...
Житія святих,  Травень

Преподобний Феодор Освященний, учень преподобного Пахомія Великого

День пам'яті (н. ст.)

Місяця травня на 16-й день

Преподобний Феодор Освященний був учнем преподобного Пахомія Великого (пам’ять 15/28 травня). Названий він «освященний» тому, що першим у своїй обителі був висвячений на священника. Народився він близько 316 року в Єгипті і був сином багатих батьків. Рано з’явилося в преподобному прагнення до чернечого життя, і у віці чотирнадцяти років він таємно пішов із рідної домівки й оселився в одному з монастирів. Почувши про преподобного Пахомія Великого, юнак запалав бажанням побачити святого старця, сподіваючись з його допомогою краще пізнати Бога і Його святу волю.

Досягнувши Тавенніської обителі, він був з любов’ю прийнятий преподобним, котрий був сповіщений від Бога про його прихід. Ставши учнем великого авви, святий Феодор швидко досягнув успіху у всіх чернечих подвигах, особливо ж у повному послуху своєму наставникові та в співчутті й любові до братії. Бачачи розум і здібності святого Феодора, преподобний Пахомій одного разу доручив йому сказати повчання братії. Феодору тоді було двадцять років. Він беззаперечно зайняв місце Пахомія і виголосив повчання, вважаючи для себе законом волю старця, хоча деякі зі старших братів і образилися через те, що їх повчає новоначальний. Віддалившись до більш відокремленого монастиря, святий Пахомій поставив преподобного Феодора будівничим Тавенніського монастиря, а після смерті великого авви святий Феодор стаі на чолі всіх фиваїдських обителей. Преподобний прославився святістю життя і щедрим даром чудотворення; до нього з особливою повагою ставився святитель Афанасій Великий. Кончина преподобного настала в 368 році.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Феодору Освященному, глас 1

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Фео́доре:/ посто́м, бде́нием, моли́твою небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою при­тека́ющих ти./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак преподобному Феодору Освященному, глас 2

В дому́ Бо́жии, я́ко фи́никс, процве́л еси́,/ плоды́ же доброде́телей Го́сподеви прине́сл поще́нием изря́дным,/ о́тче преподо́бне,/ те́мже и ублажа́ешися,// я́ко Безпло́тных равностоя́телен.

Тропaрь, глaсъ, №:

Пустhнный жи1тель и3 въ тэлеси2 ѓгGлъ, и3 чудотв0рецъ kви1лсz є3си2, бGон0се џтче нaшъ fе0дwре: пост0мъ, бдёніемъ, мlтвою, нбcнаz даров†ніz пріи1мъ, и3сцэлsеши нед{жныz, и3 дyшы вёрою притекaющихъ ти2. слaва дaвшему тебЁ крёпость, слaва вэнчaвшему тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Въ домY б9іи ћкw фjніxъ процвёлъ є3си2, плодh же добродётелей гDеви принeслъ пощeніемъ и3зрsднымъ, џтче прпdбне: тёмже и3 ўблажaешисz, ћкw безпл0тныхъ равностоsтеленъ.

Ще в розробці