Преподобні Анатолій і Анатолій, затворники Печерські p1anmti42qdk91div1i3l1op6119g3
Житія святих,  Липень

Преподобні Анатолій і Анатолій, затворники Печерські

Місяця липня на 3-й день / серпня на 28-й день – Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають

Преподобні Анатолій та інший Анатолій, затворники Печерські, подвизалися в Києво-Печерській Лаврі. Преподобний Анатолій помер у XII столітті і був похований у Ближніх печерах. Інший святий Анатолій, затворник, жив і помер у XIII столітті і похований у Феодосієвих (Дальніх) печерах.

Пам’ять преподобного Анатолія (Ближні печери) звершувалася також 31 жовтня, разом із пам’яттю преподобних Никодима і Спиридона, просфорників Печерських. У службі преподобним отцям (28 вересня), похованим у Ближніх печерах, говориться: “Спиридон, незлобия крин, і Никодим побєдотєзоімєнітий, обидва проскурники святі… Зараховується до цих і Анатолій, їхже всі величають”.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобным Анатолию, в Ближних пещерах, и другому Анатолию затворнику, в Дальних пещерах, Печерским, глас 3

Преблаже́ннии и Богоно́снии отцы́ на́ши, Анато́лие и Анато́лие Затво́рниче,/ я́ко стяжа́вшии дерзнове́ние ко Го́споду/ равноа́нгельным свои́м житие́м,/ его́же ра́ди обогати́ Христо́с нетле́нием и чудесы́ мо́щи ва́ша,/ мо́лим вас приле́жно:/ испроси́те душа́м на́шим очище́ние// и ве́лию и бога́тую ми́лость.

Кондак преподобным Анатолию, в Ближних пещерах, и другому Анатолию затворнику, в Дальних пещерах, Печерским, глас 4

Бога́тство благода́ти и сыноположе́ния/ стяжа́вше мно́гими по́двиги и доброде́тельми,/ и́хже ра́ди Христо́с всели́ ду́ши ва́ша в Небе́сная селе́ния Своя́,/ дарова́в благода́ть нетле́ния и чуде́с моще́м ва́шим,/ к ни́мже притека́юще, вопие́м:/ ра́дуйтеся, Анато́лие и Анато́лие Затво́рниче,// лико́в и́ночествующих похвало́ и украше́ние.

Тропaрь глaсъ G:

Пребlжeнніи и3 бGон0сніи nтцы2 нaши ґнат0ліе и3 ґнат0ліе, ћкw стzжaвши дерзновeніе ко гDу равноaгGльнымъ свои1мъ житіeмъ, є3гHже рaди њбогати2 хrт0съ нетлёніемъ и3 чудесы6 мHщи в†ша, м0лимъ вaсъ прилёжнw: и3спроси1те душaмъ нaшымъ њчищeніе и3 вeлію и3 богaтую млcть.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Богaтство бlгодaти и3 сыноположeніz стzжaвше мн0гими п0двиги и3 добродётельми, и4хже рaди хrт0съ всели2 дyшы вaшz въ нбcнаz селє1ніz сво‰, даровaвъ бlгодaть нетлёніz и3 чудeсъ мощє1мъ вaшымъ, къ ни1мже притекaюще, вопіeмъ: рaдуйтесz, ґнат0ліе и3 ґнат0ліе, ликHвъ и4ночествующихъ похвало2 и3 ўкрашeніе.

Ще в розробці

Знайшли помилку