “споглядання – вінцем”. Він був учителем і безвідмовним подавачем порад для всіх, хто звертався до нього за духовною підтримкою – чи то проста людина, чи то вельможа, чи то єпископ, чи то патріарх Александрійський, чи то сам імператор. Після нього залишилося близько 10000 листів, з яких до нас дійшло 2090. Більша частина цих листів містить глибокі за богословською думкою і водночас морально повчальні тлумачення Священного Писання. Тут преподобний Ісидор виступає як найкращий учень святителя Іоанна Златоуста. Любов і відданість преподобного Ісидора до святого Іоанна Златоуста проявилися в рішучих діях на захист святого Іоанна під час гонінь на нього імператриці Євдоксії та архієпископа Феофіла. Після смерті святителя преподобний Ісидор переконав наступника Феофіла, святого Кирила Александрійського, вписати ім’я святого Іоанна Златоуста в церковні диптихи як сповідника. З ініціативи преподобного Ісидора було скликано III Вселенський Собор в Ефесі (431), на якому було засуджено лжевчення Несторія про Особу Іісуса Христа.

Преподобний Ісидор досяг глибокої старості і помер близько 436 року. Церковний історик Євагрій (VI століття) про преподобного Ісидора пише, що “життя його здавалося всім життям ангельським на землі”. Інший історик, Никифор Калліст (XI ст.), так вихваляє преподобного Ісидора: “Він був живим і натхненним стовпом чернечих уставів та Божественного бачення, і наче найвищий зразок найтеплішого наслідування та вчення духовного”.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Исидору Пелусиоту, глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу: / прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́ / и, де́я, учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, / прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней. // Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Иси́доре, дух твой.

Кондак преподобному Исидору Пелусиоту, глас 4

Денни́цу другу́ю тя Це́рковь обре́тши, пресла́вне, / твои́х слове́с мо́лниями освеща́ема, / взыва́ет ти: // ра́дуйся, всеблаже́нне Богому́дре Иси́доре.

Тропaрь, глaсъ и7:

Въ тебЁ, џ§е, и3звёстнw сп7сeсz є4же по џбразу: пріи1мъ бо кrтъ, послёдовалъ є3си2 хrтY, и3 дёz ўчи1лъ є3си2, презирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ бо, прилэжaти же њ души2, вeщи безсмeртнэй: тёмже и3 со ѓгGлы срaдуетсz, прпdбне їсjдwре, дyхъ тв0й.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Денни1цу другyю тS цRковь њбрётши, преслaвне, твои1хъ словeсъ м0лніzми њсвэщaема, взывaетъ ти2: рaдуйсz, всебл7жeнне бGомyдре їсjдwре.

Ще в розробці

Знайшли помилку