...
Мучениця Агрипина Римляниня p1ecfuvk7qed53gn1t0043updn6
Житія святих,  Червень

Мучениця Агрипина Римляниня

Місяця червня на 23-й день

Свята Агрипина жила в III столітті. Вона народилася в Римі і походила зі знатної родини. З юності діва присвятила себе Богу. Пахощі її чеснот були для християн подібні до передчуття райського блаженства, і вони зрікалися пристрастей, щоб слідом за святою Агрипиною піти шляхом чистоти і дівоцтва. Багато юних дів і жінок зрілого віку прагнули розділити її спосіб життя, щоб мати частину в тій благодаті, яку Господь дарував святій Агрипині.

Однак у язичників її сяючі чесноти породили заздрісну ненависть. Вони видали святу Агрипину владі за часів гонінь за Валеріана (257). Її звинуватили в тому, що вона повстає проти інституту шлюбу і за допомогою шахрайства обманює дівчат. На це наречена Христова відповідала, що аж ніяк нікого не вводить в оману, але приводить до Бога, і що проповідуване нею дівоцтво не загрожує суспільним встановленням, а є шляхом єднання зі Спасителем, Який прийшов у світ, народившись від Діви.

З любові до Небесного Нареченого свята Агрипина з готовністю пішла на мучеництво. Її били по устах, але вона зберігала мовчання, підриваючи цим самі основи нечестя. Її оголили і бичували так, що кров залила всю землю навколо, але мучениця подолала всі віроломні підступи ворога роду людського. З руками і ногами, закутими в колодки, вона розвінчала омани язичників. Ангел Божий відвідав мученицю і зцілив її рани, і незабаром вона знову з тією ж рішучістю постала перед судом. У нових муках свята Агрипина віддала Богу душу і забрала на Небеса переможний вінець.

Подруги і духовні сестри Агрипини, святі Васса, Павла і Агафоніка, прийшли на суд, незважаючи на загрозу їхньому власному життю. Коли тіло мучениці кинули на поталу псам, діви взяли останки і пішли. Вночі їх вів стовп світла, вони переходили від одного міста до іншого і нарешті досягли Сицилії. Вони поховали тіло Агрипини в місці, що називалося Меній.

Згодом там було зведено церкву на честь мучениці Христової. Присутність її святих мощей вигнала бісів, яким мешканці острова поклонялися як богам, і врятувала людей від мороку помилок. Сарацинські пірати, які посміли напасти на храм, загинули після того, як у небі з’явилася золота голубка з хрестом. Згодом прокажені та багато інших хворих, які приходили вшанувати мощі святої Агрипини, отримували зцілення від недуг.

Святі Васса, Павла і Агафоніка також удостоїлися мученицьких вінців.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученице Агриппине Римляныне, глас 4

А́гница Твоя́, Иису́се, Агрипи́на,/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и Тебе́ и́щущи страда́льчествую,/ и сраспина́юся и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя,/ да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,// я́ко ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученице Агриппине Римляныне, глас 4

Све́тлых по́двиг твои́х светоно́сный наста́ день,/ во́ньже почита́ющи сих, Боже́ственная Це́рковь/ вся созыва́ет ве́село вопи́ти тебе́:/ ра́дуйся, де́во и му́ченице,// Агрипи́но всечестна́я.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ѓгница твоS, їи7се, ґгрmпjна, зовeтъ вeліимъ глaсомъ: тебE, женишE м0й, люблю2, и3 тебE и4щущи страдaльчествую и3 сраспинaюсz, и3 спогребaюсz крещeнію твоемY, и3 страждY тебє2 рaди, ћкw да цaрствую въ тебЁ, и3 ўмирaю за тS, да и3 живY съ тоб0ю: но ћкw жeртву непор0чную, пріими1 мz съ люб0вію пожeршуюсz тебЁ. тоS мл7твами, ћкw млcтивъ, сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Свётлыхъ пHдвигъ твои1хъ свэтон0сный настA дeнь, въ џньже почитaющи си1хъ бжcтвеннаz цRковь, вс‰ созывaетъ вeселw вопи1ти тебЁ: рaдуйсz, дв7о и3 мч7нице, ґгрmпjно всечcтнaz.

Ще в розробці