Преподобний Дій Константинопольський 6260c83885826653513064
Житія святих,  Липень

Преподобний Дій Константинопольський

Місяця липня на 19-й день

Преподобний Дій народився в місті Антіохії Сирійській наприкінці IV століття в благочестивій християнській родині. З молодих років він вирізнявся стриманістю, приймав їжу в малій кількості й не щодня, плоть свою втихомирював пильнуванням і безперестанними молитвами. За такі подвиги Господь дарував святому Дію безпристрасність і дар чудотворення.

Господь у видінні повелів святому Дію йти в Константинополь і там служити Йому і людям. Святий Дій оселився за містом у відокремленому місці, де люди боялися жити. Преподобний Дій мужньо боровся зі злісними духами, які намагалися вигнати його з того місця. Він перемагав їх молитвою і твердою надією на допомогу Божу. Старанно помолившись, святий встромив свій жезл у землю, просячи Господа дати життя сухому посоху, якщо Йому завгодно бачити Дія таким, що перебуває на тому місці. Господь почув молитву Свого угодника: палиця дала коріння, почала рости і згодом перетворилася на величезний дуб, який довго стояв і після смерті святого Дія.

Околишні жителі стали приходити до праведника за порадою, настановою, просили зцілення від душевних і тілесних хвороб. Святий Дій молитвою лікував недуги, а пожертвуване йому роздавав жебракам, мандрівникам і хворим.

Чутка про святого Дія дійшла до імператора Феодосія Молодшого. Він прийшов до святого Дія за благословенням разом із патріархом Константинопольським Аттіком (406-425). Імператор побажав, щоб на місці подвигів святого Дія був влаштований монастир, і дав кошти на його будівництво. Патріарх посвятив преподобного у священний сан і поставив його ігуменом. Незабаром до святого Дія зібралася численна чернеча братія. Обителі знадобився колодязь. Його рили довго і безуспішно. За молитвою преподобного Господь вивів джерело чистої води, яка незабаром наповнила весь колодязь. Одного разу святий, помолившись, воскресив потопельника. Багато інших чудес здійснював Господь через Свого угодника.

У глибокій старості преподобний Дій тяжко захворів. Він попрощався з братією, причастився Святих Таїн і лежав на одрі як мертвий. У монастир прибули для звершення поховання святіший патріарх Аттік (пам’ять у суботу Сирну) і Антіохійський патріарх Олександр, який перебував у Константинополі. Святий старець несподівано піднявся зі смертного одра і сказав: “Господь дав мені ще п’ятнадцять років життя”. Велика була радість братії.

Святий Дій дійсно прожив ще 15 років, допомагаючи всім порадою, настановою, зцілюючи хворих, піклуючись про жебраків і мандрівників. Незадовго до смерті у вівтарі церкви йому з’явився світлий чоловік у священицькому одязі та попередив про день смерті, що настає. Подякувавши Господу за сповіщення, святий Дій тихо помер і похований був у своєму монастирі (близько 430 року.).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Дию Константинопольскому, глас 1

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Ди́е:/ посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак преподобному Дию Константинопольскому, глас 2

Чистото́ю души́ боже́ственне вооружи́вся,/ непреста́нную моли́тву, я́ко копие́, прии́м держа́вно,/ разсе́кл еси́ де́монов полки́,/ чудотво́рче, о́тче наш Ди́е,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Тропaрь прпdбнагw, глaсъ д7:

Пустhнный жи1тель, и3 въ тэлеси2 ѓгGлъ, и3 чудотв0рецъ kви1лсz є3си2, бGон0се џтче нaшъ дjе: пост0мъ, бдёніемъ, мл7твою, нбcнаz даров†ніz пріи1мъ, и3сцэлsеши нед{жныz, и3 дyшы вёрою притекaющихъ ти2, слaва дaвшему ти2 крёпость, слaва вэнчaвшему тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

Кондaкъ прпdбнагw, глaсъ в7.
Под0бенъ: Твє1рдыz:

Чистот0ю души2 бжcтвеннэ воwружи1всz, непрестaнную мл7тву ћкw копіE пріи1мъ держaвнw, разсёклъ є3си2 дeмwнwвъ полки2. чудотв0рче џтче нaшъ дjе, моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ., нбcнаz даров†ніz пріи1мъ, и3сцэлsеши нед{жныz, и3 дyшы вёрою притекaющихъ ти2, слaва дaвшему ти2 крёпость, слaва вэнчaвшему тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

Ще в розробці

Знайшли помилку